Oppland ornitologene

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Hjem Småstykker Siste nytt 16.08 - 30.11.2019

Siste nytt 16.08 - 30.11.2019

Siste nytt

16.08. - 30.11.2019


Jon OpheimHøstperioden er ei spennende tid for oss fuglefolk. Store fugleflokker skal forflytte seg fra hekkeområdene til sine vinteroppholdssteder, og da dukker det alltid opp noe uventet. Denne ganger er det kanskje ei turteldue i Vågåfjellet, en alkekonge på Espedalsvatnet og en hauksanger i Nord-Aurdal som rangerer høyest. Det mest spesielle ved denne høsten har likevel vært invasjonene av grankorsnebb, båndkorsnebb, konglebit og gråsisik. Korsnebbene har hatt god tilgang på granfrø, konglebiten har i stor grad forskynt seg med rognebær, mens gråsisiken har foretrukket bjørkefrø. Det skal likevel nevnes at de to sistnevnte også spiser en god del granfrø, som er ei proteinrik matkilde på vinteren.
Sædgås

Vestre Toten: 1 ind. Tune 28.09. og 2 ind. Nesvika på Einafjorden 29.09.


Kortnebbgås

Årets høsttrekk hadde betydelig større omfang enn fjoråret, men ble likevel nokså beskjedent sammenlignet med mange tidligere år. Dette kan tyde på at mye av trekket har passert oss i stor høyde, og kanskje også på natterstid. Ca. 7000 ind. ble registrert på direkte sørtrekk, pluss mange rastende flokker ved Einavatnet i Vestre Toten i perioden 21.09. - 31.10. Hvor stor utskifting det var i disse flokkene er vanskelig å si. Største dagsobservasjon ved Einafjorden var 700 ind. i tidsrommet 23.10. - 28.10. Størst trekkaktivitet ble registrert 19.09. og 05.10. med hhv. 2645 og 1318 ind.

Tundragås

Vestre Toten: 1 ind. (1 K) Tomlevoll ved Einafjorden 26.09. og senere 1 ind. (underarten albifrons) på ulike steder på og ved Einafjorden i tidsrommet 14.10. - 31.10.


Grågås

Vestre Toten: Fast tilhold på div. lokaliteter langs Einafjorden i nesten hele perioden med opptil 950 ind. på en dag. Dette er registrert: 1 ind. 22.08., 26 ind. 10.09., 90 ind. (trekkende) 19.09., 110 ind. 23.09., 175 ind. 24.09., 150 ind. 25.09., 950 ind. 26.09., 695 ind. 27.09., 250 ind. 28.09., 900 ind. 30.09., 367 ind. 03.10., 750 ind. 04.10., 500 ind. 06.10., 11 ind. 12.10., 30 ind. 20.10., 90 ind. 21.10. - 23.10., 80 ind. 24.10., 105 ind. 26.10., 7 ind. 31.10. og 1 ind. 13.11. og 20.11., Østre Toten: 150 trekkende ind. Kapp 25.09., 100 trekkende ind. Fladager 25.09. og 100 ind. Kvernstuen 25.09., Gran: Hhv. 42, 34, 27 og 1 ind. Røykenvika 30.08., 03.09., 19.09. og 27.11., 1 ind. Jarenvannet 08.09., 16.10., 23.10., 30.10. og 12.11. og 11 overflyvende ind. Skirstadtjernet 15.09., Nord-Aurdal: 14 overflyvende ind. Paradisfjorden 31.08. og 12 overflyvende ind. Valtjern ved Valtjernstølan 31.08.


Kanadagås

Nord-Fron: 26 ind. Øia på Harpefossdammen 21.08., Sør-Fron: 7 ind. Fryasletta 14.09., hhv. 21, 28 og 4 ind. Hundorp naturreservat 05.10., 18.10. og 06.11. og 11 ind. Lågen ved Hovevollan vest for Hundorp bru 28.10., Ringebu: Hhv. 23 og 16 ind. Ringebuvollene 14.09. og 05.10., Øyer: Hhv. 4, 15 og 15 ind. 14.09., 22.09. og 29.09. og 7 ind. Trettenstrykene fuglefredningsområde 12.11., Lillehammer: 10 ind. Lågendeltaet 21.08., hhv. 20, 33 og 2 ind. Hunderfossdammen 26.08., 06.09. og 17.09. og 7 ind. i sørlig flukt over Nord-Hove 15.11., Vestre Toten: Fast tilhold på div. lokaliteter langs Einafjorden i nesten hele perioden med opptil 105 ind. på en dag. Dette er registrert: 2 ind. 24.08., 50 ind. 10.09., 2 ind. 26.09., 35 ind. 22.10., 60 ind. 30.10., 105 ind. 07.11., 80 ind. 13.11., 40 ind. 15.11., 20 ind. 17.11., 35 ind. 20.11. og 48 ind. 27.11., Gran: Hhv. 12 og 23 ind. Aschimlandet på Randsfjorden 07.09. og 24.11., opptil 90 ind. på Jarenvannet der den er notert følgende dager: 31 ind. 08.09., 11 ind. 04.10., 6 ind. 05.10., 70 ind. 14.10., 60 ind. 16.10., 70 ind. 19.10., 90 ind. 23.10., 65 ind. 26.10., 70 ind. 30.10., 75 ind. 31.10. og 70 ind. 12.11. Videre hhv. 4, 7 og 40 ind. Røykenvika 26.10., 19.11. og 27.11., Søndre Land: 60 ind. Fluberg fuglefredningsområde 29.09., Søndre/Nordre Land: Hhv. 15, 45, 38 og 14 ind. Dokkadeltaet 20.09., 05.10., 12.10. og 23.10., Nord-Aurdal: 6 ind. Sæbufjorden 03.10., Vestre Slidre: Hhv. 34, 35, 34 og 24 ind. Fere/Ferisfjorden 06.09., 07.09., 13.09. og 04.10., samt 25 ind. Bryggjenøbbe i Røn 30.09.


Hvitkinngås

Lillehammer: 10 ind. Lågendeltaet 21.08. og 23.08., Gjøvik: 1 par med 4 unger Biri travbane/ Paradisvika 04.09. og 06.09., Vestre Toten: 1 ind. Tomlevoll på Einafjorden 30.09., Østre Toten: Opptil 160 ind. Mjøsa ved Kapp, der dette er registrert: 25 ind. 20.08. og 22.08., 120 overflyvende ind. 09.09., 160 ind. 10.09. og 11.09., 130 ind. 13.09. og 2 overflyvende ind. 21.09., Vestre Slidre: 1 ind. Fere 06.09., 13.09. og 04.10.


Gravand

Lillehammer: 6 ind. Lågendeltaet 16.09.


Snadderand

Vestre Toten: 1 hann på ulike steder på Einafjorden i tidsrommet 22.09. - 27.09., Østre Toten: 2 ind. Høversjøen 22.09.


Stjertand

Sør-Fron: 1 ind. Rykhussumpene 14.09., Vestre Toten: 1 - 4 ind. notert følgende dager div. steder på Einafjorden: 1 ind. 02.09., 06.09. - 09.09., 21.09., 03.10., 06.10., 3 ind. 21.10., 1 ind. 22.10., 4 ind. 23.10., 3 ind. 24.10., 4 ind. 26.10., 2 ind. 28.10., 4 ind. 29.10. og 1 ind. 31.10., Østre Toten: 1 - 3 ind. følgende dager Mjøsa ved Kapp: 1 par 20.10. - 22.10., 1 ind. 11.09., 3 ind. 03.10., 1 ind. 09.10. - 10.10., 2 ind. 12.10. og 1 ind. 25.10.


Taffeland

Vestre Toten:

1 hann Blilisanden/Sisselbergbukta/Sangnes på Einafjorden i perioden 26.10. - 27.11.


