Oppland ornitologene

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Hjem Småstykker Siste nytt 26.05. - 10-10.2018

Siste nytt 26.05. - 10-10.2018

Siste nytt

26.05. - 10.10.2018


Jon Opheim
Vi har lagt bak oss både vår, sommer og høst siden forrige nr. av Hujon - og dermed er det mange observasjoner som skal med.


Perioden har bydd på mye spennende - ikke minst på rovfuglfronten siden det har vært bra med smågnagere over store deler av fylket. Besøk av både glente, steppehauk og enghauk er ikke hverdagskost for oss i innlandet.


Det har heller ikke manglet på andre sjeldenheter. Her kan vi bl.a. trekke fram ringgås, ringand, lomvi, lappugle, hærfugl, gulbrynsanger, nattergal, rosenstær og båndkorsnebb.
Knoppsvane

Hekkefunn/observasjoner av ungekull:

Lom: 4 par gikk til hekking i Åsjo naturreservat på våren. Hvor mange par som fikk fram unger er - ut fra det som er innrapportert - noe usikkert. Den 27.06. ble det registrert 6 ad. og 10 unger, senere 2 par med tils. 5 unger 24.07., 2 par og 7 unger 30.07. og 2 par med 5 unger 04.10. Sør-Fron: 1 par med 6 unger Harpefossdammen 30.06., senere ble dette paret sett med 5 unger i perioden 10.07. - 18.08., Øyer: 6 ad. og 4 unger på Jevnefjorden 13.09., men det er usikkert om disse har hekket i området, Gran: 1 par med 6 unger i Røykenvika/ Ivistubekken 30.06. - 01.08., senere ble paret sett med 4 unger 01.09. og 09.09. og med 2 unger 05.10. og 07.10., Jevnaker: 1 par med 4 unger i sørenden av Randsfjorden/Hermanstjern 14.07. og 15.07.

Sangsvane

Hekkefunn/indikasjon på hekking:

Dovre: 1 par (trolig med mislykket hekking) Storrtjern på Fokstumyra 28.05. og 1 par med 3 unger Søndre Horrtjern 04.07. og 07.07., Vågå: 1 par med 4 - 5 unger på Strondsætertjernet i midten av juni, Øyer: 1 par sammen med 1 ungfugl Skåetjønnmyra 02.09., Gausdal: 1 hekkende par (rugende ind.) Oppsjømyra 17.06. Paret ble senere sett med 4 unger 18.07. 1 par hekket også på Ormtjernet, her med 4 unger 23.07., Gjøvik: 1 par med 4 unger Nordre Onsrudvatnet 19.06. og 26.06. og 1 par med min. 1 unge samme sted 05.07. Videre 1 par med 4 unger Åbortjernet 24.06., 1 par Flatsjøen 26.06., 1 par Glæstadtjernet 28.06. og 1 par på Melbytjern i Biri 03.07., Søndre Land: 1 par med 3 unger Gramsetertjernet 01.07., Gran: 1 par med 2 unger Tommelsjøen 23.06., Etnedal: 1 par med min. 1 unge Huldretjernet 18.07., Sør-Aurdal: 1 par Begna ved Leite 09.07. og 1 par Graslimyrene 09.07., Nord-Aurdal: 1 par Steinbutjernet 16.06., Øystre Slidre: 1 par Hofsfjorden 28.06.


Kortnebbgås

Årets høsttrekk ble det svakeste på svært mange år. Bare ca. 1460 ind. er innrapportert i perioden 23.09. - 10.10. Dette kan tyde på at mye av trekket har passert oss i stor høyde, og kanskje også på natterstid. Størst trekkaktivitet ble observert 01.10. med tils. ca. 740 fugler. Som tidligere ble det registrert flest rastende ind. på og langs Einafjorden i Vestre Toten, men bare ca. 135 ind. på det meste (26.09.).


Grågås

Lesja: Hhv. 1 og 3 ind. Lesjaleira 05.09. og 07.09., Nord-Fron: 3 ind. Øia på Harpefossdammen 02.09., Sør-Fron: 3 ind. Sandvoll på Harpefoss 08.09., Gausdal: 15 ind. Øvre Revsjøen 18.08., Vestre Toten: Fast tilhold på div. lokaliteter langs Einafjorden fra september/oktober og ut perioden med følgende registrerte sumtall: 1 ind. 29.08., 9 ind. 06.09., 07.09. og 13.09., 57 ind. 14.09., 9 ind. 15.09., 1 ind. 21.09., 10 ind. 24.09., 14 ind. 26.09., 100 ind. 27.09., 90 ind. 01.10., 80 ind. 02.10., 91 ind. 03.10., 90 ind. 06.10. og 10.10., Østre Toten: 14 ind. Mjøsa på Kapp 20.09., Gran: 4 ind. Skreitangen i Røykenvika 13.08. og 15 ind. Haug/Vasslia 07.10., Søndre/Nordre Land: 1 ind. Dokkadeltaet 03.09., Øystre Slidre: 2 ind. Vinstravatnet ved Lykkjestølane 25.06.


Kanadagås

Hekkefunn, observasjoner av årsunger, eller indikasjon på hekking:

Sør-Fron: 2 par med tils. 17 unger på Harpefossdammen 22.06., 30.06. og 11.07. Lillehammer: 10 ad. og 5 unger på Hunderfossdammen 25.06. I Lågendeltaet ble 4 ad. sett sammen med 2 unger 26.06., samt 10 ad. og 1 unge 04.08. Det er likevel ikke sikkert at arten har hekket i dette området. Vestre Toten: 1 par med 5 unger i Sisselbergbukta på Einafjorden 23.06. og senere med 4 unger 08.07., Østre Toten: 1 par Garsjøen på Totenåsen 28.05., Lunner: 1 par med 2 unger nordenden av Harestuvannet 22.07., Søndre Land: 1 hekkende par på dam ved Stortjernet 27.05., 1 par med hekkeadferd Store Kaldingen 27.05. og 1 par med hekkeadferd Store Sandungen 27.05., Nord-Aurdal: 1 par med 5 unger Fløafjorden 27.06.

Øvrige observasjoner:

Lesja: 10 ind. over Aursjøen 05.09., Sel: 2 ind. ved Solhjem 27.05. og 1 ind. Skottvatnet 28.05., Nord-Fron: Hhv. 1, 25, 28 og 38 ind. Øia på Harpefossdammen 18.08., 01.09., 04.09. og 08.09., samt 5 ind. Ruste 15.09., Sør-Fron: Hhv. 35 og 36 ind. Fryasletta 15.09. og 21.09., Ringebu: Hhv. 12, 5, 4, 2 og 3 ind. Fåvang naturreservat 31.05., 24.06., 23.08., 06.09. og 13.09., hhv. 1 og 11 ind. Lågen ved Fåvang stasjon 04.06. og 01.09., 2 ind. Ringebuvollene 23.09. og 12 ind. Trøstakervollene/Elstad camping 23.09., Lillehammer: Mellom 11 - 70 ind. er innrapportert følgende dager på Hunderfossdammen: 38 ind. 23.06., 40 ind. 26.06., 42 ind. 08.07., 16 ind. 23.07., 32 ind. 01.08., 70 ind. 15.08., 11 ind. 23.08., 27 ind. 30.08., 24 ind. 01.09., 15 ind. 06.09. og 18 ind. 20.09. Hhv. 11, 12 og 7 ind. i Lågendeltaet 17.08., 18.08. og 23.08., samt 1 ind. i perioden 04.09. - 23.09. Til sist hhv. 8 og 19 ind. Avskåkån 01.07. og 24.07., Gjøvik: Hhv. 3, 15 og 3 ind. Svennesvollene 17.07., 22.07. og 10.10., Vestre Toten: Hhv. 9, 10, 6, 6 og 31 ind. Sisselbergbukta på Einafjorden 03.06., 09.06., 12.08., 21.08. og 29.08., 40 ind. Sætervika på Einfjorden 07.10. og 10 ind. Nedre Hegernes på Einfjorden 07.10., Gran: 51 ind. Jarenvannet 19.09., Lunner: Hhv. 21, 25, 8 og 54 ind. i nordenden av Harestuvannet 22.07., 07.08.,  24.08. og 23.09., Søndre Land: 70 ind. Fluberg fuglefredningsområde 07.10., Søndre/Nordre Land: Fast tilhold i Dokkadeltaet, hvor 1 - 58 ind. er notert følgende dager: 21 ind. 29.06., 2 ind. 01.07., 12 ind. 03.07., 23 ind. 04.07., 25 ind. 17.07. og 31.07., 31 ind. 08.08., 5 ind. 18.08., 6 ind. 26.08., 23 ind. 01.09., 3 ind. 14.09., 1 ind. 23.09., 58 ind. 30.09. og 21 ind. 07.10., Nord-Aurdal: 5 ind. Vesterbø 03.06., hhv. 11 og 10 ind. Helgasteinen i Strondafjorden 11.06. og 12.06., 8 ind. Sundheim i Strondafjorden 11.06., 6 ind. Fløafjorden 29.07., 65 ind. Strondafjorden ved Ulnes bru 10.08. og 4 ind. Ølsjøen 07.09., Vestre Slidre: 4 ind. Katten i Strondafjorden 01.06. og 12 ind. Røn 26.08.


Hvitkinngås

Lillehammer: Hhv. 4 og 2 ind. Lågendeltaet 12.08. og 08.09. og 20 ind. Mjøsa ved Vingrom 22.07., Gjøvik: Hhv. 7, 9 og 19 ind. ved Biri travbane 07.06., 17.08. og 19.08., 1 par Svennesvollene 26.06., hvor 1 par ble sett med 4 unger 02.07., 9 ad. og 4 unger 17.07., samt 1 ind. 22.07. Ellers 2 ind. Mjøsa ved Kremmerodden 30.07., Vestre Toten: 1 ind. med fast tilhold i Sisselbergbukta på Einafjorden 26.05. - 09.06., Østre Toten: Hhv. 23 og 40 ind. Mjøsa ved Kapp 16.08. og 23.08., Gran: Hhv. 1 og 2 ind. Eidsand 29.05. og 01.06., 34 ind. Gullerudvika i Randsfjorden 07.08. og 2 ind. Ulnestangen i Røykenvika 13.08.


Ringgås

Øystre Slidre: 1 ind. (underarten bernicla) Fisketjerni på Valdresflye 20.07. (Terje Pettersen og Marius von Glahn).


Gravand

Gjøvik: 1 ind. (1 K) Svennesvollene 23.08.


Stjertand

Lesja: 3 ind. Lesjaleira 05.09., Lom: 1 hunn Åsjo naturreservat 07.08., Ringebu: 1 par Åsdalstjønna 17.06., Vestre Toten: 1 hunn Blilisanden på Einavatnet 24.06. og 27.06., 2 ind. Sisselbergbukta på Einafjorden 02.09. og 06.09. og senere 1 ind. 09.09. - 17.09., samt 1 ind. (trolig samme) Vik på Einafjorden 26.09., Søndre/Nordre Land: 3 ind. Dokkadeltaet 03.09.


Skjeand

Lesja: 1 par Lesjaleira 29.05. og 30.05., Vågå: 1 par utosen av Vågåvatnet 06.06., Vestre Toten: 1 hunnfarget ind. Sisselbergbukta på Einafjorden 15.09. - 23.09.


Ringand

Nord-Aurdal: 1 hann Rundtjern ved Valtjernstølan 31.05. (Rune Rødningen, Olav Rødningen og Trond Øigarden) og 01.06.

Funn nr. 5 i Oppland.


Bergand

Lesja: 1 hann Strålsjøen 19.08., Dovre: 1 par Hjerkinndammen 29.05. og 2 ind. samme sted 27.09., Skjåk: 8 ind. Aukarsvatnet 02.08., Vågå: 1 par Øvre Sjodalsvatn 01.06., 1 hunn med 4 unger Nedre Sjodalsvatn 29.07. og 31.07. og 1 hunn med 7 unger ved Gjendesheim 30.07., Sel: Hhv. 1 par, 5 hanner og 2 ind. Meringsdalsvatnet 01.06., 04.06. og 05.08., Ringebu: 2 hunner og 4 unger Åsdalstjerna 12.08. og 1 hunn samme sted 25.08., Vestre Toten: Hhv. 2, 1 og 1 ind. Evjua på Einavoll 04.10., 05.10. og 08.10., Nord-Aurdal: 1 ad. og 2 ungfugler Gauklitjern 06.10., Øystre Slidre: 2 par Vinstravatnet ved Lykkjestølane 27.05. og følgende observasjoner på Fisketjerni på Valdresflye: 2 ind. 08.06., 09.06., 01.07. og 14.07., 1 ad. 20.07., 2 hunner med hhv. 3 og 4 unger 11.08. og 1 ind. 05.09.


Havelle

Lesja: 1 hann Strålsjøen 03.06., Dovre: Hhv. 4, 1 hunn og 1 par Hjerkinndammen 26.05., 27.05. og 29.05., samt 1 ind. Nedre Stridåtjern ved Snøheim 27.06., Skjåk: 3 ind. Utletjønn 08.07., Vågå: 1 hann Bessvatnet 02.07., Ringebu: 1 hann Åsdalstjønna 09.06., Nord-Aurdal: 1 hann Ølsjøen 03.10., Øystre Slidre: Følgende observasjoner på Fisketjerni på Valdresflye: 1 par 05.06. og 08.06., 1 hann 16.06., 2 ind. 17.06., 1 ind. 24.06., 1 par 08.07., 1 ind. 11.07. og 10.08., 2 hunner med hhv. 4 og 7 unger 11.08., 1 hunn med 4 unger, pluss 2 hunner sammen med 1 unge og 1 hann, 12.08. Senere 5 ind. 05.09. Videre hhv. 1 ind. og 1 par Jervetjerni 23.06. og 30.07. og 2 ind. Vinstravatnet ved Lykkjestølane 25.06.


Svartand

Lesja: 1 par Strålsjøen 09.06. og 12.06., hhv. 4 hanner og 3 ind. Lesjøen 13.06. og 08.07. og 3 ind. Lesjaskogsvatnet 04.10., Dovre: 2 par Hjerkinndammen 27.05. og 29.05., Lom: 2 hanner Tesseosen 01.06., Vågå: 3 ind. Heimdalen 03.06. og 3 ad. sammen med 10 unger (kull på 3 og 7) Øvre Sjodalsvatnet 08.08., Ringebu: Hhv. 3, 7 og 2 ind. Gullhaugtjønnet 23.06., 05.08. og 14.09., Øyer: 5 ind. Bulona 09.06., 1 hann Øvre Moksjøen 26.06. og 1 hunn på tjern ved Heratinden 03.07., Lillehammer: 2 ind. Lågendeltaet 08.10., Vestre Toten: 2 ind. Brurholmen/Nesvika på Einafjorden 28.09. og 5 ind. Evjua på Einavoll 08.10., Østre Toten: 1 hann Båkinnstranda 03.07. og 9 ind. Mjøsa ved Kapp  27.09., Jevnaker: 2 ind. sørenden av Randsfjorden 10.10., Søndre Land/Nordre Land: 1 ind. Dokkadeltaet 07.10., Nord-Aurdal: 1 ind. Valtjern ved Valtjernstølan 30.09. og hhv. 11, 6 og 1 ind. Ølsjøen 30.09., 03.10. og 05.10., Øystre Slidre: 4 ind. Fisketjerna på Valdresflye 31.05., 3 ind. Sanddalen ved Vinstravatnet 06.06., 1 ind. Melbysstølen ved Vinstravatnet 16.06., 1 ind. Vinstravatnet ved Lykkjestølane 25.06. og 1 hunn Haldorsynøyene ved Vinstravatnet 26.06., Vang: 1 par Stavtjerni 13.06. og 18.06.


