Oppland ornitologene

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Hjem Småstykker Siste nytt 02.03 - 01.05.2019

Siste nytt 02.03 - 01.05.2019

Siste nytt

02.03. - 01.05.2019


Jon Opheim
Våren er ei travel tid - ikke bare for fuglene, men også for oss fuglefolk. Med den unormale varmen i april ble det rekordfart på snøsmeltingen. Elver og bekker ble flomstore i løpet av bare få dager. Fugletrekket ble preget av dette. En fikk nesten følelsen av at det hele var over før det hadde begynt! I alle fall var det vanskelig å henge med i alt som skjedde på ei kort stund. Også denne våren ble det gjort mange spennende observasjoner. Den største overraskelsen var nok en storjo som holdt seg på Mjøsa ved Gjøvik over flere dager i midten av april. Det ble et nytt innlandskryss for mange.Knoppsvane

Hekkefunn:

Lom: Opptil 10 ad. fugler i Åsjo naturreservat i april. Ett par ble registrert med reir, hvor ruging var i gang 19.04., Gjøvik: 1 hekkende par på Eikstadtjernet, med rugende ind. 27.04. og 28.04., Vestre Toten: 1 par i gang med reirbygging i Sisselbergbukta på Einafjorden 23.04., Jevnaker: 1 hekkende par Storetjern 25.04.

Ellers er det gjort en lang rekke observasjoner over store deler av fylket, hvorav mange på aktuelle hekkelokaliteter.


Kortnebbgås

Sumtallene for årets vårtrekk ble forholdvis beskjedent med 8 220 ind. + 6 flokker. Hvis vi forutsetter 100 ind. som gjennomsnitt i de 4 flokkene får vi et totalantall på 8 820 ind. i perioden 22.03. - 29.04. Også i år fikk vi meldinger om gåsetrekk på natta, dvs. at deler av trekket ikke lot seg registrere. De første flokkene ble observert allerede 22.03. og årets hovedtrekk ble tidligere enn noen gang. De største trekkdagene ble 27.03., 29.03., 01.04. og 02.04. med hhv. 937, 1181, 1000 og 2375 ind. Flere rastende flokker ble registrert, men ingen steder i noe større antall.


Tundragås

Sel: 1 ind. (underarten albifrons) på Selsmyrene 24.04., Østre Toten: 1 ind. Mjøsa ved Båkinnstranda 06.04.


Grågås

Vågå: 19 ind. utosen av Vågåvatnet 29.03., Sel: 2 ind. Lågen ved Solgjem 26.04., Sør-Fron: 2 ind. Lågen ved Hundorp bru 28.03., 1 ind. Fryasletta 08.04. og 1 ind. Harpefossdammen 12.04., Lillehammer: 1 - 36 ind. i Lågendeltaet følgende 12 dager: 35 trekkende og 1 rastende ind. 12.04., 1 ind. 13.04., 8 ind. 16.04., 1 ind. 20.04., 2 ind. 21.04., 1 ind. 22.04., 3 ind. 23.04. og 24.04., 2 ind. 26.04., 5 ind. 27.04., 7 ind. 28.04. og 1 ind. 01.05., Gjøvik: 3 ind. Rambekkvika 15.04., 5 ind. Fredevika i Mjøsa 17.04. og hhv. 21 og 1 ind. Svennesvollene 18.04. og 29.04., Østre Toten: Hhv. 1, 1, 1 og 5 ind. Mjøsa ved Kapp 19.03., 22.03., 01.04. og 20.04., 1 ind. Toten-vika 27.03. og 19.04. og 3 ind. Foss/Kapp 14.04., Gran: Hhv. 3, 6 og 4 ind. Røykenvika 23.03., 06.04. og 12.04., 2 ind. Aschimlandet i Randsfjorden 28.03., 03.04. og 18.04., samt 6 ind. 28.04., hhv. 17 og 16 ind. Randsfjorden ved Eidsand 12.04. og 19.04., 20 ind. Gjærvika i Randsfjorden 20.04. og 13 ind. Randsfjorden ved Vasslia 28.04., Jevnaker: Hhv. 1, 6 og 3 ind. sørenden av Randsfjorden 23.03., 06.04. og 10.04. og 1 ind. Bergertjern 25.04., Søndre Land: 4 ind. Fluberg fuglefredningsområde 19.04., Søndre/Nordre Land: Hhv. 2, 9, 1, 5 og 3 ind. Dokka-deltaet 17.04., 21.04., 27.04., 28.04. og 01.05., Nordre Land: 2 ind. Etna ved Kolbjørnhusbrua 06.04. og 14 ind. Elveflata ved Dokkadeltaet 27.04., Nord-Aurdal: 2 ind. Marsteinhøgda 22.03., hhv. 1, 1 og 3 ind. Dokkafjorden i Vestringsbygdi 11.04., 12.04. og 15.04. og 1 ind. Fløafjorden 01.05.