Bergand

Lesja: 2 ind. Lesjaskogsvatnet 15.10., Dovre: 2 ind. Fokstumyra 24.09. og 3 ind. Hjerkinndammen 13.10., Sel: 1 ind. Muvatnet 16.08., Sør-Fron: 1 hunnfarget ind. Geittjønna på Baukholstulen 05.10., Ringebu: 2 ad. med 4 unger Åsdalstjønna fuglefredningsområde 01.09. og 1 ind. Fåvang naturreservat 14.09., Øyer: 1 ind. Hornsjøen 23.10., Vestre Toten: 1 ind. Vik på Einafjorden 25.09., senere hhv. 1, 2 og 1 ind. div. steder på Einafjorden 01.11. - 07.11., 10.11. og 13. - 20.11., Østre Toten: 2 ind. Totenvika 29.10., Nord-Aurdal: 1 ind. Ølsjøen 30.10. og 01.11., Vestre Slidre: 1 ind. Ferisfjorden 09.11., 10.11. og 14.11.


Havelle

Dovre: 1 par tjern ved Snøheim 18.09., Sel: 1 ind. Muvatnet 16.08., Lillehammer: 2 ind. Lågendeltaet 17.10. og 1 ind. samme sted i perioden 20.10. - 02.11., Østre Toten: 2 ind. Mjøsa ved Kapp 17.11.


Svartand

Fra forrige periode:

Vågå: 2 par Diprtjøynne 15.06.

Rapportperioden:

Vågå: 1 ind. utosen av Vågåvatnet 31.10., Sel: 1 ind. Muvatnet 16.08., Sør-Fron: 3 ind. Skjervongen på Toftsætra 22.09., Ringebu: Hhv. 6 og 1 årsunge Gullhaugtjønnet 21.08. og 06.09., Øyer: 1 ind. Hornsjøen 23.10., Lillehammer: 1 - 19 ind. følgende dager i Lågendeltaet: 1 ind. 20.09. - 21.09., 28.09. og 01.10., 4 ind. 17.10., 1 ind. 18.10. - 02.11., 2 ind. 06.11., 6 ind. 10.11., 15 ind. 11.11., 19 ind. 13.11., 4 ind. 14.11., 3 ind. 17.11. og 2 ind. 25.11. Videre 2 ind. Mjøsa ved Vingrom 22.10., Gjøvik: 3 ind. Svennesvollene 11.10., Vestre Toten: Følgende observasjoner div. steder på Einafjorden. 12 ind. 14.10., 1 ind. 22.10. - 27.10. og 08.11., 7 ind. 10.11. og 2 ind. i perioden 13.11. - 17.11., Østre Toten: 8 ind. Mjøsa ved Kapp brygge 09.10., 14.10. og 27.10. og hhv. 1 og 4 ind. Totenvika 27.10. og 29.10., Gran: 1 ind. Røykenvika 10.11., Søndre/Nordre Land: 12 ind. Dokkadeltaet: 12 ind. 14.10., Vestre Slidre: 2 ind. Lomendeltaet 12.10.


Sjøorre

Sel: 1 ind. Muvatnet 16.08., Nord-Fron: 1 hunn med 7 unger 23.08., Ringebu: 6 årsunger Botnlaustjønn på Gullhaugen 21.08. og 4 ad. samme sted 06.09., 1 hunn med 5 unger Gullhaugtjønnet 21.08., hvor det ble sett 4 årsunger 06.09., videre 1 ad. med 2 unger Fennatjønnet 06.09., Lillehammer: Hhv. 1, 2 og 2 ind. Lågendeltaet 26.09., 28.09. og 01.10., Gjøvik: 2 ind. Mjøsa ved Fremstadodden 14.10., Østre Toten: 2 ind. Fauchaldstranda 28.10. og 1 ind. Totenvika 27.11., Nord-Aurdal: 1 ind. Sauhølen 04.10. og 2 ind. Fløafjorden 24.11.


Lappfiskand

Sel: 1 hunnfarget ind. Skottvatnet naturreservat 14.10. (Geir Gaarder).


Vaktel

Vestre Toten: 1 ind. hørt Sund ved Einafjorden 21.08. og hhv. 2 og 1 ind. hørt Nes/Blilisanden 21.08. og 22.08.


Smålom

Lillehammer: 1 - 8 ind. i Lågendeltaet følgende dager: 3 ind. (1 juv.) 16.08., 2 ind. 17.08., 6 ind. (1 juv.) 21.08., 3 ind. (1 K) 23.08., 8 ind. 24.08., 6 ind. (1 K) 25.08., 1 ind. 26.08., 2 ind. 03.09. og 1 ind. 10.09., 11.09., 14.09., 15.09., 26.09., 28.09. og 0.10. Videre 2 ind. ved Mesnasaga 20.08. og 1 ind. over Nordseter 24.08., Vestre Toten: 1 - 6 ind. div. steder på Einafjorden disse dagene: 1 ind. 16.08., 6 ind. 21.08., 1 ind. 22.08. og 24.08., 2 ind. 30.08., 6 ind. 01.09. og 2 ind. 02.09., Østre Toten: Hhv. 2, 2, 1 og 2 ind. Mjøsa ved Kapp 31.08., 02.09., 11.09. og 25.09. og 1 ind. Sandodden/Fjellhaug 27.11.


Dvergdykker

Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 18.10. og 25.10., Vestre Toten: 1 ind. Blilisanden på Einafjorden 14.10. og 17.10. og 1 ind. (det samme) Sangnes på Einafjorden 24.10. og 26.10., Østre Toten: 1 ind. Mjøsa ved Kapp brygge 10.10. - 24.11.


Toppdykker

Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 17.10. - 19.10., Vestre Toten: 1 - 2 ungfugler i området Blilisanden - Sisselbergbukta på Einafjorden følgende dager: 1 ind. 30.08. og 03.09., 2 ind. 04.09., 1 ind. 08.09., 09.09., 14.09., 03.10. - 05.10. og 2 ind. 06.10., Østre Toten: 1 ind. Mjøsa ved Kapp brygge 10.10. og 1 ind. Totenvika 13.10. og 26.10., Gran: Følgende observasjoner på Skirstadtjern: 9 ind., herav min. 2 årsunger, 24.08., 13 ind. 02.09., 8 ind. 15.09., 6 ind. 20.09. og 02.10., 1 ind. 13.10. og 23.10. og 2 ind. 31.10., 1 - 5 ind. Røykenvika følgende dager: 2 ind. 03.09., 1 ind. 04.09. og 07.09., 2 ind. 09.09., 3 ind. 19.09., 5 ind. 26.09., 3 ind. 29.09., 2 ind. 30.09., 05.10. og 06.10., 1 ind. 14.10., 2 ad. og 1 årsunge 12.10., 1 ind. 26.10., 2 ind. 31.10. og 02.11. og 1 ind. 10.11. - 24.11. Videre 1 ind. Rands-fjorden ved Aschimlandet 27.10., 1 ind. Randsfjorden ved Eidsand 31.10. og 1 ind. Jarenvannet 02.11., Lunner: Hhv. 7 og 3 ind. Kalvsjøtjern 26.09. og 05.10. og 1 ind. Elgsjøen, Nordre Oppdalen, 31.10., Jevnaker: 3 ind. Storetjern 26.09., Søndre Land: 1 ind. Fluberg fuglefredningsområde 05.10., Søndre/Nordre Land: Følgende observasjoner i Dokkadeltaet: 2 ad. med 4 årsunger 10.09., 14 ind. 16.09., 3 ind. 19.09., 1 årsunge 20.09., 11 ind. 26.09., 10 ind. 29.09., 5 ind. 05.10. og 1 ind. 23.10.