Sjøorre

Lesja: 5 ind. Storvatnet 13.06. og 1 hunn med 7 unger Sandvatnet 05.08., Dovre: 2 ind. Hjerkinndammen 05.06. og 1 par Kringluttjern på Fokstumyra 07.07., Sel: 1 ind. Meringsdalsvatnet 06.07. og 21 ind., herav 3 par med unger, Strålvatnet ved Veslevasseter, 23.07., Nord-Fron: 4 par og 1 hann Afstjønna 02.06., Ringebu: 3 ind. Fennatjønnet 23.06., 1 ind. Botnlaustjønnet 23.06. og hhv. 2, 1 og 4 ind. Gullhaugtjønnet 23.06., 05.08. og 14.09., Gausdal: 1 par Torsdalsvatnet 08.06., Søndre Land/Nordre Land: 1 ind. Dokkadeltaet 07.10., Etnedal: Hhv. 5 ind., 1 par og 1 ind. Langtjedn naturreservat 26.05., 27.06. og 17.07., 1 hunn med 7 unger Garin 18.07. og 1 hunn med 3 unger Hafsenn 18.07., Nord-Aurdal: Hhv. 5, 7, 5 og 5 ind. Gauklie på Stølsvidda 26.05., 31.05., 01.06. og 02.06., 5 ind. Hagatjernet 10.06. og 1 ind. Ølsjøen 30.09., Vestre Slidre: 1 par og 1 hann Midtre Syndin 31.05., Øystre Slidre: 3 ind. Vinstravatnet ved Lykkjestølane 25.06. og 1 hann Fisketjerni på Valdresflye 30.06., Vang: 1 par Helin 01.06.


Vaktel

Skjåk: 1 ind. Skjåkstrondi 10.07., Nord-Fron: 1 ind. Sandvoll ved Harpefoss-dammen 09.07. og 13.07., Lillehammer: 1 ind. Hølen på Gausavollene 03.06., Gausdal: 1 ind. Holthaugen 24.07., 25.07. og 28.07., Vestre Toten: 1 ind. Tomlevoll ved Einafjorden 03.06., 1 ind. Dotset ved Einafjorden 04.06., 1 ind. Børsvoll/Narum 06.06., Østre Toten: 1 ind. Fladager på Kapp 30.05. og 01.06., 1 ind. Teten/Tømmerhol 05.06., 1 ind. Enge på Lena 05.06., 1 ind. Hammer-stadenga 09.06., 1 ind. Tallerudveien på Krabyskogen 17.06., 1 ind. Hallingstad 17.06., 1 ind. Nøkleby 17.06., 1 ind. Enge på Lena 21.06. og 1 ind. Schøll 10.07., Søndre Land: 1 ind. Granumsletta 29.05., Nord-Aurdal: 1 ind. i myr ved Steinbui (930 moh.) 17.06., Etnedal: 1 ind. Åfetstølen 02.07., Vestre Slidre: 1 ind. Nørre Trøllhøvd 15.06., Øystre Slidre: 1 ind. Leirungsmyrin (> 1000 moh.) 09.06., Vang: 1 ind. Bøastølen - Pyttingen - Kviesyndin 17.06.


Smålom

Lesja: 1 ind. Strålsjøen 09.06. og 2 ind. Kvitsetra 03.08., Dovre: 2 ind. Fokstumyra 30.08., Vågå: Hhv. 2 og 1 ind. Øvre Sjodalsvatnet 06.07. og 08.08. og 1 ind. over Nedre Sjodalsvatn 02.08., Lillehammer: Hhv. 1, 1, 2 og 2 ind. Reinsvatnet 02.06., 04.07., 25.07. og 03.08., 1 ind. Agntjernet 27.06., 2 ind. Koltjernet 04.07., 2 ind. Gjestbodtjernet i Gropmarka 26.07., 1 par med 1 unge Abbor-Akksjøen 26.07. og 1 - 2 ind. Lågendeltaet følgende dager: 2 ind. 04.08. og 19.08. og 1 ind. 23.08., 25.08., 31.08., 04.09. og 18.09., Vestre Toten: 1 - 11 ind. observert på div. lokaliteter på Einafjorden fram til midten av september på følgende datoer: 2 ind. 28.05., 1 ind. 29.05., 31.05., 07.06., 09.06. og 23.06., 2 ind. 24.06. og 28.06., 1 ind. 30.06., 7 ind. 08.07., 6 ind. 12.07., 3 ind. 15.07., 1 ind. 16.07., 2 ind. 17.07. og 29.07., 2 ind. 31.07., 1 ind. 02.08., 7 ind. 04.08. og 05.08., 8 ind. 10.08., 4 ind. 11.08., 1 ind. 21.08., 11 ind. 23.08., 5 ind. 26.08., 2 ind. 29.08., 10 ind. 30.08., 2 ind. 11.09. og 14.09., 1 ind. 15.09., 2 ind. 17.09. og 1 ind. 23.09., Østre Toten: Hhv. 1, 3, 1 og 1 ind. Mjøsa ved Kapp 27.05., 23.06., 24.06. og 01.07. og 1 ind. Mjøsa ved Hensvold 07.10., Søndre Land: 2 ind. Sagvika i Randsfjorden 15.07., Nord-Aurdal: 1 ind. Vesle Tindulvtjern 09.07., Vestre Slidre: 2 ind. Midtre Syndin 18.08.


Dvergdykker

Gran: 1 ind. Skirstadtjern 21.07., 23.07. og 09.08., Lunner: 1 ind. nordenden av Harestuvannet 22.07.


Toppdykker

Nord-Fron: 1 ind. Olstappen 27.05., Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 08.10. og 10.10., Vestre Toten: 1 ind. Steinodden på Einafjorden 01.10. og 1 ind. Sangnes på Einafjorden 02.10. og 06.10., Østre Toten: 1 ind. Totenvika 07.10., Gran: 8 ind. Jarenvannet 01.06., samme sted 1 par med 1 unge 09.08. og 13.08. og 5 ind. 07.10., min. 3 hekkende par på Skirstadtjern, hvor dette er notert: 1 par med 2 unger 12.07., 3 par med 6 unger (kull på 1, 2 og 3 unger) 21.07., 8 ad. og 7 unger 23.07., 3 par med 5 unger 06.08., 8 ad. og 7 unger 09.08., 1 par med 4 unger 17.08., 4 ad. og 3 unger 01.09., 3 ad. og 3 unger 19.09., 2 ad. og 1 unge 23.09. og 01.10. og 4 ind. og 1 unge 10.10. Videre 1 par Grunningen 04.07., samt 1 ad. med 1 unge og 1 ad. med 3 unger 01.09., 1 ind. Lybekkputten på Tingelstad 17.08. og 1 par med 3 unger Bredtjernet 01.09., Lunner: Min. 1 hekkende par på Kalvsjøtjern, hvor dette er registrert: 22 ind. 11.06., 12 ind. 20.06., 14 ad. og 1 unge 05.07., 17 ind. 09.07., 10 ind. 19.08., 15 ind. 26.08., 12 ad. og 4 unger 01.09., 2 unger 04.10. Videre 12 ind. på Vassjøtjern 11.06., samt 10 ind. 03.08. og 14 ad. og 2 unger 01.09. Til sist 1 ad. og 1 unge Korsrudtjernet 14.09., Jevnaker: 1 par med 2 unger Vesletjern 03.08. og 1 ind. Storetjern 19.08., hvor det senere ble sett 1 ad. og 2 unger 01.09. og 1 ind. 04.10., Søndre Land: 1 overflyvende ind. Hov 03.06., Søndre Land/Nordre Land: Fast tilhold i Dokkadeltaet, hvor følgende er notert: 3 ind. 01.07., 2 ind. 03.07., 8 ind. 17.07., 4 ad. med 5 unger 03.08., 12 ad. og 5 unger 10.08., 2 ind. 12.08., 11 ad. og 2 unger 18.08., 11 ind. 19.08., 8 ad. og 4 unger 23.08., 25 ind. 25.08., 23 ind. 26.08., 9 ind. 29.08., 14 ind. 14.09., 18 ind. 23.09. og 7 ind. 07.10.


Horndykker

Dovre: 1 ind. Kringluttjern på Fokstumyra 27.05., 28.05. og 04.07., hvor 1 ad. ble sett med 1 unge 07.07. Videre hhv. 2 og 1 ind. Angardtjern 09.09. og 13.09., Lom: Ett hekkende par på Åsjo naturreservat, hvor disse observasjonene er rapportert: 3 ind. 28.05., 1 ind. 12.06., 2 ind. 27.06., 1 ad. og 2 unger 30.07., 4 ad. og 2 unger 07.08. og 1 ind. 17.09. Ellers 2 ind. Ostjøynnin 01.06., Vågå: 1 ind. Hånåtjern 28.05., Sel: Fast tilhold på Mæringsdalsvatnet med hhv. 6, 2 og 8 ind. 01.06., 04.06. og 06.07. og hvor det senere ble sett 1 par med 4 unger 05.08. Videre 4 ind. Høgsætertjønne 05.08., Nord-Fron: 1 ind. Furusjøen 06.08., Sør-Fron: Hhv. 1 og 2 ind. Øvre Karustjønna ved Baukholstulen 15.06. og 04.09., 1 ind. Harpefossdammen 30.06., 10.07. og 15.07., hvor 1 par ble registrert hekkende 20.07. Videre 4 årsunger Rykhussumpene 20.07., 2 ind. Flåtjønna 04.09. og 1 ind. Grafferdammen i Hundorp naturreservat 10.10., Ringebu: 2 ind. Gullhaugtjønnet 23.06. Her ble 1 ad. observert sammen med 2 unger 05.08. og senere 1 unge 14.09. Ellers 1 ind. Fåvang naturreservat 02.10., Lillehammer: 1 par med 1 unge Abbor-Akksjøen 19.06. og 1 ind. Lågendeltaet 08.10. og 10.10., Gausdal: 1 ind. Kittilbutjern 09.06. - 13.06., 16.06., 05.07. og 23.07., Gjøvik: 1 ind. Nordre Onsrudvatnet 28.05., 1 ind. Melbytjern i Biri 28.05., 20.06. og 03.07., hhv. 2 og 1 ind. Skålmyrdammen i Biri 28.05. og 20.06., samt 1 par med 4 unger samme sted 03.07., 5 ind. Haralddammen i Biri 28.05., hvor det senere ble sett 1 ad. og 2 par med hhv. 1 og 3 unger 20.06. og 6 ind. sammen med kull på hhv. 1 og 2 unger 03.07. Videre 5 hekkende par på Skonnordstjern i Snertingdal, hvor dette er notert: 2 ind. 06.06., 6 ind. 14.06., 6 ad. ind., samt 1 par med 2 unger, 19.06. og 10 ind. sammen med 9 unger (5 kull) 29.06., På Lauga i Snertingdal hekket 1 par. Her er følgende innrapportert: 4 ind. 06.06., 3 ind. 14.06., 3 ad. ind., samt 1 par med 2 unger, 19.06. og 4 ad. og 1 par med 2 unger 29.06., Østre Toten: Hhv. 1 og 5 ind. Totenvika 15.09. og 10.10. og 4 ind. Mjøsa ved Kapp brygge 03.10., Gran: 1 par Tommelsjøen 23.06., 1 årsunge Jorstadtjern 24.07. og 1 ad. og 1 unge Skirstadtjern 09.08. og 01.09., samt 2 ind. samme sted 01.10., Lunner: 1 hekkende par på Kalvsjøtjern, hvor dette er registrert: 1 par 11.06. og 20.06., 3 ad. og 1 unge 05.07. og 09.07. og 2 ind. 03.08., Jevnaker: 1 ind. Storetjern 01.09. og 1 ind. Randsfjorden ved Igelsrud 07.10., Søndre Land/Nordre Land: 3 - 9 ind. notert følgende dager i Dokkadeltaet: 4 ind. 03.08., 6 ind. 10.08., 3 ind. 18.08., 6 ind. 23.08., 9 ind. 25.08., 8 ind. 26.08., 6 ind. 29.08. og 14.09. og 3 ind. 07.10., Nordre Land: Ett hekkende par i gardsdam ved Øvre Vålhovd, her med rugende ind. 29.05. - 09.06. og par med 3 unger 10.07. Videre 1 hekkende par (rugende ind.) Gørrtjern 25.06., Etnedal: 1 hekkende par Langtjedn naturreservat, hvor dette er registrert: 4 ind. 26.05., 5 ind., hvorav 1 rugende, 29.05., 2 ind. 17.06. og 3 ad. og 2 unger 17.07. Videre 1 par med 2 unger Huldretjernet 18.07., Nord-Aurdal: 1 ungfugl Fløafjorden 28.08. og 02.09.

