Oppland ornitologene

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Hjem Småstykker Siste nytt 02.05 - 15.08.2019

Siste nytt 02.05 - 15.08.2019

Siste nytt

02.05. - 15.08.2019


Jon OpheimDet er grunn til å bli imponert over mengden observasjoner som kommer inn fra alle kanter av fylket. Det er også gledelig å se at våre «vanlige» arter får stor plass i rapporteringen. I denne rapporten - som omfatter både vår og sommer - er det likevel de mer sjeldne artene, og de som viser store bestandsendringer, som er tatt med. Vi kan også denne gang by på mange «godbiter», både ringand, islom, gulnebblom, egretthegre, svartglente, glente og pirol for å nevne noen. Vi er inne i et «bunnår» når det gjelder smågnagere og dermed har det vært sparsomt med rovfugl og ugler. Derimot går vi mot et rikt kongleår på gran og dermed stort innrykk av korsnebb, bl.a. båndkorsnebb. Og kanskje med nye hekkefunn av denne sjeldne arten?Knoppsvane

Hekkefunn/observasjoner av ungekull:

Lom: 5 par gikk til hekking i Åsjo naturreservat på våren (rugende ind. 17.05.). Senere er dette notert: 4 rugende ind. og 1 par med 3 unger, 06.06., 8 ad. og 15 pull 13.06., 4 ad. og 1 par med 3 unger 17.07., 6 ind. 18.07., 3 ad. og 1 par med 3 unger 19.07., Sel: 2 par, hvorav 1 hekkende (rugende ind.) Skottvatnet 14.05. Paret fikk ikke fram unger. Sør-Fron: 1 hekkende par Harpefoss-dammen med rugende ind. i perioden 04.05. - 04.06. Paret sett med 5 unger 08.06. og 10.06., men uten unger 11.07. og senere utover sommeren/høsten. Ett par ble også registrert hekkende i Rykhussumpene (ruging 04.05)., men paret fikk ikke fram unger. Gjøvik: 1 hekkende par på Eikstad-tjernet. Paret ble sett med 7 unger 10.06., Vestre Toten: 1 hekkende par Blilisanden på Einavatnet med rugende ind. 05.05. og 08.05. og 1 hekkende par Trangvika på Einavatnet med rugende ind. 08.05. Ingen av disse parene er rapportert med unger. Gran: 1 hekkende par (rugende ind.) Grunningen på Tingelstad 27.05. og 08.06. og 1 hekkende par (rugende ind.) Røykenvika 27.05. Ingen av parene er rapportert med unger. Lunner: 1 par med 2 unger Vassjøtjern 28.06. og 1 par med 4 unger Kalvsjøtjern 06.07.


Sangsvane

Hekking/indikasjon på hekking:

Lesja: 1 par på tjern ved Svinsarhaugen i juli, Dovre: 1 hekkende par (rugende ind.) Avsjøen 26.05., men paret ble senere ikke observert med unger, 3 ad. og 1 ungfugl på Fokstumyra 11.08. kan indikere hekking i området. Nord-Fron: 1 ind. med hekkeadferd Nedre Hersjøen 08.06. og 1 par med mislykket hekking Vollsdammen 11.06., Sør-Fron: 1 par Vesleskjervongen ved Toftsætra 07.07., Gausdal: 1 par med 4 unger Svarttjønnet 11.07., Gjøvik: 1 par med 4 unger Sørålsettjernet i Snertingdal 05.06. og 1 par med 5 unger Skålmyrdammen i Biri 02.07., Gran: 1 hekkende par (rugende ind.) Tommelsjøen 19.05. - 01.06. Paret sett med 4 unger 27.06. og minst 2 unger 04.08., Lunner: 1 par Daelstjernet 08.06.


Kortnebbgås

Lesja: 2 ind. Lesjaleira 18.05., Vågå: 40 trekkende ind. over Vågåmo 04.05., Lillehammer: Følgende observasjoner i Lågendeltaet: 3 rastende ind. 07.05., 5 trekkende ind. 14.05., 4 ind. 19.05., 3 ind. 20.05. og 1 ind. 31.05. Ellers 126 rastende ind. på Mjøsa ved Borudodden 09.05., Gjøvik: 1 ind. Svennesvollene 09.05., 10.05. og 21.05., Vestre Toten: 1 trekkende ind. Sisselbergbukta på Einafjorden 25.05., Østre Toten: 4 ind. Totenvika 19.05., Søndre/Nordre Land: 9 ind. Dokkadeltaet 03.05., Vestre Slidre: 5 rastende ind. Bøttn 08.05.


Grågås

Lesja: 1 ind. Lesjaleira 15.06., 24.06. og 04.07., Dovre: 1 ind. vestenden av Vålåsjøen 04.06., Vågå: 12 ind. Sæbusætre i Randsverk 04.06., Sør-Fron: 1 ind. Harpefossdammen 26.07. og 28.07., Lillehammer: Følgende observasjoner i Lågendeltaet: 3 ind. 05.05., 1 ind. 07.05. og 09.05. - 12.05., 6 ind. 14.05., 1 ind. 15.05. og 3 ind. 17.05.. Videre 1 ind. Hunderfossdammen 25.06. og 02.07., Gjøvik: 1 ind. Eikstadtjernet 31.05., Vestre Toten: Hhv. 11 og 2 ind. over Sisselbergbukta på Einafjorden 25.05. og 13.07., Gran: 13 ind. Randsfjorden ved Eid 08.05., 3 ind. Fjordaområdet 28.05., 31 ind. Aschimlandet i Randsfjorden 29.05. og 2 ind. Randsfjorden ved Bålerud 20.07., Søndre/Nordre Land: Hhv. 6, 2, 4, 7 og 3 ind. Dokkadeltaet 03.05., 08.05., 14.05., 15.05. og 25.05., Vestre Slidre: 3 ind. Lomendeltaet 09.05.


Kanadagås

Hekkefunn/observasjoner av ungekull:

Sør-Fron: 1 par med 3 unger på Harpefossdammen 02.06. - 04.06., Lillehammer: 1 par med 4 unger Svartevja i Lågendeltaet 31.05. - 02.06., som senere ble sett i Korgenområdet 01.07. - 03.07. Gjøvik: 1 hekkende par Eikstadtjernet. Ruging konstatert 18.05. og 21.05. og 1 par med 2 unger 27.05. og 26.06. Vestre Toten: 4 ind. i Sisselbergbukta på Einafjorden 01.06., hvor 6 ad. og 1 par med 3 unger ble observert 08.06., Gran: 1 par med 3 unger Randsfjorden ved Eidsand 29.05. og senere ble paret sett med 2 unger 20.07. Videre 1 par med 3 unger Våja 30.05., Søndre/Nordre Land: 1 par med 5 unger Dokkadeltaet 20.06., Nord-Aurdal: 1 par med 1 unge Sæbufjorden 17.07.

Øvrige observasjoner:

Lom: 1 ind. Åsjo naturreservat 14.05. og 15.05., Vågå: 2 ind. utosen av Vågåvatnet 09.05., Sel: Hhv. 4 og 6 ind. Skottvatnet 02.05. og 10.05., Nord-Fron: 4 ind. ved Skårdenga 27.05. og 22 ind. Øia ved Harpefossdammen 28.07., Sør-Fron: 1 par Skurdalshaugen 23.05., følgende observasjoner på Harpefossdammen i tillegg til paret som hekket: 6 ind. 04.05., 8 ind. 17.05., 1 ind. 24.05., 12 ind. 25.05., 19 ind. 30.05. og 31.05., 20 ind. 01.06., 22 ind. 02.06., 24 ind. 03.06., 20 ind. 04.06., 29 ad. ind. 06.06., 2 ind. 10.06., 5 ind. 17.07. og 4 ind. 28.07. Ellers 2 ind. Rykhussumpene 04.05. og 1 ind. Hundorp naturreservat 03.05., Ringebu: 6 ind. Fåvang naturreservat 27.05., Øyer: 2 ind. Jevne gård 06.05., Lillehammer: Følgende observasjoner av 1 - 15 ind. i Lågendeltaet (utover paret som hekket): 2 ind. 02.05., 4 ind. 03.05., 2 ind. 04.05., 1 ind. 05.05., 3 ind. 06.05., 5 ind. 07.05., 3 ind. 09.05., 1 ind. 10.05., 2 ind. 11.05., 1 ind. 12.05., 4 ind. 14.05. og 17.05., 1 ind. 20.05., 4 ind. 01.07., 6 ind. 02.07., 4 ind. 03.07., 15 ind. 04.08., 07.08. og 09.08., 12 ind. 10.08., 13 ind. 12.08. og 13.08. og 4 ind. 15.08.. Videre 2 ind. Gausavollene ved Nymoen 30.05. og 09.06. og hhv. 2, 38, 56 og 25 ind. Hunderfossdammen 31.05., 25.06., 02.07. og 12.07., Gjøvik: 4 ind. Beritknappen i Hunselva 18.05. og 10 ind. Svennesvollene 04.06., Vestre Toten: 2 ind. Engenstranda, Blilisanden, 15.06., Østre Toten: Hhv. 1 og 2 ind. Mjøsa ved Kapp 24.05. og 02.06., Gran: 1 ind. Jarenvannet 18.05., Lunner: 5 ind. Harestuvannet 18.07., Søndre/Nordre Land: Hhv. 9, 8, 13, 12, 8 og 2 ind. Dokkadeltaet 03.05., 08.05., 14.05., 25.05., 31.05. og 31.07., Etnedal: 2 ind. Langtjedn naturreservat 25.05., Sør-Aurdal: 2 ind. Eid 26.05., Nord-Aurdal: 1 ind. Fløafjorden 02.05., 13.05., 17.05. og 19.05. og hhv. 3, 1 og 5 ind. samme sted 31.05., 15.06. og 31.07., 2 ind. ved Aurdal prestegard 25.05., 1 ind. Ølsjøen 05.06., 5 ind. Strondafjorden ved Fagernes 23.06. og hhv. 31 ind. og 46 ind. Granheimsfjorden 23.06. og 26.06., Vestre Slidre: 1 ind. Hamre 11.05., 2 ind. Borgnes 15.05., 2 ind. Ferisfjorden ved Fere 15.05. og 30 ind. Jutulhatten 24.06., Øystre Slidre: 1 par med 3 unger Heggefjorden 10.07., Vang: 1 ind. Norsvinfjorden 05.05. og 1 ind. Strondafjorden 29.05.


Hvitkinngås

Lesja: Stort antall rastende ind. på Lesjaleira med ca. 200 ind. 05.05. og 07.05., 222 rastende og 85 overflyvende ind. 08.05., 50 ind. 12.05. og 120 ind. 13.05., Nord-Fron: 1 ind. Sandvoll på Harpefoss 30.05., 01.06. og 03.06., Lillehammer: 2 par med hhv. 2 og 4 store unger Lågendeltaet 07.08., hvor det senere ble sett hhv. 9, 7, 10 og 10 ind. 08.08., 11.08., 13.08. og 15.08., Gjøvik: Opptil 24 ind. på Svennesvollene, hvor minst 1 par hekket. Følgende er notert herfra: 2 ind. 03.05. og 04.05., 5 ind. 09.05., 7 ind. 10.05., 8 ind. 11.05., 4 ind. 13.05., 9 ind. 14.05., 11 ind. 16.05., 24 ind. 18.05., 14 ind. 19.05., 14 ind. og 1 par med «reirbygging» 21.05., 17 ind. 02.06. og 21 ind. 04.06. Videre disse observasjoner fra Biri travbane/Paradisvika: 3 ind. 04.05. og 05.05., 7 ind. 10.05., 15 ind. 12.05., 13 ind. 21.05., 3 ind. 07.08. og hele 54 ind. 10.08., Vestre Toten: 2 ind. Blilisanden på Einafjorden 11.05., 1 par Bjørnerud på Einafjorden 19.05. og 3 ind. vanntårnet ved Einafjorden 24.05., Gran: 2 hekkende par Randsfjorden ved Eidsand, hvor dette er notert: 8 ind. 08.05., 3 ind. 18.05., 2 ind. 26.05., 3 ind. 01.06., par med hhv. 1 og 3 unger, samt 1 ad. 29.06. og 4 ind. 19.07. Videre 2 ind. Røykenvika 11.05., samt 10 ad. og 4 unger samme sted 09.07., 1 ind. Jarenvannet 17.05. og 2 ind. Randsfjorden ved Aschimlandet 29.05., Søndre/Nordre Land: Hhv. 27 og 3 ind. Dokkadeltaet 03.05. og 31.05., Nord-Aurdal: 19 trekkende ind. Langestølen 03.05., 3 næringssøkende ind. Vesle Tindulvtjern 03.05. og 3 trekkende ind. Fløafjorden 02.06.


Stripegås

Skjåk: 1 ind. Maurstad 21.06. (Bjørn Roar Løkken).


Gravand

Lom: 1 ind. Vågåvatnet ved Garmo 09.05.


Snadderand

Lillehammer: 1 hann Lågendeltaet 15.05. og 16.05., Gjøvik: Hhv. 1 par og 1 hann Svennesvollene 03.05. og 04.05., Vestre Toten: 1 par Blilisanden på Einafjorden 11.05. og 16.05. og 1 par Jutulrud på Einafjorden 18.05., Søndre/Nordre Land: Hhv. 1 hann og 1 par Dokkadeltaet 03.05. og 12.05.


Stjertand

Lesja: 1 hann Sandvatnet 17.06., Dovre: 1 par Fokstumyra 08.05., Lillehammer: 2 par Lågendeltaet 04.05. og 1 par 05.05. - 07.05. Ellers 1 hann Mjøsa ved Vingrom 04.05., Vestre Toten: 1 hann Trangvika på Einafjorden 18.05. - 19.05. og 2 hunnfargede ind. Blilisanden på Einafjorden 21.08.


Knekkand

Lesja: 1 par Lesjaleira 12.05. og 13.05. og 1 hunn 30.05., Dovre: 1 hann Angardtjern 22.05., Lillehammer: Hhv. 1 hann og 1 par Lågendeltaet 05.05. og 17.05., Gjøvik: 1 hann Svennesvollene 09.05., 1 par Lauga i Snertingdal 19.05. og 1 par Eikstadtjernet 21.05., samt 1 hann samme sted 27.05., Østre Toten: 1 par Blilisanden på Einafjorden 11.05., Østre Toten: 1 par Totenvika 14.05., Vestre Slidre: 1 par Lomendeltaet 07.05.


Skjeand

Dovre: 1 par på lite tjern ved Horrtjern på Fokstumyra 15.05., Sel: Hhv. 1 par og 1 hann på Skottvatnet 17.06. og 22.06., Lillehammer: 1 par Lågendeltaet 02.05. og 11.05., Gjøvik: 1 hann Svennesvollene 11.05. og 1 par samme sted 14.05., Vestre Toten: 1 par Jutulrud på Einafjorden 19.05., Østre Toten: 1 par Totenvika 05.05. - 07.05., Gran: 1 hann Tommelsjøen 25.05.


Taffeland

Gran: Følgende observasjoner på Jarenvannet: 1 hann 15.05. og 16.05., 2 hanner 17.05. og 1 hann 18.05. og 19.05.


Ringand

Gran: 1 hann Jarenvannet 15.05. (Tosten Tøfte), 19.05., 24.05. og 01.06.

Kommentar: Funn nr. 6 i Oppland.


Bergand

Lesja: Hhv. 1 par og 2 par Lesjaskogsvatnet 24.05. og 30.05., Dovre: 1 par Hjerkinndammen 23.05. og 1 par Angardtjern 26.05., Vågå: 1 par Øvre Sjodalsvatn 23.05., Sel: 1 hunnfarget ind. Skottvatnet 15.08., Nord-Fron: 1 par Sandåkluftin 29.05. og 31.05., Sør-Fron: 1 ind. Toftsætra 14.07., Vestre Toten: 3 ind. Jutulrud/Skavangen på Einafjorden 19.05. og 1 ind. Vik på Einafjorden 06.08., Sør-Aurdal: Kull på 6 unger Lusetjern ved Hellebekksætri 03.08., Nord-Aurdal: 1 par Ølsjøen 16.05., 1 hann Valtjern ved Valtjernstølan 11.07. og 1 hunn Storrtjern ved Valtjernstølan 11.07., Øystre Slidre: Hhv. 1 par, 5 ind., 1 par og 3 hanner Møsahella ved Lykkjestølane 23.05., 27.05., 08.06. og 14.07., 2 par på tjern ved Lykkjestølane 20.06. og 21.06. og følgende tre funn Fisketjerna på Valdresflye: 1 hunn 05.07., 2 hanner 14.07. og 1 hunn med 4 unger 07.08. Vang: 1 hann Nordre Syndin 03.07.


Ærfugl

Østre Toten: 1 hann Totenvika 13.05. (Tom Dalhøy).


