Oppland ornitologene

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Hjem Småstykker Siste nytt 01.03. - 31.05.2017

Siste nytt 01.03. - 31.05.2017

SISTE NYTT

 

01.03. - 31.05.2017

Jon Opheim

Vi kan glede oss over en stadig økende innrapportering på nettstedet artsobservasjoner.no, hvor det meste i denne rapporten er hentet fra. Perioden omfatter siste rest av vinteren og en travel vårsesong med mange overraskelser. Lav vannstand i våre viktigste trekkområder langt utover våren, kombinert med enkelte tåke- og regnværsdager midt i den beste trekktida, førte til at mange trekkfugler som normalt trekker direkte forbi, mellomlandet. Gode eksempler på dette var sjeldenheter som tundralo (Dokkadeltaet), sandløper (Svennesvollene), polarsnipe (Svennesvollene og Totenvika) og flokker med boltit (Lågendeltaet og Dokkadeltaet), samt store ansamlinger (i innlandsmålestokk) med sandlo, myrsnipe og rødstilk. Den aller sjeldneste arten dukket nok likevel opp i Valdres; en ringand hann på Fløafjorden i Nord-Aurdal tidlig i mai. Dette er tredje funnet i fylket (tidligere registrert Fokstumyra på Dovre i 1980 og 1982).

Knoppsvane

Hekkefunn:

Lom: Åsjo: 6 par i gang med reirbygging 14.04., 6 rugende par registrert i dagene 29.04. - 02.05. og den 29.05. var alle reirene fortsatt i bruk, hvor to reir inneholdt hhv. 5 og 6 små unger, Sel: 1 hekkende par Skottvatnet naturreservat, hvor rugende fugl ble observert i perioden 17.04. - 30.04., men reiret ble funnet oversvømt 21.05., Sør-Fron: 1 hekkende par i Rykhussumpene, hvor ruging ble konstatert 12.04. - 26.05., men som trolig kort tid etter ble tatt av flom. På Harpefossdammen hekket 1 par, hvor rugende fugl ble observert i perioden 05.05. - 25.05., Vestre Toten: Følgende hekkinger registrert på Einafjorden: 1 par i gang med reirbygging i Sisselbergbukta 04.04., 1 par i gang med reirbygging på Blilisanden 18.04., hvor rugende ind. ble sett 04.05., 1 par i gang med reirbygging Vik 25.04., hvor 1 ind. ruget 04.05., 1 hekkende par (rugende ind.) Amlien 26.04., 1 hekkende par (rugende ind.) Sangnes 26.04., 1 hekkende par (rugende ind.) Mastholmen 04.05. og 1 hekkende par (rugende ind.) Sætervika 08.05., Gran: 1 hekkende par (rugende ind.) Sagatangen på Jarenvannet 21.05. og 24.05., 1 hekkende par (rugende ind.) Elgtjern på Tingelstad 24.05. og 29.05., Søndre/Nordre Land:  1 hekkende par (reirbygging/rugende ind.) Dokkadeltaet 14.05. - 18.05.

Sangsvane

Hekkefunn/indikasjon på hekking:

Dovre: 1 hekkende par på Storrtjern på Fokstumyra med rugende ind. senest  24.05., men hekkingen oppgitt få dager senere pga flom, Sel: 1 hekkende par (rugende ind.) Meringsdalsvatnet) 20.05., men reiret funnet forlatt allerede dagen etter, Nord-Fron: 1 hekkende par på utosen av Gålåvatnet, hvor reirbygging var i gang 22.04. og rugende fugl i perioden 04.05. - 19.05. Kort tid senere ble reiret forlatt pga flom. Ellers 1 par på Fagerlivatnet 01.05. og 06.05., 1 par på Naustlona på Svartbekkmyrin 25.05. og 1 par Store Åkrevatnet 20.05., Ringebu: 1 hekkende par (rugende ind.) Strandetjern 05.05., men reiret ble oversvømt i siste halvdel av mai, Øyer: 1 par med mulig reir Nedre Moksjø 28.05., Gjøvik: 1 hekkende par (rugende ind.) Gåstjern 31.05., Gran: 1 par på Randsjøen 18.05.

Sædgås

Sør-Fron: 1 ind. (underarten rossicus) Forr på Frya i perioden 22.03. - 01.04., Vestre Toten: 1 ind. (underarten rossicus) Tune ved Einafjorden 07.04., Søndre Land: 1 ind. Fluberg bru i dagene 04.04. - 12.04., Søndre/Nordre Land: 8 ind. Dokkadeltaet 30.04.

Kortnebbgås

Sumtallene for årets vårtrekk ble 17660 ind. + 6 flokker. Hvis vi forutsetter 100 ind. som gjennomsnitt i de 6 flokkene får vi et totalantall på ca. 18 260 ind.

i perioden 20.03. - 24.05. I disse tallene kan det være noen dobbelttellinger, selv om de mest opplagte er "luket" ut. Vårens gåsetrekk ble dermed noe mindre sammenlignet med tidligere år. I 2011 og 2012 var vi for eksempel oppe i hhv. ca. 74 000 og 35 000 ind. Også i år fikk vi meldinger om hørt gås på natterstid, noe som kanskje forklarer noe av de årlige variasjonene. Den første flokken ble registrert 20.03. Hovedtrekket kom første uka i april med 02.04. som den desidert største trekkdagen med ca. 8 460 ind. Også i år mellomlandet flokker, og som mange ganger tidligere med størst antall i Fluberg fuglefrednings-område. Her lå det i lengre tid flokker på opp mot ca. 330 ind.

Tundragås

Sør-Fron: 1 ind. av rasen albifrons hadde fast tilhold i Rykhussumpene sammen med ei kortnebbgås i perioden 17.04. - 13.05.

Grågås

Lesja: Hhv. 2, 8, 2, 4 og 2 ind. Lesjaleira 08.04., 13.04., 20.04., 21.04. og 26.05., Lom: 1 ind. Åsjo 17.04. og 1 ind. Vågåvatnet ved Garmo 30.04.,  Vågå: 1 ind. Lalmsvatnet 26.03. og 27.03., Sel: 35 ind. Selsmyrene 07.04. og 1 ind. Meringsdalsvatnet 21.05., Sør-Fron: 1 - 33 ind. følgende dager på Forr på Fryasletta: 1 ind. 22.03. - 26.03., 2 ind. 27.03., 1 ind. 28.03. - 31.03., 3 ind. 01.04., 33 ind. 06.04., 2 ind. 12.04., 4 ind. 18.04. og 2 ind. 22.04., Øyer: 2 ind. Gillebofjorden 04.04. og 2 overflyvende ind. Ile gard 26.04., Lillehammer: 1 - 26 ind. følgende 14 dager i Lågendeltaet: 1 ind. 16.03. og 09.04., 2 ind. 11.04. og 12.04., 26 ind. 13.04., 2 ind. 14.04. og 15.04., 15 ind. 17.04., 4 ind. 04.05., 2 ind. 05.05., 1 ind. 08.05. og 17.05., 4 ind. 19.05. og 2 ind. 21.05., Gjøvik: 2 ind. Hunnselvas utløp 30.03. og 1 - 26 rastende ind. på Svennesvollene følgende 8 dager: 26 ind. 16.04., 2 ind. 24.04., 15 ind. 28.04., 1 ind. 04.05., 3 ind. 10.05., 2 ind. 11.05. og 12.05. og 3 ind. 16.05., Vestre Toten: Følgende observasjoner fra Einafjorden: Hhv. 2, 5, 3 og 1 ind. Sisselbergbukta 27.03., 02.04., 30.04. og 01.05., hhv. 2 og 1 ind. Blili Vestre 02.04. og 17.04., 3 ind. Mastholmen 16.04., hhv. 1 og 6 ind. Blilisanden 18.04. og 03.05., 1 ind. Sangnes 18.04., 2 ind. Einafjorden 19.04., 1 ind. Trangvika 08.05. og 13 ind. Jutulrud 19.05., Østre Toten: Hhv. 2, 10, 8 og 4 ind. Totenvika 15.03., 30.03., 01.04. og 22.04., 1 - 10 ind. følgende 7 dager på Kapp: 1 ind. 20.03., 2 ind. 26.03., 6 ind. 27.03., 10 ind. 28.03., 1 ind. 31.03. og 2 ind. 03.04. og 05.04., 2 ind. Nordre Båshus 28.03., 4 ind. Hekshusstranda på Kapp 02.04. og hhv. 7 og 1 ind. Faukalstranda på Kapp 03.04. og 08.04., Gran: Hhv. 10, 2, 1 og 6 ind. Aschimlandet 13.03., 17.03., 06.04. og 13.04., 23 ind. Haugsvika i Randsfjorden 26.03., 2 ind. Svarthammaren 04.04., samt et hekkefunn ved Eidsand i Randsfjorden, hvor dette er notert: 4 ind. 23.03., 2 ind. 23.04. og 09.05., 10 ind. 13.05., 2 ind. 23.05. og 3 ind., hvorav 1 par med 5 unger, 20.05., Jevnaker: Hhv. 1 og 2 ind. utosen av Randsfjorden 10.04. og 09.05., Søndre Land: Inntil 18 ind. sett følgende 13 dager i Fluberg fuglefredningsområde: 10 ind. 03.04., 17 ind. 04.04., 4 ind. 06.04. og 08.04., 10 ind. 10.04., 5 ind. 11.04., 9 ind. 12.04., 15 ind. 13.04., 2 ind. 16.04., 8 ind. 19.04., 2 ind. 21.04., 16 ind. 22.04. og 18 ind. 24.04., Søndre/Nordre Land: Følgende observasjoner i Dokkadeltaet: 2 ind. 13.04., 3 ind. 16.04., 2 ind. 21.04. og 25.04., 5 ind. 27.04., 2 ind. 30.04., 1 ind. 02.05., 3 ind. 04.05., 5 ind. 07.05. og 2 ind. 18.05., Nord-Aurdal: 3 ind. ved Ulnes bru 22.03., 45 ind. Dokkafjorden 17.04. og 4 ind. Grandadn 21.04., Vestre Slidre: 8 ind. Katten i Strondafjorden 08.04.

Kommentar: Hekkefunnet ved Eidsand er nr. 5 i fylket.

Kanadagås

Hekkefunn:

Nord-Fron: 1 hekkende par (rugende ind.) Murulonin naturreservat 31.05., Sør-Fron: Mellom 6 - 11 ind. registrert på Harpefossdammen i perioden 29.03. - 23.04., hvor hhv. 1 og 3 hekkende par (rugende ind.) ble registrert 29.04. og 05.05. Herfra ble det senere rapportert om 1 rugende ind. 07.05., 6 ind. 17.05. og 1 par med 5 unger 25.05. I Rykhussumpene ble 1 par registrert 09.04. og 22.04. og 2 par, hvorav 1 hekkende (rugende ind.), 05.05. Dette reiret ble forlatt pga flom. Lillehammer: 3 ind. på Hunderfossdammen 09.05., hvor 1 par ble påvist hekkende (rugende ind.) 28.05., Gjøvik: 7 ad., hvorav 1 par med 3 unger, ved øya Fluren 20.05. og 1 par med 3 unger samme sted 25.05. Utover dette ble 1 - 6 ind. registrert regelmessig på våren i perioden 01.04. - 19.05., Vestre Toten: 1 hekkende par (rugende ind.) Mastholmen i Nesvika på Einafjorden 04.05., Gran: 1 hekkende par (rugende ind.) Eid 14.05., Vestre Slidre: 9 ad. og 3 pull  Katten i Strondafjorden 23.05., hvor det tidligere på våren ble registrert hhv. 11, 10, 4, 2 og 5 ind. 14.03., 25.03., 08.04., 17.04. og 14.05. 1 par hekket også på  Hamre i Slidrefjorden, hvor rugende ind. ble sett 14.05. og 1 par 23.05.

Øvrige observasjoner:

Lesja: 1 ind. Lesjaleira 04.04., 23.04., Lom: Hhv. 2 og 1 ind. Åsjo 15.04. og 17.04., Sel: 3 ind. Selsvollene 01.04. og 30.04. og hhv. 8, 2, 2 og 1 ind. på  Skottvatnet naturreservat 02.04., 07.04., 17.04. og 24.04., Nord-Fron: 3 ind. Slangen 15.04. og 1 ind. samme sted 29.04., 17.05., 20.05. og 21.05., Sør-Fron: 2 - 16 ind. Fryasletta følgende dager: 11 ind. 22.03. og 23.03., 16 ind. 25.03. og 26.03., 10 ind. 27.03., 8 ind. 28.03., 6 ind. 30.03., 10 ind. 31.03., 8 ind. 01.04., 7 ind. 02.04., 6 ind. 06.04., 4 ind. 12.04., 8 ind. 15.04., 4 ind. 18.04. og 2 ind. 22.04. Videre 2 ind. Lågen ved Hovevollan 26.03., 02.04. og 05.05., 2 ind. Lågen ved Breivegen bru 29.03. og 1 - 8 ind. følgende 9 dager i Hundorp natur-reservat: 4 ind. 06.04., 8 ind. 09.04., 4 ind. 15.04., 1 ind. 18.04. og 22.04., 2 ind. 23.04., 4 ind. 30.04., 5 ind. 05.05. og 2 ind. 19.05., Ringebu: 2 ind. Lågen ved Fåvang 22.04. og hhv. 1 og 2 ind. Lågen ved Elstad 26.05. og 27.05., Øyer: 2 ind. over Midtskog nord for Ensby 17.03., 1 par Viksvea på Lågen ved Granrud-moen 17.04., 2 ind. Jevnefjorden 11.05., 2 ind. Trettenstrykene fuglefrednings-område 29.05. og 2 ind. Gillebofjorden 29.05., Lillehammer: Godt som daglig i Lågendeltaet i perioden 16.03. - 21.05. (50 observasjonsdager) med opptil 13, 23 og 8 ind. i hhv. mars, april og mai måned. Videre 7 ind. Kroken i Mesnaelva 29.03., 2 ind. Mjøsa ved Vingrom 27.04. og 20.05. og 2 ind. Avskåkån 13.05., Gjøvik: Hhv. 2 og 1 ind. Sveastranda 05.04. og 22.04., 12 ind. Paradisbukta ved Biri travbane 22.04., 10 ind. Mjøsa ved Dalsjordet 27.04. og 1 par Egstadtjernet 23.05., Vestre Toten: Følgende observasjoner fra Einafjorden: Hhv. 1, 3 og 31 ind. Eina 18.03., 22.03. og 29.03., 1 ind. Trangvika 18.03. og hhv. 2 og 7 ind. Sisselbergbukta 24.03. og 27.03., Østre Toten: 1 ind. Totenvika 16.03. og 18.05., 2 - 11 ind. følgende dager Mjøsa ved Kapp: 11 ind. 23.03., 7 ind. 24.03., 9 ind. 26.03. og 2 ind. 27.03. - 02.04. og 23.05., 7 ind. Stranden/Oppgard 24.03., 7 ind. Nordre Båshus 28.03. og 2 ind. Nordre Ekeren 04.04., Gran: Opptil 30 ind. Aschimlandet, hvor dette er notert: 14 ind. 13.03., 30 ind. 14.03., 2 ind. 26.03. og 13.04., 4 ind. 14.04. og 3 ind. 24.05., hhv. 5, 4 og 2 ind. Røykenvika 14.03., 26.03. og 26.04., 3 ind. Lysenstøa i Randsfjorden 21.03., 30 ind. Haugs-vika i Randsfjorden 26.03. og 2 ind. Sortungen 19.05., Lunner: Hhv. 6 og 3 ind. Strykenvatnet 26.03. og 01.05., Jevnaker: Hhv. 6 og 4 ind. Nordre Bjellum 14.03. og 15.03., 4 ind. Igulsrud 19.03. og 1 ind. utosen av Randsfjorden 03.04. og 10.04., Søndre Land: Fast tilhold i Fluberg fuglefredningsområde hvor 3 - 52 ind. er notert følgende dager: 52 ind. 26.03., 3 ind. 28.03., 27 ind. 03.04., 12 ind. 04.04., 3 ind. 06.04., 22 ind. 12.04. og 16.04., 14 ind. 19.04., 10 ind. 21.04. og 2 ind. 02.05., Søndre/Nordre Land: Fast tilhold i Dokkadeltaet fra 26.03. hvor opptil 12 ind. er notert i midten av mai. Nord-Aurdal: Hhv. 1, 11 og 2 ind. Grandadn 14.03., 24.03. og 23.04., hhv. 11, 11, 12 og 8 ind. ved Ulnes bru 18.03., 25.03., 29.03. og 31.03., hhv. 1, 2 og 4 ind. Dokkafjorden 18.03., 01.04. og 07.04., hhv. 2, 19, 25, 22 og 10 ind. Granheimsfjorden 02.04., 05.04., 10.04., 16.04. og 23.04., 1 ind. Hunkevike i Neselva 04.04., 2 ind. i Fløafjorden 11.04. - 27.04., samt 1 ind. samme sted 09.05. og 15.05., 12 ind. Granei 22.04., 2 ind. Sæbufjorden 03.05. og 2 ind. Vesterbø 12.05., Vestre Slidre: hhv. 5, 2 og 8 ind. Ferisfjorden 02.04., 05.04. og 22.04. og hhv. 1 og 9 ind. Lomendeltaet 20.04. og 27.04., Vang: 2 ind. Norsvinfjorden 26.04.