Horndykker

Dovre: 1 ad. og 1 årsunge Kringluttjern på Fokstumyra 30.08. og 1 ind. samme sted 31.08., Lom: 1 ind. Åsjo naturreservat 06.10. og 18.10., Sel: 5 ind. Muvatnet 16.08., Nord-Fron: 1 årsunge Slangen 22.08., Ringebu: 1 årsunge Gullhaugtjønnet 21.08., samme sted 2 årsunger 06.09., Lillehammer: Hhv. 2, 2, 1 og 1 ind. Mjøsa ved Vingrom 28.09., 11.10., 12.10. og 19.10., Gausdal: 1 årsunge Kittilbutjernet 24.08. og 1 ind. Øvre Revsjøen 20.09., Gjøvik: 1 ind. Svennesvollene 04.09., Vestre Toten: 1 - 2 ind. Einafjorden følgende dager: 2 årsunger 04.09., 1 årsunge 08.09. - 30.09. og 2 ind. 04.10., Østre Toten: 2 ind. Totenvika 20.08., 1 ind. Fauchaldstranda 23.09., 3 ind. Mjøsa på Kapp 12.10., 1 ind. Veibyvika i Mjøsa 27.11. og 1 ind. Mjøsa ved Langsletta 27.11., Gran: 1 ind. Skirstadtjern 02.09. og 02.10. og hhv. 1, 1 og 2 ind. Randsfjorden ved Aschimlandet 06.10., 27.10. og 02.11., Søndre Land: 1 ind. Rostadvika sør for Dokkadeltaet 05.10., Søndre/Nordre Land: 1 - 8 ind. Dokkadeltaet følgende dager: 2 ind. 19.09., 1 ind. 26.09., 8 ind. 29.09., 4 ind. 05.10. og 1 ind. 12.10., Nord Aurdal: 2 ind. Storrtjern ved Valtjernstølan 29.08. og 1 årsunge Ølsjøen 01.09., Øystre Slidre: 2 ind. Møsahella ved Lykkjestølane 06.09. og 3 ind. Vinstravatnet langs Jotunheimvegen 13.10.


Storskarv

Lesja: 1 ind. Lesjaskogsvatnet 15.10., Dovre: 2 ind. Avsjøen 06.09., Vågå: Hhv. 4 og 2 ind. utosen av Vågåvatnet 25.08. og 06.09. og 2 ind. Ottaelva ved Sørem 01.10., Sel: 3 ind. Muvatnet 16.08., Nord-Fron: 1 ind. Vollsdammen 22.09., 14 ind. Lågen mellom Sjoa og Kvam 30.09., 17 ind. Sundet på Vinstra 05.10., 3 ind. Lågen ved Bøygen på Vinstra 05.10., 30 ind. Sprangøya i Lågen på Vinstra 05.10. og 1 ind. Øia på Harpefossdammen 31.10., Sør-Fron: Hhv. 3 og 2 ind. Hundorp naturreservat  25.08. og 14.09., hhv. 4 og 1 ind. Hovevollan vest for Hundorp bru 14.09. og 28.10., 2 ind. Skjervongen på Toftsætra 15.09., 5 ind. Lågen ved Nedre Grytting 26.09. og hhv. 65 og 7 ind. Harpefossdammen 05.10. og 08.10., Ringebu: 1 - 23 ind. Fåvang naturreservat følgende dager: 13 ind. 26.08., 23 ind. 14.09., 1 ind. 20.09., 8 ind. 05.10., 5 ind. 10.10., 4 ind. 28.10. og 1 ind. 31.10. Videre 1 ind. Måsåtjønnet ved Måsåplassen 01.09. og 1 ind. Lågen ved Elstad 05.10., Øyer: 1 ind. Grotjern 25.08., hhv. 7, 4, 2, 1, 1 og 3 ind. Gillebofjorden 30.08., 14.09., 22.09., 05.10., 08.10. og 10.10., 35 overflyvende ind. Lågen i Skardsmoen 23.09. og 2 ind. Trettenstrykene fuglefrednings-område 10.10., Lillehammer: Fast tilhold i Lågendeltaet i hele perioden med 8, 11, 122 og 90 ind. som høyeste notering i hhv. august, september, oktober og november. Opptil 158 ind. på Hunderfossdammen, der dette er notert: 9 ind. 06.09., 158 ind. 17.09., 15 ind. 21.09., 24 ind. 22.09., 13 ind. 05.10., 83 ind. 10.10., 70 ind. 17.10. og 90 ind. 22.10. Videre hhv. 3, 2 og 1 ind. Mjøsa ved Vingrom 26.09., 05.10. og 22.10. og 1 ind. Avskåkån 06.10., Gausdal: 1 ind. Raudsjøen 14.09., Gjøvik: Opptil 43 ind. på Svennesvollene, hvor følgende er observert: 43 ind. 04.09., 26 ind. 06.09., 27 ind. 13.09., 14 ind. 24.09., 16 ind. 28.09., 4 ind. 11.10. og 2 ind. 05.11., 10.11. og 20.11. Ellers 1 ind. Eikstadtjernet 13.09., 26 ind. Mjøsa ved Fremstadodden 14.10. og 1 ind. Rambekkvika 07.11., Vestre Toten: 24 ind. Berja på Einafjorden 21.08. og 22.09., hhv. 4, 1, 1, 1, 5, 1 og 1 ind. Sisselbergbukta på Einafjorden 22.08., 23.08., 06.09., 07.09., 14.09., 24.09. og 16.10., 3 ind. ved vanntårnet på Eina 08.09., 1 ind. Sivesindtjern 08.09., 1 ind. Nesvika på Einafjorden 26.09., 3 ind. Odden på Einafjorden 26.09., 1 ind. Skjelbreida 06.10., hhv. 10 og 4 ind. Einafjorden 06.10. og 12.10. og 2 ind. Vesle Bergsjøen på Bøverbru 25.10., Østre Toten: 1 - 6 ind. Mjøsa ved Kapp følgende dager: 1 ind. 18.08., 2 ind. 11.09., 6 ind. 23.09. og 1 ind. 10.10. - 31.10., 10 trekkende ind. Båsshus 06.09., hhv. 2, 1, 4, 2, 2, 1 og 2 ind. Totenvika 08.09., 20.09., 10.10., 13.10., 20.10., 29.10. og 05.11., 1 ind. Båkinnstranda 25.09., 1 ind. Fauchaldstranda 10.10., 2 ind. Mjøsa ved Viken camping 05.11. og 1 ind. Mjøsa ved Panengen 05.11., Gran: 1 - 6 ind. Skirstadtjern følgende dager: 6 ind. 16.08. og 24.08., 2 ind. 15.09. og 20.09. og 1 ind. 04.10., 13.10., 23.10. og 31.10., 7 ind. Randsfjorden ved Eidsand 04.09., 1 - 20 ind. Røykenvika følgende dager: 1 ind. 04.09. og 07.09., 3 ind. 19.09., 20 ind. 26.09., 1 ind. 29.09., 30.09. og 05.10., 2 ind. 14.10. og 1 ind. 10.11., 1 - 22 ind. Jarenvannet følgende dager: 18 ind. 08.09., 1 ind. 17.09., 17 ind. 04.10., 1 ind. 05.10., 22 ind. 14.10., 3 ind. 16.10. og 26.10., 10 ind. 30.10., 3 ind. 31.10. og 2 ind. 25.11. Videre 1 ind. Randsfjorden ved Aschimlandet 26.10. og 02.11., Lunner: Hhv. 2 og 3 ind. Kalvsjøtjernet 26.09. og 05.10., 1 ind. Oppentjernet 31.10. og 1 ind. Elgsjøen, Nordre Oppdalen, 31.10., Søndre/Nordre Land: Fast tilhold i Dokkadeltaet, hvor det er gjort følgende observasjoner: 10 ind. 16.09., 6 ind. 19.09., 7 ind. 24.09., 10 ind. 26.09., 17 ind. 29.09. og 05.10., 15 ind. 12.10., 23 ind. 14.10., 26 ind. 22.10. og 34 ind. 23.10., Etnedal: 1 ind. over Granlund på Bruflat 20.08., Nord Aurdal: 1 - 7 ind. Fløafjorden følgende dager: 1 ind. 16.08., 6 ind. 23.08., 1 ind. 31.08., 3 ind. 03.10., 7 ind. 06.10., 2 ind. 12.10., 1 ind. 13.10., 4 ind. 01.11. og 1 ind. 09.11. Videre 1 ind. Tingnesodden 16.08.,  hhv. 1, 1, 2, 2, 1 og 1 ind. Ølsjøen 23.08., 28.08., 30.08., 01.09., 03.09. og 18.10., 4 ind. Bløytjernet 25.08., 1 ind. Dokkafjorden 16.09. og 06.10., 5 ind. Kleivgard på Leira 21.09., 1 ind. Fjøshølen 03.10., 1 ind. Sustjednet 03.10., 1 ind. Sæbufjorden 10.10., hhv. 15 og 30 ind. Helgasteinen 12.10. og 09.11., 4 ind. Sundheim 12.10., 4 ind. Rye 12.10., 15 ind. Kattøyni 12.10., 2 ind. Strand 12.10., 12 ind. Strondafjorden ved Fagernes 13.10., hhv. 5 og 2 ind. ved Ulnes bru 09.11. og 14.11., 54 ind. Ivarshaug ved Ulnes bru 14.11. og 1 ind. Granheimsfjorden 14.11., Vestre Slidre: Hhv. 80, 45, 30 og 35 ind. Jutulhatten 30.08., 18.09., 11.10. og 01.11., 4 - 13 ind. Bryggjenøbbe ved Røn følgende dager: 5 ind. 30.08., 13 ind. 18.09., 8 ind. 30.09., 5 ind. 04.10., 4 ind. 06.10., 8 ind. 09.10., 5 ind. 26.10., 7 ind. 19.11. og 5 ind. 27.11. Videre hhv. 7 og 1 ind. Ferisfjorden 07.09. og 12.10., 2 ind. Lomendeltaet naturreservat 12.10. og hhv. 1 og 14 ind. ved Fossheim 09.11. og 10.11., Øystre Slidre: 1 ind. Brubøthølen 12.10.