Havelle

Lesja: 1 par Sandvatnet 17.06. og 1 hunn med 4 unger samme sted 04.08., Dovre: Hhv. 5 ind. og 2 par Hjerkinndammen 17.05. og 23.05., hhv. 2 par og 1 ind. Nedre Stridåtjern ved Snøheim 17.06. og 07.07., 2 par og 1 hann Einøvlingsvatnet 17.06. og 1 hunn Fokstumyra 02.07., Lom: 5 ind. Råkåvatnet 23.07., Lillehammer: 4 ind. (1 hann og 3 hunner) Lågendeltaet 16.05., Vestre Toten: 1 par Vik på Einafjorden 16.05., Østre Toten: 1 hunn Mjøsa ved Kapp 30.05., Vestre Slidre: 1 ind. Midtre Syndin 24.06., Øystre Slidre: Hhv. 3, 3 og 1 ind. Møsahella ved Lykkjestølen 23.05., 08.06. og 14.07. og opptil 10 ind. Fisketjerna på Valdresflye, hvor dette er rapportert: 1 hunn 15.06., 7 ind. (3 hanner og 4 hunner) 16.06., 5 ind. 19.06., 4 ind. 21.06., 5 ind. (2 hanner og 3 hunner) 27.06., 3 ind. (2 hanner og 1 hunn) 29.06., 1 hunn 01.07., 2 ind. (hann og hunn) 05.07., 1 ind. 06.07. og 07.07., 3 ind. 12.07., 2 ind. 14.07., 5 ind. (3 hanner og 2 hunner) 14.07., 1 hann 15.07., 10 ind. 16.07., 5 ind. 29.07. og 2 ad. 07.08. og 5 ad. 08.08.


Svartand

Dovre: Hhv. 6, 14, 15, 11 og 5 ind. Hjerkinndammen 14.05., 17.05., 19.05., 23.05. og 26.05., 1 hann Kringluttjern på Fokstumyra 27.05., 30.05., 01.06. og 05.06. og 1 hann Ryddølstjønna 14.06. og 24.06., Skjåk: 1 hann Liavatnet 16.05., Vågå: Følgende observasjoner på Øvre Sjodalsvatn: 6 ind. 23.05., 3 ind. (1 hann og 2 hunner) 15.06., 1 ind. 28.06. og kull på 5 unger 08.08., Nord-Fron: 1 par Øyangen/Veslevatnet 08.06. og 1 par Ålbågåtjønna på Hersjømyrin 09.06., Lillehammer: 1 ind. Mjøsa ved Vingrom 09.05., 1 - 13 ind. Lågendeltaet følgende dager: 2 ind. 10.05., 11 ind. 11.05., 7 ind. 12.05., 1 par 17.05., 6 ind. 18.05., 13 ind. 24.05. og 1 ind. 31.05. I tillegg ca. 400 ind. Mjøsa ved Furuodden nord for Vingrom 11.05. Gausdal: 1 hann Raudsjøen 09.06., Gjøvik: 23 ind. Svennesvollene 13.05., Vestre Toten: 3 ind. Vik på Einafjorden 07.05., Østre Toten: Hhv. 7, 3 og 5 ind. Kapp brygge 07.05., 17.05. og 25.05., Gran: 3 ind. Skirstadtjern 16.07., Søndre/Nordre Land: 2 ind. Dokkadeltaet 31.05., Etnedal: 1 hunn med 8 unger Garin 27.07., Vestre Slidre: 6 ind. Lomendeltaet 12.05. og 1 ind. Tangeglupen ved Strøstølane 04.08., Øystre Slidre: 1 par Melbystølen 23.05. og hhv. 2 ind. og 1 hann Møsahella ved Lykkjestølen 08.06. og 14.07.


Sjøorre

Lesja: 1 par Lomtjønne 05.06. og 1 hunn med 5 unger Sæmundtjønnin 04.08., Dovre: 1 par Tjørnhøtjern 17.06., Vågå: 2 par Øvre Sjodalsvatn 27.05., Sør-Fron: 5 ind. Gålåvatnet 25.05., 1 par Geittjønna på Baukholstulen 25.05. og 5 ind. Vendalsvatnet 31.05., Ringebu: 1 ind. Botnlaustjønnet på Gullhaugen 12.07. og hhv. 5 og 3 ind. Fennatjønnet på Gullhaugen 10.07. og 12.07., Lillehammer: 1 par Lågendeltaet 15.05. og 18.05., Gausdal: 1 hunn Kroktjønnet 07.07. og 1 hunn Torsdalsvatnet 11.07., Vestre Toten: Følgende observasjoner på ulike steder på Einafjorden: 3 ind. 06.05. og 07.05., 4 ind. 08.05., 09.05. og 11.05., 7 ind. 16.05., 8 ind. 18.05. og 19.05., 5 ind. 22.05. og 24.05., 1 ind. 25.05. og 3 ind. 26.05., Etnedal: 2 par Langtjedn naturreservat 25.05., Nord-Aurdal: Opptil 7 ind. på Ølsjøen, der dette er notert: 5 ind. 14.05., 1 par 16.05., 2 par 18.05., 3 par 19.05., 7 ind. 28.05. og 2 par 01.06. og 02.06. Videre 7 ind. Tisleiafjorden 17.05., 3 ind. Gaukelitjern 25.05. og 2 par Hagatjern 30.05., 05.06. og 07.06., Øystre Slidre: 2 ind. Bjellbølsøye 07.07. og 3 ind. Øvre Bjørnhølen ved Bergastølen 17.07.


Vaktel

Skjåk: 1 ind. hørt ved Soglo gard 29.07., Vågå: 1 ind. hørt Sandbusætri på Randsverk i flere dager i første halvdel av juli, senest 1 ind. 15.07., 3 ind. 16.07. og 1 ind. 18.07., Ringebu: 1 ind. hørt Ytre Rollstulen 10.06., Øyer: 1 ind. hørt sør på Hundersetra 01.07., Gjøvik: 1 ind. hørt Gilbergsroa 28.06., Vestre Toten: 1 - 2 ind. hørt Nes/Blilisanden følgende dager: 1 ind. 01.06., 02.06. og 31.07., 2 ind. 01.08., 1 ind. 03.08., 2 ind. 04.08. og 1 ind. 06.08. og 07.08. Videre 1 ind. hørt Blåvarp på Eina 30.06., 1 ind. hørt Sund ved Einafjorden 28.07., 04.08. og 15.08. og 1 ind. hørt Tune ved Einafjorden 01.08., 04.08. og 15.08., Østre Toten: 1 ind. hørt ved Skjefstad 29.05. og 10.06. og 1 ind. hørt Kraby 08.06., Gran: 1 ind. hørt Askjumlandet 06.06., 1 ind. hørt ved Nordre Vesletjern på Tingelstad 07.06., 1 ind. hørt Lunde øst 27.06. og 1 ind. hørt Kløvstad på Tingelstad 01.07., Lunner: 1 ind. hørt Lunner nord 10.06. og 1 ind. hørt Ballangrud 03.07. og 26.07., Nord-Aurdal: 1 ind. hørt Kalvan 24.06. - 26.06., 1 ind. hørt Langeliimyrene 14.07., 1 ind. hørt Stølen ved Valtjernstølan 30.07. og 1 ind. hørt Gauklie 01.08., 04.08. og 05.08., Øystre Slidre: 1 ind. hørt Beitostølen/Fjellstølen 10.07.


Smålom

Lesja: 2 ind. Kvitmyrin på Dalsida 27.05. og 2 ind. Aursjøen 14.07., Dovre: 1 ind. Hjerkinndammen 26.05., Sel: 1 ind. Bergetjønn i Rondane 17.07., Øyer: 1 ind. Grunnvatnet 12.07., Lillehammer: Sett jevnlig i Lågendeltaet i hele perioden med opptil 10 ind. Følgende er notert: 2 ind. 02.05. og 03.05., 6 ind. 04.05., 9 ind. 05.05., 4 ind. 06.05., 6 ind. 07.05., 4 ind. 08.05., 10 ind. 09.05., 4 ind. 10.05. - 11.05., 7 ind. 12.05., 4 ind. 13.05., 3 ind. 14.05., 8 ind. 15.05., 4 ind. 16.05., 2 ind. 17.05., 1 ind. 18.05., 4 ind. 24.05., 6 ind. 31.05., 5 ind. 01.06., 1 ind. 30.06. - 02.07., 24.07. og 08.08., 2 ind. 09.08., 4 ind. 10.08., 3 ind. 11.08. og 1 ind. 12.08. og 13.08. Videre 1 overflyvende ind. Solhøgda 02.05., 1 ind. Mjøsa ved Vingrom 09.05., 1 ind. Mjøsa ved Borudodden nord for Vingrom 24.05. og 1 hekkende par på tjern i Gropmarka 04.06., Gjøvik: Hhv. 3, 2, 1, 2 og 1 ind. Skonnolstjernet i Snertingdal 05.05., 09.05., 08.06., 02.07. og 12.08., 4 ind. Svennesvollene 09.05., 2 ind. Eikstadtjernet 19.05., 1 ind. Sørålsettjernet i Snertingdal 11.06., 27.06. og 09.07., Vestre Toten: Følgende observasjoner på ulike steder på Einafjorden i hele perioden med opptil 12 ind. Høyeste antall i mai, juni, juli og august hhv. 12, 11, 4 og 10 ind. Østre Toten: 1 - 5 ind. Mjøsa ved Kapp følgende dager: 1 ind. 07.05. og 10.05., 5 ind. 14.05., 1 ind. 16.05. og 25.05., 2 ind. 02.06., 1 ind. 11.06., 2 ind. 24.06., 1 ind. 02.07. og 3 ind. 06.08. Videre 1 ind. Totenvika 08.05. og 17.05., Gran: 1 ind. Åstjern 06.07., Søndre Land: 1 ind. Dokkadeltaet 05.05. og 1 ad. med 1 unge Evjemyra naturreservat 19.07., Nord-Aurdal: 1 ind. Dokkafjorden i Vestringsbygdi 11.05., 2 ind. Stølsvidda 17.05., 1 ind. Tisleiafjordvika 17.05. og 1 ind. på tjern ved Langestølen på Stølsvidda 23.05., Øystre Slidre: 1 ind. Møsahella ved Lykkjestølane 16.06. og 2 ind. Sandvatnet i Jotunheimen 28.06., Vang: 2 ind. Hemsingfjorden 03.05. og 1 ind. Stavtjerni 04.06.


Islom

Vågå: 1 ind. utosen av Vågåvatnet 07.05. (Per Lavrans Bådshaug).

Kommentar: Funn nr. 15 i Oppland.


Gulnebblom

Østre Toten: 1 ind. Totenvika 08.05. (John Apeland) og 1 ind. Mjøsa ved Kapp 10.05. (Tom Dalhøy).

Kommentar: Dreier seg trolig om samme ind. Funn nr. 7 i Oppland.Toppdykker

Lillehammer: 2 ind. i Lågendeltaet 03.05., 04.05. og 09.05., senere 1 ind. i dagene 11.05., 14.05. - 16.05., 19.05. og 24.05. Ellers 1 ind. Mjøsa ved Vingrom 04.05., Gjøvik: 1 ind. Vik på Einafjorden 09.05. og 1 ind. Eikstadtjernet 31.05., Østre Toten: 1 ind. Totenvika 03.05., Gran: 4 ind. Stortjern på Tingelstad 03.05., opptil 14 ind. notert følgende dager på Jarenvannet: 14 ind. 08.05., 10 ind. 15.05., 13 ind. 16.05., 14 ind. 17.05., 1 ind. 19.05. og 11 ind. 12.06., 10 ind. Skirstadtjern 08.05., hvor 4 hekkende par (rugende ind.) ble registrert 17.05. Herfra er det senere notert: 3 ad., hvorav den ene med 1 unge på ryggen, 13.06., 2 ind. 28.06., 5 ad. og 5 unger 01.07., min. 8 ad. og flere unger 15.07., 14 ad. og 4 unger 17.07., 7 ad. med 5 unger 27.07. og 8 ad. og 2 unger 02.08. Videre 1 ad. med 1 unge på ryggen i Kimbekkvika på Skirstadtjernet 13.06. og 1 ad. med 1 unge Grunningen på Tingelstad 30.06., Lunner: Min. 3 hekkende par på Kalvsjøtjern, der dette er notert: 2 ind. 04.05., 16 ind. 07.05., 3 hekkende par (rugende ind.) 15.05., 6 ind. 09.06., 4 ad. og 5 unger 30.06., 18 ad. og 12 unger 06.07. og 6 ad. og 3 unger 15.07., hhv. 5, 3 og 6 ind. Vassjøtjern 16.05., 08.06. og 26.06., 5 ad. og 6 unger Hallomtjernet 14.07. og 2 ind. Elgsjøen, Nordre Oppdalen, 14.07., Jevnaker: 3 ad. og 3 unger Storetjern 06.07., Søndre/Nordre Land: Min 5 hekkende par i Dokkadeltaet, hvor dette er rapportert: 10 ind. 03.05. og 08.05., 20 ind. 09.05., 19 ind. 14.05., 28 ind. 25.05., 5 hekkende par, samt 7 ikke-hekkende ind., 29.05., 20 ind. 31.05., 6 ind. 31.07. og 16 ind. 14.08.


Horndykker

Lesja: 1 par Lomtjønne 05.06., Dovre: 2 ind. Avsjøen på Dovrefjell 14.05. og 4 ind. Kringluttjern på Fokstumyra 17.05. og 20.04. Herfra er det senere rapportert om 1 par 21.05., 25.05. - 27.05., 30.05. og 01.06., samt 1 ind. 07.06. og 08.06. Ellers 1 ind. Urdbekktjerna på Fokstumyra 27.05., Lom: 7 ind. i gang med reirbygging i Åsjo naturreservat 15.05. og 17.05. Herfra er det senere notert 2 ind. 13.06., 1 årsunge 17.07., 13 ind. 18.07. og 2 ind. 19.07. Videre 1 par med 2 unger Lonin på Tessevatnet 05.07., Vågå: 2 ind. utosen av Vågåvatnet 09.05. og 1 par med 4 unger utosen av Tessevatnet 05.07., Sel: 1 par Skottvatnet 26.05., 30.05. og 01.06., samt 3 årsunger samme sted 15.08. Videre hhv. 19 ind. og 4 par Mæringsdalsvatnet 02.06. og 03.06., Nord-Fron: 6 ind. utosen av Gålåvatnet 04.05. og 1 ind. Vollsdammen 17.05., Sør-Fron: Hhv. 1 ind. og 2 par Flåtjønna 17.05. og 25.05., 1 - 2 ind. sett følgende dager på Harpefossdammen: 1 ind. 17.05., 25.05. og 04.06., 2 ind. 10.06., 1 ind. 23.06., 11.07., 17.07. og 09.08. Ellers 1 ind. Øvre Karustjønna på Baukholstulen 29.06., Ringebu: 1 par med 2 unger Botnlaustjøbbet på Gullhaugen 12.07., Øyer: 1 ind. Trettenstrykene fuglefredningsområde 08.05., Lillehammer: 1 - 10 ind. i Lågendeltaet, der følgende er observert: 2 ind. 02.05., 3 ind. 04.05., 8 ind. 05.05., 10 ind. 08.05., 4 ind. 09.05., 2 ind. 10.05., 1 ind. 12.05. - 13.05., 7 ind. 14.05., 1 ind. 15.05., 2 ind. 19.05., 20.05. og 31.05. og 1 ind. 01.06. og 03.07. Ellers hhv. 4 og 2 ind. Mjøsa ved Vingrom 07.05. og 10.05. og 1 hekkende par (rugende ind.) Åltjern 06.06., Gausdal: 1 par i gang med reirbygging Kittilbutjernet 19.05., senere 1 ind. observert 10 ganger i perioden 07.06. - 18.07. Ellers 1 par med 2 unger Vetafjelltjern 23.07. Gjøvik: 1 ind. Sveastranda i Mjøsa 04.05., 2 ind. Lauga i Snertingdal 05.05., hvor det senere ble sett 4 ad. og 4 unger, samt 1 par med reir (rugende) 28.06., min. 3 hekkende par Skonnordstjern i Snertingdal, der dette er registrert: 6 ind. 04.05., 9 ind. 05.05., 10 ind. 14.05., 6 ind. 05.06., 9 ind. 08.06., 10 ad. og 14 unger 28.06., 3 par med hhv. 1, 2 og 3 unger 02.07. og  min. 16 ind. 12.08. Videre 4 ind. Melbytjern i Biri 10.05., 1 ind. Eikstadtjernet 14.05. og 23.05., 1 ind. Haralddammen i Biri 02.07., 1 ind. Skålmyrdammen i Biri 02.07. og 1 par med 3 unger Nordre Onsrudvatnet 02.07., Gran: 2 ind. Jorstadtjern 03.05. og 08.05., hhv. 2, 2, 4 og 3 ind. Skirstadtjern 08.05., 16.07., 27.07. og 02.08., 2 ind. Aschimlandet i Randsfjorden 11.05., 1 ind. Randsfjorden ved Eidsand 11.05. og følgende observasjoner på Tommelsjøen: 2 par 19.05. og 25.05., 4 par 01.06., 2 par 16.06. og 1 par med min. 2 unger 04.08., Lunner: 1 ad. Hallomtjern 13.07. og 1 ad. med 1 unge samme sted 14.07., Søndre/Nordre Land: Hhv. 3 og 2 ind. Dokkadeltaet 05.05. og 14.08., Nordre Land: 2 ind. Skartlibygda 02.05., 1 hekkende par på dam ved Vålhovd, der dette er notert: 1 par 03.05., 13.05. - 14.05., rugende ind. 11.06., 1 par med 3 unger 26.06. og 2 årsunger 01.08. Ellers 14 ind. Brurud nordvest for Dokkadeltaet 09.05. og 3 ind. Granset 20.07., Etnedal: 4 par Langtjedn naturreservat 25.05., samme sted 8 ad. og 4 unger 09.08. og 5 ad. med 4 unger 14.08., Nord Aurdal: Hhv. 3 og 2 ind. Fløafjorden 02.05. og 06.05., 2 ind. Sæbufjorden 08.05., 2 ind. på lite tjern ved Langestølen 15.05., 2 ind. Hagatjernet ved Gaukeli 16.05. og 1 par med 2 unger Storrtjern ved Valtjernstølan 28.07., 29.07. og 02.08., Vestre Slidre: Hhv. 2, 2, 6, 2 og 2 ind. utosen av Vasetvatnet 08.05., 11.05., 12.05., 13.05. og 16.05.