Storskarv

Dovre: 1 ind. Angardtjern 09.09. og 13.09., Skjåk: 3 ind. Nordberg 04.10., Vågå: 1 ind. Nedre Sjodalsvatn 31.07. og 1 ind. utosen av Vågåvatnet 16.09. og 03.10., Sel: 1 ind. Selsvatnet 16.09., Lom: 2 ind. Åsjo 03.09., Nord-Fron: 1 ind. Buholmen på Furusjøen 06.08., Sør-Fron: Fast tilhold på Harpefossdammen med 2 - 16 ind. notert følgende dager: 2 ind. 04.06., 3 ind. 12.06., 5 ind. 18.06., 3 ind. 30.06. og 11.07., 2 ind. 15.07., 16 ind. 17.08., 3 ind. 18.08. og 12 ind. 01.09., hhv. 1, 1, 5 og 4 ind. Lågen ved Hovevollan 20.07., 12.08., 15.09. og 23.09., 1 ind. Lågen ved Breivegsbrua 17.08., 2 ind. Lågen ved Klokkarstranda 18.08., 13 ind. over Brennhaugen 19.08., hhv. 1, 3 og 1 ind. Hundorp naturreservat 30.08., 06.09. og 10.10. og 2 ind. Skarstad 01.09., Ringebu: Fast tilhold i Fåvang naturreservat i hele perioden med maks antall i mai, juni, juli, august, september og oktober på hhv. 1, 7, 26, 9, 20 og 7 ind. Videre hhv. 4, 1 og 3 ind. Lågen ved Fåvang sentrum 03.07., 01.09. og 11.09., 6 ind. Lågen ved Elstad camping 12.08. og 1 ind. Åsdalstjønna 01.09., Øyer: 2 - 16 ind. notert følgende dager på Gillebofjorden: 5 ind. 15.07., 3 ind. 20.07., 2 ind. 15.08., 3 ind. 30.08., 2 ind. 01.09., 04.09. og 11.09., 16 ind. 16.09. Ellers 1 ind. Augsætra 03.08., hhv. 1, 12, 2 og 4 ind. Trettenstrykene 21.08., 01.09., 04.09. og 06.09. og 5 ind. Ensby 19.09., Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 30.05. og 06.06. Senere fast tilhold med maks. antall på 3, 23 og 32 ind. i august, september og oktober måned. Fast tilhold på Hunderfossdammen i hele perioden med maks. antall i juni, juli, august, september og oktober på hhv. 6, 8, 11, 140 og 60 ind. Videre 3 ind. Koltjernet 25.07. og 1 ind. Grautaugbekken 12.09., Gjøvik: 1 ind. Nitåstjernet 28.05., 1 ind. Melbytjernet 20.06., 1 ind. Haralddammen 20.06., fast tilhold på Svennesvollene fra midtsommers og ut perioden med maks. antall i juli, august, september og oktober på hhv. 15, 90, 3 og 10 ind. Ellers opptil 33 ind. Eikstadtjernet, der det er notert: 1 ind. 19.08., 4 ind. 23.08. og 25.08., 3 ind. 30.08., 33 ind. 12.09. og 1 ind. 28.09. og 30.09., Vestre Toten: Hhv. 2 og 1 ind. Sisselbergbukta på Einafjorden 21.08. og 21.09., hhv. 31, 22, 28, 13 og 9 ind. Berja på Einafjorden 21.08., 01.09., 03.09., 11.09. og 07.10., 1 ind. Blilisanden på Einafjorden 17.09. og 24.09., 4 ind. vanntårnet på Eina 23.09., 13 ind. Evjua på Einavoll 04.10. og 1 ind. Odden på Einafjorden 10.10., Østre Toten: 1 - 6 ind. Mjøsa ved Kapp følgende dager: 1 ind. 23.06., 2 ind. 23.07., 1 ind. 06.08., 11.08., 2 ind. 13.08., 1 ind. 23.08., 13.09. og 01.10. og 6 ind. 03.10., 1 ind. Garsjøen på Totenåsen 12.08. og 17.09., 1 ind. Totenvika 19.08., 2 ind. Mjøsa ved Panengen 28.09., 1 ind. Fauchalstranda 06.10. og 1 ind. Hensvoldstranda 07.10., Gran: Hhv. 9, 11, 9 og 4 ind. på øyene ved Eidsand i Randsfjorden 01.06., 07.08., 13.08. og 09.09., 7 ind. Stortjern på Tingelstad 04.07., 1 - 14 ind. Skirstadtjern følgende dager: 2 ind. 21.07., 1 ind. 23.07., 2 ind. 01.08., 06.08. og 09.08., 4 ind. 01.09., 12 ind. 19.09., 14 ind. 23.09. og 2 ind. 10.10., hhv. 1, 1 og 6 ind. Jarenvannet 03.08., 01.09. og 07.10., 4 ind. Skreitangen i Røykenvika 13.08., 1 ind. Grunningen 01.09. og 3 ind. Røykenvika 09.09., Lunner: Hhv. 7, 3, 1 og 12 ind. Kalvsjøtjern 03.08., 01.09., 04.10. og 06.10., hhv. 2, 3 og 1 ind. Harestuvannet 07.08., 24.08. og 23.09., 1 ind. Vassjøtjern 01.09. og 1 ind. Korsrudtjern 14.09., Jevnaker: Hhv. 1 og 2 ind. sørenden av Randsfjorden. 03.08. og 20.09., samt 8 ind. Storetjern 04.10., Søndre Land: 5 ind. Sagvika i Randsfjorden 14.07., Søndre Land/Nordre Land: Fast tilhold i Dokkadeltaet med maks antall i juni, juli, august september og oktober på hhv. 7, 13, 32, 15 og 14 ind., Søndre Land: 2 ind. Storlondammen 25.08., Sør-Aurdal: 7 ind. Begna ved Bagn 02.09., Nord Aurdal: Fast tilhold rundt Helgasteinen i hele perioden, der dette er notert: 2 ind. 31.05., 4 ind. 06.06., 2 ind. 11.06., 3 ind. 12.06., 7 ind. 04.07., 8 ind. 10.08., 6 ind. 15.09., 60 ind. 26.09., 70 ind. 28.09. og 37 ind. 09.10., hhv. 1 og 3 ind. Sæbufjorden 25.07. og 16.09., 1 - 8 ind. rapportert følgende dager fra Fløafjorden: 2 ind. 29.07., 1 ind. 09.08. og 12.08., 5 ind. 19.08., 8 ind. 02.09., 4 ind. 15.09., 7 ind. 24.09., 6 ind. 27.09. og 28.09. og 1 ind. 30.09. og 09.10., 2 ind. Tingnesodden 15.09., hhv. 4 og 9 ind. ved Rye 15.09. og 09.10., hhv. 26, 40 og 30 ind. Kattøyni 15.09., 26.09. og 28.09., 6 ind. Fjøshølen 17.09., 1 ind. Høgefoss 24.09., 48 ind. Jutulhatten 28.09., 3 ind. Fasle 28.09., 1 ind. Viknes 28.09., 1 ind. Paradisfjorden 30.09., 15 ind. Granheims-fjorden 05.10. og 1 ind. Grandadn 09.10., Vestre Slidre: Hhv. 4, 9 og 54 ind. Jutulhatten i Strondafjorden 07.06., 29.06. og 17.09., hhv. 4, 4, 3 og 6 ind. Bryggjenøbbe i Røn 13.08., 15.08., 29.08. og 27.09., 1 ind. Fossheimfoss/ Ferisfjorden 15.08. og 12.09., 8 ind. Røn 26.08., 1 ind. Katten 01.09. og 17.09., 3 ind. Hamre 12.09. og 5 ind. Kvålsvike 16.09., Øystre Slidre: 1 ind. Vinstravatnet ved Vassklepp 08.06. og 22 overflyvende ind. Rjuptjernet 05.09., Vang: 4 ind. Otrøvatnet 31.07.


Gråhegre

Hekkefunn:

Lom: Fra kolonien i Åsjo naturreservat er det rapportert om 1 årsunge 27.06., 4 årsunger 24.07. og 13 ind. 30.07., Ringebu: Kolonien ved Skjeggestad ble undersøkt 14.08. 21 reir hadde vært i bruk dette året. Øyer: En koloni ved Gillebofjorden ble sjekket 15.08. Her ble det funnet 6 reir, hvorav 5 i bruk i år.


Vepsevåk

Nord-Fron: 1 ind. Liadalen naturreservat 12.07., Ringebu: 1 ind. Gildesvollen 02.07. og 17.08., Vestre Toten: 1 ind. Sisselbergbukta på Einafjorden 19.06. og 11.08., 2 ind. vanntårnet på Eina 04.08., 1 ind. Eina stasjon 11.08., hhv. 3 og 1 ind. Sund på Einafjorden 21.08. og 23.08. og 1 ind. Trangvika på Einafjorden 24.08., Østre Toten: 1 ind. Evenrudgutua på Kapp 21.08., Jevnaker: 2 ind. Hammarlangtjern 25.06., Nord-Aurdal: Hhv. 2, 2 og 1 ind. Bergan 17.08., 19.08. og 29.08.


Glente

Østre Toten: 1 ind. Annfinnsetra på Totenåsen 10.06. (Ole-Anders Beck). Fotodokumentert.

Funn nr. 6 i Oppland.


Havørn

Lesja: 1 ind. Stuguflåten 27.06., hhv. 1 ungfugl, 1 ad. og 3 ind. Lesjaleira 11.08., 14.08. og 26.09., 2 ind. Asbjørnsdalen på Bjorli 15.08., 1 ind. Aursjøen 04.09. og 05.09., 1 ind. Bjorli 05.09., 1 ind. Lågen ved Fetten på Joramo 24.09., 1 ind. ved Dambua 27.09. og 1 ind. Ramstadstrondi 05.10., Dovre: 1 ind. vest for Avsjøen 29.05. og 01.09., 1 ind. Faksefall 11.06. og 1 ind. Fokstumyra 22.09., Skjåk: 2 ind. Glittervatnet 04.08., 1 ind. Risheimøyi 17.09. og 1 ind. Lortjønnin 23.09., Lom: 1 ad. øst for Kollen 07.08., Sør-Fron: 1 ind. Hundorp 23.09. og 1 ind. Hundorp naturreservat 02.10., Øyer: 1 ad. Gompa i Øyerfjellet 30.08., Lillehammer: 1 ind. Agntjernet 31.05., Nord-Aurdal: 1 ind. Bløytjernet 15.08., Øystre Slidre: 1 ind. over Fisketjernnuten/Fisketjerna på Valdresflya 24.06., 07.07., 14.07. og 12.08., Vang: 1 ind. (2 K) over Lykkjenuten 14.07.


Sivhauk

Dovre: Hhv. 1 hunn, 2 ind., 1, 1 og 1 ind. Fokstumyra 28.05., 29.05. og 17.06., 14.07. og 30.08., Sel: 1 ad. hunn Meringsdalsvatnet 05.08., Øyer: 1 ind. Nysetra/Gompaområdet 23.08., Vestre Toten: 1 ind. Sisselbergbukta på Einafjorden 01.09. og 1 hunnfarget ind. ved vanntårnet på Eina 07.10., Gran: 1 ind. Skirstadtjern 10.06. og 26.08., 1 hann Aschimlandet ved Randsfjorden 30.06. og 1 ind. Jorstadtjern 01.09., Søndre Land: 1 ind. Fluberg fuglefredningsområde 31.07., Søndre Land/Nordre Land: Følgende 8 funn fra Dokkadeltaet: 1 ind. 31.07., 2 ind. 14.08., 1 ind. 17.08. - 19.08., 23.08., 29.08. og 31.08., Nord-Aurdal: 1 ind. (2 K) Ølsjøen 26.07., Øystre Slidre: 1 par Bergastølen ved Vinstervatnet 10.06.


Myrhauk

Dovre: 1 - 5 ind. rapportert fra Fokstumyra følgende dager: 1 par 26.05., 2 hanner og 3 hunner 28.05., 1 hunn 30.05., 21.08. og 30.08., 1 par 03.09., 1 hunn 06.09., 1 hann 07.09., 1 par 22.09. og 1 hunnfarget ind. 25.09., 1 hann Hjerkinnholen 26.05., 1 hann Furuhaugli på Dovrefjell 26.05., 1 hunn Gardsenden 31.05., 3 ind. ved Fokstugu Fjellstue 11.08. og 1 hann Tverrlisætre i Grimsdalen 02.08., Ringebu: 1 ind. Remdalsmyrene 17.08., 1 hunn Åsdalstjønna 25.08. og 1 hann Goppollen 09.09. og 14.09., Øyer: Hhv. 1 hann og 1 hunn Brettdalsvatnet 26.05. og 14.09., 1 hann Gompa 27.05., samme sted 1 hann og 1 hunn 23.08. og 1 hann 02.09. Videre 1 hann ved Lisetra 27.05., 1 hann Sjøsæterfjellet 04.08. og 1 hunn Nysetra/Gompa 19.08., Gausdal: 1 hunn Revsjøen 19.08., 1 hann Værskei 25.08., hhv. 1 hann og 1 hunn Fossetsætra/ Fossetslættet 26.08. og 05.09. og 1 ind. Hynna naturreservat 19.09., Gjøvik: 1 hunn Eikstadtjernet 30.08., Vestre Toten: 1 hunnfarget ind. ved vanntårnet på Eina 16.09. og 03.10. og 1 hunnfarget ind. Nesvika på Einafjorden 23.09., Østre Toten: 2 ind. Evenrudgutua på Kapp 16.09., Søndre Land/Nordre Land: 1 hunnfarget ind. Dokkadeltaet 10.09., Nord-Aurdal: 1 hunn Gauklie 28.05., samme sted 1 hann 29.08. og 2 hunnfargede ind. 18.09., 3 ind. (1 hann og 2 hunner) Gauklie-Brattåsen 28.05. og 2 ind. samme sted 01.09., 3 ind. Tyrisholt 30.05., 1 hann Steinbui - Kolhus 16.06., 2 ind. Brattåsen 01.09. og 18.09., 1 ind. Fjellstølen 01.09., 1 hunn Hovdemyr ved Valtjernstølan 02.09., 1 hunnfarget ind. Stølen ved Valtjernstølan 09.09., 1 ind. Semlehøvda ved Valtjernstølan 15.09. og 20.09., 1 ind. Rundtjern ved Valtjernstølan 18.09., Vestre Slidre: 1 hunnfarget ind. Krisistølshøgde 29.08., Øystre Slidre: 1 hann Langeråk ved Vinstravatnet 10.08. og 1 hann Sanddalstjern ved Vinstravatnet 05.08.


Steppehauk

Vestre Toten: 1 ungfugl ved vanntårnet på Eina 25.09., Øystre Slidre: 1 hann Mørstadfjorden (Vinstravatnet) 28.06.


Enghauk

Øyer: 1 hann Gompa i Øyerfjellet 06.06. (John Apeland), Nord-Aurdal: 1 hann Stølsvidda 27.05. og 1 hunnfarget ind. 23.08. og 24.08. Fotodokumentert (Laila Steinfinnsbø).

Kommentar: Funn nr. 3, 4 og 5 i Oppland.


Kjerrhauk, ubestemt

Gjøvik: 1 ind. Bjugstadområdet 01.09.