Kanadagås

Lom: 2 ind. Åsjo naturreservat 24.04., Vågå: 1 ind. utosen av Vågåvatnet 29.03., Sel: Hhv. 2 og 1 ind. Skottvatnet 17.04. og 29.04., 2 ind. Lågen ved Solgjem 26.04. og 1 ind. Mæringsdalsvatnet 01.05., Sør-Fron: Hhv. 6, 13, 7, 9 og 1 ind. Lågen ved Hovevollan 25.03., 28.03., 30.03., 31.03. og 04.04., 3 - 16 ind. Harpefossdammen følgende dager: 4 ind. 28.03., 6 ind. 30.03., 3 ind. 31.03., 4 ind. 04.04., 14 ind. 12.04., 16 ind. 13.04. og 6 ind. 14.04., 15.04., 17.04. og 28.04. Videre 2 ind. Lågen ved Oden 30.03., hhv. 9, 8 og 26 ind. på Fryasletta 30.03., 04.04. og 08.04., 5 ind. Rykhus-sumpene 24.04. og 4 ind. Hundorp naturreservat 28.04., Ringebu: Hhv. 5 og 1 ind. Fåvang naturreservat 19.04. og 21.04., Øyer: 2 ind. Lågen ved Tingberg 01.04. og 03.04., hhv. 2, 1, 1, 4, 3 og 2 ind. Trettenstrykene fuglefredningsområde 10.03., 20.03., 25.03., 11.04., 16.04. og  21.04., 2 ind. Jevne gård 08.04., 17.04. og 19.04. og 1 ind. Gillebofjorden 11.04., Lillehammer: Observert daglig i Lågendeltaet i hele perioden med opptil 10 og 14 ind. i hhv. mars og april, Gausdal: 4 ind. ved Aulestad 19.04., Gjøvik: 1 - 7 ind. på Svennesvollene følgende dager: 2 ind. 11.04., 4 ind. 15.04., 7 ind. 18.04., 2 ind. 20.04., 5 ind. 24.04. og 27.04., 1 ind. 28.04. og 2 ind. 30.04. Videre 1 par med fast tilhold på Eikstadtjernet, hvor reirbygging ble registrert 27.04., Vestre Toten: Hhv. 2, 8, 13 og 19 ind. ved Eina stasjon 23.03., 26.03., 30.03. og 08.04., 4 ind. Sisselbergbukta på Einafjorden 06.04. og 2 ind. Reinsvolldammen 15.04. og 19.04., Østre Toten: Hhv. 4 og 2 ind. Mjøsa ved Kapp 25.03. og 15.04., 6 ind. Ekrom 25.03. og 7 ind. i Totenvika 29.03., Gran: 1 - 21 ind. i Røykenvika følgende dager: 21 ind. 23.03., 3 ind. 24.03., 8 ind. 24.03., 16 ind. 26.03., 18 ind. 29.03., 16 ind. 30.03., 6 ind. 31.03., 1 ind. 02.04., 4 ind. 06.04. og 2 ind. 18.04. og 20.04., hhv. 4, 15 og 5 ind. Randsfjorden ved Aschimlandet 23.03., 26.03. og 12.04., 6 ind. Randsfjorden ved Eidsand 06.04. og 5 ind. Randsfjorden ved Horn 12.04., Lunner: Hhv. 4 og 2 ind. Strykenvatnet 19.04. og 28.04. og hhv. 2 og 4 ind. Harestuvannet 19.04. og 28.04., Jevnaker: 1 ind. sørenden av Randsfjorden 28.03., Søndre Land: 1 ind. Randsfjorden ved Land Sag 22.03. og 1 - 22 ind. Fluberg fuglefredningsområde følgende dager: 2 ind. 24.03., 1 ind. 06.04., 4 ind. 11.04., 1 ind. 13.04., 16 ind. 17.04., 20 ind. 19.04. og 22 ind. 20.04., Søndre/ Nordre Land: Hhv. 2, 5, 11 og 1 ind. Dokkadeltaet 28.03., 20.04., 21.04. og 28.04., Nord-Aurdal: 2 - 10 ind. Dokkafjorden i Vestringsbygdi følgende dager: 4 ind. 22.03., 2 ind. 30.03., 01.04., 03.04. og 05.04., 5 ind. 06.04., 2 ind. 07.04., 5 ind. 10.04. og 11.04., 6 ind. 12.04., 8 ind. 14.04. og 10 ind. 15.04., 2 - 6 ind. ved Sundvoll bru følgende dager: 6 ind. 24.03., 4 ind. 25.03., 2 ind. 27.03. og 31.03., 3 ind. 03.04. og 05.04. og 2 ind. 07.04., hhv. 3, 3, 6, 7, 5, 6 og 2 ind. Ølsjøen 24.03., 05.04., 16.04., 19.04., 21.04., 22.04. og 23.04., hhv. 8, 1, 2, 2, 2, 2 og 7 ind. Grandadn 25.03., 27.03., 28.03., 31.03., 02.04., 06.04. og 01.05., 2 ind. Føllågloøddin 30.03., 1 ind. Pollaøya 31.03., 2 ind. Sæbuøygarden 03.04., 2 ind. Fløafjorden 05.04., 13.04. og 25.04., samt 1 ind. samme sted 27.04. og 01.05., 6 ind. Lysen 07.04., 5 ind. Sæbufjorden 07.04., 2 ind. Øvstevatnet 10.04., 6 ind. Gudheim 18.04. og 4 ind. ved Ulnes bru 22.04., Vestre Slidre: 2 ind. Ferisfjorden 24.03. og 18.04., 1 - 8 ind. Katten i Strondafjorden følgende dager: 1 ind. 26.03., 6 ind. 30.03., 2 ind. 02.04., 8 ind. 14.04. og 2 ind. 18.04., 26.04. og 30.04. Rugende ind. på sistnevnte dato. Ellers hhv. 2, 2 og 1 ind. Lomendeltaet 05.04., 23.04. og 28.04. og 8 ind. Fossheimfoss 14.04., Vang: Hhv. 1 og 2 ind. Norsvinfjorden 15.04. og 24.04. og 1 ind. Kvamsfjorden 24.04.Hvitkinngås

Gjøvik: 2 ind. Svennesvollene 22.04., 24.04., 25.04. og 27.04., samt hhv. 3 ind. og 2 ind. samme sted 28.04. og 29.04., Gran: 2 ind. Røykenvika 20.04.


Gravand

Vågå: 1 ind. utosen av Vågåvatnet 29.03., Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 01.05., Gjøvik: 2 ind. Svennesvollene 01.05., Østre Toten: 1 ind. Totenvika 29.03. og 3 ind. Mjøsa ved Kapp 31.03., Nord-Aurdal: 1 ind. Veslefjorden ved Fagernes 30.04.


Amerikakrikkand

Nord-Aurdal: 1 hann Ølsjøen 22.04. - 25.04. (Runde Rødningen, Olav Rødningen og Trond Øigarden).


Mandarinand

Lesja: 1 par Lågen ved Fetten 20.04. og 21.04. (Egil Brækken og Tor Martin Haugen), Østre Toten: 1 hann Mjøsa ved Kapp 22.04. (Tom Dalhøy).


Snadderand

Lom: 1 hann Åsjo naturreservat 25.04., Lillehammer: Hhv. 1 hann, 1 par, 2 hanner og 1 par i Lågendeltaet 26.04., 27.04., 28.04. og 29.04., Gjøvik: Følgende observasjoner på Svennes-vollene: 1 par 24.04., 1 par og 1 hann 27.04., 28.04. og 30.04. og 1 hann 01.05., Gran: Følgende observasjoner i Røykenvika: 2 hanner 24.04., 3 hanner og 1 hunn 25.04. og 2 ind. 28.04. Videre 2 hanner og 1 hunn Randsfjorden ved Vasslia 28.04., Nord-Aurdal: 1 - 3 par på Ølsjøen følgende dager: 1 par 20.04. og 21.04., 3 par 24.04., 1 par 25.04. og 2 par 26.04.


Stjertand

Lillehammer: 1 - 6 ind. i Lågendeltaet følgende dager: 1 hann 02.04. - 05.04., 2 par 16.04., 1 hunn 19.04., 1 par 23.04., 2 par 24.04., 1 par 25.04., 3 par 26.04., 2 par 27.04., 1 par 28.04. og 2 par 30.04., Gjøvik: 2 - 4 ind. Svennesvollene følgende 6 dager: 1 par 22.04., 2 par 25.04., 1 par 26.04., 1 par og 1 hann 27.04., 1 hann 29.04. og 1 par 30.04. Ellers 1 hann Sveastranda 23.04. og 2 hanner og 1 hunn samme sted 24.04., Gran: 1 hann Aschimlandet i Randsfjorden 07.04. og 08.04. og 1 hann Røykenvika 11.04. og 12.04., Søndre Land: 1 par i Rostadvika sør for Dokkadeltaet 01.05., Søndre/Nordre Land: 1 par i Dokkadeltaet 24.04., samt 1 par og 1 hann 27.04. og 28.04., Nord-Aurdal: 1 par Ølsjøen 24.04. og 26.04.


Stjertand x stokkand

Gran: 1 hann Røykenvika 03.04., Nord-Aurdal: 1 hann Ølsjøen 20.04. - 26.04.


Knekkand

Lom: 1 par Åsjo naturreservat 25.04., Lillehammer: Hhv. 1 hann og 1 par Lågendeltaet 19.04. og 25.04., Gjøvik: 1 hann Svennesvollene 24.04., 29.04. og 30.04., Østre Toten: 1 hann Totenvika 28.04., Gran: 1 par Røykenvika 20.04. og 1 par Randsfjorden ved Vasslia 28.04., Jevnaker: 1 hann sørenden av Randsfjorden 25.04.


Skjeand

Lillehammer: 2 par og 2 hanner Lågendeltaet 27.04., Gjøvik: 1 hann Lauga i Snertingdal 25.04. og 2 hanner og 1 hunn Sveastranda 25.04., Gran: 3 par Røykenvika 18.04., Søndre/Nordre Land: Min. 3 hanner Dokkadeltaet 28.04.


Svartand

Lillehammer: Hhv. 5 og 3 ind. Lågendeltaet 30.04. og 01.05., Gjøvik: Hhv. 1 og 2 ind. Svennesvollene 25.04. og 26.04., Gran: 1 ind. Randsfjorden ved Vasslia 07.04.