Storskarv

Skjåk: 5 ind. Raudalsvatnet 29.07., Nord-Fron: 15 ind. Øia på Harpefossdammen 28.07., Sør-Fron: 1 - 18 ind. notert på Harpefossdammen følgende dager: 3 ind. 04.05., 2 ind. 24.05., 1 ind. 25.05. og 04.06., 2 ind. 10.06., 4 ind. 23.06., 1 ind. 25.06., 2 ind. 28.06., 18 ind. 14.07., 16 ind. 15.07., 1 ind. 26.07. og 13 ind. 03.08., Ringebu: 2 - 24 ind. følgende dager i Fåvang naturreservat: 5 ind. 14.05., 2 ind. 27.05. og 25.06., 7 ind. 01.07., 8 ind. 04.07., 10 ind. 08.07. og 24 ind. 23.07. Ellers 2 ind. Lågen ved Fåvang sentrum 15.08., Øyer: Hhv. 3, 4 og 1 ind. Gillebofjorden 23.06., 11.07. og 11.08., 1 ind. ved Hafjell 27.07. og 1 ind. Hornsjøen 07.08., Lillehammer: Fast tilhold i Lågendeltaet i hele perioden med hhv. 3, 1, 1 og 8 ind. som høyeste notering i mai, juni, juli og august. Hhv. 3, 1, 2, 12 og 7 ind. Hunderfossdammen 31.05., 25.06., 29.06., 02.07. og 12.08. Videre 1 ind. Grytflø i Mesnaelva 04.08., 1 ind. Koltjern ved Indre Reina 08.08. og 1 ind. Reinsvatnet 07.08., Gjøvik: Opptil 31 ind. på Svennes-vollene, der dette er registrert: 4 ind. 14.05., 8 ind. 16.05., 5 ind. 19.05., 3 ind. 02.06., 4 ind. 04.06., 31 ind. 24.07. og 26 ind. 10.08. Ellers 1 ind. Skonnolstjernet i Snertingdal 08.06., 1 ind. Åbortjernet 22.06. og 1 ind. Eikstadtjernet 13.08., Vestre Toten: Hhv. 1 og 5 ind. ved vanntårnet på Eina 31.05. og 27.07., hhv. 3, 4, 19 og 19 ind. Berja på Einafjorden 11.07., 01.08., 08.08. og 12.08., hhv. 1 og 3 ind. Sisselbergbukta på Eina 28.07. og 04.08., 2 ind. Blilisanden på Einafjorden 31.07. og 06.08. og 5 ind. Sørvika på Einafjorden 01.08., Østre Toten: Hhv. 2, 1, 5 og 1 ind. Totenvika 08.05., 19.05., 26.05. og 28.07., 1 - 11 ind. følgende dager Mjøsa ved Kapp: 1 ind. 14.05., 2 ind. 16.05., 24.06. og 11.07., 1 ind. 31.07., 10 ind. 03.08., 1 ind. 04.08., 3 ind. 06.08., 1 ind. 07.08. og 08.08., 11 ind. 12.08. og 1 ind. 14.08. Ellers 1 ind. over Kapphøgda 12.08. Gran: 1 ind. Østtjernet på Granåsen 07.05., hhv. 2 og 1 ind. Jarenvannet 08.05. og 06.07., hhv. 6, 3, 1 og 16 ind. Randsfjorden ved Eidsand 08.05., 18.05., 01.06. og 20.07., 1 ind. Røykenvika 30.05., 20 ind. Stortjern på Tingelstad 18.07. og 1 ind. Skirstad-tjern 27.07. og 03.08., Lunner: 2 ind. Elgsjøen, Nordre Oppdalen, 14.07., Søndre/Nordre Land: 1 - 13 ind. notert følgende dager i Dokkadeltaet: 8 ind. 05.05., 1 ind. 08.05. og 14.05., 4 ind. 25.05., 10 ind. 31.05., 7 ind. 06.08. og 13 ind. 14.08., Sør-Aurdal: 1 ind. Odden i Begna 04.08., Nord Aurdal: Hhv. 15 og 25 ind. Helgasteinen 07.06. og 26.06. og 1 ind. Fløafjorden 31.07., Vestre Slidre: Opptil 55 ind. Jutulhatten, der dette er notert: 6 ind. 08.05., 7 ind. 11.05., 11 ind. 10.06., 15 ind. 24.06., 30 ind. 29.06. og 55 ind. 07.08.. Videre 3 ind. Bryggjenøbbe ved Røn 22.07. og 30 ind. Geitøyni 24.07.


Egretthegre

Lillehammer: 1 ind. ved Sundgården i Lågendeltaet 12.06. (Jerry Skogbeck og Geir Anderssen), Ringebu: 1 ind. Lågen sør for Ringebu sentrum 14.06. (Geir Høitomt og Kolbjørn Hoff).

Kommentar: Dreier seg trolig om samme ind. Funn nr. 10 i Oppland.


Gråhegre

Hekkefunn:

Ringebu: Mange hekkende par i kolonien ved Skjeggestad, men ingen opptelling.


Vepsevåk

Nord-Fron: 2 ind. over Vinstra sentrum 08.07., Sør-Fron: 1 ind. Gålå 08.06., 1 ind. Glupen 18.07. og hhv. 2 og 1 ind. Brennhaugen 23.07. og 11.08., Lillehammer: 1 ind. over Svartevja i Lågendeltaet 29.05., Gjøvik: 1 ind. Dalborgskogen 12.06., Vestre Toten: 1 - 4 ind. over vanntårnet på Eina følgende dager: 1 ind. 25.05., 30.05. og 31.05., 2 ind. 02.06., 1 ind. 10.06. og 30.06., 2 ind. 07.07. og 13.07., 4 ind. 14.07. og 20.07., 1 ind. 28.07., 4 ind. 11.08. og 1 ind. 15.08., opptil 6 ind. over Sisselbergbukta på Eina, der dette er rapportert: 1 ind. 03.06., 29.06. og 19.07., 6 ind. 28.07. og 29.07., 2 ind. 01.08., 1 ind. 03.08. og 08.08., 2 ind. 11.08. og 5 ind. 12.08. Videre 1 hann Einavoll 19.06., 2 ind. Blilisanden på Einafjorden 01.08. og 2 ind. Nes på Einafjorden 01.08., Jevnaker: 1 ind. Øgarden 30.06., Nord Aurdal: 1 ind. Fløan i Fløafjorden 31.05., Søndre Land: 1 ind. Nervasslia 02.06., Øystre Slidre: 1 ind. ved Hovsjøen 15.06.


Svartglente

Vestre Toten: 1 ind. ved vanntårnet på Eina 08.06. (Bjørn Harald Larsen).

Kommentar: Funn nr. 3 i Oppland.


Glente

Nord-Aurdal: 1 ind. over Nystølfjellet 27.07. Fotodokumentert (Tom Jansson).

Kommentar: Funn nr. 7 i Oppland.


Sivhauk

Lillehammer: 1 ind. Jørstadmovollene i Lågendeltaet 25.06., Vestre Toten: 1 hunnfarget ind. ved vanntårnet på Eina 05.05., 26.05. og 02.06., 1 (2 K) hunnfugl Jutulrud på Einafjorden 19.05. og 1 hann Sisselbergbukta på Einafjorden 29.07., Gran: 1 hunnfugl Skirstadtjern 18.05. og 19.05. og 1 ind. Tommelsjøen 14.07., Nord-Aurdal: 1 ad. hunn Gauklie 01.08.

Myrhauk

Lesja: 1 hunn Lesjaleira 10.05., Dovre: opptil 2 par registrert på Fokstumyra, hvor dette er innrapportert: 1 par 08.05. og 14.05., 2 par 15.05., 3 ind. 16.05., 1 par 17.05. og 20.05., 1 hunn 24.05., 1 ind. 25.05., 3 ind. (2 hanner og 1 hunn) 26.05., 2 ind. (hann og hunn) 27.05. og 29.05., 1 hann 30.05., 3 ind. (1 hann og 2 hunner) 01.06., 1 hann 02.06. 2 ind. (hann og hunn) 03.06., 05.06. og 07.06., 1 hann 08.06., 1 hunn 26.06. og 29.06., 1 hann 30.06., 1 hunn 02.07., 2 ind. (hann og hunn) 06.07., 1 hunn 18.07., 1 hann 20.07. og  1 hunn 01.08. Videre 1 hann Nysætra 17.05., 1 par Samuelsmyrin ved Stortjønn 17.05., 1 hann ved Avsjøen 26.05., 1 hunn Haukskardmyrin 29.06., hhv. 1 hann, 2 ind. og 1 hunn ved Furuhaugli på Dovrefjell 08.06., 25.07. og 28.07. og 1 hann Stridåi 04.08., Vågå: 1 hann Tjørnosdalen ved Hindsæter 29.06., Nord-Fron: 1 hunn Skarpsno i Skåbu 13.05., 3 ind. (1 hann og 2 hunner) Svartbekkmyrin 17.05., samme sted 1 par 23.05., 1 hunn 07.06., 1 hann 08.06., 10.06., 21.06., 28.06. og 29.06. og 1 par 29.07., 1 hann Langvatnet på Hersjømyrin 30.05., 1 hann Kluftin 07.06., 1 hann Veslefjell 10.06. og 1 hann Buhø 13.07., Ringebu: 1 ind. Måsåplassen 23.05., 1 hunn Åsdalstjønna 08.06. og 1 hann Stortjønna 21.06., Øyer: 1 hann Nysætra ved Gompa 30.05., 1 hann Gullbringen 03.06., 1 hann Hitfjellet 28.06., 1 hann Djupen 09.07. og 13.07. og 1 hann Bretta 14.07., Lillehammer: 1 hann Mellsjøen 04.06. og 1 hunn Agntjernet 24.06., Gran: 1 hunn Randsfjorden ved Aschimlandet 11.05., Nord-Aurdal: 1 par Vesle Tindulvtjern ved Tyrisholt 03.05., hhv. 1 par og 1 hunn Langestølen 03.05. og 06.05., 1 hann Kalplassen 04.05., 1 hunn Dokkafjorden i Vestringsbygdi 11.05., 1 ind. Stølsvidda 17.05., 1 hunn Gaukeli 30.05. og samme sted 1 ind. 19.07. og 04.08., hhv. 1 hunn og 1 hann Hovdemyr ved Valtjernstølen 28.06. og 01.08., 1 hann Storrtjern ved Valtjernstølen 28.06., 1 hunn Valåsen ved Valtjernstølen 29.06. og 26.07. og 1 hann samme sted 28.07. Videre 1 par Hestdekkan ved Valtjernstølan 02.08., Vestre Slidre: 1 hunn Nørdre Nøsen 25.06., Øystre Slidre: 1 hunn Døradalen 08.06., 1 hann Urdatjernet 08.06., 1 hunn Melbysstølen 17.07. og 1 hann Skagsflye 23.07.


Havørn

Lesja: 2 ad. Lesjaleira 08.05. og 1 ad. over Lesjaskogsvatnet 08.08., Dovre: 1 ad. Hjerkinndammen 17.05. og 1 ind. over Fokstumyra 05.06. og 06.06., Nord-Fron: 1 ad. Kvam vestside 03.05., Ringebu: 1 ad. Elstadkleiva 05.05., Lillehammer: 1 ad. ind. Lågendeltaet 07.05. og 08.05., Gjøvik: 1 ind. (2 K) Svennesvollene 10.05., Vestre Toten: 1 ind. Mjørlund på Einafjorden 24.05., Øystre Slidre: 1 ind. Lykkjestølane langs Jotunheimvegen 21.06., Vang: 1 ad. over Hensgardene 29.05.Fiskeørn

Lesja: 1 ind. Lesjaleira 18.05., Skjåk: 1 ind. Dønfoss 03.06., Sel: 1 ind. Skottvatnet naturreservat 15.08., Nord-Fron: 1 ind. Olstappen 24.06., Ringebu: 2 ind. Åsdalstjerna 08.06., Lillehammer: 1 - 2 ind. Lågendeltaet følgende dager: 1 ind. 05.05., 2 ind. 07.05. og 1 ind. 10.05., 11.05., 25.05., 31.05., 01.07. og 02.07., samt 1 par på kjent reirplass 12.05. og 14.05. Paret hadde 2 unger i reiret 05.08. Gausdal: 1 ind. på kjent reir 09.06., hvor 2 unger ble sett 11.07., Gjøvik: 1 ind. Eikstadtjernet 07.05., 08.05. og 15.08. og 1 ind. Sveastranda 10.05., Vestre Toten: 1 ind. Sund på Einafjorden 21.05., 1 ind. Sisselbergbukta på Eina 29.05. og 12.08., 1 ind. over vanntårnet på Eina 01.06. og 02.06. og 1 ind. Trangvika ved Einafjorden 15.08., Østre Toten: 1 ind. Totenvika 06.05., 26.05. og 28.07. og 1 ind. Kapp brygge 25.05. og 07.08., Gran: 1 rugende ind. på kjent lokalitet 19.05. og 09.06., samme sted 1 ind. på reir med unger 27.06.. Ellers 1 ind. Jorstadtjern 03.07. og 1 ind. Skirstadtjern 17.07., 28.07. og 06.08., Lunner: 1 ind. Leirsjøen 23.06. og 04.07., Jevnaker: 1 ind. Skarvvatnet 03.08., Søndre/Nordre Land: Hhv. 2 og 1 ind. Dokkadeltaet 03.05. og 14.08., Nord- Aurdal: 1 ind. på kjent hekkeplass 02.05. og 06.05. Her ble 1 ind. observert rugende 18.05., 31.05. og 15.06. Senere ble det sett 1 stor unge på reiret 04.08. På en annen kjent hekkeplass ble 1 par observert på reiret 09.07., samt 1 ad. 10.07. Videre 1 ind. Ølsjøen 06.05. og 26.07., 1 ind. Langestølen 17.05., 1 ind. Nordåker fiskedam 15.06. og 03.08., 1 ind. Paradisbukta på Etnesenn 01.07., 1 ind. Kalvan 01.07. og hhv. 2, 1 og 1 ind. Valtjern ved Valtjernstølan 26.07., 28.07. og 29.07. Vestre Slidre: 2 ind. Furulund, Røn, 07.06., 1 ind. Katten 25.06. og 04.08., 1 ind. Vasetvatnet 27.06. og 1 ind. Geitøyni 23.07.