Musvåk

Dovre: 1 ind. Tallerås 06.09. og 1 ind. Dombås 23.09., Sør-Fron: 1 ind. Raumyra 06.09., Ringebu: 2 ind. Kvannslåmyrin 25.08., 2 ind. Gopollvegen 14.09., 1 ind. Tromsnes i Fåvang 20.09. og 1 ind. Andersgård 04.10., Øyer:1 ind. Furtholoa 03.06., 1 ind. Oppdal 02.09., 1 ind. Hornsjø 02.09. og 2 ind. Indre Bretta 02.09. og 1 ind. Brettdalsvatnet 14.09., Lillehammer: 1 ind. Nydøssetra 09.06., 1 ind. Vingnes 05.09., 1 ind. Hunderfossen 16.09. og 1 ind. ved Kringsjå 28.07., 15.08. og 21.09., Gausdal: 1 ind. Nedre Fossetslættet 25.07., 26.08. og 31.08., samt hhv. 5, 1 og 1 ind. samme sted 05.09., 08.09. og 12.09., 1 ind. Vetafjellet 18.08. og 19.08., 1 ind. Forsetseterlia 02.09., 1 ind. Forsetsetra 08.09. og 1 ind. Bødalsvollene 23.09., Gjøvik: 1 ind. Breiskallmarka 26.05., 1 ind. ved Flatsjøen 26.06., 1 - 3 ind. Eikstadtjernet følgende 15 dager: 1 ind. 12.07., 2 ind. 23.08. og 25.08., 1 ind. 30.08., 3 ind. 01.09., 1 ind. 02.09., 3 ind. 04.09. og 12.09., 2 ind. 14.09., 1 ind. 15.09., 2 ind. 16.09., 18.09. og 22.09., 1 ind. 24.09. og 3 ind. 28.09. Videre 2 ind. Svennesvollene 30.08., 1 ind. Smemoen 10.09. og 1 ind. Dalborgmarka i Hunndalen 17.09. og 25.09., Vestre Toten: 1 - 7 ind. ved vanntårnet på Eina følgende dager: 1 ind. 04.08., 2 ind. 30.08., 7 ind. 04.09., 3 ind. 12.09., 4 ind. 14.09., 2 ind. 16.09., 23.09. og 24.09. og 3 ind. 03.10., hhv. 1 og 2 ind. Eina stasjon 11.08. og 26.08., 2 ind. Sund på Einafjorden 21.08., hhv. 1 og 4 ind. Fiskevollen ved Einafjorden 23.08. og 02.09., 1 ind. Hågårkampen 23.08., 1 ind. Trangvika på Einafjorden 24.08., hhv. 2, 6, 1 og 2 ind. Sisselbergbukta ved Einafjorden 26.08., 01.09., 13.09. og 15.09., hhv. 1 og 2 ind. ved Eina kirke 03.09. og 26.09., 1 ind. Nedre Hegernes ved Einavatnet 08.09. og 1 ind. Mjørlund ved Einafjorden 23.09., Østre Toten: hhv. 2, 1, 2 og 6 ind. Bjørnstad 11.08., 13.08., 19.08. og 21.08., 1 ind. Totenåsen 21.08., 1 ind. Nordre Båshus 21.08., 1 ind. Sletta 17.09., 8 ind. Smotolykkja 23.09., 1 ind. Evenrudgutua på Kapp 01.10. og 1 ind. Skreia 07.10., Gran: 1 ind. ved Skirstadtjern 09.08., 11.08., 26.08. og 19.09. og 1 ind. Røykenvika 07.10., Lunner: 1 ind. Dæl ved Vassjø 25.08., Jevnaker: 4 ind. Gullavika 03.08. og 1 ind. Finnerudsætra 05.10., Søndre Land: 2 ind. Lia 10.08., Nordre Land: 1 ind. Storlondammen 26.08., 2 ind. Røste 04.09. og 1 ind. Søndre Åsen i Nord-Torpa 15.09., Etnedal: 1 ind. Elvesætri 26.08., Nord-Aurdal: 2 ind. Bergan 17.08., 1 ind. Knatten ved Valtjernstølan 26.08. og 10.09., 2 ind. Langestølen 03.09. og 1 ind. Semlehøvda ved Valtjernstølan 20.09., Vestre Slidre: 1 ind. Bukonestølen 02.09. og 1 ind. Leikvoll 28.09., Øystre Slidre: 1 ind. Haugane 30.09.


Fiskeørn

Sel: 1 ind. Meringsdalsvatnet 06.07., Sør-Fron: 1 ind. Vesle Jetningen 27.05., Ringebu: 1 ind. Torsgard ved Krekke 11.06., 2 ind. Nordre Fåvang 20.07. og 1 ind. over Kartberget 19.08., Øyer: 1 ind. ved Mågåli 19.08., Lillehammer: 1 ind. Nyseterhøgda 27.06., 1 ind. Lågendeltaet 30.07. og 30.09. og 1 ind. Landetjern på Nordseter 06.09., Gausdal: 1 ind. Holtahaugen 24.07., samt hekking på kjent lokalitet i vestfjellet, Gjøvik: 1 ind. Svennesvollene 30.08. og 1 ind. Eikstadtjernet 13.09., Vestre Toten: 1 ind. Bøverbru 03.06., 1 ind. Sisselbergbukta på Einafjorden 17.07., 1 ind. Blilisanden på Einafjorden 10.08. og 26.08. og 1 ind. ved vanntårnet på Eina 12.09., Østre Toten: 1 ind. Falken 16.06., 1 ind. Ner-Kihle 17.06. og 1 ind. Kapp 22.07., 13.08. og 09.09., Gran: 1 ind. Skirstadtjern 23.07., 21.08. og 26.08., 1 ind. Salbufjorden 23.08. og 1 ind. Haukræva på Haukfjorden 24.08., Jevnaker: 1 ind. ved utosen av Randsfjorden 01.05. og 1 ind. Hermanstjern 22.07., Søndre Land/Nordre Land: Hhv. 3, 1, 2, 1, 1 og 1 ind. Dokkadeltaet 17.07., 26.07., 31.07., 07.08., 09.08. og 18.08., Etnedal: 2 ind., herav 1 unge, på kjent hekkelokalitet 09.08., Sør-Aurdal: 1 ind. Kringletjern på Skjenfjellet 03.09., Nord-Aurdal: 1 ind. Ølsjøen 27.05. og 02.06., 1 ind. Aurdal 08.06., 1 ind. Fløafjorden 27.06., 27.07., 09.08. og 28.08., 1 ind.  Valtjern 03.07. og 05.07., 1 ind. Slettestølan 04.07., 1 ind. Noraker 04.07., 1 ind. Åbjør i Vestringsbygda 11.08., 1 ind. Faslefoss ved Fløafjorden 17.08. og 1 ind. Høgefoss 29.08., Vang: 1 ind. ved Riste bru i Lomendeltaet 07.09.


Lerkefalk

Lillehammer: 1 ind. Sæterhagen 04.06. og 08.06., 1 ind. Lågendeltaet 01.09. og 1 ind. Avskåkån 01.09., Gjøvik: 1 ind. Eikstadtjernet 02.08., 02.09. og 04.09. og 1 ind. Svennesvollene 28.08., Vestre Toten: 1 ind. Sisselbergbukta ved Eina 23.06.,02.08. og 04.08., følgende observasjoner Blilisanden på Einafjorden: 1 ind. 29.07., 10.08. og 23.08., 1 ad. sammen med 3 årsunger 26.08. og 1 ind. 12.09. og 15.09. Videre 1 ind. Kjelsrud på Reinsvoll 29.07., 1 ind. Nesvika ved Einafjorden 04.08. og 23.09., hhv. 1, 1, 1, 2 og 1 ind. vanntårnet ved Eina 04.08., 04.09., 12.09., 25.09. og 30.09., 1 ind. Trangvika på Einafjorden 24.08. og 05.09., 1 ind. Eina 26.08., 1 ind. Skavangen på Blilisanden 30.08. og 1 ind. Bjørnerud på Einafjorden 09.09., Østre Toten: 1 ind. Evenrudgutua på Kapp 16.07., 23.07., 16.08., 21.08., 23.08., 1 ind. Bjørnstad 11.08., 13.08. og 19.08., 2 ind. Sund ved Einafjorden 21.08. og 1 ind. Nesvika på Einafjorden 21.08., Gran: 1 ind. Tommelsjøen 23.06., 1 - 2 ind. følgende dager Skirstadtjern/ Sølvsberget: 1 ind. 23.07. og 25.07., 2 ind. 29.07., 01.08. og 09.08. og 1 ind. 11.08. og 02.09., 1 ind. Kimbekkvika ved Skirstadtjern 01.08., 1 ind. Egla ved Mæna 26.07. og 1 ind. Hilden på Tingelstad 29.07., Lunner: 1 ind. ved Lunner sentrum 18.08., Søndre Land/Nordre Land: Hhv. 1, 1, 1 , 2, 1 og 2 ind. Dokkadeltaet 09.08., 23.08., 25.08., 26.08., 10.09. og 14.09.


Jaktfalk

Skjåk: 1 ind. Ramstadstrondi 05.10., Øyer: 1 hekkende par på kjent lokalitet, hvor 4 unger kom på vingene i slutten av juni, Østre Toten: 1 overflyvende ind. Evenrudgutua på Kapp 06.10., Vestre Slidre: 1 ind. Bukone 29.08., Øystre Slidre: 1 ind. ved Fisketjerna på Valdresflye 05.09. og 1 ind. Lykjestølane ved Jotunheimvegen 05.09.


Vandrefalk

Dovre: 1 ind. Bergsgrenda 29.06., Skjåk: 1 årsunge ved Øyberget 03.08., Lom: 1 ind. Åsjo 04.10., Sør-Fron: 1 par på kjent hekkeplass 27.05., 2 ind. Harpefoss 08.09., 1 ind. Brennhaugen 18.08. og 19.08., 1 ind. Hundorp naturreservat 30.08. og 1 ind. Fryasletta 07.09., Ringebu: 1 ind. Gildesvollen 05.07., 2 unger ved hekkeplass 19.07., samt hekking på en annen kjent lokalitet i søre del av kommunen, hvor 3 unger senest ble sett 25.07. Øyer: 1 ind. Tittertjønna 03.07., min. 1 unge på tidligere ikke kjent hekkeplass nord i kommunen 19.07., 3 årsunger i søre del av kommunen 20.08., Lillehammer: 1 ind. Jørstadmovollene i Lågendeltaet 22.06., 1 ind. over Nyseterhøgda 27.06., 1 ind. Lågendeltaet/ Vingnes 17.08. og 2 ind. Stampesletta 20.08., Gausdal: Par på to lokaliteter i Vestre Gausdal 10.06., 1 ind. Storhaugen 13.08. og 1 ind. Fossetsætra/ Fossetslættet 26.08., hvor 2 ind. (1 ad. og 1 ungfugl) også ble sett 05.09., Gjøvik: 1 ind. Eriksrud naturreservat 19.09. og 1 ind. Bjugstadtoppen 28.09., Vestre Toten: Følgende observasjoner Sisselbergbukta/Sund på Einafjorden: 2 årsunger 31.07., 2 ind. 03.08., 1 årsunge 04.08. og 1 død årsunge (flydd mot kraftledning) 03.09. og 1 ind. 15.09., 1 ad. og 1 årsunge ved vanntårnet på Eina 04.08., samt 1 ind. samme sted 23.09. og 28.09. Til sist 1 ind. Svennesvollene 30.08., Østre Toten: 1 ind. Totenvika 09.06., 1 ind. Krabyskogen 19.06., 1 ind. Evenrudgutua på Kapp 10.07. og 1 ind. Hensvold 03.10., Søndre Land/Nordre Land: 1 ungfugl Dokkadeltaet 04.09., Nordre Land: 1 ind. Lundesætra 26.08., Nord-Aurdal: Hhv. 1, 1 og 2 ind. Fløafjorden 17.08. og 1 ind. Bergan 19.08. og 29.08., Øystre Slidre: 1 ind. Fisketjerna på Valdresflya 12.08., Vang: 1 ind. Lykkjenuten 11.08.


Vannrikse

Vestre Toten: 1 ind. Helsettjern 27.05., Gran: 1 ind. Jorstadtjern 27.05.


Myrrikse

Sel: 1 ind. Meringsdalsvatnet 06.07. (John Apeland og Harald Bolstad).


Åkerrikse

Lillehammer: 1 ind. Jørstadmovollene i Lågendeltaet 06.06. og 08.06., Vestre Toten: 1 ind. Granum ved Einafjorden 24.06. og 25.06. Grasenga ble slått på sistnevnte dag. Søndre Land: 1 ind. ved Fluberg bru 30.05., Nordre Land: Hhv. 1 og 2 ind. ved Nordsinni kirke 14.06. og 16.06. og 1 ind. Rognholt i Nord-Torpa 27.06., Etnedal: 1 ind. på vestsida av Langtjedn 27.06.


Sivhøne

Østre Toten: 1 ungfugl Totenvika 07.10. og 10.10., Gran: 1 par med 2 unger Gamkinndammen 08.06., hele 17 unger Jorstadtjern 24.07., hvor det senere ble sett 2 ad. og 8 unger 09.08. og 1 unge 01.09., 2 ad. Hovstjern 01.09. og 1 ind. Grunningen 01.09., Lunner: 1 ungfugl Kalvsjøtjern 19.08., 01.09. og 04.10.


Sothøne

Lom: Fast hekkebestand i Åsjo naturreservat, hvor følgende er rapportert: 3 ind. 28.05., 4 ind., hvorav 1 ind. på reir, 12.06., 5 ad. og 3 unger 27.06., 15 ad. og 7 unger 24.07. og 30.07., 14 ad. og 21 unger 07.08., 5 ind. 03.09., 23 ind. 17.09. og 3 ind. 04.10., Sel: 1 ind. Skottvatnet 27.09., Sør-Fron: Hhv. 2, 1 og 2 ind. Rykhussumpene 20.07., 12.08. og 15.09., Gran: 1 hekkende par Skirstadtjern, hvor dette er innmeldt: 3 ind., hvorav 1 rugende ind., 12.07., 1 par med 3 unger 21.07., 1 par med min. 1 unge 23.07., 1 par med 3 unger 06.08., 1 par med 4 unger 09.08., 3 ind. 01.09. og 1 ind. 23.09. og 10.10., Lunner: Fast hekkebestand på Kalvsjøtjern med følgende registreringer: 5 ind., hvorav 2 unger, 11.06., 7 ind. 20.06., 14 ad. og 4 unger 05.07., 6 ind. 09.07., 2 ind. 03.08., 30 ind. 19.08., 35 ind. 26.08., 22 ind. 01.09. og 15 ind. 04.10. Ellers 2 ind. Vesletjern 03.08., Jevnaker: Hhv. 3 og 2 ind. Storetjernet 01.09. og 04.10., Nordre Land: 1 ind. på tjern ved Øvre Vålhovd 10.07.


Tjeld

Lillehammer: 1 par med 1 unge ved Lillehammer renseanlegg i Lågendeltaet 03.06., senere hhv. 1, 3 og 2 ind. i samme område 06.06., 12.06. og 09.07., 1 ind. ved Sulland i Nordre Ål 19.06. og 2 ind. Vingrom 27.06., Gjøvik: 4 ind. Biri travbane 03.06. og 1 ind. Svennesvollene 02.07. og 17.07., Vestre Toten: 1 ind. Lervoll 03.06., hhv. 1, 2, 2 og 1 ind. Sisselbergbukta på Eina 09.06., 23.06., 08.07. og 16.07. og 2 ind. Blilisanden på Einafjorden 08.07., 12.07. og 15.07., Østre Toten: 1 ind. Kapp brygge 26.06. - 28.06. og senere 2 ind. 30.06. og 13.08., Søndre Land/Nordre Land: 1 ind. Dokkadeltaet 01.06. og 18.08., Øystre Slidre: 6 ind. Lykkjestølan ved Vinstravatnet 06.06.


