Oppland ornitologene

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Hjem Småstykker Fellesmøte med lokallagene - Dokka Våtmarkssenter 08.01.2019. Referat

Fellesmøte med lokallagene - Dokka Våtmarkssenter 08.01.2019. Referat

Fellesmøte med lokallagene - Dokka Våtmarkssenter 08.01.2019. Referat


Fra styret i NOF, avd. Oppland møtte: Geir Høitomt, Trond Øigarden, Bjørn Harald Larsen, Jon Opheim og Trond Øigarden (som også representerte Valdres lokallag).

Fra Valdres lokallag: Leder.

Fra Hadeland lokallag: Leder og 2 styremedlemmer.

Fra Gjøvik, Land & Toten lokallag: Leder og 3 styremedlemmer.


Følgende saksliste var satt opp for møtet:


  1. Se på ulike tiltaks-/støtteordninger for lag og foreninger, basert på informasjon gjennom "Tilskuddsportalen". Ellers har foreningen lang tradisjon i å søke på " tilskudd til vilttiltak", hvor søknadsfristen er allerede 15. januar. Vi ber fylkesavdelingene tenke gjennom aktuelle registreringsprosjekter.


  1. Det er satt i gang et arbeid med supplering av nasjonale verneplaner. I denne forbindelse har Miljødirektoratet nylig henvendt seg til Fylkesmennene rundt om i landet for innhenting av konkrete forslag på områder som bør med. Supplerende vern omfatter ikke skog og marine områder, men både nasjonalparker, landskapsvernområder, naturreservater og biotopvernområder. Det skal vurderes både nye verneområder og utvidelse av eksisterende verneområder. Omgjøring av verneform og/eller endret avgrensning for eksisterende verneområder kan også vurderes. NOF sentralt har bedt fylkesavdelinger og lokallag å komme med innspill og delta aktivt i dette viktige arbeidet. Bjørn Harald Larsen og Geir Høitomt har fått i oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland å komme med forslag på aktuelle områder innen 15.01.2019. Begge vil delta på møtet - både for å orientere og ta imot innspill på aktuelle områder.


Sak. 1. Geir innledet med en generell gjennomgang av søknadsmuligheter. «Tilskuddsportalen" omfatter et vidt spekter, men kanskje ikke så mye innenfor det vi kan kalle våre «kjerneaktiviteter». Dessverre er det en stor barriere å få tilgang til denne portalen ved at en må registrere seg som bruker mot en kostnad på kr. 50 000,-. Her må vi i tilfelle søke samarbeid/tilgang via andre som har registrert seg som brukere, f.eks. kommuner.


Mesteparten av tiden ble av denne grunn brukt på de muligheter som ligger i «Elektronisk søknadssenter». Geir ga her en inn innføring i utfylling av skjema og spesielt hva som kreves ved å søke om midler gjennom «Tilskudd til vilttiltak».


Sak. 2. Bjørn Harald og Geir innledet med en generell gjennomgang av arbeidet med supplering av nasjonale verneplaner, og det arbeidet de skal utføre på oppdrag av Fylkesmannen i Oppland. Resten av kvelden gikk med til kartgjennomgang, der vi kommune for kommune tok for oss aktuelle områder. Det ble ei lang liste!

Jon Opheim 

Kommende aktiviteter


Vis kalender