Hvitkinngås

Lillehammer: 5 ind. Lågendeltaet 10.05., Gjøvik: Fast tilhold på øya Fluren på Svennesvollene med notert ankomst 17.04. (6 ind.). Fram mot 11.05. varierte antallet mellom 2 - 10 ind. for deretter å øke opp mot 31 ind. Følgende observasjoner er gjort i perioden 12.05. - 25.05.: 15 ind. 12.05., 7 ind. 13.05., 27 ind. 16.05., 25 ind. 17.05., 16 ind. 19.05., 14 ind. 20.05., 31 ind. 21.05. og 9 ind. 24.05. og 25.05. Ellers 6 ind. Paradisvika ved Biri Travbane 28.04. og 4 ind. Sveastranda 30.04., Vestre Toten: Fast tilhold i området Blilisanden/Nesvika/ Tune ved Einafjorden i perioden 19.04. - 17.05., hvor følgende er registrert: 8 ind. 19.04. - 21.04., 9 ind. 22.04. - 29.04. og 8 ind. 30.04., - 17.05., Gran: Hhv. 1, 1, 9 og 3 ind. Randsfjorden ved Eidsand 22.04., 23.04., 13.05., 20.05. og 23.05., 1 ind. Røykenvika 26.04. og 2 ind. Aschimlandet 15.05., Søndre Land: 4 ind. med fast tilhold i Fluberg fuglefredningsområde i perioden 03.04. - 16.04., samt 1 ind. samme sted 24.04., Søndre/Nordre Land: 1 ind. i Dokkadeltaet i perioden 13.05. - 16.05. og 2 ind. samme sted 18.05. og 20.05., Nord-Aurdal: 3 ind. Ølsjøen 18.05., Vang: 10 ind. Vangsmjøsa 24.04.

Gravand

Vågå: 4 ind. utosen av Vågåvatnet 11.04., Lillehammer: Hhv. 1, 2, 1 og 3 ind. Lågendeltaet 18.04., 28.04., 22.05. og 24.05., Gjøvik: 2 ind. Svennesvollene 30.04., Vestre Toten: Hhv. 3, 1 og 1 ind. Blilisanden på Einafjorden 23.04., 16.05. og 17.05. og 1 ind. Blili Vestre på Einafjorden 15.05., Østre Toten: Hhv. 1 og 4 ind. Totenvika 01.04. og 02.04., Gran: 1 ind. Lysenstøa på Aschimlandet 17.04., Søndre/Nordre Land: 2 ind. Dokkadeltaet 16.04., Nord-Aurdal: 3 ind. ved Ulnes bru 29.03.

Mandarinand

Lesja: 1 hann Lesjaleira 21.04., 22.04., 23.04., 24.04. og 29.04. Senere i mai måned ble fuglen sett på Lesjaskogsvatnet (avisoppslag), Gjøvik: 2 hanner Svennesvollene 03.05.

Snadderand

Lillehammer: 1 par Lågendeltaet 20.05. - 22.05., Gran: 1 hann Røykenvika 06.04., Søndre Land: 3 - 4 ind. Rostadvika sør for Dokkadeltaet følgende dager: 3 hanner 11.05. og 14.05., 4 ind. (3 hanner og 1 hunn) 16.05. og 3 ind. (2 hanner og 1 hunn) 19.05., Søndre/Nordre Land: 1 hann Dokkadeltaet 19.05. og 20.05.

Amerikakrikkand

Sør-Fron: 1 hann Rykhussumpene 13.05., Lillehammer: 1 hann daglig i Lågendeltaet i perioden 15.05. - 19.05., Gjøvik: 1 hann Svennesvollene 02.05., 03.05., 05.05., 10.05. og 11.05.,

Krikkand x amerikakrikkand

Gjøvik: 1 hann sett daglig på Svennesvollene 16.04. - 23.04.

Stjertand x stokkand

Søndre/Nordre Land: 1 hann Dokkadeltaet 25.04. og 11.05.

Stjertand

Skjåk: 1 hann Risheimøyi 14.04., Lom: 3 par Vågåvatnet ved Garmo 30.04., Sør-Fron: 1 hann Fryasletta 02.04., 1 - 3 ind. følgende dager i Hundorp naturreservat: 1 hann 15.04., 3 ind. 17.04., 1 par 21.04., 3 ind. (1 par og 1 hann) 22.04., 1 hann 29.04. og 1 par 07.05., hhv. 1 par, 1 hann og 1 par Rykhus-sumpene 12.04., 22.04. og 09.05., Lillehammer: Opptil 3 par i Lågendeltaet hvor dette er registrert: 1 hann 22.04. og 26.04., 1 par 27.04., 3 par 29.04. og 30.04., 1 par 01.05., 2 par 02.05., 1 par 03.05., 2 par 04.05. - 08.05., 1 par 09.05., 1 hann 10.05. - 12.05. og 1 par 16.05. og 23.05. Ellers 1 hann Mjøsa ved Borudodden 23.04. - 28.04., Gjøvik: Opptil 2 par på Svennesvollene der dette er observert: 1 hann 16.04. - 20.04., 1 par 01.05. og 09.05. - 17.05. og 2 par 19.05. og 20.05. Ellers 3 ind. (1 par og 1 hann) Sveastranda 22.04., Vestre Toten: 1 par Sangnes på Einafjorden 11.05., hhv. 1 par, 3 og 3 ind. Blilisanden 12.05., 13.05. og 19.05., 1 par Bjørnerud på Einafjorden 15.05. og 1 par Vik på Einafjorden 17.05., Østre Toten: 1 hann Mjøsa på Kapp, hvor det senere ble sett 3 ind. (2 hanner og 1 hunn) 03.04. og 1 hann 17.04., hhv. 1 hann og 1 par Totenvika 11.04. og 02.05. og 1 ind. Garsjøen på Totenåsen 27.05., Søndre Land: 1 hann Fluberg fuglefredningsområde i perioden 10.04. - 14.04., hvor det senere ble sett hhv. 2 hanner og 1 hann 16.04. og 28.04., Søndre/Nordre Land: Opptil 3 par i Dokkadeltaet hvor dette er registrert: 1 hann 21.04., 1 par 22.04., 1 hann 25.04. - 30.04., 1 par 02.05. og 03.05., 3 ind. 05.05., 2 par 07.05., 3 par 11.05., 1 par 13.05., 2 par 16.05., 1 par 17.05. og 1 hann 18.05. - 20.05., Sør-Aurdal: 1 hann med fast tilhold i Begna ved Bagn i perioden 13.04. - 12.05., Nord-Aurdal: 1 hann sett jevnlig i Neselva i Fagernes sentrum i perioden 18.03. - 31.03., samt 17.04. og 23.04., Vestre Slidre: 1 par Lomendeltaet 20.04. og 27.04.

Knekkand

Sel: 1 par Skottvatnet naturreservat 12.05. og 15.05., Lillehammer: 1 hann Lågendeltaet 21.05. og 23.05., Gjøvik: 1 hann Svennesvollene 20.05., Vestre Toten: 1 hann Blilisanden 14.05., Østre Toten: 1 par Totenvika 31.03., Søndre/ Nordre Land: 1 par Dokkadeltaet 03.05., Sør-Aurdal: 1 par Begna ved Bagn 11.05.

Skjeand

Lesja: 1 par Lesjaleira 01.05., Sør-Fron: 1 par Rykhussumpene 07.05., Lillehammer: 1 - 5 ind. Lågendeltaet følgende 4 dager: 5 ind. (1 par og 3 hanner) 02.05. og 03.05., 1 hann 04.05. og 1 par 07.05., Gjøvik: 1 par Svennesvollene 11.05. og 13.05., Vestre Toten: 1 par Blilisanden på Einafjorden 03.05. og 05.05. og 1 hann samme sted 07.05., 1 - 3 ind. Mastholmen i Nesvika på Einafjorden følgende 3 dager: 1 hann 03.05., 3 ind. (1 par og 1 hann) 04.05. og 1 hann 05.05., Østre Toten: 1 par Totenvika 16.05.

Taffeland

Sør-Fron: 1 hann Grafferdammen i Hundorp naturreservat 19.05., Lillehammer: 2 hanner Lågendeltaet 15.04., Vestre Toten: 1 hann med fast tilhold Blilisanden på Einafjorden i perioden 05.05. - 17.05.

Ringand

Nord-Aurdal: 1 hann Fløafjorden 03.05.

Kommentar: Funn nr. 3 i Oppland fylke.

Bergand

Lesja: 6 par Kvitmyrin på Dalsida 29.05., Dovre: 1 hann Hjerkinndammen 24.05. og 1 par samme sted 25.05. og 26.05., Lillehammer: 1 par Lågendeltaet 13.05., Vestre Toten: 1 hunn Blilisanden/Sisselbergbukta på Einafjorden 05.05. og 06.05., Søndre Land: 1 hann Rostadvika sør for Dokkadeltaet i perioden 05.05. - 16.05., Søndre/Nordre Land: 1 hann Dokkadeltaet 19.05., Nord-Aurdal: 1 par Ølsjøen 14.05., 15.05. og 19.05.

Havelle

Lesja: 1 hann Kvitmyrin på Dalsida 26.05. og 29.05., Dovre: 1 - 8 ind. Hjerkinndammen følgende dager: 1 par 21.05., 3 par 24.05. og 8 ind. 25.05., 26.05. og 31.05., Lillehammer: 1 ind. Mjøsa ved Borudodden nord for Vingrom 11.05., Vestre Toten: 1 par Jutulrud på Einafjorden 15.05., Østre Toten: 1 hunn Mjøsa ved Kapp 01.04., 02.04. og 07.04., Gran: 1 hunn Grunningen 24.05.

Svartand

Dovre: 8 - 28 ind. Hjerkinndammen følgende dager: 11 ind. 21.05., 8 ind. 24.05., 27 ind. 25.05., 28 ind. 26.05. og 12 ind. 31.05., Vågå: 5 ind. Vågåvatnet ved Tessand 30.04. og 01.05., Nord-Fron: 5 ind. Slangen 20.05. og 1 par Store Åkrevannet 20.05., Lillehammer: 1 - ca. 40 ind. i Lågendeltaet følgende dager: 1 hann 20.04., 4 ind. 27.04., 30.04. og 01.05., 1 hann 10.05., ca. 40 ind. 16.05., 1 hunn 17.05., 1 par 23.05. og 3 ind. 28.05. Videre 2 ind. Mjøsa ved Vingrom 27.04. og hhv. 4 ind. (2 par) og 11 ind. Borudodden nord for Vingrom 06.05. og 12.05., Gjøvik: 2 ind. Sveastranda 17.04., 1 - 27 ind. Svennesvollene følgende dager: 8 ind. 01.05., 1 hunn 12.05. og 13.05., 2 ind. 15.05., 27 ind. 16.05. og 2 par 23.05., Vestre Toten: 12 ind. (par) på Einafjorden 17.05., samme sted 1 hann 19.05. og 1 stasjonær hunn i perioden 21.05. - 30.05., Østre Toten: 4 ind. Mjøsa ved Kapp 13.05. og 1 ind. Totenvika 25.05., Gran: 1 ind. Gjærvika på Randsfjorden 05.03. og 14.03., Søndre/Nordre Land: 2 - 6 ind. i Dokkadeltaet følgende dager: 1 par 11.05. og 13.05., 5 ind. 14.05. og 6 ind. 15.05., 18.05. og 19.05., Nord-Aurdal: 4 ind. Dokkafjorden 17.04. og 7 ind. Ølsjøen 14.05., Vestre Slidre: 1 par Lomen naturreservat 05.05. og 1 par Fossheimstølen 17.05.

Sjøorre

Dovre: 2 - 8 ind. Hjerkinndammen følgende dager: 4 ind. 24.05., 8 ind. 25.05., 2 ind. 26.05. og 5 ind. 31.05., Vågå: Hhv. 3 og 2 ind. Vågåvatnet ved Tessand 30.04. og 01.05., Sel: 7 ind. Meringsdalsvatnet 21.05., Nord-Fron: Hhv. 2 hanner og 4 ind. Slangen 17.05. og 20.05., 2 ind. Olstappen 21.05. og 1 par Gålåvatnet ved Nysetermyra 26.05., Sør-Fron: 3 ind. Gålåvatnet 19.05., Lillehammer: 4 ind. Mjøsa ved Borudodden 13.05., 2 ind. Lågendeltaet 16.05. og 17.05. og 2 ind. Mjøsa ved Vingrom 16.05., Gjøvik: 4 ind. Svennesvollene 01.05., Østre Toten: 3 ind. Totenvika 18.05. og 1 ind. Mjøsa ved Kapp 21.05., Etnedal: 3 par Langtjedn naturreservat 25.05., Nord-Aurdal: 7 ind. Grandadn 18.05., Vestre Slidre: 1 par Hamre 23.05., Øystre Slidre: 13 ind. Heggefjorden 16.05. og 5 ind. Sandvatnet 29.05.