Vepsevåk

Vestre Toten: Hhv. 4, 1, 2 og 1 ind. Sisselbergbukta på Eina 16.08., 18.08., 23.08. og 24.08. og 1 ind. over vanntårnet ved Eina 06.09., Søndre Land: 1 ind. Lia 21.08., Etnedal: 1 ind. over Høljarast 20.08.


Havørn

Lesja: 2 ind. Lesjaskogsvatnet 12.08. og hhv. 1 og 2 ind. Lesjaleira 10.09. og 19.09., Dovre: 1 ind. Kvitdalen 08.09. og 1 ind. ved Avsjøen 18.09., Skjåk: 1 ind. Ramstadstrondi 28.09. og 06.10. og 2 ad. ind. ved Pollfoss 19.10., Lillehammer: 1 ad. Lågendeltaet 24.08. og 1 ind. over Stor-Hove 20.10., Gausdal: 1 ad. Øvre Svatsum 24.09., Gjøvik: 1 ad. Hunnselvas utløp 11.11., Vestre Toten: 1 ind. (1 K) Børsvollen 07.10., Østre Toten: 1 ind. Totenvika 27.11.


Sivhauk

Vestre Toten: 1 ad. hann Midtskogen 18.08., Søndre/Nordre Land: 1 ungfugl Dokkadeltaet 10.09.

Myrhauk

Dovre: 1 hunn Fokstumyra 19.08., Øyer: 1 ad. hunn Sjøsetra 18.08. og 1 hann Gompa 06.09., Vestre Toten: 1 hunnfarget ind. Einavoll 13.09., 1 ind. Børsvollen 19.09., samme sted 1 hann 04.10. og 1 hunnfarget ind. 07.10. Videre 1 hunnfarget ind. Nedre Hegernes ved Einafjorden 04.10., Østre Toten: 1 ad. hunn Bjørnstad 08.09., Søndre/Nordre Land: 1 hunnfugl Dokkadeltaet 12.10., Nord-Aurdal: 1 ind. Tyrisholt 15.09., 1 hann Valåsen ved Valtjernstølan 28.09. og 1 hunnfarget ind. samme sted 01.10., Vestre Slidre: 1 hunn Nørdre Nøsen 25.06.


Fiskeørn

Øyer: 1 ind. Gompa 12.09., Lillehammer: 1 ind. over Bjørnstad i Vingrom 22.08., 1 ind. over Nordseter 24.08. og 1 ind. Lågendeltaet 09.09., 10.09. og 19.10., Vestre Toten: 1 ind. Nes på Blilisanden, Einafjorden, 21.08., 1 ind. Trangvika på Einafjorden 01.09., 2 trekkende ind. over Vanntårnet ved Eina 08.09. og 1 ind. Børsvollen 20.09., Østre Toten: 2 ind. over Skreia 16.08., Gran: 1 ind. Skirstadtjern 16.08. og 27.08., Nord Aurdal: Hhv. 2 og 4 ind. Fløafjorden 16.08. og 23.08., 1 ind. Ølsjøen 23.08. og 01.09., 1 ind. Kleivgard på Leira 25.08. og 1 ind. Dalstølen 01.09., Vestre Slidre: 1 ind. Katten 18.08. og 1 ind. Ferisfjorden 19.08., Øystre Slidre: 1 ind. ved Dalsåne 23.08.


Musvåk

Ringebu: 1 ind. Fåvang naturreservat 03.09., Øyer: 1 ind. Jevne 02.09., Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 27.08., 1 ind. Hovemoen 11.09., 1 ind. Bakke gård 13.09. og hhv. 2 og 1 ind. Kringsjå 23.09. og 01.10., Gausdal: 1 ind. Holthaugen 22.09., Gjøvik: 1 ind. Kolberg 21.08., 1 ind. Vardalsåsen 23.08., 1 ind. Eikstadtjernet 16.09., 20.09., 21.09. og 29.09. og 1 ind. Bråstad 14.10., Vestre Toten: 1 ind. Trosterud 27.08., hhv, 1, 4, 1, 1 og 1 ind. Vanntårnet ved Eina 06.09., 08.09., 12.09., 13.09. og 27.10., hhv. 2 og 1 ind. Sisselbergbukta ved Einafjorden 13.09. og 17.09., 1 ind. Bjørnerud ved Einafjorden 15.09., hhv. 4, 1, 2, 1 og 4 ind. Lier, Børsvollen 18.09., 19.09., 20.09., 01.10. og 04.10. og 1 ind. Einavoll 18.09., Østre Toten: 1 ind. Fjellhaug 20.08., hhv. 4 og 13 ind. Bjørnstad 06.09. og 08.09., 1 ind. Fjelvold i Kolbu 15.09. og 1 ind. Bernsgutua 29.09., Gran: Hhv. 2, 1 og 1 ind. Sølvsberget ved Skirstadtjern 18.08., 19.08. og 22.08. og 1 ind. ved Bergstjern 08.09., Nord-Aurdal: 1 ind. Marsteinhøgda 21.09.


Lerkefalk

Lillehammer: 2 ind. Korgen i Lågendeltaet 11.09., Vestre Toten: 1 ind. Sisselbergbukta ved Einafjorden 16.08., 18.08., 23.08. og 24.08., samt 2 ungfugler 18.09. Videre 2 årsunger Blilisanden, Einafjorden, 21.08., 2 ind. Skjelbreida 24.08., 1 årsunge ved Vanntårnet på Eina 01.09., hvor det senere ble sett hhv. 1, 1, 3 , 1, 2 og 1 ind. 02.09., 05.09., 08.09., 12.09., 13.09. og 16.09. Ellers 1 ind. Tollevsrud 15.09. og 1 ind. Lier, Børsvollen 19.09., Østre Toten: Hhv. 2, 1 og 1 ind. Totenvika 20.08., 24.08. og 31.08., 1 ind. Bjørnstad 08.09. og 2 årsunger Hekshus grustak 11.09., Gran: Hhv. 2, 1 og 1 ad. ind. Skirstadtjern 19.08., 22.08. og 02.09.