Smålom

Lillehammer: 1 - 8 ind. Lågendeltaet følgende dager: 1 ind. 19.04., 4 ind. 22.04., 8 ind. 23.04., 5 ind. 24.04., 8 ind. 25.04., 7 ind. 26.04., 6 ind. 27.04. - 29.04., 5 ind. 30.04. og 3 ind. 01.05., Gjøvik: Hhv. 4, 1, 9, 2, 7, 2 og 7 ind. Mjøsa ved Vikodden/Rambekkvika 03.04., 14.04., 15.04., ind. 16.04., 17.04., 18.04. og 24.04., 2 ind. Bråstadbukta i Mjøsa 03.04., hhv. 10, 1 og 1 ind. Mjøsa ved Hunnselvas utløp 14.04., 22.04. og 25.04., hhv. 28 og 1 ind. Mjøsa ved Sveastranda 24.04. og 30.04., 6 ind. Svennesvollene 01.05. og 1 ind. Eikstadtjernet 01.05., Vestre Toten: Hhv. 1, 2, 2, 3, 2 og 1 ind. Sisselbergbukta på Einafjorden 21.04., 25.04., 26.04., 27.04., 28.04. og 29.04., 1 ind. Nesvika på Einafjorden 22.04., 4 ind. Jutulrud på Einafjorden 29.04. og 2 ind. vanntårnet på Eina 01.05., Østre Toten: 2 ind. Mjøsa ved Båkinnstranda 11.03. og 19.03., 1 - 10 ind. Mjøsa ved Kapp følgende dager: 2 ind. 11.03. og 14.03., 1 ind. 27.03., 2 ind. 28.03., 1 ind. 01.04. - 02.04., 5 ind. 03.04., 4 ind. 04.04., 6 ind. 12.04., 10 ind. 14.04., 3 ind. 15.04., 1 ind. 16.04. og 20.04., 4 ind. 22.04. og 2 ind. 25.04. Videre 2 ind. Mjøsa mellom Totenvika og Helgøya 27.03., 2 ind. Mjøsa ved Fjellhaug 30.03., hhv. 4, 4 og 1 ind. Totenvika 11.04., 12.04. og 21.04., 1 ind. Kihlestrand 11.04., 5 ind. Mjøsa ved Panengen 12.04., 5 ind. Mjøsa ved Hekshusstranda 12.04., 2 ind. Mjøsa ved Viken camping 16.04. og 2 ind. Mjøsa ved Falken 21.04., Gran: 1 ind. Røykenvika 24.04., Søndre Land: 3 ind. Fluberg fuglefredningsområde 17.04.


Gulnebblom

Østre Toten: 2 ind. Hensvoldstranda i Mjøsa 02.03. (Tom Dalhøy)og hhv. 2 og 1 ind. Mjøsa ved Kapp/Båkinnstranda 03.03. og 11.03. (Tom Dalhøy og Bjørn Harald Larsen).


Dvergdykker

Vestre Toten: 1 ind. Reinsvolldammen 08.03. og 21.03., Østre Toten: 1 ind. med fast tilhold i Mjøsa ved Kapp fram til 03.04., Gran: 1 ind. Aschimlandet i Randsfjorden 11.04. - 13.04., Søndre Land: 1 ind. Randsfjorden ved Land Sag 20.04. og 24.04.


Toppdykker

Lillehammer: 1 - 2 ind. i Lågendeltaet følgende 6 dager: 1 ind. 22.04., 25.04. og 27.04., 2 ind. 29.04., 1 ind. 30.04. og 2 ind. 01.05., Gjøvik: 4 ind. Mjøsa ved Sveastranda 24.04., Østre Toten: 1 - 3 ind. Totenvika følgende dager: 1 ind. 30.03., 3 ind. 11.04., 2 ind. 12.04., 3 ind. 16.04., 2 ind. 18.04. og 19.04. og 3 ind. 26.04. og 28.04. Ellers 5 ind. Mjøsa ved Hammerstad 04.04., Gran: 2 - 4 ind. i Røykenvika følgende dager: 2 ind. 28.03., 30.03. og 31.03., 3 ind. 03.04., 4 ind. 06.04. og 12.04. og 2 ind. 18.04., hhv. 3 og 26 ind. Randsfjorden Haugsvika/Vasslia 07.04. og 18.04., hhv. 17, 17, 1 og 2 ind. Randsfjorden ved Aschimlandet 11.04., 12.04., 18.04. og 25.04., hhv. 20, 22 og 5 ind. Jarenvannet 23.04., 24.04. og 25.04., hhv. 4, 10 og 9 ind. Skirstadtjern 25.04., 27.04. og  28.04. og 2 ind. Bredtjern på Tingelstad 25.04., Lunner: Hhv. 4 og 15 ind. Kalvsjøtjern 25.04. og  28.04. og 2 ind. Vassjøtjern 01.05., Jevnaker: 1 ind. sørenden av Randsfjorden 12.04., Søndre Land: Hhv. 4 og 2 ind. Randsfjorden ved Land Sag 11.04. og 24.04. og 1 ind. Fluberg fugle-fredningsområde 24.04., Søndre/Nordre Land: Hhv. 2, 4, 5 og 8 ind. Dokkadeltaet 17.04., 20.04., 21.04. og 28.04., Nord-Aurdal: 1 ind. Fløafjorden 25.04.


Horndykker

Lesja: 1 ind. Lesjaleira 24.04., Dovre: 1 ind. Angardtjern 27.04. og 28.04. og hhv. 4 og 2 ind. Kringluttjern på Fokstumyra 28.04. og 01.05., Lom: Hhv. 3, 6, 8, 5 og 6 ind. Åsjo naturreservat 19.04., 24.04., 25.04., 28.04. og 30.04., Vågå: Hhv. 17, 8 og 6 utosen av Vågåvatnet 24.04., 25.04. og 28.04., Sel: 2 ind. Skottvatnet 29.04. og 30 ind. Mæringsdalsvatnet 01.05., Nord-Fron: 3 ind. utosen av Gålåvatnet 28.04., Sør-Fron: 2 ind. (reirbygging) Harpefossdammen 28.04., Lillehammer: 1 - 7 ind. Lågendeltaet følgende dager: 1 ind. 21.04., 4 ind. 22.04., 6 ind. 23.04., 7 ind. 24.04. og 25.04., 5 ind. 26.04., 3 ind. 27.04., 4 ind. 28.04., 7 ind. 30.04. og 3 ind. 01.05., Gjøvik: 1 ind. Fredevika 17.04., 4, 2 og 1 ind. Hunnselvas utløp 18.04., 19.04. og 22.04., 1 ind. Bråstadbukta i Mjøsa 18.04., 1 ind. Rambekkvika 21.04., 3 ind. Moavika 22.04., hhv. 3 og 1 ind. Mjøsa ved Mjøsbrua 24.04. og 27.04., hhv. 6, 3 og 2 ind. Mjøsa ved Sveastranda 24.04., 29.04. og 30.04., hhv. 1, 2 og 1 ind. Svennesvollene 25.04., 26.04. og 28.04., 2 ind. Fremstadodden i Mjøsa 27.04., 1 ind. Lauga i Snertingdal 28.04. og 7 ind. Skonnordstjern i Snertingdal 28.04., Østre Toten: 2 ind. Hammerstadvika 11.04., hhv. 3 og 2 ind. ved Panengen 12.04. og 15.04., 3 ind. Veibyvika i Mjøsa 12.04., hhv. 2, 4 og 1 ind. Båkinnstranda 14.04., 15.04. og 29.04., hhv. 26, 4, 8, 2, 1 og 1 ind. Mjøsa ved Kapp 15.04., 18.04., 19.04., 20.04. og 22.04. og 25.04., 2 ind. Mjøsa ved Viken camping 16.04. og 3 ind. Totenvika 19.04., Gran: Hhv. 2, 5, 5 og 2 ind. Aschimlandet i Randsfjorden 18.04., 24.04., 25.04. og 28.04., Lunner: Hhv. 2 og 3 ind. Kalvsjø-tjern 25.04. og 28.04., Søndre Land: Hhv. 6 og 8 ind. Randsfjorden ved Land Sag 19.04. og 24.04., Søndre/ Nordre Land: Hhv. 1 og 9 ind. Dokkadeltaet 21.04. og 24.04., Nordre Land: 1 ind. dam ved Vålhovd 28.04., Nord Aurdal: Hhv. 2, 6, 7, 4 og 1 ind. Dokkafjorden 20.04., 22.04., 23.04., 24.04. og 30.04., 1 ind. ved Ulnes 22.04., hhv. 5, 5, 4, 1 og 2 ind. Fløafjorden 25.04., 26.04., 27.04., 29.04. og 01.05., 1 ind. Bløytjernet 28.04. og 1 ind. Sæbufjorden 29.04., Vestre Slidre: Hhv. 4 og 2 ind. Lomendeltaet 23.04. og 28.04., Vang: 2 ind. Tveitahølen i Begna 21.04. og 28.04.