Lappfiskand

Lillehammer: 1 hunn med fast tilhold i Lågendeltaet i perioden 15.04. - 21.04., Gran: 1 hunn Røykenvika 24.03.

Smålom

Lesja: 1 ind. Kvitmyrin på Dalsida 26.05. og 29.05., Vågå: 2 ind. utosen av Vågåvatnet 01.05. og 2 ind. Vågåvatnet vest for Tessand 11.05., Sel: 1 par Meringsdalsvatnet 21.05., Lillehammer: Hhv. 1, 2 og 1 ind. Mjøsa ved Borudodden 26.04., 30.04. og 11.05., 1 - 4 ind. følgende dager i Lågendeltaet: 3 ind. 15.05., 4 ind. 20.05., 2 ind. 21.05. og 22.05., 1 ind. 23.05. og 25.05. og 2 ind. 28.05. Videre 1 ind. Mjøsa ved Vingrom 16.05. og 17.05. og 1 ind. over Karustjernet i Gropmarka 20.05., Gjøvik: Hhv. 1 og 3 ind. Mjøsa ved utosen av Hunnselva 07.04. og 12.04., hhv. 8 og 9 ind. Mjøsa ved Bråstad 07.04. og 09.04., 6 - 22 ind. Mjøsa ved Sveastranda følgende dager: 6 ind. 17.04., 7 ind. 18.04., 6 ind. 21.04., 22 ind. 22.04., 14 ind. 30.04. og 8 ind. 01.05. Videre hhv. 2, 4, 1, 2 og 3 ind. Svennesvollene 04.05., 09.05., 11.05., 12.05. og 17.05., hhv. 1 og 2 ind. Eikstadtjernet 07.05. og 11.05. og 3 ind. Skonnolstjernet i Snertingdal 22.05., Vestre Toten: 1 - 8 ind. på div. lokaliteter på Einafjorden følgende dager: 1 ind. 16.04., 2 ind. 23.04., 1 ind. 26.04., 2 ind. 27.04., 1 ind. 29.04. og 30.04., 3 ind. 01.05., 2 ind. 02.05., 1 ind. 03.05., 2 ind. 04.05. og 05.05., 3 ind. 06.05. og 07.05., 1 ind. 08.05. og 09.05., 2 ind. 10.05., 3 ind. 11.05., 1 ind. 12.05., 3 ind. 13.05., 1 ind. 15.05., 2 ind. 17.05. og 20.05. - 22.05., 1 ind. 23.05., 25.05. og 26.05., 8 ind. 29.05. og 1 ind. 30.05., Østre Toten: Hhv. 1, 3, 3, 4, 3 og 2 ind. Mjøsa ved Kapp 02.04., 08.04., 17.04., 29.04., 02.05. og 23.05., 1 ind. Totenvika 25.04., Søndre Land: Hhv. 2, 6 og 3 ind. Fluberg fuglefredningsområde 08.04., 18.04. og 28.04., hhv. 1 og 2 ind. Rostadvika sør for Dokkadeltaet 07.05. og 11.05., Nord-Aurdal: 1 ind. Fløafjorden 08.05.

Islom/gulnebblom

Østre Toten: 1 ubestemt ind. Mjøsa ved Faukalstranda 02.04.

Dvergdykker

Lesja: 1 ind. med fast tilhold på Lesjaleira i perioden 20.04. - 03.05., Vestre Toten: 1 ind. med fast tilhold på Skoledammen i Raufoss i perioden 01.03. - 22.03., Gran: 1 ind. Røykenvika 24.03., Jevnaker: 1 - 3 ind. med fast tilhold i Randselva/Bergertjern ved Jevnaker, hvor følgende er observert: 2 ind. 01.03., 1 ind. 05.03., 3 ind. 15.03., 2 ind. 17.03., 1 ind. 19.03. og 27.03., 2 ind. 09.04., 3 ind. 10.04. og 1 ind. 16.04., Nord-Aurdal: 1 ind. i Fløafjorden i dagene 11.04. - 16.04., Vang: 1 ind. Vangsmjøsa 24.04.

Toppdykker

Lillehammer: 2 ind. med fast tilhold i Lågendeltaet i perioden 14.05. - 22.05., Gjøvik: Hhv. 1 og 2 ind. Mjøsa ved Sveastranda 10.05. og 12.05., Vestre Toten: 1 ind. Sangnes på Einafjorden 01.05. og hhv. 1 og 3 ind. Sisselbergbukta på Einafjorden 21.05. og 22.05., Østre Toten: 1 ind. sett regelmessig Mjøsa ved Kapp i perioden 29.03. - 10.04., samt 28.04. Videre 1 - 2 ind. Totenvika følgende dager: 2 ind. 02.04., 1 ind. 03.04. - 25.04. og 2 ind. 21.05. og 22.05., Gran: 1 - 7 ind. følgende dager i Røykenvika: 7 ind. 26.03., 2 ind. 28.03. og 31.03., 4 ind. 03.04., 7 ind. 04.04., 1 ind. 06.04. - 08.04., 2 ind. 11.04., 3 ind. 13.04. og 1 ind. 20.05. Videre 1 ind. Haugsvika i Randsfjorden 26.03., hhv. 2 og 28 ind. Randsfjorden ved Aschimlandet 28.03. og 08.04. og 6 ind. samme sted 13.04., 17.04. og 23.04., 2 ind. Eidsand i Randsfjorden 28.03., opptil 25 ind. i Jarenvannet, hvor dette er notert: 2 ind. 08.04., 7 ind. 13.04., 25 ind. 26.04., 2 ind. 30.04., 16 ind. 01.05., 6 ind. 17.05. og 8 ind. 24.05., hhv. 1 par og 1 ind. Grunningen 16.04. og 24.05., 1 par Elgtjern 24.05., 8 ind. Skirstadtjernet 01.05., hvor 5 ind. (hvorav 3 rugende) ble sett 24.05. Til sist 1 par Breidtjern 24.05., Lunner: 1 par Vassjøtjern 29.04. og 4 ind. samme sted 24.05. og 25.05., 1 par Hallomtjern 09.05., hhv. 16 og 14 ind. Kalvsjøtjern 09.05. og 24.05. og 1 ind. Sverigetjern 24.05., Jevnaker: 1 par Storetjern 09.05., Søndre Land: Hhv. 1 og 2 ind. Fluberg fuglefredningsområde 16.04. og 26.04., Søndre/Nordre Land: Dokkadeltaet: 1 ind. med ankomst 06.04. Opptil 20 ind. observert på våren, hvor dette er notert: 3 ind. 08.04., 10.04. og 12.04., 5 ind. 16.04., 1 ind. 19.04., 2 ind. 20.04. og 21.04., 5 ind. 25.04., 2 ind. 26.04., 29.04. og 30.04., 5 ind. 02.05., 2 ind. 04.05. og 07.05., 8 ind. 09.05., 20 ind. 11.05., 7 ind. 13.05., 6 ind. 15.05., 2 ind. 18.05. og 4 ind. 19.05. og 20.05.

Horndykker

Lesja: 1 ind. Svinsarmyrin på Dalsida 29.05., Dovre: 1 ind. Avsjøen 03.05. og 04.05., 1 ind. Hegglingen 04.05., 1 - 2 par Kringluttjern på Fokstumyra følgende dager: 1 par 17.05., 2 par 21.05. og 24.05., 3 ind. 25.05., 2 par 26.05., 27.05. og 29.05. og 1 par 31.05., Lom: Påvist hekkende i Åsjo naturreservat der dette er notert: 3 ind. 22.04., 5 ind. 29.04. og 30.04., 6 ind. 02.05., 1 ind. 11.05., 2 par, hvorav det ene paret med reir, 28.05. og 3 ind., hvorav 1 ind. på reir, 29.05. Ellers 3 ind. Vågåvatnet ved Garmo 30.04., Vågå: Hhv. 4 og 11 ind. utosen av Vågåvatnet 30.04. og 01.05. og 10 ind. Vågåvatnet ved Tessand 30.04., Sel: Hhv. 28 og 20 ind. Meringsdalsvatnet 20.05. og 21.05. og hhv. 1 og 2 ind. Meringsdalstjørn 20.05. og 21.05., Nord-Fron: 2 ind. utosen av Gålåvatnet 07.05. og 1 ind. Slangen 17.05., Sør-Fron: Hekkeforsøk på Harpefossdammen hvor dette er notert: 1 par 29.04. og 05.05., paret i gang med reirbygging 06.05., 1 par 07.05. og 1 ind. 17.05. og 25.05., 1 ind. Olstadtjønna i Hundorp naturreservat 19.05., 1 hekkende par (rugende ind.) Åbbortjønna 26.05. og 1 ind. Geittjønna ved Baukholstulen 28.05., Ringebu: Hhv. 1 og 2 ind. Fåvang naturreservat 27.04. og 05.05., Lillehammer: 1 - 14 ind. på trekk i Lågendeltaet følgende 19 dager: 1 ind. 12.04. og 14.04., 2 ind. 30.04., 1 ind. 01.05., 5 ind. 03.05., 14 ind. 04.05., 3 ind. 05.05., 8 ind. 06.05., 2 ind. 07.05., 3 ind. 08.05., 4 ind. 09.05., 2 ind. 10.05., 4 ind. 11.05., 7 ind. 12.05., 3 ind. 15.05., 2 ind. 16.05., 3 ind. 17.05. og 1 ind. 18.05. og 19.05. Ellers 3 ind. Mjøsa ved Vingrom 13.05., Gausdal: Hhv. 1 par og 1 ind. Kittilbutjernet 25.05. og 29.05., Gjøvik: Hhv. 2, 2 og 1 ind. Skulhusodden 19.04., 28.04. og 11.05., hhv. 4, 2, 12 og 2 ind. Sveastranda 22.04., 30.04., 01.05. og 16.05., 1 ind. Sandvold 23.04., 3 ind. Mjøsa ved Fremstadodden 27.04., 1 ind. med fast tilhold Svennesvollene i perioden 28.04. - 13.05., hhv. 1, 2, 2 og 1 ind. Paradisvika ved Biri Travbane 30.04., 01.05., 03.05. og 04.05., hhv. 1, 1 og 2 ind. Lauga i Snertingdal 13.05., 14.05., 17.05. og 24.05., 3 - 10 ind. registrert på Skonnolstjernet i Snertingdal følgende dager: 8 ind. 13.05., 3 ind. 17.05., 4 par 22.05., 5 par 24.05., 8 ind. 25.05. Videre 1 par Melbytjern 23.05., 1 par Eikstadtjernet 23.05. og 25.05., 3 par Haralddammen 23.05. og 1 ind. Beritknappen i Hunnselva 31.05., Vestre Toten: 1 ind. Sangnes på Einafjorden 04.05. og 1 ind. Einavoll 04.05., Østre Toten: Hhv. 1 og 2 ind. Båkinnstranda 17.04. og 30.04. og hhv. 2 og 1 ind. Mjøsa ved Kapp 20.04. og 22.04., Gran: Hhv. 1, 1, 2 og 1 ind. Randsfjorden ved Aschimlandet 13.04., 14.04., 15.04. og 16.04., 1 par Grunningen 16.04., 1 ind. Røykenvika 26.04. og 2 ind. Skirstadtjernet 01.05., Lunner: Hhv. 3 og 2 ind. Kalvsjøtjern 09.05. og 24.05. og 2 ind. Vassjøtjern 24.05., Søndre Land: Hhv. 1 og 2 ind. Fluberg fuglefredningsområde 30.04. og 13.05. og 6 ind. Rostadvika sør for Dokkadeltaet 02.05., Nordre Land: 1 ind. i gardsdam ved Vålhovd 08.05., hvor 1 par var i gang med reirbygging 17.05. Paret også sett her 18.05., Søndre/Nordre Land: 1 - 13 ind. i Dokkadeltaet, der dette er notert: 1 ind. 19.04. og 20.04., 11 ind. 29.04., 13 ind. 02.05., 4 ind. 03.05., 1 ind. 04.05. og 07.05., 3 ind. 09.05., 11 ind. 11.05., 2 ind. 13.05., 3 ind. 14.05., 1 ind. 15.05. og 2 ind. 17.05., Etnedal: 4 par Langtjedn naturreservat 25.05., Nord-Aurdal: Hhv. 2, 1, 1, 1 og 2 ind. Dokkafjorden 07.04., 11.04., 12.04., 24.04. og 01.05., 2 ind. Hestøyi 17.04., 2 - 6 ind. Fløafjorden følgende dager: 2 ind. 27.04., 5 ind. 28.04., 4 ind. 01.05., 5 ind. 03.05. og 04.05., 6 ind. 05.05., 1 ind. 06.05. og 2 ind. 08.05. og 12.05. Videre 2 ind. Øvstevatnet 03.05. og 1 ind. Bløytjernet 05.05., Vestre Slidre: 2 ind. Lomen naturreservat 27.04. og 1 ind. Vasetvatnet 14.05., Øystre Slidre: 1 ind. Heggefjorden 16.05.

Storskarv

Dovre: 1 ind. Vålåsjøen 26.05., Nord-Fron: 1 ind. i flukt over Vikafossen 08.04., Sør-Fron: Hhv. 2, 1, 1 og 5 ind. Harpefossdammen 09.04., 29.04., 06.05. og 17.05. og 2 ind. Hundorp naturreservat 09.04., Ringebu: Hhv. 2, 1, 3 og 4 ind. Fåvang naturreservat 09.05., 11.05., 25.05. og 26.05., Øyer: 1 ind. i flukt over Ile i Sørbygda 01.05., Lillehammer: 1 - 8 ind. i Lågendeltaet følgende dager: 1 ind. 17.04., 2 ind. 21.04., 1 ind. 22.04., 3 ind. 02.05., 1 ind. 06.05. - 12.05., 4 ind. 13.05., 1 ind. 14.05. og 15.05., 2 ind. 16.05. og 17.05., 1 ind. 18.05., 2 ind. 19.05., 5 ind. 20.05., 2 ind. 21.05., 8 ind. 22.05., 3 ind. 23.05., 24.05. og 28.05. og 1 ind. 31.05. Ellers 2 ind. Hunderfossdammen 28.05., Gjøvik: 1 - 9 ind. notert følgende dager på Svennesvollene: 1 ind. 09.04., 5 ind. 04.05., 1 ind. 05.05. og 11.05., 9 ind. 13.05. og 1 ind. 16.05., 20.05. og 25.05. Videre hhv. 1 og 2 ind. Hunnselvas utløp 25.03. og 08.04., 1 ind. Mjøsa ved Sveastranda 18.04. og 1 ind. Eikstadtjernet 06.05., Vestre Toten: 3 ind. Eina-fjorden 20.05., Østre Toten: 1 - 11 ind. i Totenvika følgende dager: 3 ind. 02.03., 1 ind. 08.03. og 15.03., 6 ind. 22.03., 11 ind. 23.03., 4 ind. 26.03. og 1 ind. 09.04., 20.04., 30.04. og 11.05. Videre 4 ind. Strandli 02.03., 1 ind. Mjøsa ved Panengen 03.03. og 07.03., 1 ind. Fjellhaug 03.03. og 26.03., 1 ind. Mjøsa ved Veibyvika 08.03., 1 ind. Mjøsa ved Viken Camping 16.03., 1 - 8 ind. Mjøsa ved Kapp følgende dager: 4 ind. 19.03., 7 ind. 21.03., 4 ind. 22.03., 8 ind. 23.03., 1 ind. 26.03., 2 ind. 28.03. og 29.03., 1 ind. 31.03., 3 ind. 01.04., 2 ind. 05.04. og 1 ind. 20.04., hhv. 1, 2, 3 og 1 ind. Faukalstranda 20.03., 23.03., 02.04. og 08.04., hhv. 3 og 1 ind. Båkinnstranda 28.03. og 03.05. og 1 ind. Langsletta 04.05., Gran: Hhv. 2 og 1 ind. Røykenvika 11.04. og 18.04. og 2 ind. Randsfjorden ved Eidsand (Kongeøya/Sandøya) 23.05., Jevnaker: 1 ind. utosen av Randsfjorden 14.03. og 03.04., Søndre Land: 1 ind. Fluberg fuglefrednings-område 10.04., Søndre/Nordre Land: Følgende 3 flokker registrert på direkte nordlig trekk over Dokkadeltaet: 22 ind. 13.05., 35 ind. 18.05. og 30 ind. 20.05. Ellers hhv. 1 og 2 næringssøkende ind. i samme område 15.05. og 16.05., Nord Aurdal: 1 ind. Fløafjorden 18.03. og 23.03., 12 ind. i flukt over Båthusvollen 01.04., hhv. 3 og 2 ind. Dokkafjorden 17.04. og 10.05., 3 ind. Granheimsfjorden 05.05. og 5 ind. Øvstevatnet 10.05., Vestre Slidre: 1 ind. Katten 17.04. og 14.05. og 3 ind. Jutulhatten 09.05.