Jaktfalk

Skjåk: 1 ad. Dyringen 06.10., Ringebu: 1 ad. Remdalsmyrene 29.09., Vestre Slidre: 1 ind. Grønsennknippa 29.09.


Vandrefalk

Skjåk: 1 ind. Ramstadstrondi 28.09., Nord-Fron: 1 ind. mellom Sjoa og Kvam 30.09., Sør-Fron: 2 ind. Brennhaugen 21.08. og 2 ind. Hundorp naturreservat 25.08., Ringebu: Hekking på kjent lokalitet, Gausdal: 1 ind. Holthaugen 07.09., Vestre Toten: 1 ind. Trosterud 18.08. og 06.10., 1 ind. Sisselberg-bukta på Eina 13.09. og 18.09., hhv. 2 og 3 ind. Vanntårnet på Eina 08.09. og 13.09., 1 ind. Lier, Børsvollen 18.09., 20.09. og 01.10., 1 ind. Inndal 20.09. og 1 ind. Nesvika ved Einafjorden 29.09., Østre Toten: 1 ind. Totenvika 18.08., 1 ind. Olsbyenga 22.08., 1 ind. Kapp 24.08. og 2 ungfugler Båsshus 12.09., Sør-Aurdal: 1 ind. Høvreslie 25.09., Nord-Aurdal: 1 ungfugl Ølsjøen 23.08.


Vannrikse

Gran: 1 ind. Skirstadtjern 22.09. og 23.09. (Even Dehli).


Sivhøne

Gran: 1 ind. Hovstjern naturreservat 08.09.


Sothøne

Lom: Hhv. 10 og 8 ind. Åsjo naturreservat 06.10. og 18.10., Vestre Toten: 1 ungfugl med fast tilhold i Sisselbergbukta på Einafjorden i perioden 14.09. - 27.10., 1 ind. Blilisanden på Einafjorden 26.09. og 06.10. og 1 ind. Mjørlund på Einafjorden 09.10., Gran: Hhv. 12, 6, 3, 7, 11 og 2 ind. Skirstadtjern 24.08., 02.09., 15.09., 20.09., 02.10. og 13.10., Lunner: Hhv. 25 og 1 ind. Kalvsjøtjern 26.09. og 05.10. og 1 ind. Vassjøtjern 05.11., Jevnaker: 1 ind. Vesletjern 26.09.


Sandlo

Gjøvik: 1 ind. Rambekkvika 05.10., Vestre Toten: 1 ind. Reinsvolldammen 26.09., Østre Toten: 1 ind. Lundadammen 24.08., Nord-Aurdal: 4 ind. Ølsjøen 28.08.


Boltit

Lesja: 18 overflyvende ind. Fillingstjønne 02.09., Nord-Fron: 3 årsunger Skarven 23.08.


Tundralo

Vestre Toten: 1 overflyvende ind. Sisselbergbukta på Einafjorden 28.09.


Brushane

Østre Toten: Hhv. 1, 1 og 4 ind. Lundadammen 17.08., 18.08. og 24.08., 1 ind. Totenvika 24.08. og 1 ind. Mjøsa ved Kapp 24.08., Nord-Aurdal: Hhv. 3 og 4 ind. 31.08. og 01.09.


Kvartbekkasin

Sør-Fron: 2 ind. Hovevollan vest for Hundorp bru 05.10., Ringebu: 1 ind. Lågen ved Berge 28.10., Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 20.10., Gjøvik: 1 ind. Svennesvollene 11.10., Vestre Toten: 1 ind. Blilisanden 27.09., Østre Toten: 1 ind. Dyrud 15.10., Vestre Slidre: 1 ind. Kinnholt 05.10.


Dobbeltbekkasin

Dovre: 1 ind. Fokstua 01.09., Østre Toten: 1 ind. Gråbeinmyra 24.10., Gran: 1 ind. Tuv Nordre 23.10.


Sildemåke

Lillehammer:

Hhv. 1, 2, 1, 2, 1 og 1 ind. Lågendeltaet 17.08., 23.08., 24.08., 26.08., 16.09. og 01.10. og 8 ind. Mesnasaga 20.08., Vestre Toten: 1 ind. Sisselbergbukta på Einafjorden 22.08. og 05.09. og 1 ind. Vanntårnet på Eina 08.09., Østre Toten: Hhv. 2 og 1 ind. Mjøsa ved Kapp brygge 20.08. og 07.09.


Svartbak

Lillehammer: 1 - 4 ind. med fast tilhold i Lågendeltaet i perioden 16.08. - 15.11. og 1 ind. Mjøsa ved Vingrom 17.10., Gjøvik: 1 ind. Hunnselvas utløp 05.10. og 1 ind. Svennesvollene 10.11. og 14.11., Østre Toten: 1 ind. Mjøsa ved Kapp 20.11.


Makrellterne

Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 11.09.


Alkekonge

Gausdal: 1 ind. fotografert på Espedalsvatnet ved Gravholmen 01.11., hvor den skal ha hatt tilhold de siste dagene (Sjur Sande).


Skogdue

Vestre Toten: 2 ind. Sisselbergbukta ved Einavatnet 17.09.


Tyrkerdue

Sør-Fron: 1 - 4 ind. Hundorp sentrum følgende dager: 1 ind. 14.09., 3 ind. 25.09., 4 ind. 13.10. og 2 ind. 28.10., 31.10. og 06.11., Lillehammer: 3 ind. Nordre Gravlund 09.09., hhv. 1, 3 og 2 ind. Søndre Park 18.10., 05.11. og 10.11., 2 ind. med fast tilhold på foringsplass ved Maihaugen i perioden 01.11. - 28.11., Gjøvik: 1 ind. Gjøvik Gård 05.10. og 3 ind. Rambekkvika 09.11., Vestre Toten: Hhv. 1 og 5 ind. Vestrumenga i Raufoss 06.10. og 12.11., Østre Toten: Hhv. 1, 2 og 1 ind. Lena sentrum 08.09., 01.10. og 19.11. og hhv. 8 og 9 ind. Breili, Nordlia 30.09. og 05.11.


Turteldue

Vågå: 1 ind. i Skogbygda hele 950 moh. 01.10. Fotodokumentert (Ola Håkenstad).

Funn nr. 13 i Oppland.


Hubro

Søndre Land: 1 ind. Nes ved Fluberg 21.10., Nordre Land: 1 ind. (trolig hann) funnet ved Fredheim i Aust-Torpa og brakt til behandling hos Helge Grønlien på Fåberg 17.10. Fuglen døde pga avmagring. Ellers 1 ind. fotografert i Salstutlia i Torpa 23.10.


Haukugle

Lesja: 1 ind. Myrin 25.10., Dovre: 1 ind. ind. Fokstumyra 26.09., 26.10. og 05.11., Skjåk: 1 ind. Ramstadstronde 28.09. og 05.10., Nord-Fron: 1 ind. Kluftin langs Jotunheimvegen 18.10., Øyer: 1 ind. Svartåsen 12.09. og 1 ind. Brettdalen 13.10., Lillehammer: 1 ind. Nysetra på Vingromsåsen 06.11., Etnedal: 1 ind. Langtjedn naturreservat 14.10., Vestre Slidre: 1 ind. Bøttn 05.10.


Kattugle

Øyer: 1 ind. Skarsmoen 23.09., Lillehammer: Hhv. 2 og 1 ind. Kringsjåvegen 21.10. og 25.11., Gjøvik: 1 ind. Breiskallen 05.10., Vestre Toten: Hhv. 2 og 1 ind. Midtskogen 19.08. og 22.08. og 1 ind. Husbystuen 02.10., Gran: 1 ind. Langtjern på Tingelstad 22.08., 1 hann Skirstadtjern 23.08. og 1 ind. Brandbukampen 29.09.