Musvåk

Nord-Fron: 1 ind. Sødorp 14.08., Øyer: 1 ind. Høgberget 02.06., Lillehammer: 1 ind. Roverudmyra 31.05., 1 ind. ved Rugsveberget 02.06., 1 ind. ved Stor-Hove 30.06. og 1 ind. Kringsjå 13.08., Gjøvik:1 ind. Bergstugua/Hasvollsæter 03.05., 1 - 7 ind. Eikstadtjernet følgende dager: 5 ind. 05.05., 2 ind. 07.05., 4 ind. 08.05., 7 ind. 13.05., 1 ind. 14.05., 15.05., 21.05., 27.05. og 24.07. og 2 ind. 15.08. Videre 1 ind. Mattisrud i Hunndalen 21.05., 1 ind. Breiskallen 08.06. og 1 ind. Dalborgsmarka i Hunn-dalen 20.06. og 15.08., Vestre Toten: 1 - 2 ind. vanntårnet på Eina følgende dager: 1 ind. 05.05., 25.05., 26.05. og 30.05., 2 ind. 02.06. og 1 ind. 08.06., 10.06., 15.06. og 11.08. Videre 1 ind. Sønste-bygrenda 05.05., 1 ind. Midtskogen 16.05., 1 ind. Bjørnstad på Eina 16.05., 1 ind. Dalborgsskogen 31.05., 1 ind. mellom Raufoss og Reinsvoll 13.07., 1 ind. Lønneberget på Raufoss 20.07., 1 ind. Støen grustak ved Einafjorden 29.07. og 1 ind. Nes/Blilisanden ved Einafjorden 04.08. og 15.08., Østre Toten: 1 ind. Breili i Nordlia 10.05., 1 ind. Kapp 28.05. og 1 ind. Dyrud 30.05., Gran: 2 ind. Jøvik/ Grymyr 11.06. og 1 ind. Skirstadtjernet 12.08. og 15.08., Lunner: 1 ind. Sanstad på Roa 08.05. og 2 ind. Raastadbakka, Volla, 29.05., Søndre Land: 1 ind. Lia 05.05., Søndre/Nordre Land: Hhv. 4 og 1 ind. Dokkadeltaet 31.05. og 14.08., Nordre Land: Hhv. 2 og 3 ind. Thomlevold 03.05. og 14.08. og 1 ind. Nordsinni 09.08., Nord-Aurdal: 1 ind. Svenskeplassen 16.06. og 1 ind. Fjellstølen 02.08.


Lerkefalk

Sel: 1 ind. Sjoa 27.07., Lillehammer: 1 ind. ved Svartevja i Lågendeltaet 29.05. og 30.05. og 4 ind. Måsåhaugen/ Langsetvegen 04.08., Gjøvik: 1 ind. Bråstad 21.05., 1 ind. varslende ind. ved Honne på Biri 07.08., 2 ind. Svennesvollene 10.08. og 1 ind. Eikstadtjernet 15.08., Vestre Toten: 1 ind. Lønneberget på Raufoss 04.05., 1 - 2 ind. ved vanntårnet på Eina følgende dager: 2 ind. 07.05., 1 ind. 25.05., 2 ind. 26.05., 31.05. og 02.06., 1 ind. 15.06. og 13.07., 2 ind. 14.07., 1 ind. 20.07., 2 ind. 11.08. og 1 ind. 12.08. Videre 1 ind. Jutulrud ved Einafjorden 19.05. og 04.08., 1 ind. Trangvika på Einafjorden 19.05., 1 ind. Engenstranda på Blilisanden 30.05., 1 ind. Sisselbergbukta ved Einafjorden 31.05., 29.06., 28.07., 29.07., 31.07., 01.08., 03.08., 12.08. og 15.08., 1 ind. Stormyra naturreservat 07.07., hhv. 2 og 1 ind. Sund ved Einafjorden 21.05. og 28.07. og 1 ind. Blilisanden ved Einafjorden 04.08., Østre Toten: 1 ind. Sulustad 04.05., 1 ind. Bekkelundsveien 23.05., 1 ind. Evenrudgutua på Kapp 25.05., 28.05., 04.06., 24.06., 19.07., 27.07., 06.08. og 08.08., 1 årsunge Krabyskogen 10.07., 1 ind. Kihle gamle 05.08. og 1 par med hekkeadferd Fauchald Nedre 15.08., Gran: 1 ind. ved Tommelsjøen 10.06. og 1 ind. Sølvsberget ved Skirstadtjern 27.07.. Her varslet 1 ind. på østsida av tjernet 06.08. og 1 ind. 14.08., Søndre/Nordre Land: 2 ind. Dokkadeltaet 14.08.


Jaktfalk

Dovre: 2 ind. Hjerkinn 08.06., Skjåk: 2 hekkende par på kjente lokaliteter, Vestre Slidre: 1 ind. Trollhovd 05.05.


Vandrefalk

Lesja: 1 ind. Lesjaleira 13.05., Vågå: 1 ind. Kalbakk 19.07., Nord-Fron: 2 ind. på kjent hekkeplass 15.06. og 3 ind. Vinstrajuvet 08.08., Sør-Fron: Flere observasjoner på kjent lokalitet på våren/ forsommeren, samt hekkefunn (1 ad. med 2 unger) 09.08. Videre 1 ind. Harpefossdammen 04.05., 1 ind. Glupen 18.07. og hhv. 1, 2 og 2 ind. Brennhaugen 03.08., 07.08. og 08.08., Ringebu: 1 hekkende par på kjent lokalitet, hvor unger ble observert i slutten av juli. Videre 1 ind. Gildesvollen 11.05., 1 ind. Hjellmyra ved Mykkelsetra 03.07., 1 ind. Stulsåavatn 03.07. og 1 ind. Hammerhjell 26.07., Øyer: Flere observasjoner på kjent lokalitet på våren/forsommeren, samt hekkefunn (2 årsunger) 01.08., Lillehammer: 1 ind. på kjent hekkelokalitet 15.05., hvor paret ble sett med min. 1 unge i reiret 02.06., 07.06. og 10.06. Ellers 1 ind. Fåberg tettsted 07.06. og 02.07. og 1 ind. over Lillehammer skysstasjon 31.07., Gausdal: 1 ind. Værskei 25.07., Gjøvik: 1 ind. Eikstadtjernet 05.05. og 07.06., 1 ind. Svennesvollene 11.05. og 1 ind. Eriksrud naturreservat 07.08., Vestre Toten: 2 ind. Blilisanden ved Einafjorden 04.05., 1 ind. Sisselbergbukta på Eina 22.05., 1 ind. vanntårnet på Eina 07.05. - 08.05., 30.05. og 02.06., samt hhv. 2, 1 og 1 ind. samme sted 04.06., 08.06. og 15.08. og hhv. 1 og 2 ind. Nesvika ved Einafjorden 25.05. og 30.05., Østre Toten: 1 ind. Fauchald Nedre 15.08., Gran: 1 ind. på kjent hekkeplass 08.05., Søndre Land: 2 ind. Dokkadeltaet 06.08., Etnedal: 1 ind. Elvesætri 09.06., Nord-Aurdal: 1 ind. Skraudn ved Sæbufjorden 02.05., 1 ind. Vestringsbygdi 05.05., 1 ind. Svølkatn i Vestringsbygdi 05.05., 1 ind. Bergji 15.07. og 3 årsunger Bergan 26.07.


Fasan

Østre Toten: 1 par Ørud 03.06. og 1 ind. Kapphøgda 25.07.


Vannrikse

Lunner: 1 ind. hørt Nordre Nordtjernet 14.06., 16.06. og 17.06.


Åkerrikse

Lillehammer: 1 ind. hørt ved Kolsveen i Søre Ål noen netter rundt 20.06., Østre Toten: 1 ind. hørt ved Lanheim på Skreia 19.06. og 20.06., Nordre Land: 1 ind. hørt Kolterudsenga 26.05. og 28.05., 1 ind. hørt i Dokkadeltaet naturreservat 14.06. og 1 ind. hørt Etna ved Øilo 15.06., Sør-Aurdal: 1 ind. hørt ved Olmhus 23.06.


Sivhøne

Gran: 1 ind. med hekkeadferd Blinkeputten på Tingelstad 02.05. og 07.06., 1 ind. med hekkeadferd Stortjern på Tingelstad 03.05., hhv. 1, 1, 2 og 1 ind. med hekkeadferd Jorstadtjern på Tingelstad 03.05., 08.05., 12.05. og 03.07., 1 hekkende par Gamkinndammen 18.05., hvor 1 par ble sett med 6 unger 27.06., 2 ind. Hovstjern 07.06. og 1 ad. Røysumtjernet 13.07. og 03.08.


Sothøne

Dovre: 1 ind. Angardstjern 25.05., 26.05. og 05.06., Lom: Flere hekkende par i Åsjo naturreservat, hvor følgende er notert: 5 ind. 15.05., 8 ind. 17.05., 2 hekkende par (rugende ind.) 05.06., 6 ad. og 15 årsunger 13.06., 5 ad. og 4 unger 17.07., 15 ind. 18.07. og 20 ind. 19.07., Sel: Registrert hekkende i Skottvatnet naturreservat, hvor det våren/forsommeren ble sett hhv. 1, 1, 1, 3 og 1 ind. 09.05., 10.05., 25.05., 26.05. og 03.06. På høsten (15.08.) ble 2 store årsunger observert for seg selv, samt 1 ad. med 1 liten unge (to kull). Sør-Fron: 6 ind. Olstadtjern i Hundorp naturreservat 03.05. og 04.05. og 1 ind. Rykhussumpene ved Hundorp 24.05., Gjøvik: 1 ind. Lauga i Snertingdal 28.06., Gran: 2 hekkende par på Skirstadtjern, hvor dette er rapportert: 1 ind. 08.05., 1 hekkende par (rugende ind.) 18.05., 3 ind. med hekkeadferd 13.06., 1 par med reir 15.07., 1 par med 3 dununger 16.07., 2 par med hhv. 2 og 3 unger 17.07., 1 par med 3 unger 27.07. og 2 par med hhv. 2 og 3 unger 02.08., Lunner: På Kalvsjøtjern - som er fylkets viktigste hekkelokalitet for sothøne - er dette registrert: 4 ind. 04.05., 14 ind. 07.05., 1 hekkende par (rugende ind.) 15.05., 3 ad. og 1 årsunge 30.06., 9 ad. og 25 årsunger 06.07. og 8 ind. 15.07. Videre 6 ad. og 3 årsunger Hallomtjernet 14.07.


Tjeld

Nord-Fron: 2 ind. Hølmyra ved Olstappen 13.05. og 17.05., Lillehammer: 2 - 6 ind. sett nesten daglig i hele vårperioden (mai), pluss en trekkobservasjon på 23 ind. 31.05. Som i mange tidligere år hekket 1 par på Lillehammer renseanlegg, hvor 1 par varslet intenst 11.06. og hvor 3 ind. (den ene trolig årsunge) ble sett 24.06. Senere hhv. 1, 2 og 2 ind. i området 04.07., 04.08. og 09.08. Videre 2 ind. Mjøsa ved Bulung nord for Vingrom 11.05., 1 ind. Mjøsa ved Vingrom 11.05. og 2 ind. Rosenlund-vegen i Lillehammer 11.05., Gjøvik: 2 - 6 ind. Svennesvollene følgende dager: 6 ind. 03.05., 2 ind. 04.05., 09.05. og 10.05. og 4 ind. 11.05., 2 ind. 13.05., 19.05., 21.05. og 04.06. I området Paradisvika/ Biri travbane ble hhv. 2, 4 og 1 ind. sett på våren (05.05., 10.05. og 12.05.) og her ble 1 par sett sammen med 2 unger 11.08. Ellers 1 ind. Sveastranda 19.05. og 1 ind. Fredevika ved Gjøvik 22.07., Vestre Toten: 2 ind. Blilisanden ved Einafjorden 05.05. og 16.05., hvor paret ble registrert hekkende 30.05. (rugende ind.). Senere 1 ind. samme sted 31.07., 1 - 2 ind. Sisselbergbukta på Einafjorden følgende dager: 1 ind. 09.05., 12.05. og 17.05., 2 ind. 01.06., 1 ind. 03.06. og 2 ind. 19.07. Ellers 1 ind. Jutulrud på Einafjorden 18.05. og 19.05., Østre Toten: 2 ind. Totenvika 05.05. og 1 ind. Mjøsa ved Kapp 24.05., 07.06. og 16.06., Gran: 3 ind. Eidsand 08.05., Søndre/Nordre Land: Hhv. 2 og 1 ind. Dokkadeltaet 25.05. og 29.05., Øystre Slidre: 1 ind. Brubrøthølen i Hovsfjorden 14.05.


Dverglo

Lesja: 1 ind. Lesjaleira 13.05., 16.05. og 23.07., Nord-Fron: 1 par Lomoen på Vinstra 20.05., Lillehammer: 1 - 5 ind. med fast tilhold i Lågendeltaet i mai, der dette er rapportert: 1 ind. 02.05., 3 ind. 03.05. - 06.05., 5 ind. 07.05., 3 ind. 08.05. - 09.05., 2 ind. 10.05., 3 ind. 11.05., 4 ind. 12.05., 3 ind. 13.05., 5 ind. 14.05., 3 ind. 15.05. og 2 ind. 16.05. - 20.05. Senere ble hhv. 1 ind. og 1 varslende par registrert i Øyraområdet på Jørstadmovollene 13.06. og 04.07., samt 1 årsunge i Korgenområdet 15.07. Ellers 1 ind. Landetjern på Nordseter 25.05., Gjøvik: 1 - 4 ind. registrert på Svennesvollene følgende dager på våren: 1 ind. 04.05., 2 ind. 10.05., 12.05. og 13.05., 4 ind. 14.05., 1 ind. 16.05., 3 ind. 18.05., 2 ind. 19.05. og 4 ind. 21.05. I tillegg 1 ind. Paradisvika ved Biri travbane 03.05., Vestre Toten: 1 ind. Blili vestre 12.05., 1 ind. Blilisanden 30.05. - 02.06., hvor 1 ruging ble konstatert på sistnevnte dato. Ellers 1 ind. ved vanntårnet på Eina 30.05. og 10.06., Østre Toten: Hhv. 1, 4, 2, 2 og 2 ind. Totenvika 03.05., 06.05., 11.05., 14.05. og 19.05., Gran: 1 ad. Kimbekkvika på Skirstadtjern 01.07., Lunner: 4 ind. Harestua 18.07., Nord-Aurdal: 2 ind. Valdres Golfklubb 23.05.


Sandlo

Lesja: 1 - 12 ind. følgende dager på Lesjaleira: 2 ind. 12.05. og 15.05., 12 ind. 29.05., 8 ind. 30.05., 3 ind. 03.06. og 24.06., 1 ind. 04.07. og 2 ind. 11.07. Videre 8 ind. Kvitmyrin på Dalsida 27.05. og 1 ind. Gautsjøen på Dalsida 02.06., Dovre: 1 ind. Blåhøe 15.06., 4 par, hvorav 2 par med hekkeadferd, Nedre Stridåtjern ved Snøheim 17.06., samme sted 1 varslende ind. 04.08.. Videre 4 par med hekkeadferd Einøvlingsvatnet 17.06., Lom: 4 ind. Breidstulen i Finndalen 29.05., Nord-Fron: 1 ind. Olstappen 26.05., Lillehammer: Opptil 17 ind. på trekk i Lågendeltaet, hvor dette er notert: 1 ind. 04.05., 06.05., 07.05., 11.05. og 12.05., 2 ind. 14.05., 1 ind. 15.05. og 17 ind. 19.05. Ellers 4 ind. Mjøsa ved Vingrom 10.05. og 1 ind. Landetjern på Nordseter 07.07., Gjøvik: Hhv. 3, 1 og 6 ind. Svennesvollene 10.05., 11.05. og 19.05., Vestre Toten: 1 - 3 ind. Blilisanden på Einafjorden følgende dager: 3 ind. 30.05., 1 ind. 01.06., 02.06. og 01.08., 2 ind. 06.08., 1 ind. 07.08 og 2 ind. 08.08., Østre Toten: Hhv. 1, 2, 2, 5, 7 og 6 ind. Totenvika 06.05., 07.05., 08.05., 11.05., 13.05. og 14.05., Vestre Slidre: 2 ind. Lomendeltaet 09.05. og 2 ind. Midtre Syndin 25.06., Øystre Slidre: 1 ind. Nedre Bjørnholen 23.05. Fast hekkebestand på Valdresflye, hvor dette er innrapportert: 1 ind. 29.05., 2 ind. 04.06., 1 ind. 07.06., 2 ind. 08.06., 1 ind. 09.06., 5 ind. 15.06., 10 ind. 16.06., 2 ind. 19.06., 9 ind. 21.06., 10 ind. 27.06., 6 ind. 28.06., 15 ind. 30.06., 1 ind. 01.07., 10 ind. 05.07., 7 ind. 06.07., 16 ind. 07.07., 8 ind. 08.07., 4 ind. 10.07. og 12.07., 8 ind. 13.07., min. 10 ind., hvorav 1 par med 2 unger, 14.07., 5 ind. 15.07., 10 ind. 16.07., 3 ind. 18.07., 6 ind. 22.07., 1 ind. 23.07., 8 ind. 29.07., 4 ind. 06.08. og 1 ind. 07.08. og 08.08. Videre 1 par ved Haugseter Fjellstue 21.06. og 1 varslende ind. ved Urektjernet 21.06., Vang: 2 ind. Strondafjorden 29.05. og 1 ind. ved Bygdin hotell 06.08.