Gråhegre

Hekkefunn:

Ringebu:

Over 10 ind. observert i kolonien ved Skjeggestad i april/mai, men ingen opptelling er foretatt.

Havørn

Lesja: Hhv. 1 og 2 ind. Lesjaleira 08.04. og 16.05., Dovre: 1 ind. Vålåsjøen 07.05. og 1 ind. Hjerkinndammen 25.05., Lillehammer: 2 ind. Hunderfoss-dammen 20.03. og 1 ind. i Lågendeltaet 21.03., 18.04., 20.04., 22.04., 25.04., 28.04., 30.04., 01.05., 15.05. og 19.05., Gjøvik: 1 ind. Biri 30.04. og 1 ad. Svennesvollene 10.05., Vestre Toten: 1 ind. over Sisselbergbukta på Einafjorden 27.05., Nord-Aurdal: 1 ind. Leira 28.04.

Sivhauk

Gjøvik: 1 hunn Eikstadtjernet 13.05., Gran: 1 hann Langtjern på Tingelstad 07.05.

Myrhauk

Lesja: Hhv. 1 hann og 1 hunn Lesjaleira 20.04. og 30.04., Dovre: 1 hann ved Furuhagli 09.04., 1 ind. Haukberget 04.05., hhv. 1 par og 1 hunn Vålåsjøen 04.05. og 07.05., 1 hunn Avsjøen 04.05. og 31.05., 1 hann Joramo Næringstun 11.05., 1 hann Hjerkinn 13.05., 1 hekkende par Fokstumyra 27.05., hvor det ellers er rapportert om 1 par 14.05. og 15.05., 1 hann 17.05. og 20.05., 1 par 24.05. og 25.05., 2 ind. (hann og hunn) 26.05. og 1 ind. 28.05., 1 hann Hegglingen 17.05. og 29.05. og hhv. 1 hunn og 1 hann ved Hjerkinndammen 24.05. og 25.05., Sel: 1 ind. Skottvatnet naturreservat 30.04., Vågå: 1 hann Besstrond 02.05., Nord-Fron: Hhv. 1 par og 1 hann Breistulen 01.05. og 20.05., hhv. 1 hann, 1 hann og 1 hunn Svartbekkmyrin 20.05., 26.05. og 31.05., 1 hann Buhø 29.05. og 1 hann Veslefjell 31.05., Sør-Fron: 1 hann Hundorp natur-reservat 21.04., Øyer: 1 hann Moksjømyrene 09.05., 21.05. og 23.05. og 1 hann Austmyra 24.05., Lillehammer: 1 - 2 ind. Lågendeltaet følgende dager: 1 hann 13.04., 2 ind. (hann og hunn) 15.04. og 16.04. og 1 hann 17.04. og 18.04. Videre 1 hann Roterud 29.04. og 1 hann Raudtjern 31.05., Gausdal: 1 hann Raudsjøen 29.04., 1 ind. Hynna naturreservat 07.05. og 1 hann Forsethsetra 25.05., Gjøvik: 1 hunn Svennesvollene 31.03. og 1 hann samme sted 24.04., Vestre Toten: 1 hann Sisselbergbukta på Eina 09.04. og 29.04., 2 hanner Mjørlund ved Einafjorden 17.04., 1 hunn Blilisanden 18.04. og 22.04. og 1 hann Trosterud 23.04., Østre Toten: 1 ind. Bratli 16.04., 1 hann Høgseth/Ruud 17.04., hhv. 2 hanner og 1 hann Båkinn 17.04. og 23.04., 1 ind. Buruld 17.04., 1 hann Tandbergsbakken 17.04., 1 hann Kapp 17.04. og 1 hann Sørli 18.04., Gran: 1 hann Aschimlandet 04.04. og 17.04., 1 hann Vasslia 17.04. og 1 hann Grunningen 01.05., Søndre Land: Hhv. 1 hunn og 1 hann Fluberg fuglefredningsområde 16.04. og 19.04., Søndre/Nordre Land: 1 - 2 ind. i Dokkadeltaet følgende 5 dager: 1 hann 13.04. og 16.04., 1 hunn 18.04., 2 ind. (hann og hunn) 17.04. og 19.04., 1 hann 20.04. og 1 hunn 21.04., Etnedal: Hhv. 1 hann og 1 hunn Langtjedn naturreservat 19.05. og 25.05. og 1 hann Ryggetrøfjellet 25.05., Nord-Aurdal: 1 hann Langestølen 21.04. og 25.04. og 2 ind. (hann og hunn) samme sted 01.05., 1 hunn Gauklie 06.05., 1 par Tisleidalen 07.05., 2 hanner Ølsjøen 18.05., 1 par Langelimyrene 17.05. og 1 par Revulen 17.05., Vestre Slidre: 1 hann Reinsennvatnet 26.04. og 1 hunn Krististølshøgda 14.05., Øystre Slidre: 1 hunn Marsteinøyni 29.05.

Steppehauk

Lom: 1 hunn Neto 01.05., Gjøvik: 1 hunn Eikstadtjernet 11.05., Vestre Toten: 1 hunn Sisselbergbukta på Einafjorden 18.05. Alle med fotobevis.

Kommentar: Funn nr. 3 - 5 i Oppland.

Musvåk

Dovre: Hhv. 1 og 2 ind. Dovreskogen 06.04. og 21.05., Sør-Fron: 1 ind. Fryasletta 29.04., Ringebu: 1 ind. Storvollen ved Rotås 25.05., Øyer: 1 ind. ved Mageli camping 16.04., Lillehammer: 1 ind. over Rugsveberget nord for Fåberg 16.04., 1 ind. Sørlien sør for Jørstadmoen 16.04., 1 ind. Kringsjå 28.04. og 1 ind. Avskåkån 13.05., Gjøvik: 1 ind. Campusområde Gjøvik 06.04., 1 ind. Eikstadtjernet 15.04., 20.04. og 12.05. og 1 ind. Hunndalen 14.05., Vestre Toten: Hhv. 2 og 1 ind. Sisselbergbukta på Eina 29.04. og 27.05., Østre Toten: 1 ind. Helgestad 15.04., 1 ind. Berg 17.05. og 1 ind. Billitt 28.05., Gran: 1 ind. Krokfossbrua i Bjoneroa 19.03. og 1 ind. Brandbukampen 02.04., Jevnaker: 3 ind. over Igulsrud naturreservat 29.03. og 2 ind. Nordre Bjellum 01.05., Søndre Land: 1 ind. Dalby 06.04., Søndre/Nordre Land: 1 ind. Dokkadeltaet 27.04., Nordre Land: 1 ind. Persmoen 21.03., 1 ind. Bakkom 27.03., 1 ind. Fleinlia 31.03. og 1 ind. Thomlevold 07.04., Sør-Aurdal: 1 ind. Garthus 14.05.

Fiskeørn

Lesja: 1 ind. Lesjaleira 01.05. og 03.05., Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 27.04., 29.04., 03.05. - 07.05., 09.05., 12.05. - 15.05., 19.05., 21.05. og 22.05., samt 1 ind. på reir på kjent lokalitet 27.04., 28.04. og 14.05., Gausdal: 1 hekkende par på kjent lokalitet 20.05., Vestre Toten: 1 ind. Blilisanden 30.04., 1 ind. Sisselbergbukta på Einafjorden 02.05. og 1 ind. Einavoll 09.05., Østre Toten: 1 - 2 ind. Totenvika følgende dager: 1 ind. 22.04., 23.04., 26.04. og 09.05., 2 ind. 16.05. og 21.05. og 1 ind. 22.05., 1 ind. Kapp 23.04. og 1 ind. Høgseth/Ruud 21.05., Gran: 1 ind. Jarenvannet 30.04., 1 ind. Langtjern på Tingelstad 07.05., 1 ind. Sortungen 20.05., 1 hekkende par (rugende ind.) på kjent lokalitet 25.05. og 1 ind. Fjorda 26.05., Søndre Land: 1 ind. Fluberg fuglefredningsområde 03.05. og 1 ind. Lomsjøen 13.05., Søndre/Nordre Land: 1 - 2 ind. i Dokkadeltaet følgende dager: 2 ind. 20.04., 1 ind. 21.04., 04.05., 07.05. og 18.05. og 2 ind. 19.05., Sør- Aurdal: 1 ind. Begna ved Bagn 23.04. og 01.05., Nord-Aurdal: 1 ind. Fjøshølen 09.04. og 11.04., 1 - 2 ind. sett ved Fløafjorden følgende dager: 1 ind. 12.04., 17.04. og 27.04., 2 ind. 03.05. og 1 ind. 04.05., 1 ind. Fasle 17.04., 1 ind. Dokkafjorden 25.04., 1 ind. ved kjent hekkeplass 21.04., 03.05. og 11.05., og 1 ind. over Fagernes 28.05., Vestre Slidre: 1 ind. Ferisfjorden 13.05., Øystre Slidre: 1 ind. Yddeosen 06.05.

Lerkefalk

Vestre Toten: Følgende observasjoner på Einafjorden: 1 ind. Nesvika 14.05. og 20.05., 2 ind. Sund 21.05. og 1 ind. Trangvika 28.05. og 29.05., Østre Toten: 1 ind. Balke 27.05., Søndre/Nordre Land: Trolig 1 ind. Dokkadeltaet 04.05.

Jaktfalk

Lesja: 1 ind. ved kjent reirplass 15.05. og min. 1 ind. sett og hørt på en annen kjent hekkeplass 12.03., Dovre: 1 ind. ved en kjent hekkeplass 08.03., Nord-Fron: 1 ind. Sandåkluftin 25.05., Østre Toten: 1 ind. Totenvika 18.04.

Vandrefalk

Lesja: 1 ind. Lesjaleira 12.04., 16.04. og 11.05., Sel: 1 ind. Skottvatnet naturreservat 10.04. og 2 ind. over Formolie 12.05., Sør-Fron: 1 - 2 ind. observert på kjent hekkeplass sør i kommunen følgende dager: 1 ind. 25.03. og 26.03., 2 ind. 27.03., 1 ind. 29.03. og 01.04. og 2 ind. 11.04., 13.04., 15.04. og 17.04. Videre 1 par på en annen kjent hekkelokalitet 12.04., samt 1 ind. ved Håkåsetervatnet 17.05., Ringebu: 1 ind. over Losnavatnet 05.05., Øyer: 1 - 2 ind. sett jevnlig på kjent hekkeplass i perioden 11.04. - 22.05. og 1 ind. langs Hornsjøvegen 28.05., Lillehammer: 1 par registrert med fast tilhold på kjent hekkeplass i perioden 25.03. - 19.05. og 1 - 2 ind. i Lågendeltaet følgende dager: 1 ind. 29.03., 2 ind. 01.04. og 11.04., 1 ind. 16.04. og 20.04., 2 ind. 28.04. og 1 ind. 01.05. og 07.05., Gausdal: 1 ind. på kjent hekkeplass 04.04. og 1 par ved en annen kjent hekkeplass 20.04., Gjøvik: 1 ind. Hunnselvas utløp 12.03. og 1 ind. Svennesvollene 24.04., 06.05., 19.05. og 20.05., Vestre Toten: Hhv. 2, 1 og 1 ind. Sisselbergbukta ved Eina 02.04., 12.04. og 26.04., 1 ind. Trangvika ved Einafjorden 17.04., 1 ind. Gørvika på Einafjorden 18.04., 1 ind. Skavangen ved Blilisanden 30.04. og 1 ind. Nesvika på Einafjorden 29.05., Østre Toten: 1 ind. Olsbyenga 22.05. og 25.05., Gran: 1 par på kjent hekkeplass 22.04. og 1 ind. samme sted 09.05., Lunner: 1 ind. ved sannsynlig hekkelokalitet 04.04., Søndre Land: 1 par på kjent hekkeplass 26.03., 1 ind. ved Fluberg kirke 04.04. og 1 ind. Fluberg fuglefredningsområde 19.04., Søndre/Nordre Land: 1 - 2 ind. Dokkadeltaet følgende dager: 1 ind. 29.03., 04.04., 30.04., 03.05. og 16.05., 2 ind. 18.05. og 1 ind. 19.05., Nord-Aurdal: 1 par ved mulig hekkelokalitet 02.04., 1 ind. ved hekkelokalitet 05.04. og 1 ind. Dokkafjorden 20.04.

Vannrikse

Gran: 1 ind. Jorstadtjern 30.05.

Myrrikse

Ringebu: 1 ind. nedre del av Våla 16.04.

Sivhøne

Vestre Toten: 1 ind. Mastholmen/Nesvika på Einafjorden 10.05. - 12.05. og 15.05., Gran: 1 ind. med hekkeadferd Jorstadtjern 30.05.