Lappugle

Lillehammer: 1 ind. Gropmarka 25.10., Gran: 1 ind. i skogområde på Gran i oktober.


Hornugle

Gran: 2 ind. ved Røysumtjernet 27.11.


Jordugle

Øyer: 1 ind. Steinmyrhaugen 12.09., Lillehammer: 1 ind. Traasethvollen i Lågendeltaet 18.10., Østre Toten: 1 ind. Bilitt 25.10.


Gråspett

Sør-Fron: 1 ind. Brennhaugen 17.10., Øyer: 1 ind. ved Ile gard i Sørbygda 18.10., Lillehammer: 1 ind. ved Svartevja i Lågendeltaet 17.10., Vestre Toten: 1 ind. ved Vanntårnet på Eina 06.10., Nordre Land: 1 ind. Ommelstad 23.08., Etnedal: 1 ind. Fjelltun 26.08., 16.11. og 17.11. og 1 ind. Granlund, Bruflat, 18.09., 26.09., 30.09. og 18.10.


Dvergspett

Dovre: 1 ind. Fokstumyra 30.09., Nord-Fron: 1 ind. Vinstradalen ved Tunga 26.08., Øyer:1 ind. ved Ile gård i Sørbygda 16.08., Gausdal: 1 ind. ved Tverrlitjernet i Espedalen 12.09., Vestre Toten: 1 ind. Blilisanden 21.08., 1 ind. ved Aas kirke på Bøverbru 20.09. og 1 ind. Sisselbergbukta på Eina 22.09., Østre Toten: 1 ind. ved Hoff kirke 03.11. og 1 ind. Austad 17.11., Gran: 1 ind. Røykenvika 03.09. og 1 ind. ved Skirstadtjern 13.10., Nordre Land: 1 ind. Dokkadeltaet 24.09. og 1 ind. Slugua i Skardberga naturreservat 25.09., Sør-Aurdal: 1 ind. ved Kringletjern på Skjenfjellet 20.08.


Fjellerke

Sør-Aurdal: 2 ind. Høvreslie 02.09.


Vintererle

Vågå: 2 ind. Kråksand i Vågåmo 11.10., Nord-Fron: 1 ind. Vinstradalen nord for Tunga 26.08., 1 ind. Vinstradalen nedenfor Kvikne 27.08. og 29.08. og 1 ind. Skåbu 30.08., Sør-Fron: 1 ind. Sygard Grytting 28.09. og 29.09., Ringebu: 1 ind. Risøya på Frya 14.09. og 2 ind. Søre Imssjøen 21.09., Øyer: 1 ind. ved Mageli camping 22.09., Lillehammer: 1 ind. ved Maihaugen 23.08., 1 ind. Kvernhusvegen i Skårsetlia 23.08., hhv. 5, 2, 2 og 1 ind. Lågendeltaet 23.08., 28.09., 01.10. og 02.10., 1 ind. Landetjernet på Nordseter 25.08. og 1 ind. Årettadalen 05.09., Gausdal: 1 ind. Vesleelva ved Gausdal krk. 22.09., Gjøvik: 2 ind. Svennesvollene 24.09., 1 ind. Fremstadodden 29.09., 1 ind. Frede-vika ved Gjøvik 05.10. og 2 ind. Hunnselvas utløp 05.10., Vestre Toten: 1 ind. ved Vanntårnet på Eina 02.09., 2 ind. Blilisanden 03.09., 1 ind. Sisselbergbukta på Eina 06.09. og 13.09., 1 ind. Trosterud 06.09. og 1 ind. Fugleparken på Raufoss 02.10., Østre Toten: 1 ind. Heggshus 18.08., 1 ind. Totenvika 08.09., 1 ind. Dyrud 09.09. og 16.09. og hhv. 1, 1, 1 og 2 ind. Kapp 21.09., 28.09., 29.09. og 10.10., Gran: 1 ind. Brandbu renseanlegg 04.09., Nord-Aurdal: 1 ind. Båthusvollveien 18.08., hhv. 4 og 2 ind. Ølsjøen 23.08. og 25.08., 1 ind. Heggelund 25.08., 3 ind. Kleivgard på Leira 23.09., 2 ind. Dokkafjorden i Vestringsbygdi 02.10., 1 ind. Fjøshølen 03.10., 1 ind. Fasle-elva 06.10. og 1 ind. Osen i Sæbufjorden 10.10.


Nattergal

Fra forrige periode:

Gran: 1 syngende ind. ved Østre Skiaker 02.06. og 1 ind. ringmerket i samme område 04.06. (Anne Gri Henriksen m.fl.).


Rørsanger

Gran: Hhv. 1 og 2 ind. (alle 1 K) ble ringmerket på Skirstadtjern 16.08. og 27.08.


Myrsanger

Gran: 1 ind. (1 K) ble ringmerket Skirstadtjern 24.08. og 27.08.


Munk

Sene observasjoner:

Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 06.11., Østre Toten: 1 ind. Evenrudgutua på Kapp 01.11. og 24.11.Hauksanger

Nord-Aurdal: 1 ind. fanget og ringmerket Kleivgard på Leira 25.08. (Einar Selvåg og Rune Rødningen).

Funn nr. 2 i Oppland.


Tornsanger

Gran: 1 ind. (1 K) ringmerket Skirstadtjern 16.08.


Gransanger - underarten tristis

Østre Toten: 1 ind. Totenvika 26.10. (Tom Dalhøy).

Første funn av denne underarten i Oppland.


Tornskate

Vestre Toten: 1 hunnfarget ind. Trosterud 18.08., Østre Toten: 1 ungfugl på Kraby 08.09.


Varsler

Dovre: 1 ind. Fokstumyra 30.09., Øyer: 1 ind. Gompa 06.09., 1 ind. Svartåsen 12.09. og 1 ind. ved Veslesetra 29.11., Gausdal: 1 ind. Nedre Fossetslættet/Fossetsætra 26.10., Gjøvik: 1 ind. Stangstuguhøgda på Vardalsåsen 05.10., Vestre Toten: 1 ind. Trosterud 29.11., Østre Toten: 1 ind. Hensvold 13.10. og 27.10. og 1 ind. Båkinnstranda 24.11.


