Oppland ornitologene

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Hjem Småstykker Registreringsprosjekter i 2020

Registreringsprosjekter i 2020

Bli med på våre registreringsprosjekter i 2020LAPPSPURV


Norsk Ornitologisk Forening har valgt lappspurv til Årets fugl i 2020. Bakgrunnen er at arten var vist stor tilbakegang både i hekkeområdene og på trekklokalitetene i Sør‐Norge de siste årene. Den ble i 2015 rødlistet som sårbar i Norge. Også i Oppland har vi merket oss en betydelig nedgang hos arten. Under annet feltarbeid har vi bla. på Fokstumyra og i gamle Hjerkinn skytefelt sett en til dels dramatisk nedgang i antall fugler på hekkeplassene. Også på tradisjonelle rasteplasser under trekket har den blitt svært fåtallig.


NOF, avd. Oppland vil i år gjennomføre en kartlegging av hekkebestanden i følgende 10 utvalgte fjellområder:

 • Vålåflyi/Vålåvatnet, Lesja

 • Grisungvatna, Lesja og Dovre

 • Tjønnhøtjønn/Einøvlingvatn, Dovre

 • Fokstumyra, Dovre

 • Svartknatttjønnin/Hornsjøen/Storrvatnet, Dovre

 • Leirungsvatna/Råkåvatnet, Skjåk og Lom

 • Refjellsvatni, Vågå

 • Hersjømyrin/Øyangen, Nord-Fron

 • Åsdalstjønna, Ringebu

 • Fisketjønnin/Rjupetjønn, Øystre Slidre


Fra alle disse områdene har vi en god del data fra tidligere år - for noen områder helt tilbake til 1960‐ og 1970‐tallet. Dette gir dermed gode muligheter for å vurdere bestandsutviklingen de siste 30 ‐ 50 årene i fjellet i Oppland og i Sør‐Norge. Resultatene fra feltarbeidet i 2020 vil bli sammenliknet med data fra tidligere år, både for hver enkelt lokalitet og for fylket samlet sett.OVERVÅKING AV FJELLENDER

(svartand, sjøorre, bergand og havelle)


NOF avd. Oppland startet i 2011 en overvåking av fjellender. Det ble valgt ut en rekke overvåkingsområder i fjellet nord i fylket. Disse ble undersøkt en gang i etableringstida og en gang i tida hvor endene har ungekull på vannet. Over-våkingen ble gjentatt i 2015 (svartand, sjøorre og bergand) og i 2016 (havelle).

I 2020 ønsker vi å fortsette overvåkingen med å sjekke overvåkingslokalitetene for alle disse 4 rødlisteartene. Vi vil begrense oss til lokaliteter hvor artene har hekket/antatt å hekke på 2010 - tallet. Dette dreier seg om følgende lokaliteter:

 • Vålåflyi/Vålåvatnet, Lesja (havelle)

 • Istjørni, Dovre (havelle)

 • Fokstumyra, Dovre (svartand)

 • Svartknatttjønnin/Hornsjøen/Storrvatnet, Ytre Botntjønni, Dovre (bergand, sjøorre og havelle)

 • Leirungsvatna/Råkåvatnet, Skjåk og Lom (bergand og havelle)

 • Griningsdalsvatnet, Vågå (bergand)

 • Refjellsvatni, Vågå (sjøorre)

 • Hersjømyrin/Øyangen, Nord-Fron (svartand)

 • Åsdalstjønna, Ringebu (bergand, svartand)

 • Lyngen med småtjern, Øyer (svartand og sjøorre)

 • Gråurdtjern med småtjern, Øyer (svartand)

 • Øvre Åstvatn/Tautertjernet/Skjeltjernet, Øyer (svartand)

 • Fisketjønnin/Rjupetjønn, Øystre Slidre (bergand og havelle)

 • Stavtjerna, Vang (bergand)


Overvåkingen av fjellender vil bli rapportert i NOF avd. Oppland sin rapportserie, og resultatene vil bli sammenliknet med tilsvarende overvåking i 2011 og 2015/16.


Vi håper på din deltagelse i disse prosjektene. Ved å besøke en eller flere av disse lokalitetene får du garantert en fin fjelltur! Ta gjerne kontakt med oss i styret på forhånd for å få råd og veiledning.


Havelle hann

Foto: Thor Østbye 

Kommende aktiviteter

Det er fortiden ingen planlagte aktiviteter

Vis kalender

forcefetish.net jav-legend.com