Storskarv

Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 23.04. og 01.05., Gjøvik: 1 ind. Mjøsa ved Hunnselvas utløp 11.03. og 1 ind. Rambekkvika 15.04., 16.04. og 18.04., Vestre Toten: 1 ind. over vanntårnet ved Eina 20.04., Østre Toten: 2 ind. Mjøsa ved Fjellhaug 02.03., 1 - 3 ind. følgende dager på Mjøsa ved Kapp: 3 ind. 05.03., 2 ind. 06.03., 1 ind. 07.03., 2 ind. 11.03., 20.03. og 31.03. og 1 ind. 02.04. - 04.04. og 06.04., hhv. 1, 1, 2 og 1 ind. Totenvika 03.03., 03.04., 04.04. og 12.04., hhv. 4 og 1 ind. Veibyvika i Mjøsa 03.03. og 14.03., 1 ind. Mjøsa ved Båkinnstranda 11.03. og 1 ind. Mjøsa ved Panengen 03.04., Gran: 1 ind. Kjørkjetangen i Røykenvika 05.03., 1 - 4 ind. følgende dager i Røykenvika: 3 ind. 30.03., 4 ind. 31.03., 1 ind. 03.04., 2 ind. 07.04. og 1 ind. 18.04., 19.04. og 24.04. Videre 8 ind. Gjærevika i Randsfjorden 06.04. og hhv. 5 og 1 ind. Randsfjorden ved Eidsand 12.04. og 19.04., Jevnaker: 2 ind. sørenden av Randsfjorden 06.04. og 2 ind. Nøkleby-tangen i Randsfjorden 14.04., Sør-Aurdal: 2 ind. Bergsrud i Begna 14.04., Nord Aurdal:  1 ind. Dokkafjorden 20.04., hhv. 5 og 6 ind. Strondafjorden ved Granheim 23.04. og 01.05. og 1 ind. Fløafjorden 01.05., Vestre Slidre: 1 ind. Bryggjenøbbe ved Røn 04.03., 08.03., 21.03. og 30.03., 1 ind. Fossheim 06.03., 22.03., 30.03., 13.04. og 14.04. og 1 ind. Katten i Strondafjorden 26.03.


Gråhegre

Hekkefunn:

Ringebu: Ca. 10 ind. i kolonien ved Skjeggestad 30.03.


Sivhauk

Vestre Toten: 1 ind. over Sisselbergbukta på Eina 21.04. (Bjørn Harald Larsen).


Myrhauk

Dovre: 1 hann Hjellesetre 21.04., hhv. 1 hunn, 1 hann og 1 hunn Fokstumyra 23.04., 28.04. og 01.05. og 1 hann ved Avsjøen 27.04., Vestre Toten: 1 hunn ved vanntårnet på Eina 22.04., Nord-Aurdal: 1 hann Langestølen 21.04., - 23.04. og 26.04. og 1 hann Fløten 24.04.


Havørn

Lesja: 1 ind. Lågen ved Fetten 22.04., Dovre: 3 ind. over Fokstua fjellstue 16.04. og 1 ind. over Vålåsjøen 19.04., Sør-Fron: 1 ind. ved Hundorp bru 01.04., Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 25.03., 03.04., 06.04. og 16.04., Nord-Aurdal: 1 ind. Noraker 04.03. og 07.03., Vestre Slidre: 1 ind. Lomendeltaet 05.04.


Fiskeørn

Lesja: 1 ind. Lågen ved Fetten 24.04. og 27.04., Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 23.04., 24.04., 27.04. og 28.04. og 1 ind. ved kjent hekkeplass 01.05., Gjøvik: 1 ind. Svennesvollene 27.04., Vestre Toten: 1 ind. vanntårnet ved Eina 20.04. og 3 ind. over Sisselbergbukta på Einafjorden 29.04., Østre Toten: 1 ind. Totenvika 03.04. og 19.04., Gran: 1 ind. Røykenvika 28.04., Lunner: 1 ind. Kalvsjøtjern 28.04., Søndre/Nordre Land: Hhv. 1, 1 og 2 ind. Dokkadeltaet 21.04., 28.04. og 01.05., Nord Aurdal: 1 ind. Dokkafjorden 22.04., 1 ind. Fløafjorden 25.04. og 30.04., 1 ind. Grandadn 27.04. og 1 ind. Fjøshølen 29.04., Vestre Slidre: 1 ind. Rødningen 17.04.


Musvåk

Lesja: 1 ind. Lesjaleira 18.04., Ringebu: 1 ind. over Vålbrua 20.04., Lillehammer: 1 ind. ved Svartevja i Lågendeltaet 02.04. og 1 ind. Kringsjå 24.04., Gjøvik: Hhv. 2 og 1 ind. Dalborgsmarka i Hunndalen 30.03. og 13.04., 1 ind. Breiskallmarka 15.04. og 1 ind. Eikstadtjernet 29.04., Vestre Toten: 1 ind. Kjelsrud på Reinsvoll 24.03., hhv. 1, 2 og 1 ind. vanntårnet ved Eina 16.04., 22.04. og 28.04., 1 ind. Lønneberget på Raufoss 18.04., 1 ind. Nedre Hegernes ved Einafjorden 26.04. og 1 ind. Tollevsrud 28.04., Østre Toten: 1 ind. Dyrud 03.04. og 04.04., 2 ind. Holstadskogen 13.04., hhv. 1 og 2 ind. Båkinnstranda 14.04. og 15.04., 1 ind. Totenvika 16.04. og 1 ind. Hveems-åsen på Bilitt 17.04., Gran: 1 ind. Røykenvika 12.04., 1 ind. Brandbukampen 19.04. og 1 ind. Skirstadtjern 28.04., Jevnaker: 1 ind. Trollmyra på Eggemoen 12.04. og 1 ind. i Sløvika 30.04., Søndre Land: 1 ind. Halmrast 06.04., Søndre/Nordre Land: 1 ind. Dokkadeltaet 28.04. og 01.05.


Lerkefalk

Vestre Toten: 1 ind. Sisselbergbukta ved Einafjorden 28.04. og 29.04., Østre Toten: 1 ind. Hensvold 29.04.


Jaktfalk

Lesja: 2 ind. Bjorli 19.04., Vestre Slidre: 1 overflyvende ind. Trollhovd 05.05.


Vandrefalk

Sør-Fron: 1 par på kjent hekkeplass fra tidlig i april og ut perioden, Ringebu: 1 ind. ved kjent hekkeplass 27.03. og 17.04. og hekkende par på to andre kjente hekkeplasser i april. Ellers 2 ind. Losna 30.03. og 1 ind. Fåvang naturreservat 21.04., Øyer: 1 par på kjent hekkeplass fra sist i mars og ut perioden, Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 26.03. og 27.04., Gjøvik: 1 ind. Sveastranda 15.04., 1 ind. Eikstadtjernet 21.04., 1 ind. Svennesvollene 27.04. og 1 ind. ved Honne 29.04., Vestre Toten: 1 ind. Sisselbergbukta på Eina 09.04., 14.04., 28.04. og 29.04., 1 ind. ved vanntårnet på Eina 20.04., hhv. 3 og 1 ind. Nes ved Einafjorden 26.04. og 29.04. og 1 ind. Jutulrud ved Einafjorden 27.04., Østre Toten: 1 ind. Totenvika 03.03. og 1 ind. Evenrudgutua på Kapp 08.04., Søndre/Nordre Land: 1 ind. Dokkadeltaet 02.04., Nordre Land: 1 ind. Dokka sentrum 07.03., Vang: 1 ind. Norsvinfjorden ved Hemsing bru 24.04.