Sothøne

Lom: Opptil 6 par i Åsjo naturreservat hvor dette er notert: 1 ind. 02.04., 5 ind. 05.04., 12 ind. 14.04., 17.04., 29.04. og 30.04., 6 ind. 11.05., 4 ind. 14.05., 6 par, hvorav 5 på reir, 28.05., 5 par med reir, hvorav hhv. 2 og 3 unger i to reir, 29.05., Sel: 1 ind. Meringsdalsvatnet 21.05., Sør-Fron: 1 - 3 ind. Rykhussumpene følgende dager: 1 ind. 12.04., 2 ind. 17.04., 3 ind. 18.04., 1 ind. 19.04., 2 ind. 22.04., 1 ind. 05.05., 07.05. og 19.05. og 1 hekkende par (rugende ind.) 20.05. Hekkingen ble trolig spolert av flom få dager senere. Gjøvik: 1 ind. utosen av Hunnselva 09.04. og 15.04., Vestre Toten: 1 ind. ved Eina stasjon 04.04. og 05.04., 1 ind. Sangnes på Einafjorden 01.05. og 1 ind. Blilisanden på Einafjorden 26.05., Gran: 1 ind. Røykenvika 24.03., 1 - 6 ind. på Jarenvannet følgende dager: 1 ind. 04.04., 2 ind. 06.04., 6 ind. 08.04., 3 ind. 13.04., 5 ind. 26.04., 1 ind. 30.04., 3 ind. 01.05., 2 ind. 17.05. og 1 ind. 21.05. og 24.05. Ellers 1 ind. Skirstadtjern 24.05., Lunner: Opptil 63 ind. på Kalvsjøtjernet, hvor dette er registrert: 50 ind. 11.04., 63 ind. 19.04., 30 ind. 22.04. og 09.05. og 15 ind. 24.05. Ellers 1 ind. Vassjøtjern 01.05. og 25.05. og 6 ind. Hallomtjern 09.05., Jevnaker: Hhv. 11, 3 og 1 ind. utosen av Randsfjorden 31.03., 03.04. og 10.04., hhv. 3 og 1 ind. Storetjern 09.05. og 24.05. og 4 ind. Vesletjern 09.05.

Trane

Tidlig ankomst:

Sør-Fron: 1 ind. Forr på Frya 22.03., Vestre Toten: 1 trekkende ind. over Sisselbergbukta 21.03., Gran: 1 ind. Gullerudvika i Randsfjorden 19.03.

Tjeld

Vågå: 10 ind. utosen av Vågåvatnet 27.03., Sør-Fron: 1 ind. Hundorp naturreservat 05.05., Lillehammer: 1 ind. ankom Lågendeltaet 26.03. Etter dette ble 1 - 9 ind. sett jevnlig ut perioden, med unntak av en flokk på 22 trekkende ind. 22.05. Ellers 2 ind. Borudodden nord for Vingrom 23.04. og 01.05. og 1 par Mjøsa ved Vingrom 16.05., Gjøvik: 1 - 5 ind. følgende dager Hunnselvas utløp: 1 ind. 25.03. og 26.03., 2 ind. 27.03. og 28.03., 3 ind. 30.03., 2 ind. flere ganger i perioden 02.04. - 17.04. og 5 ind. 17.04., 1 - 4 ind. Sveastrand følgende dager: 1 ind. 05.04. og 12.04., 4 ind. 17.04., 2 ind. 21.04., 1 ind. 01.05., 2 ind. 04.05. og 10.05. og 3 ind. 12.05., hhv. 2, 4, 2, 2 og 2 ind. Paradisvika ved Biri travbane 10.04., 18.04., 20.04., 22.04., 30.04. og 01.05. og fast tilhold på Svennesvollene hvor 1 - 7 ind. ble registrert fra 12.04. og ut perioden, Vestre Toten: 1 - 2 ind. Sisselbergbukta ved Einafjorden følgende dager: 1 ind. 02.04. - 04.04., 2 ind. 05.04., 1 ind. 15.04. - 23.04. og 1 par 05.05. Ellers 2 ind. Blilisanden i perioden 06.05. - 14.05., Østre Toten: 2 ind. Kihlestrand 14.03., 1 - 3 ind. Totenvika følgende dager: 1 ind. 16.03., 22.03. og 23.03., 3 ind. 29.03., 1 ind. 31.03. og 01.04., 2 ind. 03.04., 04.04. og 08.04., 3 ind. 09.04., 2 ind. 17.04., 3 ind. 25.04., 2 ind. 26.04., 3 ind. 09.05. og 2 ind. 14.05., 1 - 3 ind. sett jevnlig Mjøsa ved Kapp i perioden 17.03. - 16.05., 2 ind. Panengen 28.03. - 03.04., 3 ind. samme sted 07.04., samt 2 ind. flere ganger i perioden 08.04. - 30.05. Videre 2 ind. Trogstad 20.04. og 1 ind. Strandli 18.05., Gran: 1 - 5 ind. Røykenvika følgende dager: 1 ind. 31.03., 5 ind. 11.04. og 2 ind. 18.04., 23.04., 30.04. og 01.05. og hhv. 2, 2 og 1 ind. Eidsand 13.04., 23.04. og 20.05., Jevnaker: 1 ind. utosen av Randsfjorden 17.03. og 2 ind. Sløvika 01.05., Søndre/Nordre Land: Hhv. 2 og 1 ind. Dokkadeltaet 15.05. og 16.05., Nord-Aurdal: 1 ind. ved Ulnes bru 20.04. og 6 ind. Grandadn 21.04., Vestre Slidre: 10 ind. Lomendeltaet 20.04.

Dverglo

Sør-Fron: 1 par Hundorp naturreservat 05.05., Ringebu: 3 ind. ved Elstad Camping 04.05., Lillehammer: 1 - 4 ind. Lågendeltaet følgende dager: 1 ind. 19.04., 02.05., 04.05. og 06.05., 2 ind. 07.05., 4 ind. 12.05., 2 ind. 13.05. - 15.05., 4 ind. 17.05. og 1 ind. 18.05. og 24.05., Gjøvik: 1 ind. Paradisvika ved Biri Travbane 18.04., 1 - 10 ind. Svennesvollene følgende dager: 1 ind. 22.04. og 28.04., 2 ind. 03.05., 4 ind. 04.05. og 06.05., 2 ind. 07.05., 5 ind. 09.05., 1 ind. 10.05. og 11.05., 3 ind. 12.05. - 14.05., 2 ind. 15.05. og 18.05., 10 ind. 20.05., 4 ind. 23.05. og 1 ind. 25.05. Videre 1 ind. Rambekkvika 22.04. og hhv. 3, 1 og 3 ind. Sveastranda 07.05., 11.05. og 16.05., Østre Toten: 1 - 6 ind. Totenvika følgende dager: 3 ind. 08.04., 2 ind. 09.04., 4 ind. 12.04., 3 ind. 13.04., 5 ind. 17.04., 1 ind. 18.04., 25.04. og 02.05., 2 ind. 09.05., 1 ind. 10.05., 13.05. og 14.05., 6 ind. 16.05., 1 ind. 17.05. og 18.05., 2 ind. 19.05., 4 ind. 21.05. og 2 ind. 26.05., 2 ind. Kapp 17.04., samt 1 ind. samme sted 28.04., 14.05. og 15.05., Gran: 2 ind. Røykenvika 13.05. og 1 ind. med hekkeadferd Skirstadtjern 29.05., Jevnaker: 1 ind. Verkevika 09.05., Søndre/Nordre Land: 2 ind. Dokkadeltaet 15.05. og 20.05.

Sandlo

Observasjoner i hekkeområder og store antall på trekket:

Lesja: Hhv. 2 og 15 ind. Kvitmyrin på Dalsida 26.05. og 29.05., Lom: 1 ind. utosen av Tesse 29.05., Lillehammer: Opptil 45 ind. (18.05.) i Lågendeltaet, Gjøvik: Opptil hhv. 100 og 115 ind. på Svennesvollene 18.05. og 19.05., Østre Toten: Opptil 45 ind. (18.05.) i Totenvika, Søndre/Nordre Land: Opptil hhv. 180 og 105 ind. i Dokkadeltaet 18.05. og 19.05., Øystre Slidre: 6 ind. Møsahella ved Lykkjestølane 25.05.

Boltit

Nord-Fron: 1 par Austhøflågån 27.05., Lillehammer: 13 ind. Lågendeltaet 18.05., Søndre/Nordre Land: 10 ind. Dokkadeltaet 18.05.

Tundralo

Søndre/Nordre Land: Hhv. 2 ind. (par) og 3 ind. Dokkadeltaet 18.05. og 19.05.

Polarsnipe

Gjøvik: Hhv. 1, 45 og 1 ind. Svennesvollene 11.05., 18.05. og 19.05., Østre Toten: 1 ind. Totenvika 18.05. og 21.05.

Sandløper

Gjøvik: 1 ind. Svennesvollene 18.05. og 19.05.

Kommentar: Funn nr. 18 i fylket.

Dvergsnipe

Gjøvik: 1 ind. Svennesvollene 18.05.

Temmincksnipe

Ringebu: 1 ind. nordenden av Losnavatnet i Fåvang naturreservat 11.05., Lillehammer: 2 ind. Lågendeltaet 20.05., Gjøvik: Hhv. 2, 3 og 1 ind. Svennesvollene 17.05., 18.05. og 19.05., Østre Toten: Hhv. 2, 4, 14, 1 og 2 ind. Totenvika 16.05., 17.05., 18.05., 21.05. og 26.05., Søndre/Nordre Land: Hhv. 1, 5 og 6 ind. Dokkadeltaet 17.05., 18.05. og 19.05.

Myrsnipe

Tidlig ankomst og observasjoner i hekkeområder:

Lesja: 1 ind. Kvitmyrin på Dalsida 29.05., Nord-Fron: 2 ind. Austhøflågån 29.05., Østre Toten: 1 ind. Totenvika 30.03. og 31.03., Øystre Slidre: 11 ind. Møsahella ved Lykkjestølane 25.05. og 1 ind. Valdresflya 29.05.

Fjellmyrløper

Østre Toten: 1 ind. Totenvika 18.05. og 21.05.

Brushane

Lesja: 1 hann Lesjaleira 03.05., Dovre: Følgende observasjoner på Fokstumyra: 5 ind. (4 hanner og 1 hunn) 21.05., 5 ind. 24.05., 7 ind. (4 hanner og 3 hunner) 25.05., 2 hanner (Storrtjern) 26.05., 6 hanner (Søre Horrtjern) 27.05. og 2 ind. 29.05., Lillehammer: 10 hanner Lågendeltaet 03.05., Gjøvik: 1 - 13 ind. følgende dager på Svennesvollene: 13 ind. 02.05. og 03.05., 6 hanner 04.05., 2 hanner 07.05., 1 hann 11.05., 3 hunner 12.05. og 1 hunn 13.05. - 19.05. Ellers 2 hanner Sveastranda 10.05. og 12.05., Vestre Toten: 2 - 23 ind. Nesvika på Einafjorden følgende dager: 6 hanner 07.05., 09.05. og 10.05., 4 hanner 11.05., 2 hanner 12.05., 4 hanner 15.05., 23 ind. (8 hanner og 15 hunner) 16.05., 9 ind. (6 hanner og 3 hunner) 17.05. og 2 hanner 19.05. og 1 - 18 ind. Blilisanden på Einafjorden følgende dager: 1 hann 14.05., 9 ind. (4 hanner og 5 hunner) 15.05., 1 hann 18.05., 18 ind. (5 hanner og 13 hunner) 20.05. og 1 hunn 29.05., Østre Toten: 1 - 16 ind. Totenvika følgende dager: 16 ind. 13.05., 7 ind. (1 hann og 6 hunner) 14.05., 4 hunner 15.05., 7 hunner 16.05., 1 hunn 17.05., 4 ind. (2 hanner og 2 hunner) 18.05. og 1 hunn 21.05. Ellers 1 hunn Kapp 16.05. og 17.05., Gran: 1 ind. Røykenvika 01.05., Jevnaker: 1 ind. Sløvika 01.05., Søndre/ Nordre Land: 1 - 12 ind. Dokkadeltaet følgende dager: 5 ind. 04.05., 1 hann 11.05., 12 ind. 13.05., 1 hann 14.05. og 16.05., 8 ind. 18.05. og 1 hunn 19.05., Nord-Aurdal: 1 hunn Grandadn 13.05. og 14.05., Øystre Slidre: 1 hann Marsteinøyni 29.05.

Kvartbekkasin

Lesja: 1 ind. Lesjaleira 16.04., Nord-Aurdal: 1 ind. Åbjøra 31.03. og 1 ind. Øvstevatnet 01.04. og 02.04.

Dobbeltbekkasin

Nord-Fron: 20 ind. på kjent spillplass 26. og 27.05. og 25 ind. samme sted 29.05., 3 ind. i spill på Svartbekkmyrin 31.05., Nord-Aurdal: 1 ind. Skardsbakken 26.05., Vestre Slidre: 2 ind. Trøllhøvd 14.05.

Svarthalespove

Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 12.05., 13.05., 15.05. og 18.05.

Lappspove

Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 17.04., Gjøvik: 1 ind. Svennesvollene 16.04.

Småspove

Hekkefunn eller observasjoner i egnet hekkeområde:

Dovre: Fokstumyra: 1 par 14.05., 1 ind. Nordre Horrtjern 27.05. og 1 par Bonkalhaugen 27.05., Nord-Fron: Hhv. 1 og 2 ind. Svartbekkmyrin 20.05. og 31.05., 1 ind. i spill ved Finnbølstjønna 20.05., 1 ind. i spill Hauksteinbekkmyrin 20.05., 1 ind. ved Skjemtjønna i Kvamsfjellet 21.05., 1 ind. Veslefjell 26.05. og 31.05., 1 ind. i Murudalen 29.05. og 1 ind. Haugsetra 29.05., Lillehammer: 2 ind. Nyseterhøgda 19.05. og hhv. 1 og 3 ind. Raudtjern 19.05. og 31.05., Gausdal: 1 ind. i spill ved Kittilbutjern 29.05., Etnedal: 2 ind. i spill Langtjedn naturreservat 25.05., Nord-Aurdal: 1 par Storrtjern ved Valtjernstølan 25.05., Øystre Slidre: 1 ind. Urdatjernet 31.05.

Storspove

Hekkefunn eller observasjoner i egnet hekkeområde:

Lesja: 3 ind. Lesjaleira 16.05. og 1 ind. ved Bølund 26.05., Dovre: 1 ind. ved Kringluttjern på Fokstumyra 27.05. og 3 ind. Sjugardsmyra på Fokstumyra samme dag, Nord-Fron: Hhv. 3 og 4 ind. Breistulen 01.05. og 20.05. og 1 - 2 par Nysætermyra/Vollsdammen ved Gålåvatnet der dette er registrert: 2 ind. 03.05., 06.05. og 07.05. og 4 ind. 17.05., Øyer: Sett på Moksjømyrene/ Steinmyrhaugen følgende dager: 1 par 09.05., 4 ind. 13.05., 2 ind. 14.05., 15.05. og 17.05. og 1 ind. 21.05. Ellers 2 ind. ved Vesleåsen 23.05., Gausdal: Hhv. 2 og 1 ind. ved Kittilbutjern 25.05. og 29.05. og 3 ind. dyrkingsfelt ved Forsetsetra 29.05., Gjøvik: 2 ind. ved Lauga i Snertingdal 13.05., Vestre Toten: Følgende observasjoner ved Einafjorden: 7 ind. Sangnes 02.05. og 1 varslende ind. samme sted 29.05., 2 ind. i spill Jutulrud 19.05. og 29.05., 1 ind. Sisselbergbukta 23.05., 1 par Gørvika 28.05. og 1 ind. i spill Nesvika 29.05., Etnedal: 1 ind. Langtjedn naturreservat 19.05. og 2 ind. i spill samme sted 25.05., Nord-Aurdal: Hhv. 4, 3, 4 og 3 ind. på Langestølen 01.05., 03.05., 06.05. og 07.05. og 2 ind. Furuset på Golsfjellet 07.05.

