Oppland ornitologene

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Aktivitet: 'Årsmøte NOF Avd. Hadeland Lokallag'

Møter
Forenings møter
Dato: onsdag, februar 13, 2019 At 18:30
Varighet: 4 Timer

Innkallelse til årsmøte for 2018

NOF, Hadeland lokallag

onsdag 13.02.1019 kl. 18:30

sted: Gran Rådhus, møterom Sølvsberget, Rådhusvegen 39, 2770 JAREN
Saksliste:

1. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under årsmøteprotokoll

2. Godkjenning av årsmøte innkalling

3. Godkjenning av årsmelding for 2018

4. Godkjenning av regnskap for 2018

5. Godkjenning av budsjett for 2019

6. Innkomne saker

7. Valg av styre

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 05.02.2019


Hilsen styret i NOF, Hadeland lokallag

Kåseri om fossekall.

Adresse: NOF, Hadeland lokallag, postboks 89, 2612 BRANDBU, Bankkonto 2020.34.02881

Søk i kalender