Fasan

Østre Toten: 1 ind. Ørud 02.04. og 1 ind. Ner-Kihle 16.04.

Vannrikse

Gran: 1 ind. Skirstadtjern 27.04. (Even Dehli).


Sivhøne

Vestre Toten: 1 ind. Skoldammen i Raufoss sentrum 15.04. - 20.04., Gran: 1 ind. Gamkinn 25.04. og 1 varslende ind. Røysumtjernet 27.04., Nord-Aurdal: 1 ind. Fløafjorden 26.04.


Sothøne

Lom: 3 - 20 ind. i Åsjo naturreservat følgende dager: 3 ind. 17.04., 20 ind. 19.04., 10 ind. 24.04., 7 ind. 25.04., 6 ind. 28.04. og 13 ind. 30.04., Sel: 2 ind. Skottvatnet 29.04., Sør-Fron: 2 ind. Rykhussumpene ved Hundorp 24.04., Østre Toten: 1 ind. Mjøsa ved Kapp 22.04., Gran: Hhv. 3, 6 og 1 ind. Skirstadtjern 25.04., 27.04. og 28.04., Lunner: Hhv. 31, 38, 10 og 14 ind. Kalvsjøtjern 17.04., 18.04., 25.04. og 28.04., Jevnaker: 2 - 32 ind. i sørenden av Randsfjorden/ Randselva følgende dager: 3 ind. 05.03., 2 ind. 08.03., 5 ind. 23.03. og 24.03., 11 ind. 28.03., 8 ind. 29.03., 29 ind. 06.04., 27 ind. 10.04., 12 ind. 11.04. og 32 ind. 12.04. Ellers 1 ind. Storetjern 25.04. og 1 ind. Vesletjern 25.04., Sør-Aurdal: 1 ind. Begna ved Bagn 27.04.


Tjeld

Sør-Fron: 1 ind. Lågen ved Hovevollan 31.03., Lillehammer: 1 ind. ankom Lågendeltaet 30.03. Senere 1 - 3 par jevnlig i hele perioden, pluss litt større antall i noen dager (7 ind. 12.04. og 8 ind. 27.04.). Ellers 2 ind. Mjøsa ved Vingrom 25.04., Gjøvik: 1 - 6 ind. Hunnselvas utløp følgende dager: 1 ind. 30.03., 2 ind. 03.04. og 06.04., 1 ind. 08.04., 2 ind. 13.04., 6 ind. 14.04., 5 ind. 15.04., 3 ind. 16.04. og 6 ind. 17.04., 1 - 4 ind. på Svennesvollene disse dagene: 1 ind. 11.04., 2 ind. 18.04., 20.04. og 24.04. - 28.04. og 4 ind. 30.04. Videre hhv. 3 og 2 ind. Rambekkvika 03.04. og 18.04., 1 ind. Paradisvika ved Biri travbane 15.04. og 2 ind. Sveastranda 24.04., Vestre Toten: 2 ind. Blilisanden 20.04., 1 ind. Sisselbergbukta på Einafjorden 21.04. og 1 ind. Jutulrud på Einafjorden 27.04. og 29.04., Østre Toten: Hhv. 2, 1, 2, 5 og 4 ind. Panengen 25.03., 26.03., 01.04., 03.04. og 04.04., hhv. 2 og 1 ind. Sandaker 25.03. og 28.03., 2 - 6 ind. Totenvika følgende dager: 2 ind. 27.03., 29.03. og 30.03., 6 ind. 04.04. og 12.04., 2 ind. 16.04. og 5 ind. 19.04., 1 - 3 ind. Mjøsa ved Kapp følgende dager: 2 ind. 29.03., 03.04., 04.04., 05.04. og 06.04., 1 ind. 12.04. - 13.04., 2 ind. 15.04., 3 ind. 17.04., 2 ind. 19.04., 1 ind. 20.04. og 2 ind. 22.04. Videre 1 ind. Hammerstad 02.04. og 1 ind. Strandli 05.04., Gran: 2 ind. Eidsand 06.04., 2 ind. Røykenvika 10.04., 11.04., 20.04., 24.04. og 28.04. og 1 ind. Lysenstøa på Aschimlandet 28.04., Nord-Aurdal: 1 ind. Veslefjorden ved Fagernes 29.04.


Dverglo

Lillehammer: Hhv. 2, 2 og 4 ind. Lågendeltaet 28.04., 30.04. og 01.05., Gjøvik: 3 ind. Svennesvollene 24.04., hvor det senere ble sett 1 ind. i dagene 25.04. - 30.04., 1 ind. Sveastranda 24.04. og 1 ind. Paradisvika ved Biri travbane 28.04., Østre Toten: 2 ind. Mjøsa ved Kapp 15.04. og 2 ind. Totenvika 24.04. og 26.04., Jevnaker: 4 ind. sørenden av Randsfjorden 25.04., Nord-Aurdal: 1 ind. Dokkafjorden i Vestringsbygdi 23.04.


Sandlo

Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 21.03., Vestre Toten: 1 ind. Nesvika på Einafjorden 22.04., Østre Toten: Hhv. 2, 2 og 1 ind. Panengen 23.03., 25.03. og 28.03., 1 ind. Sandaker 23.03., 1 ind. Totenvika 27.03., 1 ind. Kapp brygge 31.03. og 24.04. og 1 ind. Hekshusstranda på Kapp 01.04., Gran: 3 ind. Lysenstøa på Aschimlandet 24.03.


Brushane

Lillehammer: 2 ind. Lågendeltaet 01.05., Vestre Toten: Hhv. 2, 2 og 1 ind. Nes på Einafjorden 25.04., 26.04. og 27.04., Østre Toten: Hhv. 2 og 3 ind. Totenvika 26.04. og 28.04.


Storjo

Gjøvik: 1 ind. Rambekkvika 13.04. - 22.04. (Per Åge Skålerud m. fl.)

Funn nr. 5 i Oppland.


Sildemåke

Lillehammer: 2 ind. i Lågendeltaet 25.03. Sett daglig fra 01.04. og ut perioden med antall opp mot 30 ind. (21.04.), Gjøvik: Hhv. 1, 1, 2, 20, 30 og 10 ind. Rambekkvika 08.03., 11.03., 22.03., 03.04., 12.04. og 15.04., hhv. 1, 50, 4, 3 og 4 ind. Hunnselvas utløp 27.03., 28.03., 30.03., 31.03. og 01.04., hhv. 2, 4, 2, 6 og 6 ind. Svennesvollene 11.04., 14.04., 20.04. 24.04. og 25.04., Vestre Toten: Hhv. 1, 2 og 2 ind. Skoledammen i Raufoss sentrum 15.04., 18.04. og 20.04., 2 ind. vann-tårnet ved Eina 16.04. og 7 ind. Nes ved Einafjorden 27.04., Østre Toten: 1 ind. Totenvika 29.03., 2 ind. Mjøsa ved Kapp brygge 15.04., 24.04. og 27.04. og 3 ind. Mjøsa ved Båkinn 16.04., Gran: Hhv 1, 2 og 2 ind. Røykenvika 12.04., 18.04. og 20.04. og 1 ind. Lysenstøa, Aschimlandet, 18.04. og 28.04., Lunner: 1 ind. Kalvsjøtjern 25.04. og 1 ind. Harestuvannet 27.04., Jevnaker: 1 - 20 ind. i sørenden av Randsfjorden følgende dager: 2 ind. 23.03., 5 ind. 24.03., 8 ind. 23.03., 1 ind. 28.03., 4 ind. 28.03., 1 ind. 06.04., 20 ind. 10.04. og 15 ind. 12.04., Nord-Aurdal: 2 ind. ved Ulnes bru 27.04.