Dverglo

Nord-Fron: 1 ad. med 4 unger Haugagruva i Ruste 22.06. og 1 ind. med hekkeadferd i Sorperoa 22.06., Lillehammer: 1 ind. Jørstadmovollene i Lågendeltaet 04.06. - 06.06. og 22.06., samt 1 par med hekkeadferd i samme område 25.06., 2 ind. med hekkeadferd Hovemoen 24.06., hvor 1 par ble sett med 1 unge 06.07., Gjøvik: 1 ind. Biri travbane 03.06., 1 ad. og 2 unger Svennesvollene 22.07., Vestre Toten: 1 ind. Blilisanden på Einavatnet 17.07., Gran: Hhv. 1 og 3 ind. Røykenvika 22.04. og 29.04. og 1 ind. Skirstadtjern 24.07. og 01.08., Lunner: 1 årsunge i nordenden av Harestuvannet 22.07. og 1 par med 3 unger samme sted 29.07.


Sandlo

Observasjoner i aktuelle hekkeområder:

Lesja: 2 ind. Lesjøen 13.06. og hhv. 1 og 4 ind. Lesjaleira 21.06. og 25.07., Dovre: 2 ind. ved Snøheim 27.06., 24.07. og 25.07. og 2 ind. Blåhøe 16.07., Skjåk: 1 varslende ind. Langvatnet på Strynefjellet 14.06. og 1 varslende ind. Vassvendtjønnin på Strynefjellet 14.06., Nord-Fron: 1 ind. Slangssætra 04.06., Øystre Slidre: 1 ind. Haugsæter fjellstue 27.05. og 19.06. Fast hekkebestand på Valdresflya, hvor dette er innrapportert: 3 ind. 31.05., 6 ind. 01.06. og 05.06., 4 ind. 08.06. og 09.06., 2 ind. 10.06., 5 ind. med hekkeadferd 16.06., 1 ind. 18.06., 4 ind. 19.06., 2 ind. 24.06., 6 ind. 25.06., 2 ind. 30.06., 6 ind. 01.07., 2 ind. 03.07., 1 ind. 05.07., 4 ind. 06.07., 2 ind. 07.07., 15 ind. 08.07., 3 ind. 10.07., 12 ind. 11.07., 12 ind. 13.07., 7 ind. 14.07., 20 ind. 20.07., 2 ind. 21.07., 22.07. og 25.07., 5 ind. 27.07., 2 ind. 30.07. og 02.08., 1 ad. og 2 unger 05.08., 2 ad. ind. 10.08., 2 årsunger 11.08. og 1 ad. 12.08.


Boltit

Lesja: 2 ind. Fillingstjønne 19.06. og 1 ind. Svartdalsfjellet 29.06., Dovre: 2 ind. Veslhundyrju 03.06., 1 ind. Grønnseterhø 26.06. og 4 ind. Blåhøe 16.07., Øystre Slidre: Fast hekkebestand på Valdresflye med disse observasjonene: 4 ind. 31.05., 3 ind. 01.06., 1 ind. 05.06., 3 ind. 08.06., 2 ind. 09.06., 1 ind. 10.06., 2 hunner 13.06., 2 ind. 16.06., 4 ind. 18.06., 1 par 23.06., 1 ind. 25.06., 3 ind. 03.07., 1 ad. med 1 unge 06.07., 1 ind. 10.07., 3 ad. og 3 unger 11.07., 1 ad. og 2 unger 14.07., 1 ad. og 4 unger 25.07., 1 ad. 26.07., 1 ad. og 2 unger 02.08. og 7 ind. 04.08. Ellers 1 ad. Søre Brurskardknappen 30.07., Vang: 4 ind. i området Bøastølen - Pyttingen - Kviesyndin 15.06.


Tundralo

Vestre Toten: 1 ind. Blilisanden på Einafjorden 10.09., 12.09. og 14.09.


Polarsnipe

Lesja: 2 ind. Ryggehøtjønne i Reinheimen 06.09., Søndre Land/Nordre Land: 2 ind. Dokkadeltaet 30.07.


Temmincksnipe

Lesja: Hhv. 1 og 2 ind. Lesjøen 13.06. og 08.07., Skjåk: 2 varslende ind. på hver sin lokalitet ved Langvatnet 08.07., Søndre Land/Nordre Land: 1 ind. Dokkadeltaet 10.08. og 14.08., Øystre Slidre: Fast hekkebestand på Valdresflye med følgende observasjoner: 2 ind. 31.05., 01.06. og 03.06., 6 ind. 05.06., 2 ind. 06.06., 4 ind. 08.06., 2 ind. 16.06., 1 ind. 25.06., 1 ind. med hekkeadferd 30.06., 3 ind. 01.07., 2 varslende ind. 06.07., 1 ind. 07.07., 5 ind. 08.07., 4 ind. 11.07., 1 ind. 13.07., 1 ind. 15.07., 5 ind. 20.07., 1 ind. 21.07. og 25.07. og 2 ind. 27.07.


Tundrasnipe

Øystre Slidre: 1 ind. Fisketjerna på Valdresflye 20.07.


Fjæreplytt

Øystre Slidre: Følgende observasjoner fra hekkeområde på Valdresflye: 2 ind. 05.06. og 08.06., 1 ind. 09.06., 1 par 13.06., 1 varslende ind. 01.07., 1 ind. 03.07., 2 ind. 08.07. og 11.07., 1 ind. 14.07., 2 ind. 15.07. og 20.07., 1 ind. 25.07. og 1 ad. med 3 unger 05.08.


Myrsnipe

Hekkefunn/observasjoner i aktuell hekkebiotop:

Lesja: 1 ind. Grisungen 31.05., hhv. 2, 1 og 2 ind. Strålsjøen 03.06., 09.06. og 10.07., hhv. 1 og 2 ind. Lesjøen 13.06. og 08.07., min. 2 ind. Sandvatnet 13.06. og 2 ind. Sæmundtjønnin 13.06., Dovre: 2 ind. med hekkeadferd ved Kattuglehøi 24.06., Skjåk: 1 ind. med 3 unger Utletjønn 07.07., Nord-Fron: 1 ind. Austhøflågån 26.06. og 1 ind. vest for Buhø langs Jotunheimvegen 26.06., Ringebu: Hhv. 1 og 3 ind. Åsdalstjønna 09.06. og 13.06., Øystre Slidre: Fast hekkebestand på Valdresflye, hvor følgende er rapportert: 4 ind. 31.05., 01.06., 03.06. og 05.06., 6 ind. 08.06., 2 ind. 09.06., 1 ind. 13.06., 3 ind. 16.06., 2 ind. 23.06., 1 varslende ind. 30.06., 2 varslende ind. 01.07. og 05.07., 1 ind. 06.07., 2 ind. 07.07., 1 ind. 08.07., 10.07. og 13.07. og 2 ind. 15.07., 6 ind. 20.07., 3 ind. 21.07. og 1 ind. 25.07., 26.07. og 11.08. Ellers 1 ind. Haugseter 30.07. og 1 ind. Sanddalen 19.06.


Fjellmyrløper

Gausdal: 1 ind. på kjent hekkeplass 17.06.


Brushane

Lesja: 1 ind. Lesjaleira 28.08. og 21 ind. Ryggehøtjønne i Reinheimen 06.09., Dovre: Følgende observasjoner fra Fokstumyra: 6 ind. (2 hanner og 4 hunner) 26.05., hhv. 2 hanner og 1 hann Søndre Horrtjern 27.05. og 06.06. og 1 hann 28.05., Gjøvik: 2 hanner Biri Travbane 03.06., Vestre Toten: 1 ind. Trangvika på Einafjorden 29.08. og 1 ind. Blilisanden på Einafjorden 30.08., Søndre Land/Nordre Land: Hhv. 1, 2, 4, 4 og 1 ind. Dokkadeltaet 09.08., 10.08., 14.08., 15.08. og 19.08., Øystre Slidre: 1 ind. ved Haugseter Fjellstue 30.07. og 1 ind. Fisketjerna på Valdresflye 12.08.


Kvartbekkasin

Sør-Fron: 1 ind. Hovevollan vest for Hundorp bru 02.10., Gjøvik: 1 ind. Svennesvollene 27.09., Vestre Toten: Hhv. 2 og 1 ind. Blilisanden 06.10. og 10.10., 1 ind. Sisselbergbukta på Eina 06.10. og 2 ind. Evjua på Einafjorden 07.10. og 09.10., Østre Toten: Hhv. 1 og 3 ind. Totenvika 05.10. og 10.10.


Dobbeltbekkasin

Dovre: 1 ind. Fokstumyra 29.05. og 1 ind. ved Nasjonalparkbautaen på Hjerkinn 04.07., Nord-Fron: Leik med 15 ind. Vinsterlona 03.06., Øyer: 1 ind. Kaldholseter i Åstdalen 14.06., Nord-Aurdal: Leik på min. 6 ind. ved Kolhus 16.06., leik på min 3 ind. ved Røssjøelva 17.06. og 1 ind. Stølen ved Valtjernstølan 05.07.


Svarthalespove

Lesja: 1 ind. Lesjaleira 28.05.


Lappspove

Vestre Toten: 1 ind. Blilisanden på Einafjorden 05.08.


Småspove

Hekkefunn/observasjoner på sannsynlige hekkeplasser:

Lesja: 1 varslende ind. vest for Geitåhøi 04.07., Dovre: 2 ind. Nysætre på Dovrefjell 26.05., følgende observasjoner på Fokstumyra: 2 ind. 26.05., 7 ind. (på 4 lokaliteter) 28.05., 1 ind. 31.05., 2 ind. 26.06., 1 ind. 28.06., 1 ind. over Sjugurdsmyra 07.07., 1 varslende par ved Søndre Horrtjønn 07.07., 1 varslende ind. ved Nordre Horrtjønn 07.07., 2 par ved Vesletjern 07.07. og 1 par Bonkallhaugen 07.07., hhv. 4, 2 og 2 ind. Grimsdalen 13.06., 23.06. og 11.07., Lom: 1 ind. Ostjønnin 01.06., Nord-Fron: 2 ind. Finnbølsbrenna 28.06., Lillehammer: Hhv. 1, 2, 1, 1 og 1 varslende ind. ved Raudtjern innenfor Nordseter 29.05., 01.06., 06.06., 25.06. og 04.07., 1 ind. Grønnbekkdalen 31.05. og 16.06. og 1 ind. Nysæterhøgda 26.06., Gausdal: 1 ind. ved Kittilbutjerna 16.06. og 4 ind. Oppsjømyra 17.06., Lunner: 1 ind. i spill ved Leirsjøen 31.05., Nordre Land: 1 spillende ind. Klevmoseterhøgda ved Spåtind 30.05. og 2 ind. samme sted 26.06., Nord-Aurdal: Hhv. 4, 1 og 1 ind. Gauklia - Brattåsen 28.05., 30.05. og 31.05., Vestre Slidre: 1 spillende ind. ved Syndin 01.06., Øystre Slidre: 1 spillende ind. Lykkjestølane ved Vinstravatnet 06.06. og 1 ind. Barnesodden ved Vinstravatnet 26.06.


Storspove

Hekkefunn/observasjoner på sannsynlige hekkeplasser:

Lesja: Hhv. 1, 1, 1, 2 og 2 ind. Lesjaleira 29.05., 30.05., 10.06., 17.06. og 21.06., Dovre: Følgende observasjoner på Fokstumyra: 1 ind. Stormyra 26.05., 6 ind. (på 3 lokaliteter) 28.05., 1 ind. 04.06. og 06.06., 1 varslende ind. Sjugurdsmyra 07.07. og 1 varslende ind. ved Søndre Horrtjern 07.07., Nord-Fron: 1 spillende ind. Veslemoen i Skåbu 10.06., Sør-Fron: 1 par Myrtjernet 27.05., Øyer: 1 ind. Nysetra 01.06., 1 ind. Gompa 06.06., hvor det senere ble sett 1 ind. med 3 unger 02.07. og 6 ind. 03.08., Vestre Toten: 1 hekkende par (rugende ind.) Jutulrud ved Einafjorden 28.05., 1 ind. Sisselbergbukta 11.06. og 3 ind. Nesvika på Einafjorden 24.06., Østre Toten: 1 ind. Tønnevold ved Tømmerhol 21.06., Gran: 1 varslende par ved Tommelsjøen 23.06., Søndre Land: 1 varslende ind. Vassenden ved Trevatn 02.06., Nordre Land: 1 spillende ind. Søndre Åsen i Nord-Torpa 01.06. og 1 ind. Lenningen 14.07., Etnedal: 1 ind. Langtjedn naturreservat 29.05., Nord-Aurdal: 1 varslende ind. Steinbui 16.06., 2 varslende ind. ved Kolhus 16.06. og 1 varslende ind. ved Vesle Tindulvtjern 09.07., Vestre Slidre: 1 spillende ind. ved Svulttjernet 31.05.


Sotsnipe

Vestre Toten: 1 ind. Sisselbergbukta på Einafjorden 09.08. og 10.08. og 1 ind. Evjua på Einavoll 03.09., Øystre Slidre: 1 ind. Fisketjerna på Valdresflye 05.09.


Svømmesnipe

Lesja: 1 ind. Sandvatnet 13.06. og 4 ind. Lomtjønne 29.06., Dovre: Hhv. 2, 2 og 1 ind. Ellanholet på Fokstumyra 28.05., 06.06. og 07.07. og 1 ind. Vesletjern på Fokstumyra 07.07., Lom: 16 ind. Smørlii i Smådalen 29.05., Ringebu: Hhv. 2 og 3 ind. Åsdalstjønna 26.05. og 13.06., Øystre Slidre: 2 ind. Møsahella ved Lykkjestølane 27.05.


Fjelljo

Øystre Slidre: Opptil 17 ind. på Valdresflya, hvor dette er innrapportert: 3 ind. 27.05., 1 ind. 01.06., 4 ind. 03.06. og 05.06., 7 ind. 06.06., 6 ind. 08.06., 3 ind. 09.06., 10 ind. 13.06., 7 ind. 16.06., 1 ind. 18.06., 7 ind. 23.06., 17 ind. 24.06., 8 ind. 25.06., 2 ind. 30.06., 01.07. og 02.07., 5 ind. 06.07., 1 ind. 07.07., 4 ind. 08.07., 3 ind. 10.07., 2 ind. 25.07. og 1 ind. 30.07.