Sotsnipe

Gjøvik: 1 ind. Svennesvollene 18.05. og 19.05., Østre Toten: 1 ind. Mjøsa på Kapp 20.05., Søndre/Nordre Land: 1 ind. Dokkadeltaet 18.05.

Steinvender

Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 14.05. og 16.05., Gjøvik: 5 ind. Svennesvollene 18.05., Vestre Toten: 1 ind. Blilisanden 14.05., Østre Toten: Hhv. 2 og 3 ind. Totenvika 16.05. og 18.05., Søndre/Nordre Land: Hhv. 1 og 4 ind. Dokkadeltaet 13.05. og 18.05.

Dvergmåke

Dovre: 5 ind. (4 ad. og 1 juv.) Kringluttjern på Fokstumyra 25.05. og på Storrtjern på Fokstumyra dagen etter. Lillehammer: Hhv. 1, 2, 2 og 2 ad. Lågendeltaet 14.05., 18.05., 20.05. og 31.05. og 2 ad. Vingrom (trolig samme ind.) 20.05.

Hettemåke

Dovre: 6 hekkende par (rugende ind.) Storrtjern på Fokstumyra 27.05., Sel: 20 rugende ind. Meringsdalsvatnet 21.05. og 7 ind., hvorav 1 rugende ind., Meringsdalstjernet 21.05., Lom: 3 ind., hvorav min. 1 rugende, Åsjo naturreservat 20.05., Gjøvik: 90 ind. i koloni på Haralddammen i Biri 23.05., hvor flere ind. ruget. Vestre Toten: 70 ind. i gang med reirbygging Mastholmen på Einavatnet 04.05. Samme sted 35 - 40 ind. rugende ind. 15.05. og ca. 50 rugende ind. 16.05., men bare 9 rugende ind. igjen 29.05. grunnet flom. På Blilisanden ble 23 rugende ind. registrert 15.05. Denne kolonien var redusert til 17 rugende ind. 29.05. grunnet flom.

Sildemåke

Øyer: 2 ind. Trettenstrykene fuglefredningsområde 29.05., Lillehammer: 1 ind. med ankomst Lågendeltaet 22.03. Fast tilhold i området f.o.m. 02.04. med hhv. 17 og 11 ind. som største notering i april og mai måned. Ellers 2 ind. Mjøsa ved Vingrom 27.04. og 2 ind. Hunderfossdammen 28.05., Gjøvik: Hhv. 3, 8, 7 og 10 ind. Rambekkvika 22.03., 23.03., 24.03. og 27.03., hhv. 3, 4, 1 og 4 ind. Hunnselvas utløp 23.03., 25.03., 30.03. og 07.04., fast tilhold på øye Fluren på Svennesvollene med noen få hekkende par. Her ble opptil 6 ind. registrert i april og 12 ind. i mai måned. Videre 3 ind. Mjøsa nord for Bråstad 07.04., 1 ind. Kremmerodden 12.04., hhv. 2 og 1 ind. Sveastranda 22.04. og 04.05., hhv. 2 og 3 ind. Eikstadtjernet 29.04. og 05.05., 1 ind. Paradisvika ved Biri Travbane 10.05. og 1 ind. Beritknappen i Hunnselva 31.05., Vestre Toten: Hhv. 2, 1 og 1 ind. Sisselbergbukta ved Einafjorden 23.04., 29.04. og 22.05. og 1 ind. Fugleparken i Raufoss 09.05., Østre Toten: Hhv. 2, 2 og 3 ind. Mjøsa ved Kapp 05.04., 23.04. og 15.05., 1 - 3 ind. Totenvika følgende dager: 2 ind. 08.04., 1 ind. 09.04., 3 ind. 11.04., 1 ind. 12.04., 2 ind. 18.04., 1 ind. 09.05. og 2 ind. 16.05. Ellers hhv. 2 og 9 ind. Bjørnstad 21.05. og 22.05., Gran: Hhv. 1, 3, 1, 2 og 1 ind. Røykenvika 03.04., 07.04., 11.04., 13.04. og 26.04., 5 ind. ved Eidsand 23.04., 4 ind. Aschimlandet 23.04., 1 ind. Skirstadtjern 01.05. og 1 ind. Eidsalm 20.05., Jevnaker: 1 - 12 ind. utosen av Randsfjorden følgende dager: 4 ind. 14.03., 1 ind. 17.03., 12 ind. 03.04., 8 ind. 09.04., 1 ind. 10.04., 10 ind. 17.04., 7 ind. 22.04. og 3 ind. 01.05. Ellers 2 ind. Sløvika i Randsfjorden 01.05., Søndre Land: 1 ind. Fluberg fuglefredningsområde 16.04. og 28.04., Søndre/Nordre Land: Hhv. 3, 1 og 4 ind. Dokkadeltaet 21.04., 04.05. og 13.05., Nord-Aurdal: 2 ind. Dokkafjorden 17.04. og 1 ind. Grandadn 21.04.

Grønlandsmåke

Gjøvik: 1 ind. Hunnselvas utløp 11.03., Østre Toten: 1 ind. Totenvika 08.04.

Polarmåke

Jevnaker: 1 ind. (2 K) utosen av Randsfjorden 09.04., 10.04. og 16.04.,

Gråmåke:

Hekkefunn eller observasjoner på sannsynlige hekkeplasser:

Gjøvik: Fast koloni på øya Fluren på Svennesvollene uten at antall reir er blitt registrert. Største noterte antall i kolonien er 45 ind. 11.05. Vestre Toten: 1 par på passende hekkelokalitet på Blilisanden i Einavatnet 29.05., Gran: På den faste hekkeplassen på øyene utenfor Eidsand er det heller ikke registrert antall hekkende par, men inntil 45 ind. er registrert i mai (20.05.).

Svartbak

Sør-Fron: 7 ind. Fryasletta 21.05., Lillehammer: Fast tilhold i Lågendeltaet fra 12.03. og ut perioden med 5, 10 og 13 ind. som største registrerte antall i mars, april og mai. Ellers 3 ind. Roverudmyra 14.03., Gjøvik: Hhv. 6, 4, 8 og 24 ind. Rambekkvika 15.03., 22.03., 24.03. og 27.03., hhv. 2, 1, 10, 1 og 5 ind. Hunnselvas utløp 18.03., 20.03., 25.03., 30.03. og 07.04., 10 ind. Mjøsa nord for Bråstad 07.04., 1 - 4 ind. Svennesvollene følgende dager: 2 ind. 09.04., 1 ind. 17.04., 2 ind. 18.04., 3 ind. 24.04., 1 ind. 03.05., 3 ind. 04.05., 2 ind. 06.05., 3 ind. 09.05. og 4 ind. 19.05. Videre 4 ind. Eikstadtjernet 05.05., 4 ind. Skonnoltjernet i Snertingdal 24.05. og 30 ind. Beritknappen i Hunnselva 31.05., Vestre Toten: 1 ind. Sisselbergbukta ved Einafjorden 23.04. og 2 ind. Mastholmen på Einafjorden 07.05., Østre Toten: 3 ind. Mjøsa ved Vårnes 20.03., hhv. 2, 1, 3, 1 og 1 ind. Mjøsa ved Kapp 27.03., 28.03., 02.04., 23.04. og 14.05. og 1 ind. Totenvika 08.04., Gran: 1 ind. Røykenvika 06.04. og 26.04., Jevnaker: 2 - 25 ind. utosen av Randsfjorden følgende dager: 9 ind. 17.03., 15 ind. 19.03., 4 ind. 31.03., 9 ind. 03.04., 25 ind. 09.04., 8 ind. 10.04., 2 ind. 11.04., 10 ind. 17.04. og 3 ind. 22.04., Søndre/Nordre Land: 2 ind. Dokkadeltaet 21.04., Nord-Aurdal: 1 ind. Granheim 02.04., 4 ind. Dokkafjorden 17.04. og 1 ind. Grandadn 21.04.

Makrellterne

Hekkefunn eller observasjoner i antatt hekkeområde:

Vestre Toten: 1 hekkende par (rugende ind.) Sisselbergbukta på Einafjorden 26.05. og 1 varslende ind. Mastholmen på Einafjorden 29.05.

Lomvi

Gjøvik: 2 ind. Sveastranda 21.04., Østre Toten: Hhv. 2, 1 og 8 ind. Mjøsa ved Panengen 29.03., 02.04. og 12.04.

Skogdue

Vestre Toten: 1 ind. Kjelsrud på Reinsvoll 21.03. og 25.03. og 2 ind. samme sted 08.04., 09.04. og 07.05., 1 ind. Hoelsveen på Eina 02.04. og 10.04., hhv. 1, 3 og 2 ind. Sisselbergbukta 15.04., 19.04. og 01.05., 1 ind. Blili Vestre 17.04., 2 ind. Sætervika 23.04., 2 ind. Bjørnerud 28.04., 2 ind. Rosethaugen 13.05., 2 ind. Flatlien 13.05., 1 ind. Lønneberget på Raufoss 24.05. og 2 ind. Hørsrud 28.05., Østre Toten: 1 ind. Melien 21.03., 1 ind. Totenvika 26.03., 3 ind. Båkinn 17.04., 1 ind. Sørli 18.04. og 1 ind. Hensvold 09.05., Gran: 2 ind. Aschimlandet 26.03., Lunner: 2 ind. Sanstad på Roa 09.05., Jevnaker: 1 ind. Rønnerud, Toso, 19.04., Sør-Aurdal: 1 ind. ved Sørum camping 04.04.

Tyrkerdue

Sør-Fron: Fast tilhold i Hundorp sentrum, hvor dette er registrert: 1 ind. 11.03., 7 ind. 25.03. og 06.04., 2 ind. 09.04., 1 ind. 12.04. og 15.04., 1 par 05.05., 13.05. og 20.05. og min. 7 ind. 26.05., Lillehammer: 1 ind. Bakke gård 12.04., Gjøvik: 2 ind. Gjøvik gård 07.04., Vestre Toten: Hhv. 1 og 4 ind. Vestrumenga på Raufoss 22.03. og 28.03. og 1 ind. Tollerud på Raufoss 16.04., Østre Toten: 1 ind. på Kapp 04.03., 12.03. og 27.03., 2 ind. Lillo 19.03. og 1 ind. Lena sentrum 09.05., Gran: Hhv. 1, 1 og 2 ind. Brandbu sentrum 28.03., 23.04. og 20.05., Søndre Land: 1 ind. Hov 13.05. og 20.05.

Hubro

Lom: 1 ind. hørt fra en tidligere ikke kjent lokalitet natt til 20.03., 1 ind. hørt fra kjent lokalitet 25.04. og 1 ind. hørt fra en annen kjent lokalitet 03.05., Sel: 1 ropende ind. på kjent lokalitet 02.04. og 03.04. og på sistnevnte dato ble det hørt svar/rop fra hunnen. Ringebu: 1 ind. hørt fra kjent lokalitet 11.03. og 1 ind. hørt fra en annen kjent lokalitet 24.03., 25.03. og to ganger i perioden 13.04. - 17.04., Gjøvik: 1 ind. hørt på kjent lokalitet 15.03., 28.03., 30.03. og 23.05.

Haukugle

Dovre: 1 ind. Joramo Næringstun 04.03., 1 ind. Øiasetra ved Vålåsjøen 10.04., 1 par med fast tilhold ved Fokstua gard fra februar til utover i april måned og 1 ind. ved Hjerkinn fjellstue 27.05. og 31.05., Skjåk: 4 ind. ved Mork i Bråtådalen 19.03., Vågå: 1 ind. Øvre Grove ved Lemonsjøen 30.04., Nord-Fron: 1 ind. Skåbu 26.03. og 30.04., 1 ind. Haugsetra 26.03., 1 ind. Kneikin/Kroklurberget 21.05. og 1 ind. Storhøliseter 26.05., Sør-Fron: 1 ind. Gålå 09.03., Ringebu: 1 ind. Trabelia 22.03., 1 ind. Brekkom 18.04., 1 ind. Hjelle 26.04. og 1 ind. Skjerdingen på Hirkjølen 01.05., hvor den hadde hatt fast tilhold i flere dager, Øyer: 1 ind. Lienden 11.04., 1 ind. Knidalen ved Hornsjø 11.04., 1 ind. Brennlia 15.04., 1 ind. Gunsvea 15.04., 1 ind. ved Steinmyrhaugen 16.04., 22.04. og 02.05., 1 ind. ved Lisetra 22.04., mislykket hekking (8 kalde egg i kasse) i Lisgrenda 30.04., 1 dødt ind. funnet i pipe på seterhus på Nordre Veltsetra i Påska, 1 ind. Veslsetra 15.05., 1 ind. Løyptjønnet ved Øvre Moksjø 17.05. og 1 ind. Nyskolla 26.05., Lillehammer: 2 ind. Landetjern på Nordseter 03.03., 1 ind. Avskåkån 25.03. og 16.04., hhv. 1, 1, 1, 2, 1 og 1 ind. Storlondammen 31.03., 02.04. og 18.04., 26.04., 30.04. og 17.05., 1 ind. Mellsjøen 17.04., 1 ind. ved Rånnerud 20.04., 1 ind. Karustjern i Gropmarka 05.05. og 1 ind. ved Raudtjernet 31.05., Gausdal: 1 par ved Brennombekken 08.04., 1 ind. ved Forsethsetra 12.04. og 1 par med utfløyne unger i samme område 29.05., 1 ind. ved Strand Fjellstue 15.04., 1 ind. Lauvålia 18.04., 1 ind. Svarthaugen 20.04. og 1 ind. Stormyra i Espedalen 05.05., Østre Toten: 1 ind. Startjern 29.03. og 1 ind. Billitt 05.05., Gran: 1 hekkende par (5 egg) Lysingmyra på Åstjern 09.05., Nordre Land: 1 ind. Stumlia 31.03., 1 ind. Klevmoseterhøgda 14.05. og 1 ind. Djupbekken, Fjelloa 17.05., Nord-Aurdal: 1 - 2 ind. Langestølen følgende dager: 1 ind. 10.03. og 11.03., 2 ind. 12.03. og 09.04., 1 ind. 13.04. og 26.04., 2 ind. 17.05. og 1 ind. 21.05. Videre 1 ind. Hermanstølen 12.03., 26.03., 08.04., 09.04., 13.04., 14.04., 18.04., 23.04., 25.04., 26.04., 01.05., 15.05. og 19.05., 1 ind. Flya 25.03. og 20.04., 1 ind. Putteskålvegen 17.04., 1 ind. Fløten 19.04., 1 ind. Furuset vest på Golsfjellet 07.05. og 1 par Stølsvidda 04.05., Sør-Aurdal: 1 ind. Høgbrenna 13.05. og 1 ind. Gråmyre 17.05., Vestre Slidre: 1 ind. ved Nøsen 11.03., 23.04., 26.04. og 19.05., 1 ind. Lehovd 12.04., 1 ind. Trillebakkene 12.04. og 1 ind. Fossheimstølen 19.05.

