Oppland ornitologene

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Aktivitet: 'Årsmøte NOF Avd. Hadeland Lokallag'

Møter
Forenings møter
Dato: onsdag, februar 07, 2018 At 18:30
Varighet: 3 Timer

Innkallelse til årsmøte 2017 for

NOF, Hadeland lokallag

onsdag 07.02.2018 kl. 18:30

sted: HAPRO, Mohagasvingen 8, 2770 JAREN
Saksliste:

1. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under årsmøteprotokoll

2. Godkjenning av årsmøte innkalling

3. Godkjenning av årsmelding for 2017

4. Godkjenning av regnskap for 2017

5. Godkjenning av budsjett for 2018

6. Innkomne saker

7. Valg av styre

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 01.02.2018


Hilsen styret i NOF, Hadeland lokallag


Adresse: NOF, Hadeland lokallag, postboks 89, 2612 BRANDBU, Bankkonto 2020.34.02881

Søk i kalender