Dvergmåke:

Østre Toten: 1 ind. Kapp brygge 01.10. (Tom Dalhøy).


Dvergmåke/krykkje:

Søndre Land: 1 ind. Fluberg fuglefredningsområde 30.09.


Hettemåke:

Observasjoner i hekkeområder:

Dovre: 1 hekkende par Kringluttjern på Fokstumyra 27.05., 28.05. (ruging), 17.06. og 07.07. og 8 ind. Storrtjern på Fokstumyra, hvorav min. 2 rugende ind., 28.05., Øyer: 1 par Helgetjern 27.05. og 03.08., Gjøvik: Hhv. 4 og 2 ind. Haralddammen i Biri 28.05. og 20.06., hvor 2 par med hhv. 1 og 2 unger ble observert 03.07., 30 ind. Nordre Onsrudvatnet i Snertingdal 28.05., men  mislykket hekking ved nytt besøk 26.06., Etnedal: 1 hekkende par Langtjedn naturreservat 27.06.


Sildemåke:

Øyer: 1 ind. Lyngen 09.06., Lillehammer: Hhv. 2 og 1 ind. Hunderfossdammen 20.07. og 15.08. og 1 ind. Sannom i Nordre Ål 27.08., Gjøvik: Følgende observasjoner på Svennesvollene: 1 ind. 03.06., 6 ind. 26.06., 2 ind. 02.07., 1 ind. 17.07., 1 ad. med 1 unge 22.07., 7 ad. 19.08. og 2 ind. 23.08. Ellers 2 ind. Mjøsa ved Fremstadodden 27.07., Vestre Toten: 1 ind. Fugleparken på Raufoss 11.07., 2 ind. Sisselbergbukta på Einafjorden 16.07., 1 ind. Blilisanden på Einafjorden 17.07. og 1 ind. Gråstein på Einafjorden 04.08., Østre Toten: Hhv. 2, 4, 7, 6 og 20 ind. Vedervang i Lensbygda 15.06., 16.06., 17.06., 18.06. og 19.06., hhv. 1, 2, 5 og 1 ind. ved Kapp brygge 24.06., 17.07., 29.07. og 11.08., Gran: 1 ind. Eidsalm 03.06. og 3 ind. Røykenvika 01.08. og 01.09., Lunner: Hhv. 2 og 1 ind. Harestuvannet 29.07. og 24.08., Jevnaker: 6 ind. utosen av Randsfjorden 03.08., Søndre Land/Nordre Land: 1 ind. Dokkadeltaet 15.08.


Gråmåke:

Hekkefunn:

Gjøvik: 6 ind. på hekkeplass Fluren på Svennesvollene 26.06., 17 ind. samme sted 02.07. og 1 unge registrert 22.07.


Svartbak

Ringebu: 2 ind. ved Tromsnes 20.09., Øyer: 1 ind. Furtholoa 02.06., Lillehammer: 1 - 3 ind. i Lågendeltaet følgende dager: 1 ind. 30.05., 03.06., 22.06., 19.08., 23.08., 31.08. og 22.09., 2 ind. 29.09., 3 ind. 08.10. og 1 ind. 10.10. Ellers 2 ind. Hunderfossdammen 08.07., Gjøvik: 2 ind. Hunnselvas utløp 06.10. og 5 ind. Svennesvollene 23.08., Vestre Toten: 1 ind. Berja på Einafjorden 21.08., Østre Toten: 1 ind. Mjøsa ved Kapp 26.06. og hhv. 3 og 1 ind. Totenvika 19.07. og 23.09., Jevnaker: Hhv. 2, 1 og 1 ind. sørenden av Randsfjorden 03.08., 07.10. og 10.10., Søndre Land/Nordre Land: 1 ind. Dokkadeltaet 15.08., Etnedal: 1 ind. Langtjedn naturreservat 17.07., Nord-Aurdal: 1 ind. Helgasteinen i Strondafjorden 10.08. og 15.09.


Rødnebbterne

Hekkefunn/observasjoner på sannsynlige hekkeplasser:

Dovre: Følgende observasjoner på Fokstumyra: 2 ind. 26.05., 6 ind., hvorav 1 rugende ind., 28.05., 2 ind. 04.06. og 25.06., 1 ind. 26.06., 6 ind. 03.07., 5 ind. Steintjønne 07.07., 3 ind. (1 varslende par) Søndre Horrtjønn 07.07. og 1 varslende par Nordre Horrtjønn 07.07. Videre hhv. 8 og 2 ind. Naustodden på Vålåsjøen 26.05. og 27.05., 2 ind. Nysætre 26.05. og 1 par som matet minst 1 unge på Avsjøen 26.07., Vågå: 1 par Øvre Sjodalsvatn 01.06. og 06.07., 2 hekkende par i Heimdalen 03.06. og 1 par med 1 unge Nedre Sjodalsvatnet 31.07., Sel: 2 ind. Meringsdalsvatnet 06.07., Sør-Fron: 2 ind. Øyvatnet 28.06., Nordre Land: 1 hekkende par Lenningen 13.07., Øystre Slidre: 1 par Marsteinøyni langs Vinstravatnet 27.05. og 1 ind. i samme område 26.06., 04.07. og 07.07., 1 par Haldorsøyne langs Vinstravatnet 04.06., 1 par Lykkjestølane langs Vinstravatnet 08.06. og 25.06., hhv. 6 og 4 ind. Barnesodden langs Vinstravatnet 26.06. og 28.06., 1 par Sanddalen langs Vinstravatnet 04.07. og 3 ind. Haugseter langs Vinstravatnet 13.07.


Lomvi

Jevnaker: 1 ind. Hermanstjern/sørenden av Randsfjorden 07.10., Nordre Land: 1 ihjelkjørt ind. Dokka 07.10.


Skogdue

Vestre Toten: 1 ind. Kjelsrud på Reinsvoll 10.06., 1 ind. Lønneberget på Raufoss 06.07., 1 ind. Mjørlund ved Einafjorden 31.07., 1 ind. Sisselbergbukta på Eina 23.08. og 15.09. og 1 ind. Nygard på Eina 23.09.


Tyrkerdue

Dovre: 1 ind. Fokstumyra 07.09. (fotodokumentert), Sør-Fron: Fast bestand i Hundorp sentrum, hvor dette er innrapportert: 4 ind. 27.05., 1 ind. 01.06., 2 ind. 18.06., 1 ind. 25.06. og 05.07., 4 ind. 06.07., 1 ind. 22.07., 2 ind. 02.08. og 05.08., 7 ind. 12.08., 4 ind. 30.08., 10 ind. 15.09. og 2 ind. 02.10., Lillehammer:  Hhv. 2, 1 og 1 ind. Søndre Park/Lillehammer kirke 18.07., 26.07. og 03.08. og 1 ind. Nordre Gravlund 03.09., Gjøvik: Hhv. 2, 1 og 1 ind. Gjøvik sentrum 08.06., 15.07. og 08.09., Østre Toten: 1 ind. Lillo 09.06. og 15.09., hhv. 1, 1, 2, 1, 2 og 1 ind. Evenrudgutua på Kapp 24.06., 28.06., 01.07., 04.07., 17.07. og 08.08., 2 ind. Bakkehågån på Kapp 09.09. og 1 ind. Valle på Lena 10.10., Gran: 1 ind. Brandbu 01.10., Søndre Land: Hhv. 1 og 2 ind. Hov sentrum 02.08. og 16.08.


Hubro:

Lom: Unge hørt tigge på kjent lokalitet i juli, Vågå: 1 par observert på kjent lokalitet i mai og 1 ind. sett i samme område 08.06.


Haukugle

Lesja: 1 ind. Bjorli 30.05., Dovre: 1 ind. Fokstumyra 27.05. - 29.05., 06.06. og 07.09. og 1 hekkende par ved Hjerkinndammen 04.06., Vågå: 1 ind. Randsverk 29.06., Nord-Fron: Kull på 5 unger i holk i Skåbu 11.06., Sør-Fron: 1 hekkende par Vassbulia 13.06. og 1 ind. i samme område 30.08. Ellers 1 par Baukholstulen 15.09., Ringebu: 1 ad. med mat til 3 unger Gudbrandshaugen ved Måsåplassen 15.06. og 1 par med 4 unger samme sted 16.06. og 17.06., 1 ind. Stulsåa ved Goppollvegen 20.07., 1 ind. Venabu 25.07., 1 ind. Skjerdingen seter på Hirkjølen 24.08. og 25.08. og 1 ind. Hjellmyra ved Mykkelsætra 06.10., Øyer: 1 ind. Steinmyrhaugen 27.05., 1 ind. Furtholoa 03.06., 1 ind. med 1 unge Snultra 27.06., 1 ind. Hornsjø 25.07., 1 ind. Hita 03.08., 1 ind. Båsen 23.08., 1 ind. Gompa 30.08. og 02.09. og 1 ind. Steinsetra 30.08., Lillehammer: Par med relativt store unger ved Raudtjernet 01.06., samt 1 ind. 06.06., Gausdal: 1 ind. Hattdalsbergan i Espedalen 10.06., 1 ind. Kroktjernråket 12.06., 1 ind. ved Kittilbtjerna 16.06., 1 ind. Toftsætra 03.08., 1 ind. Oppsjøhøgda 25.08., 1 ind. ved Revåa 20.08., 1 ind. Holsætra ved Holsbru 25.08., 1 ind. Skjehaugen 25.08., hhv. 2, 3 og 1 ind. Nedre Fossetslættet 31.08., 05.09. og 12.09., 2 ind. Værskei 31.08., 1 ind. Astridbekken 31.08. og 25.09. og 1 ind. ved Tverrlitjernet i Espedalen 05.09., Østre Toten: 1 ind. Torsæterkampen 19.07., Gran: 2 unger ringmerket ved Grevsjøen 29.05., Nordre Land: Par med 5 unger Jomyrkroken 30.05., forlatt kasse med 1 egg Klevmoseterhøgda ved Spåtind 30.05., 2 ind. Klevmosetrene 18.08., par med 3 unger Nysætra 30.05., 3 unger Vestre Torpevatnet 17.07. og 1 ind. Slugua 07.10., Etnedal: 1 ind. Åfetstølen 02.07., Nord-Aurdal: Par med utfløyne unger Langestølen 31.05. og 03.06. og 1 ind. 10.06., 1 ind. Flotahovda ved Gaukelitjedn 01.06., 1 ind. Furuset på Golsfjellet 01.09. og 02.09., hhv. 3 og 2 ind. Hermanstølen 02.09. og 04.09., 1 ind. Tyrisholt 02.09., 1 ind. Valtjernstølan 04.09., 1 ind. Fløten 04.09. og 1 ind. Gauklia-Brattåsen 06.10., Sør-Aurdal: 1 ind. Søkkemyr 05.07. og 1 ind. Skjenfjellet 05.09., Vestre Slidre: 1 ind. Svenskin 29.08., 1 ind. Flyin 29.08., 1 ind. Vaset 31.08., 1 ind. Kvamsbu 31.08. og 1 ind. ved Nøsen Fjellhotell 02.09., Øystre Slidre: 1 ind. ved Oletjednet 17.09.


Kattugle

Ringebu: 1 ind. Gildesvollen 18.07., 07.08., 04.09. og 10.09., Øyer: 1 hekkende par ved Kramprud med 4 egg 10.06., 4 unger ble ringmerket 28.06., Lillehammer: Hhv. 1, 2 og 1 ind. hørt ved Gaustum/Gruven i Fåberg 03.06., 04.06. og 09.06., 1 ind. ved Kringsjå 09.06. og 1 par med 4 unger Svartevja i Lågendeltaet 17.07. Mating av ungene registrert 25.07. Østre Toten: 7 unger ringmerket Faukal på Kapp 27.05., Gran: 1 ind. Hvattum 27.05., 1 ind. ved Grunningen 04.07. og 2 tiggende unger ved Langtjern 09.07., hvor også 1 ad. ble sett 05.08., Lunner: 2 unger ringmerket Løken 03.06., Jevnaker: 3 unger ringmerket Gruer 03.06. og 1 unge (av kull på 6) ringmerket Bratval 03.06., Søndre Land: 2 unger ringmerket Granumsletta 29.05, mislykket hekking ved Søndre Halmrast (hannen funnet død) 29.05.


Lappugle

Nord-Aurdal: 1 ind. Tisleidalen 03.07.


Hornugle

Dovre: 1 hekkende par på Fokstumyra 29.05., Vågå: 1 ind. Randsverk 03.06., Sel: 1 ad. ind. ved Meringsdalsvatnet 06.07., Nord-Fron: 3 tiggende unger hørt ved Vik i Kvam 04.07., Ringebu: 2 unger Venabu 14.07., 3 unger hørt ved Måsåplassen 17.07., 1 kull Myklester 19.07. og 1 ind. Skjerdingen på Hirkjølen 24.08., Lillehammer: 1 ind. Jørstadmovollene i Lågendeltaet 09.06. og 20.06. og 4 unger i Hovemoen 18.07. Disse ble matet av ad. ind. 25.07. Gran: 1 par med 2 utfløyne unger Solbråtan på Bleiken 15.07. og 2 unger Nissebråtan 20.07.


Hærfugl

Lillehammer: 1 ind. i hage ved Flåkålivegen 06.10. (Berit Granum).


Vendehals

Vågå: 1 ind. Veomoen 06.07., Nord-Fron: 1 ind. Murudalen 04.06., Sør-Fron: 1 ind. med mat til unger vest for Frya 18.06., Gran: 1 ind. Nord-Helgedalen 10.07.


Gråspett

Sel: 1 ind. Åsårsetra 04.08., Øyer: 1 ind. Svartåsen 27.05., Lillehammer: 1 ind. Reistadbakken 05.10., Gran: 1 ind. ved Skirstadtjern 10.10., Søndre Land: 1 hekkende par Takkeberget vest 27.05., Etnedal: 1 ind. Granlund på Bruflat 28.07., Nord-Aurdal: 1 ind. Aurdal 29.06., 1 ind. Vikan ved Øvstevatnet 15.09. og 1 ind. Fløafjorden 09.10., Vestre Slidre: 1 ind. Rødningen 22.09.


