Oppland ornitologene

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Hjem Småstykker Artsobservasjoner og beskrivelse

Artsobservasjoner og beskrivelse

Aktivitet Hekkekode Beskrivelse
Reir, egg/unger D Om du finner et reir med egg eller unger benytter du denne aktiviteten
Reir, unger hørt D Om du observerer et reir, men kun hører ungene.
Mislykket hekking D Om fugler starter en hekking, men avbryter av uvisse årsaker.
Rugende D Rugende fugl observert.
Eggeskall D Eggeskall i passende miljø for arten.
Mat til unger D Foreldre blir sett med mat til unger.
Bar ekskrementpose D Voksne fugler som fjerner ekskrementpose fra reiret.
Besøker bebodd reir D Voksne fugler som besøke reir med unger.
Pulli/nylig utflydd D Dununger, eller andre unger som nylig har forlatt reiret.
Brukt reir D Reir som ikke er i bruk, men som har vært det inneværende sesong.
Reir i bruk D Et reir der det er aktivitet.
Avledningsmanøver D Fugler som spiller skadet eller lignende.
Reirbygging C Voksne fugler som bygger reir.
Rugeflekker C Voksne fugler med rugeflekk (stor sett bare synlig ved innfanging).
Varslende, engstelig C Varslende eller engstelige voksne fugler.
Reirbesøk? C Besøk av antatt reirplass.
Parring (eller seremonier) C Kopulasjoner og kurtise.
Permanent revir C Fugler som er territoriehevdende i et fast område.
Par i passende hekkebiotop C Voksne fugler observert i et miljø som passer arten godt.
Sang/spill B Syngende og/eller leikende fugler.
Obs. i hekketid, passende biotop B Enkeltindivider observert i passende miljø i hekketiden.
Aktivitet Beskrivelse
Rastende Først og fremst en aktivitet som benyttes i trekktidene. Bruk gjerne andre aktiviteter om de er aktuelle.
Stasjonær Fugler som er stabile innenfor et begrenset område over tid. Bruk gjerne andre aktiviteter om de er aktuelle.
Overflygende Overflygende fugler som ikke er på trekk.
Næringssøkende Fugler som er aktivt næringssøkende.
Sang/spill, ikke hekking Syngende fugler utenfor hekkesesongen.
Lokkelyd, øvrige lyder Fugler som lager lokkelyder i og utenfor hekkesesong.
Revir, ikke hekking Fugler som markerer revir, i og utenfor hekkesesong, men som ikke hekker.
Ringmerket Når man ringmerker en fugl.
Individmerket (kontroll) Når man observerer eller kontrollerer en fugl som allerede er ringmerket.
Trekkforsøk Observasjon av fugler som prøver å utføre trekk, men som må avbryte.
Trekkende Trekkende fugler uten en bestemt trekkretning.
Trekkende mot N, NØ, Ø osv. Trekkende fugler med en bestemt trekkretning.
Syk Aktivitet for opplagt syke fugler.
Død Flere valg ved funn av døde fugler, velg det som passer best.
Ferske og eldre spor Ferske eller gamle spor og sportegn.
Fersk og eldre møkk Ferske eller gamle ekskrementer.

 

Kommende aktiviteter

Det er fortiden ingen planlagte aktiviteter

Vis kalender