Kattugle

Sør-Fron: 1 ind. hørt ved Harpefoss skule 01.03., 1 rugende ind. i kasse på Harpefoss 05.05. og 1 ind. hørt ved Rykhussumpene 20.05., Ringebu: 1 ind. Gildesvollen 17.03. og 02.04., Øyer: 1 ind. ved Bryhnssvea 19.03. og 26.03., 1 ind. hørt Prestsvea i Sørbygda 21.03. og 22.03., 1 ind. hørt Rolldalen ved Mageli 25.03 og 1 ind. Granrudmoen 31.05., Lillehammer: 1 ind. hørt Mellemberg-vegen på Vingnes 02.03., 09.03. og 30.03., 1 ind. Måsåhaugen/ Langsetvegen 14.03., 1 hunn på 5 egg i kasse ved Gaustum 06.05., hvor 5 unger ble ringmerket 24.05., 2 små unger og 2 egg i kasse ved Svartevja 04.05., hvor 1 unge ble ringmerket (og hunnen observert) 24.05. Videre 5 egg i kasse ved Jørstad på Fåberg 04.05. Her ble 1 unge ringmerket 24.05., mens 3 egg lå igjen uklekte. Til sist 1 ind. i kasse på Maihaugen 21.05., Gjøvik: 1 ind. hørt Honne 28.03., 5 unger i kasse ved Biri kirke 06.05., 4 unger i kasse Myre i Redalen 04.05. og 4 unger ringmerket Skulhus 24.05., Vestre Toten: 1 rugende hunn i kasse ved Stenberg Museum 23.04. og 2 ind. Kjelsrud på Reinsvoll 07.05. og 19.05., Østre Toten: 1 ind. Holstadskogen 19.03., 1 ind. Rud 21.04., 1 ind. Dyrud 06.05., 1 ind. Burulskogen 06.05. og 2 ind. Båkinnskogen 30.05., Gran: Rugende hunn på 5 egg Mohagen 16.04., rugende hunn på 2 egg Horgen/Skjervumsmoen 18.04., hunn i kasse med 3 unger ved Jorstadtjern 20.04., 4 unger og 1 egg i kasse ved Gullen 22.04., 4 unger ringmerket i en annen kasse ved Gullen 22.04., 3 unger ringmerket i kasse ved Dvergsten 22.04., 1 rugende hunn på 5 egg i kasse ved Bålerud 23.04., 4 unger ringmerket i kasse i Rundshaugen i Røykenvika 23.04. og 4 unger merket i kasse ved Langtjern på Tingelstad 07.05., Lunner: 4 unger ringmerket i kasse Raastadbakka 10.05. og 1 hekkende par i kasse Kraggerud Øvre 10.05., Jevnaker: 1 par ved Jevnaker kirke 01.03., rugende hunn på 4 egg Rønnerud, Toso, 19.04. og 2 unger ringmerket Moesmoen 17.05., Søndre Land: 1 rugende hunn på min. 3 egg Søndre Halmrast 23.04. Her ble det registrert egg og nyklekte unger 09.05. og senere (20.05.) ble 4 unger ringmerket.

Hornugle

Dovre: 1 hekkende par (rugende ind. i kråkereir) på Fokstumyra 27.05., Vågå: 1 ind. hørt ved Kalbakk 31.03., Nord-Fron: 1 ind. hørt Holmyra ved Olstappen 05.04., Ringebu: 1 ind. Skjerdingen på Hirkjølen 01.05. (fotodokumentert), Vestre Slidre: 1 ind. Rødningen 20.03.

Vendehals

Vågå: 1 ind. Kalbakk 07.05., Nord-Fron: 1 ind. Sorperoa på Vinstra 23.05. og 25.05., Øyer: 1 ind. Ile i Sørbygda 20.05., Lillehammer: 1 ind. Mellembergvegen på Vingnes 04.05. og 09.05., Gjøvik: Hhv. 1 og 2 ind. Eikstadtjernet 13.05. og 23.05., Vestre Toten: 1 ind. Odden ved Einafjorden 03.05., Østre Toten: 1 ind. Kapp 16.05., 1 ind. Bjertnes 21.05., 1 ind. Startjern 27.05. og 1 ind. Totenvika 26.05., Lunner: 1 ind. Solhaugen 10.05.

Gråspett

Nord-Fron: Hhv. 2 og 1 ind. Veslemoen i Skåbu 26.03., 30.04. og 01.05., Lillehammer: 1 ind. Avskåkån 19.03. og 20.05., Østre Toten: 1 ind. Jenssætra 27.05., Søndre Land: 1 ind. Landåsen 08.03., Søndre/Nordre Land: 1 ind. Dokkadeltaet 28.03., Sør-Aurdal: 1 ind. Brunbakkelia 24.03., Nord-Aurdal: 1 ind. Nordåker 24.03. og 1 ind. Dokkafjorden 02.04.

Dvergspett

Nord-Fron: 1 ind. ved Fagerlivatnet 01.05., Lillehammer: 1 hunn på Jørstadmovollene i Lågendeltaet 12.03. og 29.03., hvor det senere ble registrert 1 trommende ind. 08.04. og 1 ind. 16.04. og 23.04., Gjøvik: 1 ind. sett og hørt jevnlig på Svennesvollene i perioden 16.03. - 19.05., Vestre Toten: 1 ind. Kjelsrud på Reinsvoll 26.03., 1 ind. Raufoss 29.03., 1 ind. Blilisanden 08.04., 1 ind. Finrøstevegen 01.05. og 1 ind. Jonsrud 04.05., Østre Toten: 1 ind. Totenvika 08.04. og 22.04. og 1 ind. Båkinnskogen 09.04., 18.04., 23.04., 29.04. og 21.05., Gran: 1 ind. ved Glorudtjern 26.03., Nord-Aurdal: 1 ind. Flya 09.04., 14.04. og 17.05.

Fjellerke

Vestre Slidre: 8 ind. Lomendeltaet 11.05., Øystre Slidre: 2 ind. Valdresflye 30.05.

Skjærpiplerke

Nord-Fron: 2 ind. Vikafossen 08.04., Sør-Fron: 1 ind. Hundorp naturreservat 02.04. og 11.04., Ringebu: 4 ind. Lågen ved Børkøya 25.03., Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 02.04., 04.04., 07.04., 10.04., 11.04., 13.04. og 17.04., Gjøvik: Hhv. 4 og 1 ind. Hunnelvas utløp 28.03. og 29.03., hhv. 1 og 3 ind. Svennesvollene 29.03. og 09.04., 1 ind. Sveastranda 18.04., Vestre Toten: 1 ind. ved Eina stasjon 21.03 og 24.04., Østre Toten: 1 ind. ved Panengen 28.03., 3 ind. Nystuguen 28.03., 1 ind. Hekshusstranda på Kapp 29.03., 1 ind. Kapp brygge 29.03., hhv. 1 og 2 ind. Totenvika 29.03. og 13.04. og 1 ind. Veibyvika 29.03., Gran: Hhv. 2 og 1 ind. Røykenvika 26.03. og 18.04., Søndre/Nordre Land: 1 ind. Dokkadeltaet 26.03. og 25.04., Nord-Aurdal: 1 ind. Sundvoll bru 25.03., 26.03. og 31.03., 1 ind. Dokkafjorden 28.03. og 4 ind. Grandadn 29.03.

Vintererle

Lesja: Hhv. 2, 1 og 1 ind. Lesjaleira 17.04., 20.04. og 29.04., Sel: 3 ind. Skjena på Selsmyrin 11.04. og 3 ind. Meringsdalsvatnet 20.05., Nord-Fron: 3 ind. Vikafossen 08.04., Sør-Fron: 1 ind. Klokkarstranda 01.04., 1 ind. Skodalsåa 05.04., hhv. 2, 1 og 1 ind. Hundorp naturreservat 06.04., 23.04. og 26.05. og 1 hann Harpefossdammen 25.05., Ringebu: 3 ind. Ringebuvollene 26.03., hhv. 1 ind. og 3 ved Vålas utløp 26.03. og 27.03., hhv. 1, 1, 2 og 1 ind. nedre del av Våla 11.04., 15.04., 17.04. og 24.04. og 1 ind. Lågen ved Fåvang 19.04., Øyer: 1 ind. Ile i Sørbygda 08.04. og 2 ind. ved Ensby 15.04., Lillehammer: Observert jevnlig i Lågendeltaet i perioden 23.03. - 13.05. med 3, 10 og 3 ind. som største registrerte antall i mars, april og mai måned. Videre 1 ind. Mesnaelva ved Stampesletta 08.04. og 1 par i Kollefallbekken sør for Svartevja i Lågendeltaet 20.05., Gausdal: 2 ind. Gausa ved Follebu Bruk 28.03., 1 ind. Jøra ved Limo 01.05., 2 ind. i gammelt skiferbrudd i Killia 27.05. og 1 ind. Dritua i Espedalen 31.05., Gjøvik: 1 - 2 ind. sett følgende dager ved Hunnselvas utløp: 1 ind. 16.03. og 20.03. - 22.03., 2 ind. 25.03. og 28.03., 1 ind. 30.03., 31.03. og 04.04. og 2 ind. 12.04., Videre 1 ind. Beritknappen 28.03., hhv. 3, 3, 1, 1, 5 og 1 ind. Svennesvollene 08.04., 09.04., 16.04., 17.04., 18.04. og 19.04., 1 ind. Sveastranda 17.04., 24.04. og 11.05., 2 ind. Paradisvika ved Biri travbane 18.04., 2 ind. Kremmerodden 24.04., 1 ind. Haralddammen i Biri 23.05. og 1 hekkende par Beritknappen i Hunnselva 31.05., Vestre Toten: 1 ind. ved Eina stasjon 22.03., 26.03. og 29.03., samt 3 ind. 04.04., 1 ind. Fugleparken i Raufoss 22.03., 1 ind. Sisselbergbukta på Einafjorden 27.03. og 1 ind. Reinsvolldammen 29.03., Østre Toten: 1 - 6 ind. ved Kapp brygge følgende dager: 1 ind. 16.03., 23.03., 27.03. og 28.03., 6 ind. 29.03., 2 ind. 01.04. og 03.04. og 1 ind. 12.04., 17.04., 20.04. og 28.04., hhv. 1, 1, 2, 2 og 1 ind. Båkinn 27.03., 02.04., 17.04., 18.04. og 23.04., 1 ind. Mjøsa ved Panengen 28.03. og 27.04., 1 ind. Nystuguen 28.03., hhv. 1 og 2 ind. Hekshusstranda på Kapp 29.03. og 01.04., hhv. 2, 2, 1, 2 og 1 ind. Totenvika 31.03., 01.04., 08.04., 17.04. og 20.05., 1 ind. Kloppen 03.04., 1 ind. Dyrud 06.04. og 20.05. og 1 ind. Hammerstadvika 18.04., Gran: 3 ind. Røykenvika 20.03. og 28.03. og 1 ind. samme sted 03.04., 14.04. og 26.04., 1 ind. Lygnebakkbrua 26.03., 1 ind. Klæstadmølla i Vestre Gran 26.03. og 10.05., 2 ind. Vigga i Brandbu 28.03., hhv. 8, 1 og 2 ind. Aschimlandet 15.04., 16.04. og 23.04., 1 ind. Skåvegenbrua ved Elvestua 22.04., 1 ind. Hans Dæhlenbrua nedenfor Brandbu 22.04., 1 ind. bru ved Kiwi i Brandbu 23.04., 1 ind. Rosendal i Brandbu 23.04., 1 ind. Skåvegenbrua, Elvestua 16.05., 1 rugende ind. Elvestua 16.05., 1 ind. Holebrua på Tingelstad 16.05., 1 ind. Mohagen 22.05., 1 ind. Gjærvika i Randsfjorden 23.05., 1 ind. Eidsandelva 23.05. og 1 ind. Hovstjern 24.05., Lunner: 1 ind. ved Stryken 26.03. og 1 ind. Roa Sør 08.04., Jevnaker: Hhv. 3 og 1 ind. Sløvika i Randsfjorden 31.03. og 01.05., 1 ind. Randselva ved Kistefoss 22.04. og 1 ind. Hermanstjern ved Jevnaker 01.05., Søndre Land: 2 ind. ved Fluberg bru 28.03. og 03.04., hhv. 1 og 2 ind. Sagvika i Randsfjorden 25.04. og 29.04., Søndre/ Nordre Land: Hhv. 7, 1, 1, 3 og 1 Dokkadeltaet 26.03., 28.03., 19.04., 25.04. og 30.04., Nordre Land: 1 ind. Grønvoll 16.05. og 1 ind. ved Kolbjørnhusbrua 26.05., Sør-Aurdal: 1 ind. ved Bagn kirke 15.04. og 20.04., Nord-Aurdal: 1 - 5 ind. ved Sundvoll bru følgende 7 dager: 2 ind. 25.03., 5 ind. 26.03., 2 ind. 27.03. og 06.04. og 1 ind. 07.04., 10.04. og 11.04., 1 - 3 ind. Dokkafjorden følgende 6 dager: 3 ind. 28.03., 2 ind. 31.03., 02.04. og 10.04. og 1 ind. 11.04. og 13.04. Videre 3 ind. Øvstevatnet 01.04., 1 ind. Båthusvollen 01.04., 1 ind. Flya 08.04. og 09.04., hhv. 2, 1, 1 og 2 ind. Fløafjorden 15.04., 16.04., 22.04. og 27.04., 1 ind. Fasle 17.04., 1 ind. Åbjøra 31.03. og 07.04., 01.05. og 03.05., 5 ind. Fjøshølen 03.05. og 1 ind. utløpet av Bøaelva 13.05., Vestre Slidre: 5 ind. Ferisfjorden 02.04., 1 ind. Vistemyre 15.04., 1 ind. Lomendeltaet 20.04., 2 ind. Ryfossen 26.04. og 1 ind. ved utosen av Vasetvatnet 25.05.

Svartryggerle (underart linerle)

Lesja: 1 ind. Lesjaleira 16.04.

Gulerle (underarten flavissima eller lutea)

Nord-Aurdal: 1 ind. Gauklie 27.05. Fotodokumentert.

Jernspurv

Vinterobservasjoner:

Lillehammer: 1 ind. ved Kringsjå 13.03.

Svartrødstjert

Lillehammer: 1 hann Måsåhaugen/Langsetvegen 28.05., Nord-Aurdal: 1 ind. Fagernes sentrum 17.04.

Sivsanger

Gran: 1 syngende ind. Grunningen 29.05. 

Rørsanger

Gran: 2 syngende ind. Grunningen 29.05. 

Myrsanger

Østre Toten: 1 syngende ind. Krabysanden 28.05., Gran: 1 syngende ind. Stortjern på Tingelstad 29.05. 

Munk

Vinterobservasjoner:

Lillehammer: 1 ind. Martin Seips veg 10.03., Østre Toten: 1 hunn Årsby i Totenvika 14.03.

Tornsanger

Gjøvik: 1 ind. Fredevika 31.05., Vestre Toten: 1 ind. Kjelsrud på Reinsvoll 25.05., Østre Toten: 1 ind. Startjern 27.05., 1 ind. Båkinnstranda 29.05. og 30.05. og 1 ind. Bjertnes 29.05., Gran: 1 ind. Hohletjern på Tingelstad 24.05.