Dvergspett

Vågå: 1 ind. ved Gjende 26.07., Gausdal: 1 ind. ved Tverrlitjernet i Espedalen 05.09., Østre Toten: 1 ind. Evenrudgutua på Kapp 05.07., 1 ind. Austadengen 08.07. og 1 ind. Båkinnstranda 16.09.
Fjellerke

Lesja: 1 ind. Grisungen 01.06., 2 ind. Fillingstjønne 19.06., 2 ind. Veslstrålsjø-hø 25.06., 1 ind. ved Geitåhøi 04.07. og 1 ind. ved Sæmundtjønnin 05.08., Dovre: 1 ind. Foksådalen 02.06., 1 ind. Veslhundyrju 03.06., 4 hanner Storhøa 11.06., 1 ind. Grønnseterhø 26.06. og 07.07., 1 ind. Veslskjervedalen 15.07. og 3 ind. Blåhøe 16.07., Skjåk: 1 ind. Styggeværskvila 08.07. og 2 ad. og 3 flyve-dyktige unger ved Aukarsvatnet 02.08., Øystre Slidre: Fast hekkebestand på Fisketjernnuten på Valdresflye, hvor dette er rapportert: 4 ind. 31.05., 5 ind. 01.06., 1 ind. 03.06. og 05.06., 2 ind. 06.06., 4 ind. 08.06. 3 ind. 09.06., 2 ind. 10.06., 3 ind. 13.06., 2 ind. 16.06., 3 ind. 18.06. og 23.06., 6 ind. 24.06., 6 ind. 25.06., 2 ind. 29.06., 3 ind. 01.07., 2 ind. 02.07., 7 ind. 03.07., 11 ind. 05.07., 4 ind. med mat til unger 06.07., 7 ind. 08.07., 1 ind. med mat til unger 08.07. og 10.07., 4 ind. 11.07., 3 ind. 14.07., 2 ad. og 4 unger 25.07., 4 unger 04.08., 1 par med 4 unger 05.08. og 1 flyvedyktig unge 12.08., Vang: 2 ind. Slettefjell 21.07.


Sandsvale

Hekkefunn:

Lesja: Min. 30 reirhull i bruk i grustak ved Silihågån 07.07., Dovre: Ca. 40 ind. ved reirhull Faksefall 12.06. og ca. 20 ind. i sandtak ved Fossen på Dombås 12.06., Vågå: 10 ind. i hekkeområde ved Maurvangen 07.07. og min. 40 reirhull i bruk i grustak ved Synstlia 07.07., Sel: Hhv. ca. 10, 50 og 10 ind. på hekkeplass ved Skottvatnet 27.05., 12.06. og 06.07., ca. 40 ind. ved Mæringsdalsvatnet (hekkeplasser i torvtak) 04.06. og 12 ind. med mat til unger i torvtak på Tolstadsetra i Murudalen 06.07., Nord-Fron: Hekkeplass med ca. 110 reirhull i Kvam 04.06., 10.06., 12.06. og 04.07., Ringebu: 10 ind. på hekkeplass ved Elstad 05.06., Lillehammer: Observasjoner fra koloni ved Stor-Hove: 15 ind. 26.05., 18 ind. 26.06., 6 ind. og 4 - 5 reir i bruk 24.07., 3 reir i bruk 25.07., 4 ind. ved reirhullene 28.07., hhv. 2, 1 og 3 ind. matet unger 31.07., 01.08. og 02.08., Gausdal: 12 ind. på hekkeplass i Auggedal 09.06., 14 ind. i området 25.07., Gjøvik: Ca. 50 ind. i koloni i Lyshaugen grustak 06.06., Østre Toten: 8 ind. Hekshus grustak 27.05. og ca. 10 - 20 par i steinbrudd på Krabysanden 19.06., Gran: Min. 10 hekkende par Kolkinngrustaket 07.07., hvor 13 ind. ble ringmerket 20.07. Ellers min. 10 hekkende par i pukkverket i Buhammeren, Nord-Aurdal: 4 ind. ved NAF øvingsbane 02.06.


Vintererle

Lesja: 1 ind. Lågen ved Fetten på Joramo 24.09., Dovre: 1 ad. med 1 unge Verkjesseter i Grimsdalen 14.07. og 1 par Lågen ved Øyan 18.07., Skjåk: 1 ind. ved Glittervatnet 04.08., Lom: 1 ind. Gauparhaugen 22.07., Sel: 1 ind. Storula 06.07. og 1 ind. Meringsdalsvatnet 05.08., Sør-Fron: 1 par med mat til unger Skodalsåa 22.06. og 1 ind. Eldåbakken 06.07., Ringebu: 1 ind. Stulsbrua i Våla 18.06., 3 ind. Våla i Ringebu sentrum 06.07. og 1 ind. Fåvang naturreservat 02.10., Øyer: 1 ind. Rustberg 31.05., 2 ind. Skåeåa 01.06. og 1 ind. ved Ile i Sørbygda 18.08. og 24.09., Lillehammer: 1 ind. Skvalabekken sør for Jørstadmoen 26.05., 1 ind. Lillehammer sentrum 28.05., 1 ind. Solhøgda 30.05., 1 ind. Åretta nordvest for Skogli 01.06., 1 ind. Askjellrudbekken 01.06., 1 ind. ved Askjellrud 26.09., 2 ind. med mat til unger ved Flåkåli bru 03.06., 1 ind. Lågendeltaet 22.06., 06.07., 20.08., 23.08., 31.08., 01.09., 05.09. og 09.09., samt 2 ind. 16.09., 2 ind. Maihaugen 12.08., 2 ind. Kroken ved Mesnaelva 18.08. og hhv. 1 og 2 ind. utløpet av Rinda i Vingrom 26.08. og 22.09., Gausdal: 1 ind. langs Jøra i Nedre Svatsum 04.07. og 1 ind. ved Vollsbrua 25.07., Gjøvik: 1 ind. Eikstadtjernet 10.08., 1 - 7 ind. Svennesvollene følgende dager: 7 ind. 17.07., 3 ind. 15.08., 1 ind. 19.08., 2 ind. 28.08., 6 ind. 30.08., 4 ind. 26.09. og 1 ind. 05.10. Videre 2 ind. Mjøsbruket på Biri 19.08. og 1 ind. Eikstadtjernet 12.09., Vestre Toten: Hhv. 2 og 1 ind. Blilisanden 30.06. og 17.07., samt 1 årsunge 10.08. Videre 1 ind. ved Lønneberget på Raufoss 21.07., følgende observasjoner fra Sisselbergbukta: 2 ind. 29.07. og 04.08., 1 årsunge 10.08., 2 ind. 21.08., 1 ind. 23.08., 2 ind. 26.08. og 1 ind. 15.09., 23.09. og 06.10., 1 ind. ved vanntårnet på Eina 16.09. og 03.10., 1 ind. Evjua på Einavoll 02.10., 03.10. og 05.10. og 1 ind. Nesvika på Einafjorden 07.10., Østre Toten: 1 ind. Fjellhaug 17.06., 2 ind., hvorav 1 drept mot bil, Dyrud 21.06., hhv. 1, 1, 1 og 2 ind. Evenrudgutua på Kapp 23.06., 03.07., 03.08. og 21.08., 1 ind. Totenvika 19.07. og 07.10., hhv. 2, 2, 1 og 1 ind. Båkinn 19.08., 16.09., 30.09. og 06.10., 1 ind. Langsletta 12.09. og 1 ind. Kapp brygge 03.10., Gran: 1 hunn rugende på 5 egg Risbakkbrua på Gran Østås 29.06., hvor 4 unger ble ringmerket 16.07., 1 par med mat til unger Bjonelva 01.07., 1 hunn på reir med 1 unge og 1 egg under klekking sør i Helgedalen 03.07. Hekkingen ble mislykket ved kontroll 10.07. Videre 1 par med 4 unger på en annen lokalitet i Helgedalen 03.07, 1 par med 1 egg og 1 nyklekt egg Fellessetra i Helgedalen 03.07., 1 ind. Tomtesvingen i Vigga ovenfor Røykenvika 17.07., 1 ind. Grunningen 01.09. og 1 ind. Røykenvika 04.10., Lunner: 1 ind. på reir Myllsdammen 04.06. og 1 ind. Korsrudtjern 14.09., Jevnaker: 3 ind. ringmerket i Svenådalen naturreservat 03.06. og 2 ind. i samme område 23.06., 1 ind. Vesletjern 03.08. og 2 ind. ved Torbjørnrud 21.09., Søndre Land: 1 ind. Lynga ved Lomsjøen 27.05., Søndre/Nordre Land: 1 ind. Dokkadeltaet 12.08. og 07.10., Nordre Land: 1 ind. Synnfjordvegen 06.09., Etnedal: 1 ind. Etna ved Lundebrua 08.06., 1 ind. Etna ved Kleivgård bru 08.06. og 1 ind. ved Flaggfjell 10.07., Nord-Aurdal: 1 ind. Vadsetdansen 29.06. og 1 ind. Fjøshølen 11.09.


Nattergal

Østre Toten: 1 ind. med fast tilhold ved Schjøll på Lena 27.05. - 09.06., samt 1 ind. Lysgard 17.06.


Svartrødstjert

Lom: 1 ind. Galdhøpiggen Sommerskisenter 16.06. og 17.06., Vang: 1 ind. Bygdin Fjellhotell 31.05. - 09.06. og trolig 2 hanner 25.06. og 26.06.

Gresshoppesanger
Nord-Aurdal: 1 ind. med fast tilhold ved Midtre Granheim 12.06. - 15.06.


Elvesanger
Vestre Slidre: 1 ind. med fast tilhold ved Ferisfjorden 10.06. - 25.06.


Rørsanger

Gran: Hhv. 2 og 1 ind. Glorudstjernet 27.05., 1 ind. Grunningen 07.06., følgende funn Skirstadtjern: 2 hanner 12.07., 3 ind., hvorav 1 ble ringmerket, 21.07., 2 ind. (1 K) ringmerket 25.07. og 29.07., 1 ind. (1 K) ringmerket 26.08. og 1 ind. (1 K) ringmerket Kruka i Røykenvika 05.08.


Myrsanger

Vestre Toten: 1 ind. Tomlevoll ved Einafjorden 03.06. - 08.06., 1 ind. Nedre Hegernes ved Einafjorden 04.06. og 06.06. og 1 ind. Sivesind 06.06., Østre Toten: 1 ind. ved Lena stadion 28.05. og 29.05., 1 ind. Lena sentrum 01.06., 2 ind. Kloppen 01.06. og 02.06., hvor 1 ind. hadde fast tilhold i tidsrommet 04.06. - 10.07. (6 observasjonsdager), 1 ind. Mellem Rustad 02.06., 1 ind. Kiseroa 02.06., 1 ind. Tømmerhol 05.06., 1 ind. Søndre Skreia 08.06., 1 ind. Lenaelva ved Skjefstad 08.06., 1 ind. Kraby stasjon 16.06. og 17.06. og 1 ind. Damstokken bru/Kloppen 21.06., Gran: 1 ind. Morstadbekken 26.05. og 01.06. og 1 ind. utløpsbekken på Stortjern på Tingelstad 02.06., Nord-Aurdal: 1 ind. Flyåker - Granheim 12.06. - 25.06. og 1 ind. Grønvøll 25.06.

Busksanger

Østre Toten: 1 ind. med fast tilhold ved Schjøll 29.05. - 05.06., 1 ind. ved Damstokken bru/Kloppen 04.06. - 08.06., Gran: 1 ind. Røykenvika 12.06., 1 ind. ved Holebekken på Tingelstad 13.06., 1 ind. Sørtjernet på Tingelstadhøgda 13.06., 1 ind. Stortjern på Tingelstad 13.06. og 1 ind. ved Gran ungdomsskole 13.06., Lunner: 1 ind. Kraggerud Øvre 13.06., 1 ind. Volla ved Felleskjøpet 13.06., Nord-Aurdal: 1 ind. med fast tilhold ved Aurdal kirke 09.06.  - 23.06.

Tornsanger

Vestre Toten: 1 ind. ved Eina kirke 03.06., 1 ind. Elton 07.06. og 1 ind. Kjelsrud på Reinsvoll 10.06., Østre Toten: 1 ind. Smeby og Brunsberg 28.05., 1 ind. med mat til unger Gudbrandsbakken på Kraby 18.06., 1 ind. Evenrudgutua på Kapp 28.06. og 1 ind. Smitborg 04.07., Gran: 1 ind. Kruka i Røykenvika 27.07., Lunner: 1 ind. Løken 03.06., Etnedal: 1 ind. Granlund på Bruflat 11.08.


Gulbrynsanger

Østre Toten: 1 ind. Båkinnstranda 16.09. (Tom Dalhøy).


Bøksanger

Nord-Fron: 5 ind. Liadalen naturreservat 06.06., Ringebu: 1 ind. Gunstadmoen 18.06., Lillehammer: 1 ind. Troset 27.05. og 1 varslende ind. Myggbukta 30.05., Gjøvik: 2 varslende ind. Eriksrud naturreservat 20.06., Østre Toten: 3 ind. Falken naturreservat 16.06., Gran: 1 ind. ringmerket Skirstadtjern 13.08.


Tornskate

Lillehammer: 1 årsunge Bakke gård 10.07., Øyer: 1 ind. Lienden 27.05., 1 ind. Gullbringen 06.06., 1 hann Djupslia 08.06. og 1 hunn Akksjøsetra 09.06., Gjøvik: 1 hann Eikstadtjernet 05.06., Østre Toten: 1 par med 2 unger Nygards-setra 19.07., Gran: 1 hann Lomtjern på Gran Østås 09.06., 1 ind. Nord-Helgedalen 10.07. og 1 par med mat til unger i samme område 18.07., Lunner: 1 hann Dæl øst for Vassjøtjernet 31.05. og 1 par med mat til unger samme sted 06.07. Ellers 1 hann Fjellsjøen 19.07., Nord-Aurdal: 1 hann Tyrisholt 31.05.


Varsler

Dovre: 2 ind. ved Grimsdalshytta i Grimsdalen 11.07. og 1 ind. Avsjøen 11.09., Vågå: 1 ind. Steinholet i Sjodalen 06.07., Nord-Fron: 1 ind. Stormyrin 04.06., 2 ind. Veslevassæter ved Strålvatnet i Murudalen 23.07. og 1 ind. Buhø 18.08., Øyer: 1 ind. Augsetra 29.08., hhv. 3 og 1 ind. ind. Gompa 30.08. og 02.09., 1 ind. Skåetjønnmyra 30.08., 1 ind. Oppdal 02.09., 1 ind. ved Brettdalsvatnet 02.09., 1 ind. Bjønnlia 02.09. og 1 ind. Indre Bretta 02.09., Lillehammer: 1 ind. ved Storlondammen 25.08., Gausdal: 1 ind. Oppsjøhøgda 25.08., hhv. 1 og 4 ind. Nedre Fossetsetra 26.08. og 31.08., Vestre Toten: 1 ind. ved Eina kirke 28.09., Gran: 1 ind. ved Tommelsjøen 05.10., Lunner: 1 ind. Kalvsjøtjern 27.03., Nordre Land: 1 ind. Dokkadeltaet 07.10., Sør-Aurdal: 1 ind. Søkkemyr 05.07. og 1 ind. Grovkløvdalen 30.07., Nord-Aurdal: 1 ind. Åbjørdalen 03.07., hhv. 2, 1 og 1 ind. Stølen ved Valtjernstølen 17.07., 06.09. og 07.09., hhv. 1 og 2 ind. Langestølen 29.08. og 03.09., 1 ind. Kløpperhaugen 29.08., 1 ind. Valtjernstølan 01.09., 1 ind. Tyrisholt 01.09., 2 ind. Brattåsen 02.09., 1 ind. Gauklie 04.09. og 1 ind. Semlehøvda ved Valtjernstølan 18.09., Vestre Slidre: 1 ind. Flyin 02.09.