Boltit

Dovre: 10 ind. Blåhøe 15.06., 2 årsunger Gautdalen 11.07. og 1 hann Kattuglehøe 14.07., Lom: 1 ind. Rundhøe 05.07., Vågå: 4 ind. Gråhøi 19.05., Sel: 1 hann med 3 unger Mysusæter 17.07., Nord-Aurdal: Hhv. 9 og 4 ind. Vesterbø 11.05. og 12.05., Øystre Slidre: Fast hekkebestand på Valdresflye, hvor dette er innrapportert: 4 ind. 08.06., 3 ind. 15.06., 4 ind. 16.06., 3 ind. 19.06., 2 ind. 21.06., 1 ind. 27.06., 1 hann 28.06., 1 ad. med 2 unger 06.07., 2 ad. og 1 unge 22.07., 1 ad. med 3 unger 06.08. og 1 ad. med 2 unger 07.08. Videre 1 ind. ved Urektjernet 21.06. og 1 ind. ved Langeråkvatnet 21.06.


Vipe

Hekkefunn/observasjoner i aktuell hekkebiotop:

Lesja: Liten hekkebestand på Lesjaleira, hvor dette er registrert: 2 ind. 03.05., 8 ind. 05.05., 6 ind. 07.05., 9 ind., hvorav 1 rugende, 08.05., 10 ind. 10.05., 3 ind. 12.05., 11 ind. 13.05., 8 ind., hvorav 1 rugende, 15.05., 16 ind. 16.05., 6 ind. 18.05., 4 ind., hvorav 1 rugende, 26.05., 6 ind. 29.05., 12 ind. 30.05., 3 ind. 03.06. og 1 ind. 24.06., 04.07. og 23.07., Dovre: 1 - 2 ind. registrert på Fokstumyra på våren, hvor 2 par ble registrert hekkende (rugende ind.) 27.05., Skjåk: 1 par Sota seter 02.05., der den har hekket fast i de senere årene, Nord-Fron: 1 ind. ved Vollsdammen 17.05., Sør-Fron: 1 varslende ind. ved Olstadtjønna i Hundorp naturreservat 04.05., 1 par Fellessetra ved Gålå 07.06. og 1 ind. Triltåsfeltet 29.06., Ringebu: 1 par Åsdalstjønna 07.06., Øyer: 1 ind. Roåker seter 30.06., Lillehammer: Min. 1 par hekket på Jørstamovollene i Lågendeltaet, hvor dette er notert: 5 ind. 04.05., 1 varslende par 17.05., 1 ad. med 2 unger 24.05., 1 ad. med hekkeadferd i perioden 27.05. - 15.06., 1 par med 2 unger 17.06., 1 varslende ind. 25.06. - 27.06., 6 ind. 29.06. og 1 par med 1 unge 01.07. Ellers 1 ind. Godåsdammen langs Vismunda 06.06., Gausdal: 3 ind. Fossetslættet 13.05., hvor det ble sett 1 rugende ind. 14.06., Gjøvik: 1 ind. vest for Ringsjøen 26.05., Vestre Toten: Hhv. 2 og 9 ind. Nes på Einafjorden 06.05. og 01.06., hvor 1 par hekket (rugende ind.) 02.06., 3 ind. Trosterud 12.05., 1 ind. Jutulrud ved Einafjorden 19.05., 1 hekkende par (rugende ind.) Blili vestre 02.06. og 1 ind. Tune ved Einafjorden 09.06., Østre Toten: 4 ind. Glåmenhøgda 03.05., 3 ikke flyvedyktige unger Bilitt 09.07. og 10.07. og 2 ind. Kloppen 09.07., Gran: 1 par Holemyra på Tingelstad 02.05. og 1 varslende ind. samme sted 16.05. og 09.06., 1 par Blakstad/Børmarken ved Skirstadtjernet 02.05., hhv. 4 og 2 ind. Skirstadtjern 08.05. og 05.08., hhv. 4, 6 og 1 ind. Bortaforsletta i Brandbu 12.05., 16.05. og 29.05., hvor 2 par hekket (rugende ind.) 01.06., senere 5 ind. samme sted 09.06. Også 2 hekkende par (rugende ind.) Dynnabekken 15.05. Her ble parene sett med tils. 4 flyvedyktige unger 14.07. Videre 6 ind. Lysentrøa på Aschimlandet, 29.05., 3 ind. Bømarkendammen ved Skirstadtjern 06.06., 1 ind. Hjertebo ved Jarenvannet 18.06., 1 par med 2 flyvedyktige unger Mellerud-Melbostad på Granavollen 13.07. og 1 par med 2 flyvedyktige unger Prestegardsdammen 13.07., Lunner: 1 ind. Grindvoll 14.06., 1 ind. Volla 19.05., samme sted 1 hekkende par 16.06. og 2 par med tils. 4 flyve-dyktige unger 14.07. Ellers 1 ind. Sanstad 29.05. og 09.06., Jevnaker: 1 ind. Rønnerud 21.05., Søndre Land: 1 varslende par Evjemyra naturreservat 19.07., Nord-Aurdal: 4 ind. Vesle Tindulvtjernet ved Tyrisholt 03.05., hhv. 3, 1 og 2 ind. Langestølen 03.05., 06.05. og 11.05., 1 ind. Hermanstølen 08.05., 15.05. og 22.06., 2 ind. Langelimyrene 17.05., Vestre Slidre: Hhv. 2, 1 og 1 ind. Trollhovd 05.05., 08.05. og 12.05., 1 par Brøtastølen 16.05. og 1 par Olvikstølen 16.05.Fjæreplytt

Øystre Slidre: Følgende observasjoner ved Fisketjerna på Valdresflye: 1 par 21.06., 1 ad. med 3 unger 07.07., 1 ad. med 1 unge 13.07., 1 ind. 14.07., 2 varslende ind. (hver for seg) 14.07. og 1 ad. med 1 unge 16.07. og 22.07.


Temmincksnipe

Lesja: 1 ind. Kvitmyrin på Dalsida 27.05., Lillehammer: 1 - 5 ind. på trekk i Lågendeltaet følgende dager: 1 ind. 13.05. og 14.05., 2 ind. 15.05., 17.05. og 18.05., 4 ind. 19.05. og 5 ind. 20.05., 21.05. og 28.05., Gjøvik: Hhv. 4, 11 og 14 ind. Svennesvollene 18.05., 19.05. og 21.05., Vestre Toten: 1 ind. Jutulrud ved Einafjorden 19.05., Østre Toten: 2 ind. Totenvika 19.05., Nord-Aurdal: 1 ind. Ølsjøen 16.05., Øystre Slidre: Fast hekkefugl på Valdresflye, der dette er rapportert: 2 ind. 23.05. og 07.06., 5 ind. 16.06., 1 ind. 19.06., 28.06. og 01.07., 3 ind., hvorav 1 varslende, 06.07., 3 ind. 07.07., 1 ind. 10.07., 13.07. - 16.07. og 18.07., 4 ind. 22.07. og 1 ind. 07.08.


Myrsnipe

Hekkefunn/observasjoner i aktuell hekkebiotop:

Lesja: 2 ind. Sandvatnet 17.06. og 2 ind. Sæmundtjønnin 17.06., Dovre: 2 ind. Nedre Stridåtjern ved Snøheim 17.06., 2 ind. Tjørnhøi 17.06., 2 par Einøvlingsvatnet 17.06., 4 ind. med hekkeadferd Tjørnhøtjern 17.06. og 2 ind. Svartknarttjønnin 10.07., Øyer: 1 ind. Lyngsjøen 18.06., Øystre Slidre: Fast hekkefugl på Valdresflye, der dette er rapportert: 5 ind. 15.06., 30 ind. 16.06., 10 ind. 19.06., 9 ind. 21.06., 12 ind. 27.06., 2 ind. 28.06., 3 ind. 01.07., 7 ind. 05.07., 1 ind. 06.07., 4 ind. 07.07., 1 ind. 10.07. og 12.07., 3 varslende ind. 14.07., 7 ind. 16.07. og 1 ind. 29.07. og 08.08. Videre 1 ind. Langeråkvatnet 21.06., 1 par tjern ved Steinstogonuten 21.06. og 1 ind. Jervetjerni 10.07.


Fjellmyrløper

Dovre: 1 ind. på Fokstumyra 27.05. Gausdal: 1 ind. Oppsjømyra 31.05.


Brushane

Lesja: 4 ind. (3 hanner og 1 hunn) Lesjaleira 08.05., Dovre: Opptil 4 hanner og 3 hunner registret på Fokstumyra, der dette er innrapportert: 2 hanner 15.05., 3 ind. 16.05., 4 hanner 17.05. og 20.05., 3 ind. (2 hanner og 1 hunn) 25.05., 7 ind. (4 hanner og 3 hunner) 27.05., 2 hanner 30.05., 1 hann 04.06. og 07.06. og 2 ind. 26.06. Ellers 1 hann ved Vålåsjøen 17.05., Lillehammer: Følgende trekkobservasjoner i Lågendeltaet: 1 ind. 03.05., 18 ind. 08.05., 2 hanner 09.05., 1 hunn 15.05. og 2 ind. (hann og hunn) 19.05., Gjøvik: Hhv. 2 hanner og 1 hunn Svennesvollene 10.05. og 19.05., 2 hanner Sveastranda 10.05. og 1 ind. Biri Travbane 11.08., Vestre Toten: 2 hanner Blili vestre 11.05., 1 hunn Blilisanden 11.05., 12.05. og 18.05. og 1 hunn Sisselbergbukta på Einafjorden 29.05., Østre Toten: 1 hann i Totenvika 03.05. og 1 hunn samme sted 13.05., 14.05. og 19.05., 1 hann Heggen ved Hoff 11.05., 1 hunn Kloppen 12.05. og hhv. 14 og 9 ind. Lundadammen ved Lena 12.08. og 14.08., Nord-Aurdal: 1 hann Vesterbø 11.05. og 1 hann Ølsjøen 16.05.


Dobbeltbekkasin

Dovre: 1 spillende ind. Trettamyre ved Furuhaugli 17.05., 3 ind. i spill Stormyre i Grisungdalen 16.06., 1 ind. i spill ved Snøheimvegen 17.06. og 3 ind. i spill ved Grisungtjønne 17.06., Nord-Fron: Hhv. 15 ind. og 20 i spill Storhøliseter 02.06. og 08.06., Sør-Fron: 6 ind. i spill Fellessetra på Gålå 07.06., Nord-Aurdal: 7 ind. i spill Valåsen ved Valtjernstølan 29.06., Vestre Slidre: 1 spillende ind. Grønelie 12.05., Øystre Slidre: Hhv. 2, 3, 3, 3-4 og 5 ind. i spill Nørdre Rjupa 23.05., 01.06., 08.06., 21.06. og 28.06., min. 5 ind. i spill Sanddalstjern naturreservat 21.06., 4 ind. i spill ved Beitostølen 07.06. - 09.06. og 2 ind. i spill samme sted 13.07. Ellers 2 ind. Skagsflye 23.07.


Småspove

Hekkefunn/observasjoner på sannsynlige hekkeplasser:

Lesja: 1 ind. ved Geitådalen 08.07., Dovre: Fast hekkefugl på Fokstumyra, der opptil 8 ind. på min. 6 steder er registrert i siste halvdel av mai. Sel: 1 ind. Kaggerudsæter 18.05., Nord-Fron: 3 spillende ind. Hersjømyrene 09.06. og 1 ind. Veslefjell 06.07., Ringebu: 1 ind. ved Langrumpa 06.07., Lillehammer: 2 ind. i spill Ytre Reina/Reinsmyra 25.05., 1 ind. ved Raudtjernet innenfor Nordseter 28.05. og 1 varslende ind. samme sted 31.05., Gausdal: 1 ind. Kittilbutjernet 19.06. - 21.06. og 26.06. og 2 ind. med 2 unger Oppsjømyra 02.07., Nordre Land: 1 ind. Klevmoseterhøgda 01.06., hvor rugende ind. ble registrert 02.06., samt 1 ind. med hekkeadferd 25.06., Etnedal: 1 ind. med hekkeadferd Nysetstølen 25.06., Nord-Aurdal: Hhv. 3 og 1 ind. Langestølen 11.05. og 23.05., Vestre Slidre: 2 ind. Hermanstølen 15.05. og 2 ind. (parring) Solbergjordet sørøst for Søre Syndin 16.05., Øystre Slidre: Hhv. 1, 2 og 8 ind. Fisketjerna på Valdresflye 27.06., 02.07. og 16.07.


Storspove

Hekkefunn/observasjoner på sannsynlige hekkeplasser:

Lesja: 2 - 5 ind. er rapportert fra Lesjaleira følgende dager: 4 ind. 18.05., 3 ind. 26.05., 5 ind. 30.05., 3 ind. 03.06., 1 par 09.06., 4 ind. 24.06. og 5 ind. 04.07. Ellers 2 ind. ved Bøbrua 03.06., Dovre: Fast hekkefugl på Fokstumyra der opptil 7 ind. på min. 4 steder er registrert i slutten av mai. Lom: 1 par ved Tesse på sommeren, Vågå: 1 par ved Lemonsjøen på sommeren, Sel: 1 par Stormyra ved Leirflata 18.05., Nord-Fron: Hhv. 4 og 1 ind. ved Vollsdammen vest for Gålåvatnet 17.05. og 25.05. og 1 par Breistulen i Skåbu 23.06., Sør-Fron: 1 ind. i spill langs Øyangselva ved Toftsetra 31.05., 1 ind. Veslefjell 04.06. og 1 ind. ved Gålåvatnet 09.07., Ringebu: 2 ind. Tromsnes i Fåvang 24.05. og 1 varslende ind. ved Botnlaustjønnet på Gullhaugen 12.07., Øyer: Hhv. 1, 3 og 1 ind. Steinmyrhaugen innenfor Liseter 02.05., 15.05. og 17.05., 1 ind. Nysetra ved Gompa 30.05. og 3 ind. ved Grunnvatnet 02.06., Lillehammer: 1 par Agntjernet 24.06. og 1 par ved Mjogsjøen 26.06., Gausdal: Trolig hekking ved Kittilbutjernet, hvor 1 - 4 ind. er registrert følgende dager: 1 par 19.05., 3 ind. 07.06., 1 ind. 08.06., 4 ind. 09.06., 3 ind. 19.06., 20.06. og 21.06. og 1 ind. 02.07., Gjøvik: 1 varslende ind. ved Lauga i Snertingdalen 14.05. og 1 ind. i spill Gråsteinmyra 15.06., Vestre Toten: 2 ind. Jutulrud ved Einafjorden 18.05., 1 varslende ind. Trangvika ved Einafjorden 18.05., 1 ind. i spill ved vanntårnet på Eina 25.05., 1 ind. med hekkeadferd Nesvika/Blilisanden på Einafjorden 30.05., hvor 1 ind. ruget 02.06., 2 ind. i spill Sisselbergbukta/Gørvika på Einafjorden 30.05., hvor det senere ble sett 1 ind. 01.06. og 22.06., Gran: Hhv. 4 og 1 ind. ved Tommelsjøen 19.05. og 25.05., hvor 1 ind. viste hekkeadferd 16.06., Søndre Land: 1 varslende par Evjemyra naturreservat 19.07., Nordre Land: 1 ind. Stuveåsen 09.06., Etnedal: 2 ind. Langtjedn naturreservat 25.05., Nord-Aurdal: Trolig 1 hekkende par ved Langestølen, der dette er rapportert: 2 ind. 15.05., 1 varslende ind. 17.05., 2 ind. 19.05., 1 ind. 21.05. og 1 ind. i spill 23.05. Videre 4 ind. Stølsvidda 17.05., 2 ind. Fløten 11.05., hhv. 2 og 4 ind. Gauklie 30.05. og 01.06., 1 ind. Tyrisholt 31.05. og 2 ind. Sandbekkli i Tisleidalen 02.06., Vestre Slidre: 2 ind. Trollhovd 08.05., 1 par Vistejordet 16.05., hhv. 2, 1 og 2 ind. (1 spill) Herman-stølen 12.05., 15.05. og 19.05., 2 ind. Synhaug ved Nøsen 20.05. og 2 ind. ved Flisøystølen 23.05.


Sotsnipe

Lillehammer: 1 ind. Lundetjern på Nordseter 11.05.


Steinvender

Nord-Fron: 1 ind. Olstappen 21.05., Østre Toten: 1 ind. Totenvika 07.05.


Svømmesnipe

Lesja: Hhv. 3 og 2 ind. Lomtjønne 05.06. og 07.07. og hhv. 11 og 1 ind. Sandvatnet 17.06. og 04.08., Dovre: 2 ind. Sjugurdsmyre på Fokstumyra 27.05., hhv. 5, 4, 5 og 2 ind. Kringluttjern på Fokstumyra 27.05., 30.05., 01.06. og 05.06., 1 varslende ind. Tjørnhøtjern 17.06., 1 ind. Veslhjerkinntjønnin 22.06. og 3 ind. Ryddølstjønne 24.06., Ringebu: Hhv. 4, 2, 8, 2 og 4 ind. Åsdalstjønna 07.06., 08.06., 18.06., 10.07. og 12.07. og hhv. 3 og 1 ind. Langrumpa 06.07. og 10.07., Øystre Slidre: 2 ind., hvorav 1 hann på reir, Lykkjestølane langs Jotunheimvegen 16.06. og hhv. 1 og 2 ind. Fisketjerna på Valdresflye 16.06. og 21.06.