Nøttekråke

Dovre: 1 ind. Dovreskogen 26.09., Sør-Fron: 1 ind. Brennhaugen 10.11., 12.11. og 13.11., Ringebu: Noen ind. med fast tilhold ved Mjogdalen i september - oktober, Øyer: 1 ind. ved Ile gard i Sørbygda 19.08. og 1 ind. Kampen 30.08., Lillehammer: 3 ind. Nordre Gravlund 16.08., hhv. 5 og 1 ind. Lillehammer kirke/Søndre Park 16.08. og 05.09., 1 ind. Margit Haslundsveg 16.08., hhv. 3, 1, 1, 2 og 1 ind. Maihaugen 17.08., 22.08., 08.09., 23.09. og 27.09., hhv. 1, 1 og 2 ind. Kringsjå i Nordre Ål 14.09., 24.09. og 05.10., 1 ind. Gaustom på Fåberg 27.09., 1 ind. Askjellrud i Vårsetergrenda 29.09. og 02.10., hhv. 1, 2 og 1 ind. Kvitmannsberget 13.10., 14.10. og 22.11., 1 ind. Statens Hus, Nordre Ål, 15.10., 1 ind. Stor-Hove 20.10., 1 ind. Sjøsæterlia 21.10., 1 ind. Weidemannsgt. 25.10., 1 ind. ved Svartevja i Lågendeltaet 31.10., 1 ind. Besserudgrenda 06.11., 1 ind. ved Ovren i Vingrom 08.11. og 2 ind. Knarudringen på Balbergkampen 14.11., Gjøvik: Hhv. 2, 3 og 2 ind. Eikstadtjernet 13.09., 20.09. og 21.09., Vestre Toten: 1 ind. ved Vanntårnet på Eina 01.09., 02.09. og 06.10., hhv. 2, 2 og 1 ind. Lier, Børsvollen 20.09., 07.10. og 12.10., 1 ind. Aas kirke på Bøverbru 20.09. og 1 ind. Midtskogen 28.09., Østre Toten: 4 ind. Evenrudgutua på Kapp 23.08., hvor det senere ble sett 1 ind. 24.08., 29.09., 14.10., 21.10. og 26.10. Videre 1 ind. Bilitt 16.09., 1 ind. Mjærum 20.09., 2 ind. Glåmenhøgda 12.10., 1 ind. Båsshus vest 26.10., 1 ind. Balke kirke 29.10. og 2 ind. Rækkentjern på Tingelstad 27.11., Gran: 1 ind. Gammehaugen 16.08., 1 ind. ved Skirstadtjernet 16.08. og 24.08., 1 ind. Brandbukampen vest 30.08., 08.09., 09.09., 29.09. og 05.10., 1 ind. Pildalen 09.09., 1 ind. Gamkinn 13.09., 17.09. og 09.10., 1 ind. Helmen på Granavollen 17.09., 1 ind. Dehlimarka 24.09. og 07.10., 4 ind. Flågån 29.09., 5 ind. Sølvsberget 09.10., 1 ind. Buhammaren 14.10. og 1 ind. Steinbråtan, Elvestua, 24.10. og 30.10., Lunner: 3 ind. Nordre Råstad 08.09., Jevnaker: 1 ind. Rønnerud, Toso, 08.10. og 1 ind. Velo 31.10., Søndre Land: 2 ind. Hov 07.09., Nord-Aurdal: 2 ind. Brustogo på Leira 27.08. og 1 ind. Aurdal prestegard 22.09., 23.09., 25.09. og 04.10.


Kornkråke

Gjøvik: 1 ind. Dalborgveien 09.11., Vestre Toten: 1 ind. (1 K) Sisselbergbukta på Eina 02.09., 03.09., 17.09., 22.09., 30.09. og 27.10., 1 ind. (1 K) Jonsrud 09.09., 1 ind. (1 K) Nesvika på Einafjorden 21.09., 3 ind. Nedre Hegernes ved Einafjorden 21.10. og 1 ind. Bjørnerud ved Einafjorden 01.11., Østre Toten: Observasjoner ved kolonien på Kapp (som ikke var bebodd i år): 33 ind. 19.08., 3 ind. 21.08., 1 ind. 11.09., 3 ind. 21.09., 30 ind. 27.09., 1 ind. 29.09., 2 ind. 06.10. og 1 ind. 12.10. Videre 10 ind. i hekkekolonien i Lena 08.09., 20 ind. Lillo 30.09., 4 ind. Glåmenhøgda 12.10. og 1 ind. Rustadlinna 24.10., Gran: 1 ind. Vasslia 12.11., Nord-Aurdal: 1 ind. Aurdal prestegard 28.10.Stillits

Sør-Fron: 7 ind. Fryasletta 26.08. og 3 ind. Sygard Grytting 28.09., Ringebu: 2 ind. Risøya 05.10. og 2 ind. Gildesvollen 19. og 21.11., Øyer: Hhv. 1, 2, 8, 3, 1 og 4 ind. Ile gard i Sørbygda 24.09., 26.09., 08.10., 09.10., 10.11. og 30.11., 2 ind. Slåsetra 26.10. og 2 ind. Høgåsen 31.10., Lillehammer: 2 ind. ved Svartevja i Lågendeltaet 18.10., hhv. 1 og 2 ind. Lågendeltaet naturreservat 18.10. og 29.11., 2 ind. Vingrom 12.10., 2 ind. Balbergvika ved Lågendeltaet 23.10., 2 ind. Korgenområdet ved Lågendeltaet 26.10. og hhv. 4, 2 og 2 ind. Pynten i Nordre Ål 10.11., 19.11. og 22.11., Gausdal: 4 ind. Holthaqugen 26.10., Gjøvik: 30 ind. Eikstadtjernet 16.09., 2 ind. Svennesvollene 24.09., 2 ind. Fremstadodden 29.09., 12 ind. Rambekkvika 05.10., 8 ind. Fredevika 05.10., 8 ind. Gjøvik Gård 05.10. og 30.11., 1 ind. Hunnselvas utløp 05.10., 20 ind. Vardal 05.10., 6 ind. Ringstad Gartneri 09.11., 6 ind. Rambekkvika 30.11., Vestre Toten: 8 ind. Trosterud 09.09. og hhv. 25, 10, 10, 4, 11 og 6 ind. Sisselbergbukta på Eina 03.10., 05.10., 26.10., 13.11., 16.11. og 17.11., Østre Toten: Hhv. 3, 4, 1, 7 og min. 1 ind. Evenrudgutua på Kapp 22.08., 29.09., 10.10., 28.10. og 24.11., 3 ind. Bjørnstad 08.09., 1 ind. Dyrud 09.09., hhv. 6, 5, 25, 5 og 1 ind. Totenvika 31.08., 20.09., 10.10., 26.10. og 29.10., 1 ind. Fauchaldstranda 10.10., 1 ind. Båkinnstranda 14.10., 1 ind. ved Balke kirke 29.10., 3 ind. Ørud, Austad, 27.10., 3 ind. Smitborg 17.11. og 1 ind. Austad 17.11., Gran: 1 ind. (1 K) ringmerket Skirstadtjern 16.08. og 18.08., hhv. 1, 2 og 1 ind. Moen Skole 09.09., 23.09. og 12.10., hhv. 4 og 15 ind. Røykenvika 29.09. og 13.11., 3 ind. Brandbukampen 17.11. og 1 ind. Rækkentjern på Tingelstad 27.11., Jevnaker: 25 ind. Aslaksrud 03.10. og 15 ind. Felberg 05.11., Nordre Land: 2 ind. Lauvli 01.09., Nord-Aurdal: Hhv. 3, 2 og 2 ind. Kleivgard på Leira 31.08., 21.09. og 23.09., 1 ind. Garlivegen på Leira 14.10., 1 ind. Leira 27.10. og 3 ind. Aurdal prestegard 28.11.


Tornirisk

Østre Toten: Hhv. 1 og 15 ind. Bjørnstad 08.09. og 11.09. og 30 ind. Foss 25.09., Gran: 100 ind. Råssumsgutua 07.09.


Bergirisk

Nord-Fron: 2 ind. Veslemoen i Skåbu 13.10., Øyer: 7 ind. Svartsetra 21.08., Lillehammer: 5 ind. Nordseter 18.08., Østre Toten: 24 ind. Viken Camping 05.11., Sør-Aurdal: 7 ind. Høvreslie 26.09., Øystre Slidre: 2 ind. Beitostølen 20.08.


Brunsisik

Dovre: 10 ind. Fokstumyra 30.09., Ringebu: 3 ind. Måsåplassen 01.09., Lillehammer: 2 ind. Pynten, Nordre Ål, 22.11. og 1 ind. Vingnes 29.11., Gausdal: Hhv. 6 og 2 ind. ringmerket ved Tverrlitjernet i Espedalen 09.11. og 10.11. Ellers 1 ind. Holthaugen 26.11., Østre Toten: 1 ind. Båkinnskogen 12.10., Gran: Hhv. 1 og 5 ind. ringmerket Skirstadtjern 18.08. og 24.08., 8 ind. ringmerket Moen Skole 27.10. og hhv. 5 og 2 ind. ringmerket Klevmoseterhøgda ved Spåtind 02.11. og 03.11.


Polarsisik

Gausdal: 1 ind. ringmerket ved Tverrlitjernet i Espedalen 09.11. (Even Dehli).