Polarmåke

Lillehammer: 1 ind. (2 K) Lågendeltaet 22.04., 23.04. og 24.04., Gjøvik: 1 ind. (2 K) Hunnselvas utløp 28.03. og 1 - 2 ind. i Rambekkvika følgende dager: 1 ind. 30.03. og 31.03., 2 ind. (2 K og 3 K) og 1 ind. (2 K) 12.04., 13.04. og 16.04.


Svartbak

Lillehammer: 3 ind. med ankomst Lågendeltaet 19.03. Observert godt som daglig fra måneds-skiftet mars/april med opp mot 7 ind. (30.04.), Gjøvik: Nokså regelmessig å se i Rambekkvika fra midten av mars og ut perioden med opp mot 33 ind. (03.04.), hhv. 6, 20 og 1 ind. Hunnselvas utløp 22.03., 28.03. og 19.04. og 5 ind. Svennesvollene 24.04., Østre Toten: 1 ind. Mjøsa ved Kapp 27.03. og 28.04., Gran: Hhv. 2 og 3 ind. Røykenvika 08.04. og 24.04., Jevnaker: Hhv. 8 og 1 ind. sørenden av Randsfjorden 23.03. og 28.03. og 6 ind. Nøklebytangen i Randsfjorden 14.04.


Lomvi

Østre Toten: Hhv. 15, 10 og 2 ind. Totenvika 27.03., 11.04. og 12.04., 2 ind. Mjøsa ved Kapp 02.04. og 03.04. og 5 ind. Mjøsa utenfor Panengen 12.04.


Skogdue

Lesja: 1 ind. (sammen med 5 ringduer) Lesjaleira 27.04., Østre Toten: 2 ind. Fjellhaug 23.03., 6 ind. Gunnerød 31.03., 1 ind. Kloppen 03.04., 1 ind. Hveemsåsen på Bilitt 07.04. og 1 ind. Fauchald Nedre 07.04., Vestre Toten: 4 ind. Kjelsrud på Reinsvoll 31.03., 1 ind. Lønneberget på Raufoss 04.04. og 18.04., hhv. 2 og 4 ind. Sisselbergbukta på Eina 14.04. og 16.04. og hhv. 3 og 1 ind. Trosterud 21.04. og 30.04., Østre Toten: Hhv. 2 og 1 ind. Hveemsåsen på Bilitt 18.04. og 19.04., Nord-Aurdal: 1 ind. Flugin - Noraker 11.04.
Tyrkerdue

Sør-Fron: Hhv. 2 og 1 ind. Hundorp sentrum 25.03. og 04.04., Lillehammer: 1 ind. Martin Seipsveg ved Maihaugen 12.04., 23.04., 25.04., 26.04. og 01.05., Gjøvik: 1 ind. Gjøvik sentrum 08.04. og 2 ind. kirkegård ved Rambekkvika 16.04., Vestre Toten: Hhv. 2 og 3 ind. Vestrumenga i Raufoss 05.03. og 19.03. og 1 ind. Øverbyvegen på Raufoss 18.04., Østre Toten: 1 ind. Lena sentrum 19.04.


Hubro:

Lom: Både hann og hunn hørt på kjent lokalitet i april, Sel: 1 ind. hørt på kjent lokalitet i mars - april, Gjøvik: 1 ind. hørt på kjent lokalitet 10.03., 21.03., 27.03., 30.03. og 05.04., Sør-Aurdal: 1 ind. hørt på kjent lokalitet i mars/april.

Haukugle

Dovre: 1 ind. Fokstumyra 23.04., Nord-Fron: 1 ind. Fagerli 26.04., Ringebu: 1 ind. Turrhaugene 16.03., 1 ind. Vetåbu 12.04. og 1 ind. Måsåplassen 17.04., Øyer: 1 ind. Hornsjø 28.03. og 17.04. og 1 ind. Hafjell alpinsenter 16.04., Lillehammer: 1 ind. Skjellbreia/Prestkjerringa i Fåberg vest-fjell 29.03. og 1 ind. ved Reinsvatnet 30.03., Gausdal: 1 ind. Bergom 08.03. og 1 ind. Tortjønn-haugen 19.03., Østre Toten: 1 ind. Smotolykkja ved Lenaelva 28.03. og 30.03., Søndre Land: 1 ind. Bekk 26.03., Nord-Aurdal: 1 ind. Gråmyre sør 02.03., 1 ind. Lo 09.03., 1 ind. Hermanstølen 10.03., 12.04. og 14.04., 1 ind. Flya 10.03. og 28.04., 1 - 2 ind. Langestølen følgende dager: 2 ind. 16.03., 1 ind. 21.03., 2 ind. 01.04. og 1 ind. 21.04.. 22.04., 26.04. og 28.04. Videre 1 ind. Fløten 16.03., 24.03. og 12.04., 1 ind. Furuset på Golsfjellet 01.04., 12.04., 14.04., 21.04. og 25.04., 1 ind. Semlebakkin 02.04., 1 ind. Åbjørdalen 05.04., 1 ind. Hestdekkan/Valtjernstølan 17.04. og 1 ind. Langelie 19.04., Vestre Slidre: Hhv. 2 og 1 ind. Grøneli 06.03. og 01.04., 1 ind. Rensenn 01.04., 1 ind. ved Vasetvatnet 06.03. og 12.04. og 1 ind. Trollhovd 21.03. og 28.04.


Kattugle

Sør-Fron: 1 ind. Sandvoll på Harpefoss 04.04., Vestre Toten: 1 ind. Kjelsrud på Reinsvoll 30.03. og 1 hekkende par samme sted 01.05., Gran: 1 ind. Rundhaugen ved Røykenvika 09.03. og 1 hekkende par (1 egg i kasse) Håtvedt på Grymyr, 27.04., Jevnaker: 2 ind., hvorav 1 rugende på 4 egg, Kistefoss 27.04.


Lappugle

Ringebu: 1 ind. nedre del av Brekkom 03.04. (Tore Kleven) og 20.04., Vang: 1 ind. ved Syndrol 10.03. (Annbjørg Backer), 15.03. og 16.03. Funnene er fotodokumentert.


Hornugle

Nord Aurdal: 1 ind. ringmerket Langestølen 12.04.


Hærfugl

Nord-Aurdal: 1 ind. Nedre Ulnes 23.04. (Marte Sæterbø).


Vendehals

Lillehammer: 1 ind. Jørstadmoen 29.04., hvor den allerede hatt tilhold noen dager. Ellers 1 ind. ved Traasethstranda 01.05., Jevnaker: 1 ind. Gunstad i Sløvika 30.04.


Gråspett

Nord-Fron: Hhv. 1, 1 og 2 ind. Veslemoen i Skåbu 29.03., 18.04. og 21.04., Øyer: 1 ind. Skarsmoen 26.03., Lillehammer: 1 ind. Sjøsetra sør 12.03., 18.03. og 19.03., Gjøvik: 1 ind. Honne på Biri 26.03., Østre Toten: 1 ind. Hersjøen vest 06.04., Gran: 1 ind. Blokkhus 13.03., Søndre Land: 1 ind. Ånes 26.03., Etnedal: 1 ind. Granlund, Bruflat 15.03., Nord-Aurdal: 1 ind. Dokkafjorden i Vestringsbygdi 07.04. og 14.04., 1 ind. Marsteinhøgda 14.04. og 1 ind. ved Valdres Golfklubb 18.04.