Fjelljo

Øystre Slidre: Hhv. 1, 5 og 5 ind. Valdresflye 08.06., 15.06. og 16.06.


Hettemåke

Observasjoner i hekkeområder:

Dovre: Hhv. 12, 2, 2, 1 og 2 ind. (uten hekkefunn) Kringluttjern 17.05., 30.05., 01.06., 07.06. og 29.06. og 3 ind. (uten hekkefunn) Storrtjern på Fokstumyra 27.05., Lom: 8 ind. (uten hekkefunn) Åsjo naturreservat 15.05., Vågå: 6 ind. (uten hekkefunn) Lemonsjøen 26.07., Sel: 4 ind. (uten hekkefunn) Meringsdalstjørn 18.05., følgende observasjoner på Meringsdalsvatnet: 23 ind. 18.05., 9 ind. (hvorav flere rugende) 02.06., 9 ind., hvorav 4 rugende og 1 par i gang med reirbygging, 03.06., Øyer: 8 ind. med reir på Helgetjern 11.06. og 4 ind. samme sted 28.06., Gjøvik: 10 ind. (uten hekkefunn) Eikstad-tjern 31.05. og 1 par med 2 unger Haralddammen i Biri 02.07., Gran: Følgende observasjoner i koloni på Tommelsjøen: 24 ind., hvorav ca. 10 rugende ind., 19.05., 10 par 25.05., 4 hekkende par 16.06. og 3 ind. 27.06. Videre 14 ind. med unger på Grevsjøen 02.07. og her ble 6 unger ringmerket 07.07. I tillegg 1 ind. på reir Jarenvannet 10.07., Søndre/Nordre Land: Følgende hekkefunn i Dokkadeltaet: 35 ind. og min. 10 bebodde reir 25.05., 6 hekkende par 29.05. (utsatt for flom) og ca. 10 par 31.05.


Sildemåke

Ringebu: 7 ind. Ringebuvollene 18.06., 1 ind. Lågen ved Tromsnes 23.06. og 15.08. og hhv. 1, 3 og 1 ind. Fåvang naturreservat 25.06., 01.07. og 08.07., Øyer: 1 ind. Lyngsjøen i Øyerfjellet 18.06., Lillehammer: Fast tilhold i Lågendeltaet i mai med opptil 22 ind. (19.05.). Et fåtall ind. sett på sommeren og høsten, men 1 ad. sammen med 1 årsunge 12.08. indikerer hekking. Videre 3 ind. Mjøsa ved Borudodden 31.05., 3 ind. Roverudmyra 31.05., 1 hekkende par (rugende ind.) Hunder-fossdammen 31.05. og 25.06.. Her ble det senere sett hhv. 8, 4 og 5 ind. 29.06., 02.07. og 12.08. Ellers 1 ind. Reinsvatnet 07.08., Gausdal: 2 ind. Segalstadvollen 24.05., Gjøvik: Hhv. 8, 8, 4, 5 og 2 ind. Svennesvollene 03.05., 04.05., 14.05., 19.05. og 02.06., 1 varslende par Mjøsbruket på Biri 24.07. og hhv. ca. 400 ind. og 3 ind. Dalborgmarka i Hunndalen 09.08. og 10.08., Vestre Toten: Hhv. 2, 1, 1, 1 og 1 ind. Sisselbergbukta på Einafjorden 22.05., 28.07., 01.08., 04.08. og 15.08., 10 ind. over vanntårnet ved Eina 02.06., Østre Toten: 2 ind. Totenvika 11.05., 1 - 6 ind. Mjøsa ved Kapp brygge følgende dager: 1 ind. 25.05., 24.06., 28.07. og 29.07., 2 ind. 04.08., 1 ind. 07.08. og 6 ind. 08.08. Ellers 1 ind. Bjørnstad 17.06., Gran: Hhv. 2 og 4 ind. Randsfjorden ved Eidsand 08.05. og 01.06., 1 ind. Bortaforsletta i Brandbu 12.05. og 2 ind. Røykenvika 16.05.


Gråmåke

Observasjoner i hekkeområder:

Lillehammer: Trolig 1 hekkende par Hunderfossdammen 25.06., Gjøvik: Fra øya Fluren på Svennesvollene er følgende rapportert: 15 ind. 14.05., min. 3 hekkende par (rugende ind.) 19.05., 10 ind. i kolonien 02.06. og 12 ad. og 13 årsunger 24.07., Gran: 3 ind. (uten hekkefunn) Randsfjorden ved Eidsand 08.05.


Polarmåke

Lillehammer: 1 ind. (3 K) Lågendeltaet 11.05., Gjøvik: 1 ind. (3 K) Svennesvollene 09.05. og 1 ind. (2 K) samme sted 21.05.

Kommentar: Funn nr. 29 - 31 i Oppland.


Svartbak

Lillehammer: Mer eller mindre fast tilhold i Lågendeltaet i perioden med opptil 8, 1, 1 og 5 ind. i mai, juni, juli og august. Ellers hhv. 7 og 3 ind. Roverudmyra 31.05. og 28.06., Gjøvik: Hhv. 4, 1, 5 og 1 ind. Svennesvollene 03.05., 04.05., 14.05. og 10.08., 2 ind. Skonnolstjernet i Snertingdal 05.05., 3 ind. Eikstadtjernet 17.05. og 20 ind. Dalborgsmarka i Hunndalen 09.08., Vestre Toten: 2 ind. vanntårnet på Eina 15.06., Østre Toten: 1 ind. Totenvika 05.05., 1 ind. Mjøsa ved Kapp 18.05. og 28.07. og 2 ind. Bjørnstad 15.06., Gran: 1 ind. Randsfjorden ved Eidsand 08.05., Lunner: 7 ind. Hallomtjern 14.07.


Makrellterne

Observasjoner i hekkeområder/mulige hekkeområder:

Øyer: 1 hekkende par (rugende ind.) Helgetjern 28.06., Vestre Toten: Hhv. 1 par og 1 ind. Sisselbergbukta på Einafjorden 22.05. og 13.07., Søndre/Nordre Land: 1 par i Dokkadeltaet 31.05.


Rødnebbterne

Observasjoner i hekkeområder/mulige hekkeområder:

Lesja: 4 ind. Lesjaskogsvatnet 06.06., Dovre: Fåtallig hekkefugl på Fokstumyra, der dette er notert: 2 ind. 25.05. og 26.05., 9 ind. 27.05., 2 ind. 30.05. og 01.06., 1 ind. 03.06., 2 ind. 07.06., 1 ind. 20.06. og 26.06., 4 ind. 29.06., 2 ind. 02.07., 1 ind. 04.07., 2 ind. 06.07. og 14.07., 4 ind. 18.07. og 2 ind. 20.07. Ellers 3 ind. Avsjøen 26.05., Nord-Fron: 2 ind. Øvre Hersjøen 30.05., 1 ind. Nedre Hersjøen 08.06. og 2 ind. ved Sikkilsdalsvatnet 03.08., Nord-Aurdal: 4 ind. Paradisbukta på Etnsenn 01.07. og 4 ind. Ølsjøen 31.07., Øystre Slidre: Hhv. 1, 2, 2, 4 og 1 ind. Vinstervatnet ved Bergastølen 09.06., 28.06., 14.07., 17.07. og 26.07., 3 ind. Vinstervatnet ved Lykkjestølande 16.06., 2 ind. Vinstervatnet ved Haugseter Fjellstue 28.06., 1 ind. Vinstervatnet ved Mørstadstølen 06.07., 1 ind. Vinstervatnet ved Melbysstølen 07.07. og 4 ind. Sandvatnet naturreservat 14.07.


Lomvi

Østre Toten: 2 ind. Mjøsa ved Kapp 07.05. og 02.06. og 5 ind. Totenvika 08.05.


Skogdue

Vestre Toten: 1 ind. Sisselbergbukta på Eina 04.05. og 03.08., 1 ind. Rosethaugen 04.05., 1 ind. Strande ved Einafjorden 23.05., 1 hekkende par (rugende ind.) Kjelsrud på Reinsvoll 13.06., samme sted hhv. 2, 3 og 1 ind. 01.07., 08.07. og 09.07. Ellers 1 ind. Midtskogen 14.07. og 23.07., Østre Toten: 1 ind. Nedre Skjefstad 11.05., Jevnaker: 1 ind. Moesmoen 14.05. og 1 ind. Kistefoss 14.05.


Tyrkerdue

Sør-Fron: 1 ind. Hundorp sentrum 22.05., 26.05., 14.07., 08.08. og 15.08., Lillehammer: Hhv. 1, 2, 2, 1 og 1 ind. Søndre Park 04.05., 05.05., 12.05., 10.06. og 05.08. og 1 ind. Randgårdsjordet 20.07., Gjøvik: 1 ind. ved Gjøvik sykehus 05.05., 1 ind. Svennesvollene 10.05. og 1 ind. Gjøvik sentrum 27.06., Vestre Toten: 1 ind. Vestrumenga i Raufoss 20.06., Østre Toten: 1 ind. Alstad 04.05., 1 - 2 ind. sett følgende dager Lena sentrum med omegn: 1 ind. 11.05. og 30.05., 2 ind. 19.07., 05.08. og 11.08. og 1 ind. 12.08. Ellers 1 ind. Kapp 20.07. og 05.08., Søndre Land: 1 ind. Hov sentrum 22.05. og 1 ind. Fall 15.07.


Haukugle

Ringebu: Eldre funn: 1 ind. sør for Brennkletten på Hirkjølen 04.08.2018 og 1 ind. ved Helakmyrene 05.08.2018., Lillehammer: 2 ind. Nordseter 24.05., Gausdal: 1 ind. Fossetsetra 13.05., Nord-Aurdal: 1 ind. Langestølen på Stølsvidda 17.05.


Kattugle

Sør-Fron: 1 ind. hørt Brennhaugen 04.05., Øyer: 1 ind. hørt Rolldalen ved Mageli i begynnelsen av mai, Lillehammer: 1 ind. Jørstadmovollene i Lågendeltaet 13.06., Vestre Toten: 2 ind. hørt ved Helsettjernet 25.05., 1 ind. Midtskogen 04.07. og 08.08. og 1 ind. hørt ved Eriksrudvegen 15.08., Østre Toten: 1 ind. Kloppen 05.05., 1 ind. hørt Hensvold 19.05., hunn i kasse med 3 unger Fjellhaug 28.05., hunn i kasse med 2 unger Lenaelva ved Tollefsrud 28.05., hunn i kasse med 2 unger Roanskogen på Kapp 28.05., 1 ind. hørt Vestbygda 04.06., 1 ind. hørt Hovde i Kolbu 06.06. og 22.06., 1 varslende ind. ved Nordlien kirke 07.06. og 1 ind. hørt Austad 08.06., Gran: Trolig mislykket hekking (4 kalde egg) Åserud, Vestre Gran, 02.05., hunn rugende på 3 egg Hohlebrua på Tingelstad 02.05., hunn rugende på 4 egg Blakstad/Børmarken ved Skirstadtjern 02.05. Her ble 4 unger ringmerket 31.05. Trolig mislykket hekking (3 kalde egg) Retrum ved Eidsand 08.05., hunn rugende på 3 egg Knatterud 11.05., 1 ind. fanget inn for ringmerking i Brandbukampen vest 19.05., 2 unger i kasse ved Langtjern på Tingelstad 31.05. og 1 ind. hørt ved Skirstadtjern 12.08., Lunner: 1 hekkende par Tveita på Grua 04.05., hunn rugende på 3 egg Løken 10.05. og hunn i kasse med 3 unger Raastadbakka, Volla, 29.05., Jevnaker: Hunn rugende på 4 egg Frankrike, Kistefoss, 05.05. Ved nytt besøk 14.05. var det 3 nyklekte unger og 1 egg i kassa. Her ble 4 unger ringmerket 27.05. Videre hunnfugl i kasse med 2 nyklekte unger og 1 egg Roen i Sløvika 14.05. Her ble 3 unger ringmerket 27.05. Til sist hunn med 4 unger i kasse Toso 14.05., Søndre Land: Hunn rugende på 4 egg Søndre Halmrast 08.05. Ved nytt besøk 18.05. var det 4 små unger i kassa. Disse ungene ble ringmerket 01.06., Nordre Land: 1 ind. hørt ved Ankaltrud 29.05. og 1 ind. hørt Bardalen 29.05.


Lappugle

Ringebu: 1 ind. sett i nedre del av Brekkom flere ganger i mai måned (fotobelegg fra lokale beboere), Gran: 1 ind. Trøsvika ved Krogsrud 24.05. - 27.05., 06.06. og 07.06. (Even Dehli og Anne Gri Henriksen). På de to sistnevnte dagene ble fuglen funnet avmagret og i dårlig forfatning, trolig påkjørt av bil. Den ble derfor tatt hånd om og levert Helge Grønlien på Fåberg.

Kommentar: Funn nr. 16 og 17 i Oppland.


Hornugle

Lom: 1 tiggende unge Åsjo naturreservat 17.07., Gausdal: 1 ind. Værskei 24.07., Vestre Toten: 1 ind. Trosterud 02.07., Østre Toten: 1 ind. Slåttsveen på Bilitt 09.05. og 1 ind. ved sykehjemmet på Lena 15.06., Lunner: 1 ind. Østenga, Lunner sentrum, 21.06., Etnedal: 1 ind. Langtjedn naturreservat 11.07.


Jordugle

Lesja: 1 ind. Lesjaleira 12.05., Dovre: 1 ind. Nysætre 17.05., 1 ind. Fokstumyra 02.06., 07.06. og 08.06. og 1 ind. Furuhaugli 17.06., Sel: 1 ind. Skottvatnet 14.05., Nord-Fron: 1 ind. Storhølisæter 02.06. og 1 ind. Falkefangerhøgda 29.06., Ringebu: 1 ind. Ringebuvollene 18.06., Gjøvik: 1 ind. Eikstadtjernet 07.05., Nord-Aurdal: 1 ind. Hermansstølen 03.05., 1 ind. Gauklie Nedre 01.06. og 1 ind. Ølsjøen 05.06., Vestre Slidre: 1 ind. Trollhovd 05.05., Øystre Slidre: 1 ind. Marsteinøyni 29.05., 1 ind. Bergastølen 04.06. og 1 ind. ved Heidalsmunnen 15.07.


Vendehals

Vågå: 1 ind. Kaldbakk 18.05., Lillehammer: 1 ind. Korgen ved Lågendeltaet 04.05., 11.05., 15.05. og 20.05., Gausdal: 1 ind. Kittilbu 23.07., Gjøvik: 1 ind. Bjugstadmarka 13.05., Vestre Toten: Hhv. 2 og 1 ind. Helset 20.05. og 15.06.,  1 ind. Korsen 21.05., 1 ind. Midtskogen 09.06. og 1 ind. Kjelsrud på Reinsvoll 13.06., Østre Toten: 1 ind. Bekkelundsveien 10.05. og 13.05. og 1 ind. Helgestadfeltet 14.05., Gran: 1 ind. Bjørklangen på Jarenvannet 01.06., Nord-Aurdal: 1 ind. Jylland 19.05., 1 ind. Midtlia på Flya 01.06., 1 ind. Langestølen 10.07. og 1 ind. ved Store Tindultjern 14.07.


Gråspett

Nord-Fron: 1 ind. Veslemoen i Skåbu 23.06., Etnedal: 1 ind. Granlund, Bruflat 25.06., Vestre Slidre: 1 ind. Lomen 26.07.


Dvergspett

Dovre: 1 ind. Furuhaugli 17.06., Vågå: 1 ind. Lundavegen 19.05. og 1 ind. Vistehorten naturreservat 27.05., Gjøvik: 1 ind. Gjøvik kirkegård i Rambekkvika 13.05., Vestre Toten: 1 ind. Engenstranda på Blilisanden 01.08., Østre Toten: Hhv. 1, 2 og 1 ind. Totenvika 06.05., 07.05. og 14.05. og 1 ind. Torvfesta 02.07., Gran: 1 ind. ved Askjumtjern på Tingelstad 13.06., Søndre Land: 1 ind. ringmerket fugletårnet ved Odnes i Dokkadeltaet 03.07.


Sanglerke

Observasjoner utenom vanlig utbredelsesområde:

Nord-Fron: 1 syngende ind. ved Vollsdammen ca. 800 moh. Øystre Slidre: 1 ind. Valdresflya ca. 1400 moh. 08.06. og 09.06.