Båndkorsnebb

Nord-Fron: 1 ind. Vinstradalen nord for Tunga 26.08., Sør-Fron: 7 ind. Geittjønna på Baukholstulen 18.09., Ringebu: 6 ind. Søre Imssjøen 21.09., Øyer: 2 ind. Høvresetra 12.09., 2 ind. Steinmyrhaugen øst for Lisetra 30.10., 2 ind. Hynnlia 30.10. og 1 hunn Hornsjø 03.11., Lillehammer: 12 ind. ved Landetjernet på Nordseter 25.08., 1 ind. ved Rautjernet innenfor Nordseter 26.08., hhv. 3, 7, 2 og 7 ind. Sjøseterlia 11.09., 05.10., 06.10. og 21.10., 1 ind. Nordre Avskåkålian 21.09., 1 ind. mellom Gråbeinmyra og Sjøsetervegen 06.10., 4 ind. Tretjerna i Gropmarka 16.10., 8 ind. Abbor-Akksjøen 23.10., 1 ind. ved Vesletjern i Gropmarka 24.10., 3 ind. ved Lomtjern i Gropmarka 24.10., hhv. 5 og 1 ind. Kroken ved Mesnaelva 27.10. og 11.11., 4 ind. Stormyra 01.11., 4 ind. ved Erikstjernet i Gropmarka 04.11., 1 hann Fløyta 04.11., 3 ind. ved Skihytta 11.11. og 4 ind. Saksumsdalen 21.11., Gausdal: 2 ind. Kråbølslettet i Hynna naturreservat 02.09., Gjøvik: 1 hann Vikodden ved Gjøvik 30.11., Vestre Toten: 7 ind. Sisselbergbukta på Eina 26.10., 1 hann Vanntårnet på Eina 27.10. og 1 ind. Trosterud 27.10., Østre Toten: 6 ind. Kile naturreservat 27.10., Gran: 6 ind. Hammartjern 26.11., Nordre Land: 2 ind. Bjørkelisetra 31.08., hhv. 4 og 2 ind. Slugua 22.09. og 25.09., 7 ind. Ullsjømyra 25.09., 2 ind. Søndre Åsen i Nord-Torpa 05.10., 2 ind. Gråsteinmyra 06.11. og 1 ind. Ormhøgda 14.11., Sør-Aurdal: Hhv. 1, 2, 7 og 1 ind. Kringletjern på Skjenfjellet 19.08., 26.08., 27.08. og 28.08., hhv. 5, ca. 50, ca. 200 ind. Trestikkeveien på Skjenfjellet 19.08., 21.08. og 26.08. - 28.08., 5 ind. Teinvassåsen 25.10. og 6 ind. Hellsenningen 10.11., Nord-Aurdal: 20 ind. Einebuhøgda 30.10., 10 ind. Einebu 30.10. og 5 ind. Nyset 01.11.


Furukorsnebb

Ringebu: 3 ind. Halvfaret 11.10., Lillehammer: 3 ind. Maihaugen 08.09., Vestre Toten: Hhv. 1, 4 og 2 ind. Vanntårnet på Eina 08.09., 01.10. og 27.10., Østre Toten: 1 ind. Kile naturreservat 17.09., Gran: 20 ind. Kvitberga på Lygna 08.10., Nord-Aurdal: 1 ind. Fetjaset 08.09., 2 ind. Fløafjorden 03.10. og min. 1 ind. Sagabakken 27.10.


Rosenfink

Sør-Aurdal: 2 ind. Høvreslie 05.09.


Konglebit

Lesja: 4 ind. Årbogen 21.10., Dovre: 1 ind. Hjerkinnholen 08.11. og 8 ind. Tverrbekken 08.11. og 09.11., Skjåk: 3 ind. Soglo 09.11., Nord-Fron: 1 ind. Snubblia 30.10., Sør-Fron: 2 - 25 ind. Brennhaugen følgende dager: 2 ind. 13.11., 20 ind. 15.11., 25 ind. 18.11. - 20.11. og 2 ind. 30.11. Ellers 3 ind. Gålå 30.11., Ringebu: 3 ind. Gildesvollen 27.11., Øyer: 2 ind. Hornsjø 23.10., 7 ind. Reinsfjell-lia 26.10., 10 ind. Lisetra 30.10., hhv. 14 og 4 ind. Ile i Sørbygda 10.11. og 13.11. og 2 ind. Knidalen vest for Hornsjø 29.11., Lillehammer: 6 ind. Turthaugan i Gropmarka 22.10., 4 ind.  Stormyra 23.10., 28 ind. Ytre Reina 26.10., 12 ind. Nyseterhøgda 30.10., hhv. 7, 3 og 8 ind. Solhøgda 08.11., 09.11. og 10.11., hhv. 2, 2, 1 og 1 ind. Pynten i Nordre Ål 10.11., 19.11., 20.11. og 21.11., 1 ind. Søndre Park 10.11., 3 ind. ved Stampesletta 11.11., 15 ind. ved Stortorget 11.11., 9 ind. Knarudningen på Balbergkampen 14.11., hhv. 1, 4 og 1 ind. ved Maihaugen 15.11., 16.11. og 18.11., 1 ind. Måsåhaugen/Langsetvegen 16.11., 2 ind. Erik Moens veg 17.11., 7 ind. Kringsjåvegen 17.11., 3 ind. Anne Mourudsgt. 17.11. og 42 ind. Rosenlundvegen i Lillehammer sentrum 19.11., Gausdal: 4 ind. Mjødokka 01.11. og 1 ind. Holshagen i Follebu 02.11., Gjøvik: 1 ind. Fremstadodden 20.11., Vestre Toten: Følgende observasjoner Sisselbergbukta på Eina. 3 ind. 30.10., 1 ind. 02.11., 10 ind. 11.11., liten flokk 12.11. og 4 ind. 13.11. Videre 1 ind. Trosterudvegen 07.11. og 20.11., hhv. 20 og 5 ind. Lønneberget på Raufoss 11.11. og 17.11., 5 ind. Sangnes ved Einafjorden 13.11. og 5 ind. Vilåsengen/Nyjordet på Raufoss 15.11., Østre Toten: 1 ind. Tandsætra 21.10., 7 ind. Kihlestrand 27.10., 10 ind. Smitborg 17.11. og 8 ind. Kapp 17.11., Gran: 15 ind. Skarpen 10.11., 7 ind. Lia på Jaren 25.11., Nordre Land: 1 ind. Klevmoseterhøgda, Spåtind, 02.11. og 24.11., 60 ind. Gråsteinmyra 06.11. og 3 ind. Ormhøgda 14.11., Etnedal: 1 ind. Fjelltun 09.11., Sør-Aurdal: 1 ind. ved Flåtevatnet 03.11. og 10 ind. Baklivegen ved Flyvatn 03.11., Nord-Aurdal: 2 ind. Tisleiedalen 27.10., hhv. 40 og 20 ind. Nyset 01.11. og 03.11. og hhv. 5 og 1 ind. Marsteinhøgda 15.11. og 19.11., Vestre Slidre: 20 ind. Nøsen 10.11.


Kjernebiter

Sel: 1 ind. Dalefeltet på Otta 09.11., Sør-Fron: 2 ind. Sorperoa på Vinstra 07.11., Lillehammer: 1 ind. Pynten i Nordre Ål 16.09., 1 ind. Kvernhusvegen i Skårsetlia 24.09. og 1 ind. Jørstadmoen 19.10., Vestre Toten: 1 ind. Trosterud 12.10., Østre Toten: 1 ind. Kapp 30.10., 31.10. og 20.11., Gran: 1 ind. Moen Skole 01.10. og 3 ind. Haugen i Brandbu 08.10., Nord-Aurdal: 1 ind. Marsteinhøgda 15.11.


Lappspurv

Sør-Aurdal: 1 ind. Høvreslie 25.09. og 27.09.
 

Kommende aktiviteter

Det er fortiden ingen planlagte aktiviteter

Vis kalender

forcefetish.net jav-legend.com