Dvergspett

Ringebu: 1 ind. Gudbrandshaugen ved Måsåplassen 02.03. og 1 ind. Fåvang naturreservat 21.04. og 23.04., Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 17.04. og 25.04. og 1 ind. ved Lillehammer renseanlegg 01.05., Gjøvik: Hhv. 1, 1, 2 og 1 ind. Svennesvollene 06.03., 11.03., 14.04. og 30.04., Østre Toten: 1 ind. Evenrudgutua på Kapp 14.04., 21.04., 24.04. og 30.04., 1 ind. Båkinnskogen 16.04. og 29.04., 1 ind. Totenvika 18.04., 26.04. og 28.04. og 1 ind. Tallodden på Kapp 20.04., Gran: 1 ind. Bjørktangen ved Jarenvannet 10.04., Lunner: 1 ind. ved Strykenvatnet 19.04., Nord-Aurdal: 1 ind. Tisleidalen 09.03. og 1 ind. Vesterbø 30.03., Vang: 1 ind. Uri 14.04.


Skjærpiplerke

Ringebu: 1 ind. Lågen ved Børkøya 30.03., Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 15.04., Gjøvik: 1 ind. Hunnselvas utløp 25.03., Østre Toten: 1 ind. Panengen 23.03., 1 ind. Sandaker 23.03., 2 ind. Hekshusstranda på Kapp 24.03. og 1 ind. Kapp brygge 28.03.


Vintererle

Lesja: 1 ind. Lågen ved Fetten 15.04., Dovre: 1 ind. Lågen ved Øyan 07.04., Nord-Fron: 1 ind. Murua mellom Slangen og Olstappen 29.03. og 1 ind. Slangen 10.04., Sør-Fron: 2 ind. Harpefossdammen 14.04., Ringebu: Hhv. 4, 6 og 5 ind. Børkøya i Lågen 25.03., 30.03. og 31.03. og 1 ind. Lågen ved Fåvang 07.04., Lillehammer: Observert godt som daglig i Lågendeltaet fra 24.03. og ut perioden med antall på mellom 1 - 4 ind., 1 ind. Mesnaelva ved Badedammen 05.04.,  1 ind. Årettadalen 10.04. og 1 ind. Kringsjåvegen 20.04., Gausdal: 1 ind. Kråbøl 19.04. og 1 ind. Bødalvollene 19.04., Gjøvik: 1 ind. Hunnselvas utløp 22.03., 25.03., 31.03., 03.04., 08.04. og 18.04., 1 ind. Rambekkvika 30.03., 1 ind. Fredevika ved Gjøvik 17.04. og 2 ind. Svennesvollene 27.04., Vestre Toten: 1 - 8 ind. ved Eina stasjon følgende dager: 1 ind. 23.03., 2 ind. 24.03., 6 ind. 26.03., 8 ind. 30.03., 4 ind. 08.04. og 6 ind. 09.04., 2 ind. Blilisanden på Einafjorden 09.04., 1 ind. Sisselbergbukta ved Eina 11.04. og 1 ind. Skoledammen i Raufoss sentrum 15.04., og 18.04., Østre Toten: 1 - 7 ind. Kapp brygge følgende dager: 1 ind. 19.03., 25.03. og 30.03., 2 ind. 31.03. og 01.04., 7 ind. 03.04., 1 ind. 04.04., 2 ind. 06.04., 3 ind. 12.04. og 1 ind. 14.04. og 15.04. Videre hhv. 1, 4 og 1 ind. Hekshusstranda på Kapp 22.03., 24.03. og 01.04., 1 ind. Sandaker 23.03., 1 ind. Veibyvika 23.03., hhv. 3, 1 og 1 ind. Panengen 26.03., 27.03. og 28.03., hhv. 1 og 2 ind. Skjeppsjøen 29.03. og 30.03., 2 ind. Kildevangen 01.04., 1 ind. Båkinnskogen 07.04., hhv. 2 og 1 ind. Totenvika 11.04. og 15.04., 2 ind. Bjørnstadbeite 15.04. og 4 ind. Viken camping 16.04., Gran: Hhv. 2, 1, 6, 4, 1 og 7 ind. Røykenvika 29.03., 30.03., 31.03., 02.04., 03.04. og 07.04., 1 ind. Sagatangen på Jarenvannet 31.03., 1 ind. Granum 04.04. og 1 ind. Brandbu 28.04., Lunner: 1 par i gang med reirbygging ved Strykenvatnet 19.04., Jevnaker: 3 ind. Sløvika 28.03., Søndre/Nordre Land: 3 ind. Dokkadeltaet 02.04., Sør-Aurdal: 1 ind. Vassfaret 05.04., Nord-Aurdal: 1 ind. ved Sundvoll bru 27.03. og 29.03., hhv. 1, 1 og 3 ind. Dokkafjorden i Vestringsbygdi 29.03., 07.04. og  10.04., 3 ind. ved Leira camping 30.03., 1 ind. ved utløpet av Neselva i Fagernes 31.03., 2 ind. Fagernes Park 02.04., hhv. 3, 1 og 2 ind. Sundet 03.04., 06.04. og 14.04., 1 ind. Grandadn 06.04., 12.04. og 13.04., 10 ind. Øyi i Begna 06.04., 1 ind. Fløafjorden nord 07.04. og 25.04., 1 ind. Kjørnes 07.04., 1 ind. Vadsetdansen 10.04. og 22.04. og 1 ind. Noraker 11.04., Vestre Slidre: 1 ind. ved Fossheimfoss 07.04., Vang: 1 ind. ved Rogn camping 31.03., 1 ind. Tveitahølen i Begna 31.03. og 2 ind. Lomendeltaet 28.04.


Svartryggerle

Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 30.03. (Margaret M. Eggen), Gran: 1 ind. Røykenvika 30.03. (Even Raassum).


Løvmeis

Jevnaker: 2 ind. Gunstad i Sløvika 30.04. (Even Dehli).


Varsler

Lesja: Hhv. 1, 1, 2 og 1 ind. Lesjaleira 02.04., 06.04., 18.04. og 20.04., Nord-Fron: 1 ind. Øia ved Harpefoss 12.04., Ringebu: 1 ind. Måsåplassen 20.04., Lillehammer: 1 ind. Korgen i Lågendeltaet 14.03. og 1 ind. Svartevja i Lågendeltaet 30.03., 31.03., 02.04. og 06.04., Østre Toten: 1 ind. Dyrud 23.03. og 1 ind. Ørud 31.03., 1 ind. Nyhussætervegen 11.04., Gran: 1 ind. Aschimlandet 23.03. og 26.03. og 1 ind. Skirstad gard 07.04., Søndre Land: 1 ind. Enger 06.04., Søndre/Nordre Land: 1 ind. Dokkadeltaet 21.04., Nord-Aurdal: 1 ind. Langestølen 12.04., 14.04. og 21.04. og 2 ind. samme sted 26.04., 1 ind. ved Ølsjøen 21.04., 1 ind. Gauklie 26.04., Vestre Slidre: 1 ind. Rensenn 14.03., hhv. 1 og 2 ind. Trollhovd 01.04. og 26.04., 1 ind. Grøneli 14.04. og 26.04. og 1 ind. Flyin 23.04., Vang: 1 ind. Tveitahølen 10.04.


Nøttekråke

Lillehammer: 1 ind. Sollihøgda 25.03. og  1 ind. ved Stampesletta 27.03., Vestre Toten: 1 ind. Sørligrenda på Raufoss 02.03., Østre Toten: 1 ind. Krabyskogen 02.03., 1 ind. Olsbyenga 22.03., 1 ind. Totenvika 11.04. og 1 ind. Dyrud 17.04., Gran: 1 ind. Jøvik i Vestre Gran 29.04., Lunner: 1 ind. Roa stasjon 07.03. og hhv. 2 og 1 ind. ind. Grasbergtjern 24.03. og 20.04.