Fjellerke

Lesja:  Hhv. 50, 50 og 4 ind. Lesjaleira 05.05., 07.05. og 10.05. og hhv. 2 og 3 ind. Rundhøe 17.06. og 04.08., Dovre: 2 ind. Blåhøe 15.06., 2 ind. Vålåsjøhøe 17.06., 1 ind. Tjørnhøi 17.06. og 1 ind. Hornsjøkollen 10.07., Lom: 1 par Rundhøe 05.07. og 4 flyvedyktige unger ved Råkåvatnet 23.07., Nord-Fron: 1 par Saukamnpen 07.07., Øystre Slidre: Fast hekkefugl på Valdresflye/Fisketjernnuten, hvor følgende er innrapportert: 1 ind. 27.05. og 04.06., 5 ind. 07.06., 5 ind. 08.06., 2 ind. 09.06., 8 ind. 15.06., 5 ind. 16.06., 1 ind. 19.06., 3 ind. 21.06., 2 ind. 27.06., 1 ind. 28.06. - 30.06., 6 ind. 01.07., 4 ind. 05.07., 7 ind. 07.07., 6 ad. og 2 unger 10.07., 2 ind. 13.07., 4 ad. med mat til unger 14.07., 1 ind. 15.07., 1 par 22.07. og 1 ind. 29.07. og 03.08.


Sandsvale

Observasjoner på hekkeplass:

Sel: Hhv. Ca. 400 og 250 ind. ved Meringsdalsvatnet, hvor det er mange hekkeplasser i torvtak, 02.06. og 03.06. Ellers mange ind. over Skottvatnet på våren, men ingen registrert hekking på tidligere hekkeplass nær vatnet. Nord-Fron: Ca. 10 ind. i koloni i Haugagruva 28.06., 18 ind. i koloni ved Lysåker 28.06. og 30 - 50 reir i bruk i jorddeponi sør for Vinstra sentrum 23.07., Gausdal: 35 ind. i Granligruva 25.07. og 15 ind. Forset grustak 25.07., Gran: Hhv. ca. 20, ca. 30 og 68 ind. Kolkinn-grustaket 29.05., 27.06. og 14.07. og 6 ind. ved reirhull Buhammeren 06.08., Nord-Aurdal: 30 ind. Glattkjøringsbanen i Vestringsbygdi 02.06. og 8 ind. ved reirhull i Hermanstølen grustak 05.08.


Vintererle

Lesja: 1 ind. ved bru over Rauma nordvest for Bjorli 14.06., Lom: 1 ind. Prestfossen i Fossbergom 30.06., Vågå: 1 ind. Sjoa ved Nybrui/Ridderspranget i Sjodalen 09.06., 1 ind. Tjørnosdalen ved Hindsæter 29.06. og 1 ind. Sørumsetra i Randsverk 19.07., Nord-Fron: 2 ind. Kvam sentrum 24.07., Ringebu: 1 ind. Stulsbrua ved Vinkelfallet 26.07., Øyer: 1 par matet unge langs bekk ved Øyer kirke 03.06. og 1 ind. ved Måkrud i Sørbygda 29.06., Lillehammer: 1 - 3 ind. er rapportert fra Lågendeltaet følgende dager: 1 ind. 02.05. - 04.05., 2 ind. 05.05., 1 ind. 06.05., 07.05., 10.05. og 12.05., 2 ind. 14.05., 1 ind. 16.05., 18.05. og 20.05., 3 ind. (1 ad. og 2 årsunger) 08.08. og 1 ind. 11.08. - 13.08. Videre 2 ind. ved Troset 10.05., 1 par Åretta nedenfor Røyslimoen 23.05., 1 ind. Landetjern på Nordseter 25.05., 1 ind. Nevla ved Avskåkån 28.05., 1 varslende par Rundtomodden vest for Fåberg tettsted 12.06., 1 ind. med mat til unger Balbergkampen 21.06. og 3 ind. Mesnaelva ved Mesnasaga 15.08., Gausdal: 1 ind. Finna ved Kveinnvegen i Follebu 16.07., Gjøvik: Hhv. 2, 1, 1 og 4 ind. Svennesvollene 02.05., 21.05., 02.06. og 10.08. og 1 ind. Eikstadtjern 29.05., 04.06. og 15.08., Vestre Toten: Hhv. 1, 3 og 4 ind. Blilisanden på Einafjorden 01.06., 01.08. og 03.08. og 1 ind. Skoledammen i Raufoss sentrum 15.07., Østre Toten: Hhv. 1, 2 og 1 ind. Dyrud 12.05., 11.06. og 28.06., 1 ind. Skjeppsjøen 13.05., 1 ind. ved Kapp brygge 13.05., 1 ind. Laupen 05.06., 2 ind. Høversjøen nord 10.07., 1 ind. Totenvika 28.07. og 5 ind. Kloppen 10.08., Gran: 1 ind. Røykenvika 02.05., 1 ind. Hohlebrua på Tingelstad 02.05., 1 ind. i Helgedalen 13.05. og 1 hekkende par (rugende ind.) i samme område 30.05., 1 hunn ringmerket Heggen grustak 16.05., 5 unger ringmerket Elvetangen, Grymyr, 27.05., 1 ind. Ivistubekken i Røykenvika 30.05., 4 unger ringmerket Vigga ved Hans-Dæhlen brua i Brandbu 07.06., 1 ind. Vassbråa 10.06., 1 ind. Storåa - Kalven på Gran østås 14.07. og 1 ind. Skirstadtjern 27.07., Lunner: 1 hann Syversdalen 18.07., Jevnaker: 1 par i Svenådalen naturreservat 14.05. og 4 ind. ringmerket Velofoss på Grindaker 30.06., Etnedal: 1 hunn Fjelltun 21.07., Sør-Aurdal: 1 ind. Begna ved Garthus 14.06. og 3 utfløyne unger Aurdalsdammen 28.07., Nord-Aurdal: 1 ind. Håishølen 06.05., 1 ind. utløpet av Åbjøra kraftverk 15.06. og 1 hann med mat for unger i Kvitvella i Fagernes sentrum 16.06., Vestre Slidre: 1 ind. Vistemyre 05.05., 1 ind. Vistemyrskogen 13.05. og 1 ind. Høve 07.06.


Sidensvans

Sommerobservasjoner:

Gran: 1 ind. Korshaugmyra 10.07., Etnedal: 1 ind. Juvkamsøyangen 13.08.


Nattergal

Gran: 1 syngende ind. Hovstjern naturreservat 05.06. - 07.06. og 10.06. og 1 syngende ind. Brandbukampen vest 06.06.


Svartstrupe?

Etnedal: 1 ind. Fjelltun 14.07. (Per-Roald Valvåg).

Kommentar: God beskrivelse, men ikke endelig dokumentert.


Svartrødstjert

Nord-Fron: 1 syngende hann Lomoen på Vinstra 15.05. (Bjørn Roar Løkken), Østre Toten: 1 hann Evenrudgutua på Kapp 17.05. (Tom Dalhøy), Lunner: 1 ind. Gjerdingen 23.07. (Steinar Andersen).


Gresshoppesanger

Østre Toten: 1 syngende ind. Kildevangen sør for Skreia 10.06. (Ketil Kristiansen), Gran: 1 syngende ind. ved Moen skole 22.05. (Even Dehli) og 1 syngende ind. Draugdal 11.06. (Tom Dalhøy).


Sivsanger

Vestre Toten: 1 syngende ind. Sisselbergbukta på Einafjorden 22.05. (Bjørn Harald Larsen og Trude Nereng), Gran: 1 syngende ind. Elgtjern 05.06. (Even Dehli) og 1 syngende ind. Grunningen 08.06. og 09.06. (Even Dehli, Even Raassum og Anne Gri Henriksen).


Rørsanger

Gran: 1 syngende ind. Grunningen 08.06. og 28.06., 1 syngende ind. Horgenvika på Jarenvannet 12.06., følgende funn på Skirstadtjern: 1 syngende ind. 13.06., 2 syngende ind. 28.06., min. 3 syngende ind. 13.07., 2 syngende ind. 28.07., 1 ind. ringmerket 31.07., 1 syngende ind. 02.08., 1 ringmerket ungfugl 03.08. og 2 ringmerkede ungfugler 12.08. Videre 1 syngende ind. Kimbekkvika på Skirstadtjern 13.06. og 13.07. og hhv. 3, 1 og 1 ind. ringmerket Stortjern på Tingelstad 16.07., 17.07. og 18.07., Lunner: 1 syngende ind. Vassjøtjern 22.06. og 26.06.


Myrsanger

Lillehammer: 1 syngende ind. Jørstadmovollene i Lågendeltaet 13.06., 25.06. - 27.06., 29.06. og 01.07., Vestre Toten: 1 syngende ind. Nedre Hegernes på Eina 08.06., 12.06. og 15.06., 1 syngende ind. Mjørlund ved Einafjorden 15.06., 2 varslende ind. Øvre Hegernes 19.06. og 1 syngende ind. samme sted 30.06., 1 syngende ind. Vømmelsvika/Fjellet i Kolbu 21.06., Østre Toten: 1 syngende ind. ved Kval 04.06. og 05.06., 1 syngende ind. ved Buruld 05.06., hhv. 2, 1 og 2 syngende ind. Kloppen 08.06., 10.06. og 20.06., 1 syngende ind. Gaarder Nedre 16.06. og 1 syngende ind. Rogneby 20.06., Gran: 1 syngende ind. Morstadbakken, Gran sentrum 05.06., 21.06., 28.06. og 05.07., 1 syngende ind. Nordtjernet på Tingelstad 07.06. og 13.06., 1 ind. ringmerket ved Askjumtjern på Tingelstad 13.06., 1 syngende ind. ved Haslerudbrua i Gran sentrum 16.06. og 1 syngende ind. Aschimlandet 24.06., Lunner: 1 syngende ind. Helgeland 11.06. og 1 syngende ind. ved Grindvoll stasjon 11.06. og 14.06.


Busksanger

Vestre Toten: 1 syngende ind. Lier/Børsvollen 24.06. - 27.06. og 30.06., Østre Toten: 1 syngende ind. ved Mellem Rustad 06.06. - 08.06., 14.06. og 16.06., Gran: 1 syngende ind. Hovstjern naturreservat 06.06. og 07.06., 1 syngende ind. Morstadbekken ved Gran vdg skole 10.06., 21.06., 23.06., 24.06. og 05.07., 1 syngende ind. Jarhaug ved Jarenvannet 16.06., 1 syngende ind. ved Dynnabekken 16.06., 1 syngende ind. Sundet på Jarenvannet 17.06., 22.06., 27.06., 28.06. og 05.07., Nord-Aurdal: 1 syngende ind. ved Granheim 23.06. - 28.06.


Tornsanger

Nord-Fron: 1 syngende ind. i Skåbu 09.07., Lillehammer: 1 syngende ind. ved Stor-Hove 29.06., Vestre Toten: 1 syngende ind. Trosterud 31.05., 1 syngende ind. Nygard på Eina 04.06., 1 syngende ind. Lier, Børsvollen, 24.06. og 1 syngende ind. Kjelsrud på Reinsvoll 01.07., Østre Toten: 2 syngende ind. Buruld 15.05., 1 syngende ind. Hensvold 19.05., 1 syngende ind. Evenrudgutua på Kapp i perioden 28.05. - 24.06., samt 1 ind. (1K) 09.08. Ellers 1 syngende ind. Smeby/Brunsberg 29.06., Gran: 1 syngende ind. Ivistubekken i Røykenvika 30.05., 1 syngende ind. Bortaforsletta i Brandbu 01.06., 1 ind. Stortjern på Tingelstad 18.07. og 1 ind. Skirstadtjern 15.08., Søndre Land: 1 syngende ind. Fluberg fuglefredningsområde 15.06.


Bøksanger

Lillehammer: 1 syngende ind. Myggbukta på Fåberg 15.05. og hhv. 3 og 1 syngende ind. Hovslivegen på Vingnes 17.05. og 18.05., Gjøvik: 1 syngende ind. Svennesvollene 19.05. og 1 syngende ind. Eriksrud naturreservat 04.06., Østre Toten: Hhv. 3 og 1 ind. Tallodden på Kapp 13.05. og 10.06. og 2 syngende ind. Torvfesta 02.07., Gran: 1 syngende ind. Brandbukampen 31.05.


Løvmeis

Gran: 1 ind. ved Jorstadtjern 03.05. (Even Dehli).


Pirol

Lillehammer: 1 syngende ind. Nymoen på Jørstadmovollene 29.05. (Jon Grunde Roland). Lydopptak.

Kommentar: Funn nr. 7 i Oppland.


Tornskate

Øyer: 1 hann Nygard 09.07. og 1 hann ved Malmtjern 14.08., Lillehammer: 1 par ved Svartevja i Lågendeltaet 08.06., 09.06. og 12.06., samt 1 hann 13.06. Videre hhv. 1 hann, 1 par og 1 hann Kastrud 11.06., 14.06. og 22.06., 1 hann Storsvea, Fåberg, 16.06., 1 hann Mellsjøen 17.06. og 14.08. og 1 hann Huse ved Hunderfossen 25.06., hvor det senere ble sett 1 hann og 2 hunnfargede ind. 11.08. og 1 årsunge 12.08., Gausdal: 1 par Kidlia 22.07., Gjøvik: 1 hann ved reir i Bjugstadmarka 04.06., Vestre Toten: 1 hunn Sisselbergbukta på Einafjorden 17.05. og 1 par Midtskogen 14.06., Østre Toten: 1 par Flenes i Totenvika 10.06., 1 hann Smotolykkja 10.06. og 2 ind. Hensvold 26.07., Gran: 1 hann Nordhelgedalen 03.07., 1 ind. Brandbukampen vest 14.07. og 1 par Kimbekkvika ved Skirstadtjernet 17.07., Lunner: Hhv. 1 ind., 1 par og 1 hann Dæl øst for Vassjøtjernet 26.05., 29.05. og 12.07. og 1 hann Myllaveien 18.07., Jevnaker: 1 hann Enger 30.06., Nord-Aurdal: 1 par som matet unger ved Jøtulstølen 30.07., samt 1 hann og 1 årsunge Gauklie 01.08., Vestre Slidre: 1 ind. Øvre Nøsen 07.06.


Varsler

Nord-Fron: 1 ind. ved Strålvatnet 23.07., Lillehammer: Hhv. 1 og 2 ind. nedenfor Landetjern på Nordseter 07.07. og 04.08., Nord-Aurdal: 1 ind. Vesle Tindulvtjern ved Tyrisholt 03.05., hhv. 1 og 2 ind. Langestølen 06.05. og 17.05., 1 ind. Revulen 17.05., 1 ind. Haugen 23.05., 1 ind. Langelimyrene 14.07. og 1 ind. Hestdekkan ved Valtjernstølan 04.08.


Nøttekråke

Vågå: 1 ind. Vågåmo 16.07., Nord-Fron: 1 ind. Feforåsvegen 06.08., Øyer: 1 ind. ved Ile i Sørbygda 28.07. og 06.08. og 1 ind. ved Sagåa i Sørbygda 14.08., Lillehammer: 1 - 5 ind. sett regelmessig Kringsjå i Nordre Ål fra 07.06. og ut perioden. Her ble 1 - 2 årsunger observert i store deler av juli måned. Videre 1 ind. ved Kastrud 25.06., 1 ind. Maihaugen 12.07., 24.07., 25.07. og 30.07., hhv. 3, 3 og 5 ind. Lillehammer kirke/Søndre Park 17.07., 05.08. og 07.08., 1 ind. Solhøgda 01.08. og 1 ind. Kroken ved Mesnaelva 01.08., Gjøvik: 2 ind. Gjøvik Gård 09.07., 1 ind. Biri Travbane 11.08., 2 ind. Gjøvik sentrum 15.08., 1 ind. ved Kallerud 15.08. og 2 ind. Dypdalsbakken i Hunndalen 15.08., Vestre Toten: 1 ind. Lønneberget på Raufoss 13.07. - 15.07. og 23.07. - 08.08., 1 ind. Midtskogen 23.07. og 04.08., 1 ind. Trosterud 01.08. og 13.08., 2 ind. Sisselbergbukta på Eina 04.08., 3 ind. Aas kirke på Bøverbru 11.08., 1 ind. Sivesindhøgda 11.08. og 2 ind. vanntårnet ved Eina 15.08., Østre Toten: 1 ind. Billitt 12.07., 1 ind. Strandli 14.07., 1 ind. Evenrudgutua på Kapp 23.07. og 11.08. og hhv. 3 og 1 ind. Lena 05.08. og 11.08., Gran: 1 ind. Øvre Gamme 27.06., 1 ind. Jøvik på Grymyr 30.06. og 1 ind. ved Skirstadtjernet 29.07., 03.08. og 15.08., Lunner: 1 ind. Larshus, Nordre Oppdalen, 14.08., Nordre Land: 1 ind. Øyom ved Etna 20.05., Nord-Aurdal: 1 ind. Fagernes Park 24.07.


Kornkråke

Sel: 1 ind. Selsvollene 09.05., Østre Toten: Følgende observasjoner i koloni Lena sentrum: 5 ind. 07.05., 4 ind. 11.05., min. 10 hekkende par 28.05. og 26 ind. og 14 reir i bruk 05.06. Den faste kolonien ved eldresenteret på Kapp sto i år tom. Øvrige observasjoner: 20 ind. Evenrudgutua på Kapp 21.07., 25 ind. ved Bjørnstad 28.07. og 10 ind. Totenvika 28.07.