Nøttekråke

Skjåk: 2 ind. Prestjordet 19.09., Ringebu: 1 ind. vest for Mykkelsetra 01.08. Hekking påvist i området Opsahl - Mjogdalen i Fåvang, Lillehammer: 1 ind. Lillehammer sentrum/Søndre Park 29.05., hvor 1 - 10 ind. hadde fast tilhold i perioden 12.07. - 03.08., senere 1 ind. 30.09. Videre 1 - 4 ind. med fast tilhold ved Kringsjå i hele perioden, 3 ind. Rosenlundvegen 17.06., hhv. 1, 1, 2, 1, 1 og 3 ind. Maihaugen 03.07., 13.07., 18.07., 19.07., 02.08. og 12.08., 3 ind. Kvitmannsberget 04.07., 1 ind. Sæterhagen 15.07., 2 ind. Kroken ved Mesnaelva 21.07., 1 ind. Skikstad 25.07., hhv. 4 og 3 ind. Nordre Gravlund 14.08. og 15.08., 1 ind. Pynten 17.09. og 1 ind. Måsåhaugen 29.09., Gausdal: 1 ind. Segalstad bru 25.07., Gjøvik: 2 ind. Gjøvik Gård 19.07., 1 - 2 ind. Eikstadtjernet følgende dager: 1 ind.  23.08., 01.09., 04.09. og 15.09., 2 ind. 16.09. og 1 ind. 22.09., Vestre Toten: 1 ind. Lønneberget på Raufoss 05.07., 12.08. og 13.09., 1 ind. Sisselbergbukta på Einafjorden 14.07., 16.07., 31.07., 26.08. og 13.09., hhv. 2 og 1 ind. ved vanntårnet på Eina 04.08. og 03.10. og 1 ind. Raufoss 12.09., Østre Toten: 1 ind. Høgseth/Ruud 26.05., 2 ind. Krabyskogen 18.06., 1 ind. Dala 03.07., 1 - 3 ind. Evenrudgutua på Kapp følgende dager: 1 ind. 1 04.07., 22.07. og 04.08., 2 ind. 06.08., 1 ind. 11.08. og 13.08., 3 ind. 15.08. og 16.08. og 1 ind. 21.08., 14.09. og 02.10., 1 ind. Nettumstranda 10.07., 1 ind. Bjørnstad 13.08., hhv. 4 og 6 ind. Bilitt 08.09. og 17.09., 1 ind. Bjørnsgård barnehage 18.09. og 1 ind. Askjumlia ved Nordlien kirke 25.09., Gran: 1 ind. Sverabanen 15.07., 1 ind. ved Skirstadtjern 24.07., 1 ind. Brandbukampen 25.09. og 1 ind. Hvalbykampen 04.10., Lunner: 1 ind. Virstad på Grindvoll 29.06., 1 ind. Dæl ved Vassjø 27.07. og 1 ind. ved Høltjernet 31.07., Jevnaker: 2 ind. Nordby 10.08., Søndre Land: 1 ind. Store Odnes 30.07. og 1 ind. Vassenden ved Trevatna 07.10., Nord-Aurdal: 1 ind. Garlivegen på Leira 25.09.


Kornkråke

Østre Toten: Hhv. 10, 2 og 10 ind. ved kolonien i Lena sentrum/Valle 02.06., 25.08. og 10.10., 1 ungfugl Faukalstranda 13.08.,  hhv. 7, 2, 15 og 1 ind. ved kolonien på Kapp 23.08., 01.10., 03.10. og 07.10. Ellers 1 ind. Totenvika 07.10.


Rosenstær

Østre Toten: 1 ind. (1 K) Evenrudgutua på Kapp 21.08. (Tom Dalhøy).


Stillits

Sør-Fron: 2 ind. Brennhaugen 23.06., Ringebu: 1 ind. Gildesvollen 29.05. og 1 hann Sperrehaugen/Gunstadskogen i perioden 01.05. - 01.07., Øyer: 1 - 2 ind. Ile gard i Sørbygda følgende dager: 1 ind. 02.06. - 03.06., 07.06. og 10.06., 2 ind. 23.06., 1 ind. 25.06. - 26.06., 2 ind. 27.06. og 1 ind. 04.07., 06.07., 12.07., 16.07. og 22.09., 3 ind. Trettenstrykene 06.09., Lillehammer: 2 ind. Traasethstranda 14.07., 2 ind. Trangerud 23.07., 2 ind. Svartevja i Lågendeltaet 31.05. og 26.06. og 1 par med 2 unger Langmoen på Jørstadmoen 23.06., Gausdal: Hhv. 2 og 1 ind. Holshagen i Follebu 21.07. og 26.08., Gjøvik: 2 ind. Ekern på Biristrand 27.05., 2 ind. ved Hunnselvas utløp 06.10. og hhv. 3 og 2 ind. Svennesvollene 17.07. og 15.08., Vestre Toten: 2 ind. Tune skole 05.07., 1 ind. Sisselbergbukta på Eina 08.07. og 5 ind. ved vanntårnet på Eina 16.09., 23.09. og 24.09., Østre Toten: 1 ind. Lillo 16.06. og 21.08., 1 ind. Bilitt 16.06., hhv. 1 og 6 ind. Vedervang i Lensbygda 17.06. og 21.06., 1 - 5 ind. følgende dager Evenrudgutua på Kapp: 2 ind. 23.06. og 24.06., 1 ind. 28.06., 5 ind. 01.07. og 1 ind. 06.08., 13.09., 14.09. og 07.10., 2 ind. Falken naturreservat 12.09., hhv. 4 og min. 1 ind. Hensvold 03.10. og 07.10., 1 ind. Fauchaldstranda 06.10. og 1 ind. Totenvika 07.10., Gran: Hhv. 3 og 2 ind. Moen skole 03.07. og 01.08. og hhv. 1, 3, 1, 3 og 1 ind. Røykenvika 13.08., 01.09., 09.09., 05.10. og 07.10., Lunner: 1 ind. Korsrud 03.06., 3 ind. Rud 30.07., 4 ind. ved Kalvsjøtjern 03.08. og 10 ind. ved Nerberget 07.08., Jevnaker: 2 ind. Hadeland Glassverk 05.07. og 14.07., 1 ind. Elnesvika - Halvorsbøle 09.08. og 1 ind. sørenden av Randsfjorden 19.08., Nordre Land: 1 ind. Vinjarmoen i Dokka sentrum 11.06. og 18.06., Nord-Aurdal: 2 ind. Leira 27.06., 2 ind. Valdres Folkemuseum 11.07. og 1 ind. Aurdal prestegard 09.10.


Tornirisk

Lom: 1 ind. Breistulen i Finndalen 07.08., Ringebu: 1 ind. Spidsbergseter 18.07., Øyer: 1 hann ved Grotjern 23.06., Lillehammer: 1 ind. ved Agntjernet 16.06. og 1 par Hovemoen grustak 12.08., Østre Toten: 1 - 2 ind. følgende dager Evenrudgutua på Kapp: 1 ind. 08.06., 28.06., 06.07. og 12.07., 2 ind. 16.07. og 17.07. og 1 ind. 22.07. og 06.08., Gran: 1 ind. Dvergsten 01.06., 2 ind. Røykenvika 13.08. og 2 ind. Gamme 17.08., Lunner: 1 hann Sverigetjern 23.07. og 1 ind. ved Korsrudtjernet 14.09., Nord-Aurdal: Hhv 1 og 2 ind. Stølen 03.07. og 04.07., Øystre Slidre: 1 ind. Lykkjestølane ved Vinstravatnet 25.06.


Bergirisk

Vågå: 5 ind. Griningsdalskampen 08.07., Nord-Fron: 30 ind. Buhø 05.08., Øyer: 1 ind. Brettdalen 02.07., Vestre Slidre: 1 par Nordre Nøsen 01.06., Øystre Slidre: 2 ind. ved Lykkjestølane ved Vinstravatnet 25.06. og 3 ind. Urekkollen ved Vinstravatnet 12.07., Vang: 1 ind. Bygdin 08.06.


Brunsisik

Dovre: 1 ind. Fokstumyra 07.09., Gran: 1 ind. Skirstadtjern 10.10.


Båndkorsnebb

Ringebu: 3 ind. Måsåplassen 17.07., Sør-Aurdal: 2 ind. Bergevatna 30.06.


Furukorsnebb

Vågå: 2 ind. Lalm 04.06., Vestre Toten: 12 ind. ved vanntårnet på Einafjorden 23.09., Nord-Aurdal: 2 ind. Fløafjorden 27.06. og 7 ind. Ølsjøen 10.10.


Rosenfink

Ringebu: 1 hann Gildesvollen 29.05., Lillehammer: Hhv. 3, 3, 1 og 2 hanner ved Børkje gard 27.05., 30.05., 04.06. og 13.06., 1 hann Troset 27.05., 31.05. og 08.06., hhv. 2, 6 og 1 hann ved Svartevja sør for Jørstadmoen 27.05., 31.05. og 26.06., 1 hann Hauklivegen 27.05., 1 hann Boro 29.05., 1 hann Røyne i Vingrom 29.05., 1 hann Rindalsenga i Vingrom 29.05., 1 hann Klemetrud i Saksumsdalen 29.05., 1 hann Nord-Hove 29.05., 1 hann Lågendeltaet 29.05., 1 hann Solihøgda 30.05., 5 hanner Besserudgrenda 30.05., 2 hanner ved Skvalabekken 31.05., 4 hanner ved Kastrud 31.05., 1 hann ved Rånnerud 31.05., 1 hann ved Onsum 31.05., 1 hann Rustaden 31.05., 1 hann Bakke gård 01.06., 1 hann ved Flåkåli bru 03.06., 1 hann ved Trangerud 03.06., 1 hann Skålsvea på Fåberg 11.06., 1 hann Langmoen på Jørstadmoen 23.06., 1 hann Jørstadmo-vollene 26.06. og 1 hann Avskåkålia 01.07., Gausdal: 3 hanner Kråbølslia 09.06. og 1 hann Jøra ved Mangrud 17.06., Gjøvik: 1 hann Ekern på Biristrand 27.05., 1 hann Elvedalen vest 06.06., 1 hann Breiskallen 10.06. og 1 hann Stokkelva ved Linstad 28.06., Vestre Toten: 1 hann Strande 29.05., 1 hann Nedre Hegernes ved Einafjorden 03.06., 1 hann Bjørnsløkken ved Einafjorden 08.06., 1 hann Kjelsrud på Reinsvoll 10.06. og 1 hann Sisselbergbukta ved Eina 14.06., Østre Toten: 2 hanner Båkinnskogen på Kapp 27.05., 1 hann Atlungstad 07.06., 1 hann Blikseth 07.06., 1 hann Tollefsrud ved Lenaelva 08.06., 1 hann Dyrud 14.06., 1 hann Overnenga 19.06., 1 hann Apelsvoll 21.06., 1 hann Mesterstuen/Tømmerhol 21.06., 1 hann Krabyskogen vest 22.06. og 1 hann Dala 03.07., Gran: 1 hann Brandbukampen 26.05., 1 hann Morstadbekken 26.05., 1 hann Nordtangen ved Jarenvannet 06.06., 1 hann Lønntjern ved Skirstadtjernet 08.06. og 1 ind. (1 K) ringmerket Skirstadtjern 06.08., Lunner: 1 hann Damstua øst for Vassjøtjern 31.05., 1 hann ved Korsrudtjernet 03.06., 1 hann Virstad på Grindvoll 11.06., 1 hann Gromstad 11.06., 1 hann Virstad på Grindvoll 29.06. og 1 hann Nerstugu 30.06., Jevnaker: 1 hann Gullavika ved Randsfjorden 27.05., Søndre Land: 1 hann Tingvoll i Dokkadeltaet 12.06., Nordre Land: 1 hann Øyom langs Etna 29.05., 1 hann Våten i Dokkadeltaet 01.06., 1 hann Vest-Torpa 12.06., 2 hanner Lykkja sør 16.06. og 2 hanner Nordsinni 20.06., Etnedal: 1 hann Granlund i Bruflat 31.05. og 13.07. og 1 hann Lauvhaug 26.06., Nord-Aurdal: 1 hann Nedre Hagin 27.05., 1 hann Jylland 02.06. og 1 hann Sørei 03.06., Vestre Slidre: 1 hann Fere ved Ferisfjorden 12.06.


Konglebit

Ringebu: 1 hunn Svangkampen 06.10., Øyer: 2 hanner Hornsjø seter 27.05., 1 hann Reinsfjellet 09.06., 1 ind. Åsdals-slåtten i Åstadalen 09.06. og 1 hunn Austmyra 07.07., Lillehammer: Hhv. 1 hann, 1 ind., 1 hann og 3 hanner Mellsjøen 31.05., 16.06., 25.06. og 27.06., 1 hann Nyseterhøgda 31.05. og 1 par samme sted 26.06., 2 ind. Grønnbekkdalen 31.05., 1 ind. ved Nevelvatnet 16.06., 1 hann ved Agntjernet 25.06. og 1 hann ved Koltjernet 27.06.


Kjernebiter

Dovre: 1 ind. Joramo Næringstun 04.10. og 05.10., Skjåk: 1 ind. Kvilingsgrovi ved Liavatnet 13.06., Ringebu: 2 ind. Gildesvollen 29.05. og 10.09., 1 par Sperrehaugen/Gunstadskogen 05.06. og 15.06. og 1 hann daglig fra ca. 01.06. - 01.07., Lillehammer: 1 ind. Troset 27.05., 1 par med 3 unger Langmoen på Jørstadmoen 23.06., 1 drept ind. Evjebakken 14.07. og hhv. 1, 2 og 1 ind. Martin Seipsv. 14.07., 01.10. og 02.10., Gjøvik: 1 ind. Ekern på Biristrand 27.05., Østre Toten: 1 ind. Kihle 24.06. og 1 ind. Evenrudgutua på Kapp 01.10., 02.10. og 03.10., Gran: Hhv. 4, 1 og 1 ind. Moen 17.09., 18.09. og 07.10. og 1 ind. Kjølvegen i Brandbu 26.09., Jevnaker: 2 ind. ved Vesletjern 03.08., Nord-Aurdal: 1 ind. Aurdal prestegard 02.10., Vestre Slidre: 2 ind. Rødningen 09.10. 

Kommende aktiviteter


Vis kalender