Kornkråke

Lillehammer: 1 ind. Smestad 03.04. og 1 ind. Lågendeltaet 05.04., 21.04. og 24.04., Gjøvik: 2 ind. Biri 01.05., Østre Toten: 4 ind. ankom kolonien i sentrum av Lena 02.03., hvor det ble telt opptil 62 ind. (31.03.) og registrert 24 brukte reir (16.04.). Fylkets andre koloni - på Kapp - ble i år stående tom. Mellom 1 - 6 ind. ble sett i nærheten av hekkeplassen i tidsrommet 11.03 - 02.04. Øvrige observasjoner: 1 ind. Fodstad 02.03. og 06.04., 1 ind. Bjerke/Øvre Evang 11.03., hhv. 15 og 4 ind. Lillo på Lena 20.03. og 23.03. og 4 ind. Totenvika 29.04., Nord-Aurdal: 1 ind. Dokkafjorden i Vestringsbygdi 02.04., 03.04. og 06.04. og 1 ind. Noraker 11.04., Vang: 1 ind. Åsvang 04.04.


Svartkråke

Østre Toten: 1 ind. Totenvika 28.04. (Tom Dalhøy).


Stillits

Ringebu: Hhv. 19 og 2 ind. Gildesvollen 16.03. og 12.04., Øyer: 1 - 20 ind. ved Ile gard i Sørbygda følgende dager: 1 ind. 04.03., 2 ind. 10.03. og 12.03., 5 ind. 13.03., 1 ind. 16.03., 20 ind. 17.03., 1 ind. 18.03., 2 ind. 04.04. og 05.04. og 1 ind. 17.04., Lillehammer: 2 ind. Jørstadmovollene i Lågendeltaet 02.03., 1 - 8 ind. ved Lillehammer camping følgende dager: 1 ind. 12.03., 8 ind. 15.03., 1 ind. 19.03., 2 ind. 21.03. og 23.03., 1 ind. 26.03., 6 ind. 03.04., 2 ind. 05.04., hhv. 3, 2, 9, 1, 1, 6 og 1 ind. Korgenområdet 09.03., 18.03., 22.03., 24.03., 27.03., 29.03. og 31.03., 1 ind. ved Stor-Hove 21.03., hhv. 1, 1 og 4 ind. Svartevja ved Lågendeltaet 21.03., 27.03. og 06.04., følgende observasjoner av 1 - 4 ind. i Lågendeltaet naturreservat: 2 ind. 21.03., 4 ind. 23.03., 2 ind. 27.03. og 1 ind. 29.03., 18.04., 21.04., 26.04., og 27.04. Videre 1 ind. ved Skvalabekken vest for Lågendeltaet 30.03. og hhv. 1 og 3 ind. Bakke gård 16.04. og 19.04., Gausdal: 1 ind. Holshagen i Follebu 15.04. og 20.04., Gjøvik: 2 ind. Hunnselvas utløp 22.03. og 13.04., 5 ind.  Rambekkvika 22.03., 1 ind. ved Mjøsbruket 24.03., 4 ind. Bråstad 13.04. og hhv. 2 og 1 ind. Svennesvollene 25.04. og 28.04., Vestre Toten: 7 ind. Steffensrud 02.03. og 1 ind. Lønneberget på Raufoss 21.03., Østre Toten: 1 ind. Evenrudgutua på Kapp 08.03. og senere 2 ind. samme sted 23.03., 30.03., 14.04. og 28.04., hhv. 1, 1, 1 og 2 ind. Totenvika 23.03., 07.04., 18.04. og 24.04., 1 ind. Panengen 23.03., 2 ind. Hallingstad på Lena 24.03., 1 ind. Båkinnstranda 01.04., 4 ind. Bilitt 02.04., 2 ind. Starum 07.04., 2 ind. Tallodden på Kapp 13.04. og 2 ind. Båkinnskogen 16.04., Gran: 4 ind. ved Olerud Pels i Brandbu 24.03., 1 ind. Kittelsrud 24.03., hhv. 4, 2 og 1 ind. Røykenvika 06.04., 24.04. og 25.04. og 1 ind. Brurbakkveien i Brandbu 20.04., Lunner: 3 ind. Østenga i Lunner sentrum 25.03. og 4 ind. Ballangrud 12.04., Nord-Aurdal: 1 ind. Aurdal prestegard 21.03. og 07.04., 2 ind. Marsteinhøgda 25.03. og hhv. 1, 1 og 2 ind. Dokkafjorden i Vestringsbygdi 06.04., 07.04. og 12.04., Vestre Slidre: 1 ind. Rødningen 29.03.


Tornirisk

Gjøvik: 1 ind. Rambekkvika 31.03., Vestre Toten: 1 ind. ved vanntårnet på Eina 16.04. og 1 ind. Trosterud 22.04., Østre Toten: Hhv. 2 og 1 ind. Båkinn 01.04. og 07.04., hhv. 1, 1 og 2 ind. Kapp brygge 03.04., 21.04. og 27.04., 2 ind. Totenvika 07.04. og 12.04., hhv. 4, 1 og 3 ind. Evenrudgutua på Kapp 08.04., 15.04. og 21.04. og 2 ind. ved Balke kirke 19.04., Gran: 1 ind. Røykenvika 07.04. og 28.04. og 2 ind. Aschimlandet 28.04., Vang: 2 ind. Rogn 31.03.


Bergirisk

Dovre: 3 ind. ved Fokstua Fjellstugu 24.04., Vestre Toten: Min. 1 ind. Sisselbergbukta ved Einafjorden 14.04., hørt ved Trosterud 26.04. og ca. 20 ind. samme sted 27.04., Østre Toten: 2 ind. Bællarud 23.03., 1 ind. Hekshus på Kapp 28.03., hhv. 6 og 1 ind. Kloppen 01.04. og 02.04., hhv. 3 og 20 ind. Totenvika 05.04. og 12.04., 23 ind. Hveem 16.04. og min. 1 ind. Homb 19.04., Nord-Aurdal: 20 ind. ved Ølsjøen 21.04., Vang: 2 ind. Rogn 31.03.


Polarsisik

Skjåk: 1 ind. Liavatnet 22.03., Sel: 3 ind. Mysusæter 16.03., Nord-Fron: 1 ind. Sildtjønnlia 03.03.


Furukorsnebb

Vestre Toten: 1 ind. over vanntårnet på Eina 01.05.


Konglebit

Øyer: 1 par Knidalen/Hornsjøen 21.04. og 01.05.


Kjernebiter

Dovre: Hhv. 1, 2, 3 og 1 ind. Joramo 07.04., 08.04., 09.04. og 10.04., Sør-Fron: 2 ind. Brennhaugen 27.04., Ringebu: Hhv. 2, 5, 3 og 2 ind. Gildesvollen 10.04., 11.04., 12.04. og 17.04., Lillehammer: 1 ind. Korgenområdet 09.03., følgende observasjoner av 1 - 3 ind. på foringsplass ved Svartevja i Lågendeltaet: 1 ind. 02.04., 05.04. og 06.04., 2 ind. 07.04., 1 ind. 08.04., 2 ind. 09.04., 1 ind. 11.04., 2 ind. 12.04., 1 ind. 16.04. og 17.04., 2 ind. 21.04., 3 ind. 23.04. og 2 ind. 24.04. og 25.04. Ellers 1 ind. Bakke gård 19.04. og 1 ind. Traasethstranda i Lågendeltaet 01.05., Vestre Toten: 2 ind. Trosterud 16.04., Østre Toten: 2 ind. Tallodden på Kapp 13.04. og 2 ind. Bekkelundsveien 27.04., Etnedal: Hhv. 3 og 2 ind. Fjelltun 13.10. og 14.10., Nord-Aurdal: 1 ind. Marsteinhøgda 19.04., Vestre Slidre: Hhv. 2, 1 og 2 ind. Rødningen 09.03., 15.03. og 16.04., Vang: 1 ind. Åsvang 18.04. 

Kommende aktiviteter


Vis kalender