Bøksanger

Nord-Fron: 1 ind. Liadalen naturreservat 27.05., Øyer: 1 ind. Lisgrenda 28.05., Lillehammer: 1 ind. Maihaugen 21.05. og 22.05., Østre Toten: 1 ind. Tallodden på Kapp 28.05., Gran: 1 ind. Brandbukampen 25.05.

Tornskate

Øyer: 1 ind. ved Øvre Moksjøen 28.05., Vestre Toten: 1 hann Lønneberget på Raufoss 15.05. og 1 hann Trosterud 22.05., Østre Toten: 1 hann Bjertnes 21.05. og 1 hunn Nedre Nettum 25.05.

Varsler

Lesja: 1 ind. Lesjaleira 21.04. og 29.04., Dovre: 1 ind. Hjerkinndammen 21.05., Vågå: 1 ind. Kalbakk 25.04., Nord-Fron: 1 ind. Breistulen i Skåbu 20.05., Ringebu: 1 ind. Skjerdingen på Hirkjølen 01.05. og 1 ind. Gudbrandshaugen 27.05., Øyer: 1 ind. Ensby 25.04., Lillehammer: 1 ind. Saksumdalskjølen 02.04., 1 ind. ved Bakke gård 05.04., 1 ind. Jørstadmovollene i Lågendeltaet 16.04., 18.04., 19.04. og 21.04. og 1 ind. Karustjern i Gropmarka 05.05., Gjøvik: 1 ind. Vardalsåsen 04.04., Gran: 1 ind. Dvergsten 11.03., Lunner: 1 ind. Roa 01.03., Nordre Land: 1 ind. Elveflata nord for Dokka 25.04., Nord-Aurdal: 1 ind. Langestølen 02.03., 08.04., 09.04., 16.04., 25.04. og 26.04., 1 ind. Gjølmyr 09.04., 2 ind. Fløten 14.04., 1 ind. Tyrisholt 14.04., 1 ind. Fløten 19.04. og 23.04. og 1 ind. Hermanstølen 25.04. og 26.04., Vestre Slidre: 1 ind. Flyin 20.04.

Nøttekråke

Lillehammer: 1 ind. Kringsjå 03.03. og 13.03., 1 ind. Storsvea 23.03. og 2 ind. i Weidemannsgt.14.05., Vestre Toten: Hhv. 2, 1 og 2 ind. Raufoss Industripark 15.03., 17.03. og 05.05. og 1 ind. Gotterud på Reinsvoll 25.03., Østre Toten: Hhv. 2 og 1 ind. Slåttsveen på Bilitt 17.03. og 28.05., 2 ind. Solgløttvegen på Skreia 28.03. og 1 ind. Bekkelundsveien på Skreia 05.04., Gran: 1 ind. Lygna 06.04. og 1 ind. Brandbukampen 25.05., Jevnaker: 1 ind. ved Kårstadtjernet 15.03.

Kornkråke

Sør-Fron: 1 ind. Fryasletta 06.04., Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 16.04., Østre Toten: Opptil 45 ind. i kolonien på Kapp (16.03.), men antall hekkende par er ikke registrert. I kolonien på i Lena sentrum ble det registrert opptil 16 ind. og 11 intakte reir 26.03. Ellers 2 ind. ved Garstad 16.04. og 2 ind. Totenvika 14.05., Søndre/Nordre Land: 1 ind. Dokkadeltaet 30.04.

Svartkråke

Østre Toten: 1 ind. Totenvika 21.04.

Stillits

Sel: 2 ind. Hjellum på Otta 30.04., Nord-Fron: 1 ind. Sundheim 22.05., Sør-Fron: 2 ind. ved Rykhussumpene 05.05., Ringebu: Hhv. 3 og 4 ind. Gildesvollen 21.03. og 28.03., Øyer: 1 ind. Ile i Sørbygda 11.03., 13.03., 19.03. og 20.03., samt 2 ind. 04.04., Lillehammer: Opptil 14 ind. i Lågendeltaet, hvor dette er innrapportert: 1 ind. 01.03. og 02.03., 14 ind. 18.03., 3 ind. 20.03., 2 ind. 31.03., 3 ind. 01.04., 2 ind. 02.04., 1 ind. 04.04. og 08.04., 4 ind. 09.04., 1 ind. i perioden 10.04. - 17.04., 3 ind. 18.04., 2 ind. 19.04., 3 ind. 20.04., 2 ind. 27.04. og 1 ind. 04.05. og 05.05., hhv. 6, 2, 4, 4, 2 og 2 ind. Døsvegen i Vingrom 01.03., 13.03., 17.03., 20.03., 02.04. og 04.04. og hhv. 2, 1, 4, 1 og 1 ind. i Korgenområdet 07.03., 10.04., 13.04., 30.04. og 01.05., 2 ind. Bakke gård 14.03., 7 ind. Sørlien sør for Jørstadmoen 01.04., 2 ind. Martin Seipsvei 05.04. og 04.05. og 2 ind. Vingrom 13.05., Gausdal: Hhv. 3, 1 og 1 ind. Holthaugen 17.03., 25.03. og 26.03. og 1 ind. Holshagen i Follebu 28.03. og 25.05., Gjøvik: Hhv. 5, 6 og 1 ind. Hunnselvas utløp 03.03., 11.03. og 12.03., 1 ind. Rambekkvika 22.03., hhv. 5, 7, 1 og 2 ind. Sveastranda 12.04., 21.04., 30.04. og 04.05., 1 ind. ved Biri Travbane 22.04., 1 ind. Kremmerodden 24.04., hhv. 3 og 1 ind. Svennesvollene 30.04. og 13.05. og 1 ind. Ekern på Biristrand 25.05., Vestre Toten: Hhv. 1 og 2 ind. Kjelsrud på Reinsvoll 26.03. og 02.04., 3 ind. ved Stenberg Museum 11.04. og 40 ind. Bjørnerud ved Einafjorden 15.04., Østre Toten: 1 overflyvende ind. Kapp 03.03., samt hhv. 2, 1 og 2 ind. samme sted 21.03., 02.04. og 25.04., hhv. 5 og 2 ind. Sørli på Kraby 05.03. og 17.04., 1 - 9 ind. Totenvika følgende dager: 1 ind. 16.03., 9 ind. 26.03., 5 ind. 01.04., 4 ind. 08.04., 1 ind. 09.04., 5 ind. 11.04. og 2 ind. 26.04. og 13.05. Videre 1 ind. Høgseth/Ruud 31.03., 8 ind. Panengen 12.04., 2 ind. Brunsberg på Kraby 02.05., 1 ind. Krabyskogen 05.05., 4 ind. Rognstad syd 09.05. og hhv. 5, 11, 8 og 4 ind. Gihlengutua 11.05., 17.05., 29.05. og 30.05., Gran: 1 ind. ved Moen skole 19.03. og 19.05., 1 ind. ved Glorudtjern 26.03., 2 ind. Ulnestangen i Røykenvika 28.03., 1 ind. Eidsand 28.03., hhv. 2 og 1 ind. ved Jarenvannet 03.04. og 26.04. og 1 ind. Røykenvika 04.04., Jevnaker: 1 ind. ved utosen av Randselva 19.03., Søndre Land: 2 ind. Land Sag 21.04., 1 ind. Sagvika 02.05., Søndre/Nordre Land: 1 ind. Dokkadeltaet 04.05. og 17.05., Nord-Aurdal: 1 ind. Dokkafjorden 28.03., 1 ind. Aurdal prestegard 30.03. og hhv. 4 og 5 ind. Valdres folkemuseum 19.05. og 28.05.

Tornirisk

Lillehammer: 1 ind. Nord-Hove 01.04., Østre Toten: 2 - 30 ind. Totenvika følgende dager: 10 ind. 30.03., 5 ind. 31.03. og 01.04., 30 ind. 02.04., 2 ind. 08.04., 30 ind. 13.04. og 4 ind. 16.05. Videre 20 ind. ved Panengen 07.04., 20 ind. Høgseth/Ruud 14.04., 1 syngende ind. Båkinn 17.04., 2 ind. Hensvold 09.05. og 1 ind. Balke 09.05., Gran: 4 ind. Røykenvika 06.04. og 2 ind. Jarenvannet 08.04., Jevnaker: 1 ind. Sløvika i Randsfjorden 01.05., Nord-Aurdal: 3 ind. Vesterbø 08.04.

Bergirisk

Lesja: Hhv. 50 og 1 ind. Lesjaleira 04.04. og 22.04., Skjåk: 105 ind. Risheimøyi 14.04., Sel: 24 ind. ved Skottvatnet 22.04. og 3 ind. Selsvollene 30.04., Nord-Fron: 9 ind. Breistulen i Skåbu 01.05., Lillehammer: 18 ind. Sannom 13.04. og  2 ind. Lågendeltaet 18.04., Gjøvik: 2 ind. Svennesvollene 30.04., Vestre Toten: 1 ind. Sisselbergbukta på Einafjorden 26.03. og 02.05., 9 ind. Blili Vestre 03.04., 8 ind. Gotterud på Reinsvoll 07.04., 7 ind. Mjørlund ved Einafjorden 14.04., hhv. 19 og 25 ind. Bjørnstad på Eina 17.04. og 19.04. og 1 ind. Sangnes ved Einafjorden 29.04. og 02.05., Østre Toten: Hhv. 15, 15, 13 og 4 ind. Totenvika 30.03., 31.03., 11.04. og 12.04., 100 ind. Nettum 01.04., hhv. 9, 7 og 10 ind. Høgseth/Ruud 04.04., 13.04. og 14.04., 100 ind. ved Foss på Kapp 09.04., 10 ind. ved Balke kirke 13.04., 30 ind. Tandbergsbakken 17.04., 1 ind. Båkinn 17.04., 80 ind. Hammerstadvika 20.04. og 20 ind. Gihlengutua 17.05., Jevnaker: 1 ind. ved utosen av Randsfjorden 17.04., Nord-Aurdal: 30 ind. Vesterbø 08.04., hhv. 2 og 20 ind. Dokkafjorden 17.04. og 25.04., hhv. 15 og 1 ind. Langestølen 21.04. og 07.05. og et ukjent antall observert Fagernes Park 24.04., Vestre Slidre: 70 ind. Midtre Syndin 14.04. og 6 ind. Reinsenn 20.04.

Brunsisik

Nord-Fron: 1 ind. Kvam 19.03., Lillehammer: 2 ind. ved Kringsjå 03.03., 1 ind. Sjøseterlia 14.03. og 1 ind. Martin Seips veg 26.03.

Polarsisik

Dovre: 1 ind. Joramo Næringstun 17.03., Lom: 1 ind. ved Brennkampen i Bøverdalen 02.04., Lillehammer: 1 ind. Sjøseterlia 14.03., 19.03. og 25.03., Vestre Toten: 1 ind. Kjelsrud på Reinsvoll 21.03. og 01.04.

Furukorsnebb

Nord-Fron: 4 ind. Murulonin naturreservat 31.05., Østre Toten: 1 ind. Sandlandet på Kapp 27.03.

Rosenfink

Øyer: 1 hann Ensby 23.05., Lillehammer: Hhv. 2, 1 og 1 hann ved Svartevja i Lågendeltaet 20.05., 21.05. og 25.05., 1 hann Sørlien sør for Jørstadmoen 20.05., 1 hann Nordlia 20.05., 1 hann ved Børkje gard 22.05. og 23.05., 1 par Døsvegen i Vingrom 24.05., 1 hann Gaustum på Fåberg 24.05., 1 hann Pynten 25.05. og 1 hann Langmoen på Jørstadmoen 26.05. og 28.05., Gausdal: 1 hann Holshagen i Follebu 24.05. og 25.05., Gjøvik: 1 hann Ringstad 20.05., Gjøvik: 1 hann Myre i Redalen 19.05., 1 hann Ekern på Biristrand 21.05. og 25.05., 1 hann ved Breiskallen stasjon 22.05., 1 hann Svennesvollene 24.05. og 1 hann Eikstadtjernet 28.05., Vestre Toten: 1 hann Husbystuen 24.05., Østre Toten: 1 hann Gihlengutua 21.05. og 25.05. - 29.05., samt 1 par 30.05. og 31.05., 1 hann Båkinn 21.05., 29.05. og 30.05., 1 hann Kapp 24.05., 1 hann Totenvika 26.05., 1 hann Hveemsåsen 26.05., 1 hann Rustadlinna 27.05. og 1 hann Bjertnes 29.05., Gran: 1 par Elgtjern på Tingelstad 24.05., Lunner: 1 hann ved Vassjø 28.05., Nord-Aurdal: 1 hann Vestringsbygdi 25.05. og 1 hann Dale 28.05.

Konglebit

Lillehammer: 1 par Nysetra 19.05., Gausdal: 1 hunn Skaret på Follubukjølen 05.04.

Kjernebiter

Dovre: Fast tilhold på foringsplass på Joramo Næringstun i perioden 02.03. - 20.04. med opptil 16 ind. i mars (07.03.) og 2 ind. i april, Sel: 1 par Hjellum på Otta 23.05., Sør-Fron: 1 ind. Brennhaugen i Ruste 28.04. og 24.05., Ringebu: 1 ind. Gildesvollen 28.03., Øyer: Hhv. 1 og 2 ind. Ile gard i Sørbygda 30.03. og 31.03. og 1 ind. Hornsjøen 16.04., Lillehammer: 1 ind. Døsvegen i Vingrom 20.03., 02.04., 04.04. og 23.05., hhv. 3, 1, 2, 4 og 1 ind. ved Svartevja i Lågendeltaet 01.04., 02.04., 04.04., 29.04. og 02.05., 1 ind. Mellembergvegen på Vingnes 01.04., hhv. 2, 3 og 3 ind. Sørlien sør for Jørstadmoen 01.04., 16.04. og 20.05., 1 ind. Bakke gård 02.04., hhv. 11, 1, 5, 7, 1 og 1 ind. Korgenområdet 09.04., 11.04., 13.04., 17.04., 30.04. og 01.05., Gjøvik: 1 par Breiskallen 22.03., 1 ind. Øverbymarka 14.04., 1 ind. Svennesvollene 16.04. og 25.05. og 2 ind. Ekern på Biristrand 03.05. og 25.05., Vestre Toten: 1 ind. Finrøstevegen 19.05. og 1 ind. Trosterud 30.05., Østre Toten: Hhv. 4, 2, 1, 2 og 1 ind. Bilitt 21.03., 26.03., 15.04., 19.04. og 28.05. og 2 ind. Enge på Lena 28.05., Nordre Land: 2 ind. Døhlsveita på Dokka 21.05., Nord-Aurdal: Hhv. 4, 11 og 2 ind. Marstein-høgda 14.03., 18.03. og 19.04., 1 - 5 ind. med fast tilhold på foringsplass på Aurdal prestegard i perioden 01.03. - 04.04., Vestre Slidre: Hhv. 5, 1 og 1 ind. Vistemyre 04.03., 25.03. og 17.04. og 1 ind. Rødningen 18.03.


 

Kommende aktiviteter


Vis kalender