Stillits

Sel: 2 ind. Hjellum på Otta 09.05. og 13.05., Nord-Fron: 2 ind. Sundheim 06.05. og 2 ind. Sorperoa på Vinstra 12.05., Sør-Fron: 2 ind. Hundorp naturreservat 03.05., Ringebu: 2 ind. Gildesvollen 11.05. og 1 par med fast tilhold på foringsplass på Sperrehaugen fram til slutten av juli, Øyer: 1 ind. Ile gard i Sørbygda 17.05. og 26.07., 2 ind. Liesgrenda 12.06. og 1 ind. Jevne 20.07., Lillehammer: 1 - 7 ind. er rapportert fra foringsplass ved Svartevja i Lågendeltaet følgende dager : 7 ind. 03.05., 2 ind. 13.05., 1 ind. 15.05., 5 ind. 20.05. og 2 ind. 16.06. og 26.06., 2 ind. Korgenområdet ved Lågendeltaet 04.05. og 06.05., samt 1 ind. samme sted 07.05., 11.05., 13.05. og 18.05., hhv. 2, 1, 2 og 1 ind. Lågendeltaet naturreservat 05.05., 24.05., 24.06. og 03.07., noen ind. med fast tilhold på foringsplass Fåberg tettsted i mai, 2 ind. ved Lillehammer renseanlegg 11.06., 2 ind. Maihaugen 17.06., 2 ind. Kastrud sør for Jørstadmoen 22.06., 3 ind. Skålsvea på Fåberg 02.07., hhv. 3 og 1 ind. Jørstadmoen 05.07. og 24.07., hhv. 1 og 2 ind. Hovemoen 15.07. og 22.07. og 1 ind. Jørstadmovollene i Lågendeltaet 18.07., Gausdal: 1 syngende hann ved Finna i Follebu 09.06., 1 ind. Holshagen i Follebu 15.06. og 14.07., 2 ind. (1 ad. og 1 årsunge) Holthaugen 16.07. og 5 ind. Follebu 24.07., Gjøvik: Hhv. 2, 4, 3 og 1 ind. Svennesvollene 03.05., 07.05., 14.05. og 24.07., 2 ind. Ekern på Biristrand 18.05., 1 ind. ved Biri travbane 04.06., 1 ind. Gjøvik Gård 09.07., 2 ind. Kremmerodden 07.08., 1 ind. Eikstad-tjernet 15.08. og 1 ind. ved Kallerud 15.08., Vestre Toten: 2 ind. Vestrumenga på Raufoss 11.07., Østre Toten: Følgende er notert fra foringsplass i Evenrudgutua på Kapp: 1 ind. 16.05. - 17.05. og 22.05., 3 ind. 24.05. - 25.05. og 1 ind. 15.06., 24.06., 11.07., 04.08., 10.08. og 11.08. Videre hhv. 2 og 8 ind. Totenvika 06.05. og 14.05., 1 ind. Nedre Skjefstad 11.05., 1 ind. Nedre Nettum 13.05., hhv. 1 og 3 ind. Dyrud 27.05. og 09.07. og 1 ind. Hensvold 12.08., Gran: 2 ind. Granum 02.05. og 10.05., 3 ind. Røykenvika 02.05., hhv. 2, 1, 1 og 4 ind. ved Moen Skole 06.05., 11.05., 01.07. og 03.07., 1 ind. ved Jarenvannet 16.05. og 19.05., 1 ind. i Brandbu 01.06., 3 ind. (1 ad. og 2 årsunger) Vestre Gran/Grymyr 30.06. og 1 ind. Granavollen 16.07., Lunner: 2 ind. ved Hallomtjern 14.07. og 1 ind. Nordtjernet i Nordre Oppdalen 14.07., Jevnaker: 1 ind. Mellerud ved Vassjø 31.05., Søndre/Nordre Land: 2 ind. Dokkadeltaet 05.05., Nord-Aurdal: 1 ind. Leira 23.06. og 1 ind. Fagernes sentrum 01.08.Tornirisk

Nord-Fron: 2 ind. Lomoen på Vinstra 19.05. og 28.06. og 2 ind. (1 ad. hann og 1 årsunge) Børkdals-sætrin 10.07., Øyer: 2 ind. Grunnsetra 28.06., Lillehammer: 1 ind. Nordseter 07.07., Gausdal: 1 ind. Torsdalen 21.07., Vestre Toten: Hhv. 1, 1, 1 og 2 ind. Trosterud 25.05, 31.05., 02.07. og 20.07., Østre Toten: Hhv. 1 og 5 ind. Totenvika 06.05. og 07.05., 1 - 3 ind. Evenrudgutua på Kapp følgende dager: 1 ind. 07.05., 10.05. og 16.05., 2 ind. 25.05., 3 ind. 26.05., 1 ind. 27.05., 2 ind. 30.05., 1 ind. 15.06. og 22.06. og 2 ind. 30.06. Videre 20 ind. ved Lena Rådhus 07.05. og 7 ind. Hensvold 19.05., Gran: Hhv. 1 hann og 2 ind. Røykenvika 02.05. og 08.05., 1 hann Gran sentrum 04.06., 3 ind. ved Moen skole 29.06., 1 ind. Hennung 07.07. og 1 ind. Granavollen 16.07., Nord-Aurdal: Hhv. 2, 6, 2 og 2 ind. ved Valtjernstølan 28.06., 21.07., 23.07. og 24.07., Vestre Slidre: 2 ind. Snortheimsstølen 29.06.


Bergirisk

Lesja: Hhv. 30 og 1 ind. Lesjaleira 07.05. og 08.05., Dovre: 2 ind. Fokstumyra 16.05., Lom: 2 ind. Nordsætrin ved Tesse 05.07. og 2 ind. Høyrokampen ved Bøvertun 16.07., Vågå: 1 ind. Søre Brur-skardknappen 14.07. og 5 ind. Besseggen 25.07., Nord-Fron: 20 ind. Lomoen på Vinstra 12.05., Øyer: 1 ind. Hynnlia 17.07., Østre Toten: 2 ind. Dyrud 02.05. og 1 ind. Totenvika 06.05. og 07.05., Vestre Slidre: 1 ind. Buaråne 12.05., Øystre Slidre: 5 ind. Lykkjestølane ved Vinstervatnet 21.06. og 2 ind. Valdresflye 27.06. og 06.07., Vang: 3 ind. vest for Lykkjestølane 03.07. og 5 ungfugler Bygdin 11.07.


Brunsisik

Gran: Hhv. 1, 3, 2, 2 og 2 ind. (1 K) ringmerket ved Skirstadtjern 27.07., 28.07., 31.07., 02.08. og 03.08., Lunner: 2 ind. Hallomtjern 14.07., Nord-Aurdal: 1 ind. Fjøshølen 12.05., Vestre Slidre: 2 ind. Mostølen 03.08. og 1 ind. Strøstålane 04.08.


Båndkorsnebb

Lesja: 5 ind. Sjong på Dalsida 19.07., Nord-Fron: 1 ind. Tunga 13.07. og 2 ind. Kvernstugu 05.08., Øyer: 1 par Ner-Åsta 14.07., 1 hann Lyngåbrua i Åstadalen 17.07., 1 hann sørøst for Gardfestsetra i Åstadalen 17.07., 1 hann Høvresetra 17.07. og 3 ind. Hynnlia 06.08., Gausdal: 3 ind. Kittilbu 23.07., 6 ind. Lisetra 09.08., 2 ind. Hykelåsen 14.08. og 5 ind. Storplassen, Skårgangen, 14.08., Østre Toten: 1 ind. Dyrud 24.07., Nordre Land: 4 ind. Søndre Åsen i Nord-Torpa 03.08., Etnedal: 5 ind. Langtjedn naturreservat 09.08.


Furukorsnebb

Sel: 2 ind. Bumoen i Murudalen 03.06., Nord-Fron: 1 ind. Tunga 13.07., Lillehammer: 2 ind. Balbergkampen 17.06., Gjøvik: 1 ind. Åbortjernet i Snertingdal 28.06. og 2 ind. ved Røsvatnet i Snertingdal 28.06., Vestre Toten: 1 ind. Sisselbergbukta på Eina 23.06., 13.07. og 03.08. og hhv. 8 og 2 ind. over vanntårnet på Eina 30.06. og 20.07., Østre Toten: 6 ind. Laupen 05.06., Gran: 10 ind. (flere syngende) Kvitberga på Lygna 04.06.


Rosenfink

Ringebu: 1 syngende hann Gildesvollen 17.05. og 1 syngende hann Ringebuvollene 06.06., Øyer: 1 syngende hann ved Ile i Sørbygda 06.06., Lillehammer: 1 syngende hann Traasethstranda ved Lågen-deltaet 14.05. og 12.06., ved Svartevja i Lågendeltaet ble 1 - 3 ind. (de fleste syngende hanner) registrert følgende dager: 1 hann 15.05. og 16.05., 2 hanner 17.05., 1 hann 19.05. og 22.05., 1 par 29.05., 1 hann 31.05. og 03.06., 1 ind. 07.06., 3 hanner 12.06., 2 hanner 13.06. og 1 hann 15.06., 22.06. og 25.06. Videre 1 syngende hann Jørstadmovollene i Lågendeltaet 16.06., 29.06. og 01.07., 1 syngende hann Langmoen på Jørstadmoen 17.05., 1 syngende hann Rustaden 19.05., 1 syngende hann nord for Fåberg 20.05., 2 syngende hanner ved Gaustom 21.05., 1 syngende hann Reistad-bakkene 31.05. og 15.06., 1 syngende hann Bakke gård 03.06., 21.06., 24.06., 27.06. og 29.06., hhv 2, 1 og 1 syngende hann ved Lillehammer renseanlegg/Trangerud 11.06., 22.06. og 24.06., 5 syngende hanner ved Kastrud 11.06., 1 syngende hann ved Børkje 12.06., 1 syngende hann Nordlia 26.06. og 1 syngende hann Balbergsøya i Lågendeltaet 03.07., Gjøvik: 1 syngende hann Ekern på Biristrand 18.05., 1 syngende hann Svennesvollene 21.05., 1 syngende hann Myre i Redalen 21.05. og 1 ind. ved Eikstadtjernet 07.06., Vestre Toten: 1 syngende hann Helset 20.05. og 15.06., 1 syngende hann Eriksrudveien 20.05., 1 syngende hann Husbystuen 21.05. og 22.05., 1 syngende hann Mjørlund ved Einafjorden 31.05., 1 syngende hann Midtskogen 02.06., 08.06., 15.06. og 20.06., 1 syngende hann Trosterud 10.06., 11.06. - 14.06. og 27.06., 1 syngende hann Vadet på Eina 15.06. og 13.07. og 1 ad. hunn ringmerket Stortjern på Tingelstad 18.07., Østre Toten: 1 syngende hann Totenvika 17.05., 1 syngende hann Hensvold 19.05., 1 syngende hann Evenrudgutua på Kapp 25.05. og 14.06., 1 syngende hann Dyrud 27.03., 1 syngende hann langs Lenaelva ved Tollefsrud 28.05. og 1 syngende hann Askerud i Blindtarmen 01.06., Gran: 1 syngende hann Mostadkvern 01.06., 1 syngende hann Brandbukampen nord 02.06., 1 syngende hann Granavollen øst 03.06., 2 syngende hanner ved Hovs-tjern 07.06., 1 syngende hann ved Eidsalm 07.06., 1 syngende hann Draugdal 11.06., 1 syngende hann Lyngstad 27.06., 1 syngende hann Dehlimarka 27.06. og 1 syngende hann Sundet på Jaren-vannet 28.06., Lunner: 1 syngende hann Dæl ved Vassjø 19.05., 1 syngende hann ved Vassjøtjern 02.06. og 05.06., 1 syngende hann Elgsjøen, Nordre Oppdalen, 30.05. og 1 syngende hann Askeli på Roa 10.06., Jevnaker: 1 syngende hann Gullavika ved Randsfjorden 27.05. og 1 syngende hann Nedre Vang ved Randsfjorden 27.03., Søndre Land: 3 syngende hanner Dokkadeltaet 29.05. og 1 syngende hann Steinberg på Fluberg 15.06., Nordre Land: 2 - 3 syngende hanner langs Etna ved Øyom 20.05., 1 syngende hann ved Tomlevoll 03.06., 1 syngende hann Kolbjørnshus 07.06. og 1 syngende hann Dæhlibygda 09.06., Etnedal: 1 syngende hann Øymoen 02.06., Nord-Aurdal: 1 syngende hann Sundheimsosen ved Ulnes bru 30.05., 31.05. og 02.06., 1 syngende hann Aurdal 15.06. og 1 syngende hann Steinde 14.06. og 24.06.


Konglebit

Ringebu: 1 hunnfarget ind. Hjellmyra ved Mykkelsætra 14.07., Øyer: 1 par Knidalen vest for Hornsjøen seter 09.07. og 1 hunnfarget ungfugl samme sted 08.08. Ellers 1 par Farbergsetervangen 17.07., Lillehammer: 1 ind. ved Nevelvatnet 19.06., 1 ind. ved Mellsjøen 26.06. og 30.06., 2 ad. og 1 trafikkdrept hann Nysætra 13.07. og 3 hanner Nysetra/Nyseterhøgda 03.08., Gausdal: 1 hann Skjellbreia øst for Mjogsjøen 10.06.


Kjernebiter

Sel: Hhv. 1, 2, 2, 2 og 1 ind. Hjellum 03.05., 09.05., 13.05., 23.06. og 28.06., Nord-Fron: 2 ind. Bjørklivegen i Kvam 06.05., 1 ind. Sundheim 10.05. og 3 årsunger foringsplass i Sorperoa 28.06., Sør-Fron: 1 hunn Brennhaugen 20.07., Ringebu: 2 ind. Gildesvollen 07.05., 11.05., 17.05. og 25.05. og 1 par med fast tilhold på foringsplass på Sperrehaugen fra januar - midten av august. Lillehammer: 2 ind. Korgenområdet 05.05. og 07.05., 1 - 2 ind. med fast tilhold på foringsplass ved Svartevja i Lågendeltaet i tidsrommet 07.05.  - 16.06., 1 ind. med fast tilhold på foringsplass Fåberg tettsted i mai, 2 ind. Kastrud sør for Jørstadmoen 12.06., 1 par Langmoen på Jørstadmoen 05.07. og 1 drept årsunge samme sted 08.07. Ellers 2 ind. Jørstadmovollene i Lågendendeltaet 18.07., Gjøvik: 2 ind. Ekern på Biristrand 18.05., 1 ind. Svennesvollene 02.06., 1 ind. ved Eikstadtjernet 04.06. og 1 ind. Breiskallen 10.06., Vestre Toten: 1 ind. Trosterud 12.05., Østre Toten: 2 ind. Tallodden på Kapp 13.05., hhv. 2, 2 og 1 ind. Evenrudgutua på Kapp 19.05., 14.06. og 25.06. og 1 ind. Billitt 12.07., Gran: 2 ind. ved Hovstjern 07.06., Lunner: 1 ind. Askeli på Roa 27.05., Nord-Aurdal: 1 ind. Garlivegen på Leira 20.06., Vestre Slidre: Hhv. 1, 3 og 1 ind. Rødningen 31.05., 04.06. og 19.06.


Lappspurv

Lesja: 2 hanner Lomtjønn 05.06., 2 ind. Rundhøe 17.06. og 3 ind. Sandvatnet 17.06., Dovre: Følgende observasjoner på Fokstumyra: 3 ind. 16.05., 1 hann 27.05., 4 ind. 29.05., 2 hanner 30.05. og ca. 20 ind. (trekkaktivitet forbundet med snøvær) 01.06. Videre 1 ind. Stormyre i Grisungdalen 16.06., 2 hanner Tjørnhøtjern 17.06. og 2 ind. Veslhjerkinntjønn 22.06., Lillehammer: 1 hunnfarget ind. Ytre Reina 25.05., Etnedal: 1 ind. Langtjedn naturreservat 25.05., Nord-Aurdal: 1 ind. Vesle Tindulvtjern 03.05., Øystre Slidre: Hhv. 2 og 1 ind. Sanddalstjern naturreservat 23.05. og 08.06., 1 - 6 ind. på Valdresflye, der dette er notert: 6 ind. 15.06., 5 hanner 16.06., 6 ind. 19.06., 3 ind. 21.06., 1 ind. 27.06., 4 ind. 05.07., 4 ind. 07.07. og 1 par 16.07. og 22.07. Videre 1 ind. Melbyssynet 16.06., 1 ind. Jervetjerni 10.07. og 1 par ved Haugseter fjellstue 17.07.
 

Kommende aktiviteter

Det er fortiden ingen planlagte aktiviteter

Vis kalender

forcefetish.net jav-legend.com